Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


TO STRIMLER JORD
(Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 5 og 6 Ejsingkær, Vildbjerg sognHelt fra udstykningen af Ejsingkær i 1796 har der tilsyneladende været to smalle strimler jord, der strakte sig fra vest for Stentofts jorder og op til skellet til Helleskov ejerlav og langs dette skel mod vest til grænsen til Aulum sogn ved Gabs mark. Oprindeligt tilhørte strimlerne ejeren af Pugdal og gjorde dette helt frem til 1874.

Hvad formålet har været med disse to strimler jord vides ikke, men de bestod faktisk helt op til nutiden, dog som tilhørende andre gårde i området.

Fra 1874 deltes stykkerne i mindre og mindre dele og i dag sammenlagt med nabojorder og helt forsvundet som selvstændige matrikelnumre.

Pugdal var indtil 1791 en fæstegård under Møltrup, men blev 31. oktober 1791 solgt til Christen Sørensen Ølgaard, der også senere blev ejer af nogle parceller fra Ejsingkærs udstykning.

31. oktober 1791 – 25. september 1807, Christen Sørensen Ølgaard
Han købte Pugdal til selveje fra Møltrup Hovedgård ved skøde dateret den 31. oktober 1791. Købet havde følgende omfang:
Pugdalgårde med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1½ alb.
Pugdalgårde med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1½ alb.
Købet foregik 3 dage efter, han blev gift med hidtidige fæsters enke (se ndf.).

Det ene af de to strimler jord (den vestligst beliggende) har muligvis dengang været en del af Pugdal og derfor ikke særskilt nævnt. Fremkomsten af den senere matrikel nr. 5 foregår først ved den nye matrikelfortegnelse i 1844 (se figur 47).

Sammen med Jens Jacobsen Lysgaard (der også købte andre parceller ved Ejsingkærs udstykning) købte han ved skøde dateret 20. juli 1796 og tinglyst den 28. oktober 1797 følgende parcel ved auktionen over Ejsingkærs udstykning:
parcel nr. 7 kaldet Eng nr. 14 Trug med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb.
Parcel nr. 7 Eng nr. 14 Trug med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb.
De måtte give 23 rdl. for jordstrimlen (dette jord blev den senere matrikel nr. 6 Ejsingkær).

Da han 1807 solgte Pugdal fulgte jordstrimlen med og ved salget var han eneejer af det hele. Det formodes, at han blevet eneejer af engparcellen Trug efter skøde dateret den 24. juli 1803, men ej fundet tinglyst. Datoen er nævnt i skødet fra 1807, hvor han solgte Pugdal.
Strimler 1791-1874


Figur 47: Matrikel nr. 5 og 6, 31. oktober 1791 – 29. august 1874
Christen Sørensen Ølgaard blev gift 28. oktober 1791 i Vildbjerg Kirke med Dorthea Jensdatter, født ca. 1750 i Bæksgård, Snejbjerg sogn (men før kirkebogen begynder), død 3. april 1830 i Pugdal, Vildbjerg sogn, begravet 10. april, som datter af gårdmand i Bæksgård Jens Christensen og Kirsten Christensdatter.
Dorthea Jensdatter havde været gift 1º den 12. oktober 1769 i Snejbjerg Kirke med fæstegårdmand i Pugdal Lars Andersen, Vildbjerg sogn, født ca. 1733, død 1790 i Pugdal, Vildbjerg sogn, begravet 14. november.


25. september 1807 – 26. november 1831, Christen Jensen
Han købte Pugdal og jordstrimlerne i Ejsingkær ejerlav ved skøde dataret den 25. september 1807 og tinglyst den 29. juli 1809. Købet omfattede følgede:
Pugdal med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1½ alb.
Parcel nr. 7 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb.
Købesummen var aftalt til 300 rdl.

Christen Jensen blev født 1776 i Egknud, Ølgod sogn, døbt dem 4. august, som søn af gårdmand i Egknud Jens Christensen og hustru Kirsten Jensdatter.
Han blev gift 28. august 1806 i Vildbjerg Kirke med Kirsten Larsdatter, der blev født 1783 i Pugdal, døbt 7. december, som datter af fæstegårdmand i Pugdal Lars Andersen og hustru Dorthea Jensdatter (se ovf.)

Allerede i en alder af 55 år solgte han gården, og parret blev aftægtsfolk hos datteren og svigersønnen i Pugdal.

Kirsten Larsdatter døde 7. august 1838 i Pugdal, Vildbjerg sogn, og blev begravet 14. august, kun 55 år gl. Han døde 10 år senere af brystbetændelse den 14. februar 1848 i Pugdal, Vildbjerg sogn, og blev begravet 27. februar.


26. november 1831 – 9. november 1841, Søren Christian Iversen
Han købte Pugdal og jordstrimlerne ved skøde dateret den 26. november 1831 og tinglyst den 7. januar 1832. Købet omfattede følgende:
Pugdal med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1½ alb.
Parcel nr. 7 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb.
Købesummen var aftalt til 600 rdl.

