Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


MOSESTYKKERNE på Ejsingkær Mark
(Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 1bx og 1bz Ejsingkær, Vildbjerg sognDa Jens Christian Skov, tidligere ejer af Ejsingkær og senere ejer af Sinding Mølle, solgte Ejsingkær i 1879, beholdt han en række matrikelnumre. Disse blev solgt i årene 1880-1899.

To af de matrikelnumre, han beholdt, var matrikel nr. 1m og 1n Eksingkær, der sammen med en række andre var blevet udstykket fra Ejsingkærs hovedmatrikelnummer 1a i henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 20. februar 1878.

Jens Christian Skov solgte 1892 matrikel nr. 1m og 1n, samt 3 andre matrikler, til Søren Pedersen Damtoft, der i forvejen ejede gården Damtoft i Aulum sogn (matrikel nr. 12b Den sydvestlige Del, Aulum sogn).

10. juli 1892 – 26. januar 1905, Søren Pedersen
Han købte ved skøde dateret den 10. juli 1892 og tinglyst 6. august 1904 fra Jens Christian Skov, tidl. ejer af Ejsingkær, følgende matrikelnumre:
1l med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1n med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1o med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1p med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
Han måtte betale 1.100 kr. for de 5 parceller.

Søren Pedersen blev født 11. december 1838 i Damtoft i Aulum sogn, døbt 26. december, som søn af gårdmand Peder Christian Jensen og hustru Inger Kirstine Sørensdatter. Han blev gift 9. november 1866 i Aulum Kirke med Karen Kirstine Christensen, født 23. februar 1848 i Tamstrup, Idum sogn, døbt 26. marts, som datter af gårdmand i Tamstrup, senere i Neb i Aulum sogn, Christen Larsen og hustru Bodil Christine Pedersdatter. Søren Pedersen døde 26. januar 1905 i Damtoft, Aulum sogn, og blev begravet 3. februar.


26. januar 1905 – 4. marts 1905, Søren Pedersen dødsbo.
Efter hans død overgik gården til hans dødsbo, indtil skiftehandlingen var færdig 4. marts 1905.


4. marts 1905 – 7. april 1906, Karen Kirstine Christensen
Hun var enke efter den forrige ejer og overtog gården Damtoft med de i Ejsingkær ejerlav beliggende parceller som uskiftet bo. Overtagelsen skete ved skifteslutningen den 4. marts 1905, der ved påtegning af 3. november 1905 på skifteudskriften, blev tinglyst 2. december 1905. Overtagelsen omfattede følgende matrikelnumre:
Under ejerlavet Den sydvestlige Del, Aulum sogn:
12b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0¼ alb. (gården Damtoft)
Under Ejsingkær ejerlav, Vildbjerg sogn:
1l med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1n med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1o med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1p med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.

Hun solgte allerede året efter gården med parceller til den næste ejer.

Karen Kirstine Christensen døde 12. januar 1913 i Hostrupsgade 56, Silkeborg, begravet 21. januar på Aulum Kirkegård.


7. april 1906 – 9. januar 1913, Henrik Christian Sidelmann
Han købte Damtoft med tilhørende parceller ved købekontrakt dateret den 23. marts 1906 og skøde dateret den 19. juni 1906, tinglyst 30. juni 1906. Købet omfattede de samme matrikelnumre, som Søren Pedersen og enken havde ejet:
Under ejerlavet Den sydvestlige Del, Aulum sogn:
12b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0¼ alb. (gården Damtoft)
Under Ejsingkær ejerlav, Vildbjerg sogn:
1l med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1n med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
1o med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1p med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
Han måtte give 20.800 kr. for gården, hvoraf 8.800 kr. var for løsøre. Overtagelsesdagen var aftalt til 7. april 1906.

Henrik Christian Sidelmann blev født 30. april 1878 på Lemvig Mark, Lemvig, døbt 26. maj, som søn af gårdejer i Lemvig, senere i Gimsing sogn, Christian Olesen Sidelmann og hustru Mariane Kaarsgaard Sø.
Han blev gift 30. maj 1906 i Gimsing Kirke med Jensine Catrine Schultz, født 19. december 1886 på Gimsing Vestermark, Gimsing sogn, døbt 26. december, som datter af gårdmand på Gimsing Vestermark Henrik Schultz og hustru Else Poulsen.

Han lod tre af Ejsingkær-parcellerne udstykke, hvilket skete i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 6. marts 1912:
1l med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1bv med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
Til rest 1l med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.

1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1bx med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1by med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
Til rest 1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.

1n med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1bz med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
Til rest 1n med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.

Han solgte 1913 de to udstykkede matrikelnumre nr. 1bx og 1bz Ejsingkær til Jørgen Jørgensen på Stentoft (se nedenfor).

Henrik Christian Sidelmann solgte 1914 Damtoft i Aulum og flyttede med familien til Nygård i Gimsing sogn. Nygård overtog han efter forældrene. To år efter flyttede de til Øster Burlund i Idum sogn.
Her døde Jensine Schultz den 24. oktober 1941 og ligger begravet på Idum Kirkegård. Henrik Christian Sidelmann døde 29. maj 1952 samme sted.


9. januar 1913 – , Jørgen Jørgensen, Stentoft.
Han købte de to mosestykker ved skøde dateret den 9. januar 1913 og tinglyst 18. januar 1913. Købet omfattede følgende matrikelnumre (under Ejsingkær ejerlav):
1bx med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bz med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
og han måtte give 852 kr. for de to parceller.


Herefter fulgte ejendomsforholdene Stentoft indtil 1. april 1975, hvor Arne Lauritsen solgte dem til Vildbjerg Præsteembede. I 1972 var de to stykker dog blevet sammenlagt til til et stykke under betegnelse 1bx Ejsingkær.