Søren Christian Iversen blev født 1. februar 1803 i Gårde, Tistrup sogn, hjemmedøbt og fremstillet i kirken den 20. marts, som søn af gårdmand i Gårde Iver Sørensen og hustru Sidsel Christensdatter.
Han blev gift 13. oktober 1831 i Vildbjerg Kirke med Dorthe Kirstine Christensdatter, der blev født 1807 i Pugdal, Vildbjerg sogn, hjemmedøbt 12. juni og fremstillet i kirken 26. juli, som datter af gårdejer i Pugdal Christen Jensen og hustru Kirsten Larsdatter (se ovf.).
Ved vielsen boede han i Vester Pugdal, Vildbjerg sogn.

Han døde den 9. november 1841 i Pugdal, Vildbjerg sogn, og blev begravet 19. november, kun 41 år gl.


9. november 1841 – 30. marts 1852, Dorthe Kirstine Christensdatter
Hun var enke efter forrige ejer og overtog Pugdal med tilhørende jorder ved hans død. Skiftet efter den afdøde mand blev afsluttet den 29. december 1841, hvorved hun blev endelig ejer af gården:
Pugdal med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1½ alb.
Parcel nr. 7 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb.

Dorthe Kirstine Christensdatter blev gift 2º den 8. maj 1842 i Vildbjerg Kirke med Jens Køll Sigvardsen, der var ejer af Burgård, Vildbjerg (se under næste ejer).

I hendes ejertid af Pugdal blev den nye matrikel af 1844 indført og hendes gård og jord fik fastsat nye matrikelnumre og hartkorn for Pugdal og for jordstrimlerne:
Pugdal fik matr. nr. 1 Pugdalgårde med nyt hartkorn 3 tdr. 5 skp. 0 fkr. 1 alb.
Den første jordstrimmel fik matr. nr. 5 Ejsingkær med nyt hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0 alb.
Den anden jordstrimmel fik matr. nr. 6 Ejsingkær med nyt hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0½ alb.
Alle nævnes i matriklen med Søren Christian Iversen som ejer, hvilket skyldes at den nye matrikel blev udarbejdet i mange år forud for 1844.

Matrikel nr. 5 har hidtil ikke været nævnt i skøderne ved Pugdals handler, men det skyldes, at den del aldrig har været tinglyst ved handlerne, men er blot fulgt med.


30. marts 1852 – 8. december 1866, Jens Køll Sigvardsen
Selvom han blev gift 1842 med enken Dorthe Kirstine Christensdatter og derved giftede sig til Pugdal, blev han først ejer af gården 10 år senere. Det skete ved præsteattest dateret den 30. marts 1852 og tinglyst 13. januar 1855. Overdragelsen omfattede følgende matrikelnumre:
Under Puddalgårde ejerlav:
1 med hartkorn 3 tdr. 5 skp. 0 fkr. 1 alb.
Under Ejsingkær ejerlav:
6 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0½ alb.
Overdragelsessummen var ansat til 2.000 rdl.

Jens Køll Sigvardsen var som ovenfor nævnt ejer af Burgård i Vildbjerg og blev gift den 8. maj 1842 i Vildbjerg Kirke med enken Dorthe Kirstine Christensdatter.
Han blev født 11. juli 1815 i Burgård, Vildbjerg sogn, hjemmedøbt 12. juli og fremstillet i kirken 20. august, som søn af gårdejer i Burgård Sigvard Christensen og hustru Johanne Marie Frantsdatter.

Dorthe Kirstine Christensdatter døde den 25. februar 1899 på Pugdal Mark, Vildbjerg sogn og blev begravet 6. marts, i den høje alder af 91 år. Enkemanden døde den 4. juni 1907 samme sted, og blev begravet 22. juni, og opnåede samme alder som hustruen.


8. december 1866 – 20. august 1903, Jens Riis Pedersen
Han købte Pugdal med jorder ved købekontrakt dateret den 17. august 1865 og tinglyst den 21. juli 1866, samt skøde dateret den 8. december 1866 og tinglyst 12. januar 1867 fra svigerfaderen. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
Under Pugdalgårde ejerlav:
1 med hartkorn 3 tdr. 5 skp. 0 fkr. 1 alb.
3 med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 3 fkr. 1¾ alb.
8 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0 alb.
Under Ejsingkær ejerlav:
5 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0 alb.
6 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0½ alb.
Købesummen var aftalt til 3.500 rdl. samt aftægt til svigerforældrene.

I ovennævnte skøde bemærkes for første gang, at der mangler tidligere tinglyst skøde på følgende matrikelnumre:
3 Pugdalgårde med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 3 fkr. 1¾ alb.
8 Pugdalgårde med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0 alb.
5 Ejsingkær med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0 alb.

Jens Riis Pedersen blev født 30. april 1841 i Grimstrup, Timring sogn, som søn af gårdmand i Grimstrup Peder Ovesen og hustru Ane Marie Pedersdatter.
Han blev gift 15. december 1865 i Vildjerg Kirke med Severine Marie Kirstine Jensen, født ca. 1844 i Pugdal, Vildbjerg sogn, døbt, datter af gårdejer i Burgård, Vildbjerg sogn, Jens Køll Sigvardsen og hustru, gårdjerske i Pugdal, Dorthe Kirstine Christensdatter.
Ved vielsen betegnes han som strømpehandler. I 1905 tog han navneforandring til Jens Grimstrup.

Han begyndte en udstykning og et frasalg af de to lange strimler jord i Ejsingkær ejerlav. Den første deling blev foretaget i henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 29. august 1874:
Matrikel nr. 5 Ejsingkær blev delt som følger:
5a med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
5b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1¾ alb.
I alt med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0 alb.

Matrikel nr. 6 Ejsingkær blev delt som følger:
6a med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
6b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1¾ alb.
I alt med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0½ alb.
(se figur 48)

Herfra følges Pugdals historie ikke længere, idet det følgende kun vedrører de to matrikelnumre i Ejsingkær ejerlav.

Strimler 1874-1874


Figur 48: Matrikel nr. 5 og 6, 29. august 1874 - 14. november 1874
Allerede samme vinter solgte han de to første stykker. Det skete ved skøde dateret den 14. november 1874 og tinglyst 23. juli 1881, til Christen Krogstrup Christensen i Stentoft. Salget omfattede følgende matrikelnumre (under Ejsingkær ejerlav):
5a med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
6a med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
Begge stykker blev solgt for 300 rdl. (se figur 49). Se videre under Stentoft. Strimler 1874-1896


Figur 49: Matr. nr. 5 og 6, 14. november 1874 – 14. oktober 1896
Godt 20 år senere foretog han igen en udstykning af de resterende fire stykker jord. Det skete i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 14. oktober 1896 (under Ejsingkær ejerlav):
5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1¾ alb. (oprindeligt)
Udstykket med:
5d med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
Rest til 5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.

6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1¾ alb. (oprindeligt)
Udstykket med:
6d med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
Rest til 6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
(se figur 50).
Strimler 1896-1897


Figur 50: Matr. nr. 5 og 6, 14. oktober 1896 - februar 1897
Allerede ved købekontrakt af 29. juli 1896 (altså inden udstykningen blev godkendt) havde Jens Riis Pedersen solgt den nordligste del af strimlerne til oprettelse af et husmandssted kaldet Lykkebo, der lå nabo til gården Fuglsang.
Skødet blev udstedt i februar 1897 (ingen dag nævnt) og tinglyst den 13. marts 1897, til Ole Andersen fra Vildbjerg. Salget omfattede følgende matrikelnumre:
5d med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
6d med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
Salgssummen var aftalt til 1.500 kr. (se figur 51).

Strimler 1897-1947


Figur 51: Matr. nr. 5 og 6, Februar 1897 – 4. april 1946
Philip Randrup ejede dette husmandssted 1948-1951, før han købte den ejendom, vi kender som "Philip Randrups ejendom" (se under denne ejendom), der ligger ved Helleskovvej, og hvis jorder i dag tilhører Stentoft.

Det meste af jorden fra ovennævnte, i 1896, oprettede husmandssted er i dag delt mellem gårdene Fuglsang og Helleskovgård.

Jens Riis Pedersen solgte de sidste 4 små matrikler af de oprindelige to meget lange strimler i 1903, og derefter var de helt adskilt fra Pugdal.


20. august 1903 – 12. april 1911, Jens Kristian Johansen Koch
Han købte de to resterende strimler af jorden ved skøde dateret den 20. august 1903 og tinglyst den 29. august 1903. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
5b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
Købesummen var aftalt til 2.650 kr.

Jens Kristian Johansen Koch blev født 3. juli 1879 i Vester Hassing Huse, Vester Hassing sogn, døbt 31. august, som søn af husmand i Vester Hassing Huse, senere på Romvig Mark, Ørre sogn, Johan Frederik Koch og hustru Ane Kirstine Jacobsen.
Han blev gift 23. juni 1903 i Simmelkjær Kirke med Ane Pedersen Damgaard, der blev født 9. oktober 1878 på Øster Simmelkjær Mark, Simmelkjær sogn, døbt 13. oktober, som datter af husmand på Øster Simmelkjær Mark Peder Nielsen Damgaard og hustru Birte Marie Nielsen.

Han var i øvrigt bror til Frederik Vilhelm Johansen Koch, der ejede et husmandssted på Romvig Mark (se under Romvig Mark, matr. nr. 2k m. fl.).

Jens Kristian Johansen Koch døde 19. februar 1934 i Røddingvej 10, Vildbjerg og blev begravet 26. februar, 55 år gl. Den efterlevende hustru døde 8. oktober 1954 på De Gamles Hjem i Vildbjerg og blev begravet 11. december, 76 år gl.

Han solgte den 12. april 1911 de ovennævnte strimler jord til Jens Christian Bjerre, der i 1910 havde købt den ejendom, vi kalder "Philip Randrups ejendom" (se videre under denne ejendom).