Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


OVERKÆR
(Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 1k Ejsingkær, Vildbjerg sognDa Niels Christian Nielsen solgte Ejsingkær i 1891, beholdt han 15 matrikelnumre, hvoraf de 13 blev bortsolgt i årene 1891-1897. De to resterende beholdt han og byggede herpå gården Overkær.

De mange matrikelnumre var blevet udstykket fra Ejsingkær ved Indenrigsministeriets skrivelse af 20. februar 1878 og igen ved skrivelse af 19. marts 1881.

15. december 1891 – 31. juli 1900, Niels Christian Nielsen
De 15 matrikelnumre, han beholdt, bestod af én hovedparcel (det senere Overkær) samt 14 små mosestykker, der lå nordvest for Overkær. Matrikelnumrene var:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb. (beholdt)
1ab med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1¾ alb. solgt 1897 til Jens Nicolai Skibsted, Gabs
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb. (beholdt)
1ad med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Laurits Christian Iversen, Helleskov
1ae med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Jens Christensen, Asbækhede
1af med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Christen Andersen, Helleskov, og Christian Andreas Jensen, Asbækhede
1ag med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Sidsel Fjederholt Thomsen, Troelstrup, og Niels Gunnerup Jensen, Asbækhede
1ah med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Anton Sørensen, Asbækhede, og Laust Lauridsen, Ljørring
1ai med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Anders Peder Nielsen og Thomas Pedersen, begge Asbækhede
1ak med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Peder Østergaard, Rødding
1al med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Christen Krogstrup Christensen, Stentoft (se under denne gård)
1aq med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1893 til Chr. A. Iversen, Tranholm
1ar med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1891 til smed Niels Diederiksen
1as med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1891 til smed Niels Diederiksen
1at med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1891 til Jens Christian Dynesen

Tilbage var matrikel nr. 1k og 1ac, hvoraf førstnævnte var hovedparcellen til Overkær, mens sidstnævnte var et mosestykke, der fulgte gården helt frem til begyndelsen af 1980'erne (se figur 35).

Han må have opført bygninger på gården allerede ved salget af Ejsingkær, idet skødet til næste ejer omtaler bygningerne. Disse blev imidlertid fornyet i 1902.

Niels Christian Nielsen døde 16. januar 1922 i Najbjerg, Timring sogn, og blev begravet 21. januar på Vildbjerg Kirkegård.

Hans hustru Birthe Marie Kølbæk var død 13. maj 1920 i Laulundsgade 9, Her-ning, begravet 20. maj på Vildbjerg Kirkegård.

Da Niels Christian Nielsen solgte Overkær skiftede, den indtil 1907 hyppig ejer, idet der var 4 ejere på 7 år.

Overkær 1891-1984


Figur 35: Overkær 15. december 1891 – 1. januar 1984

Det tilliggende, som Overkær fik fra starten, beholdt den uforandret helt frem til 1984.


31. juli 1900 – 23. maj 1901, Philip Davidsen
Han købte Overkær ved skøde dateret den 31. juli 1900 og tinglyst den 4. august 1900. Købet omfattede de to resterende matrikelnumre:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb.
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
Han måtte betale 20.000 kr. for gården, hvoraf 4.000 kr. var for løsøre.

Han var tillige ejer af både Vester og Øster Troelstrup i Aulum sogn. Se nærnere om ham under Øster Troelstrup.

Philip Davidsen døde 23. maj 1901 i København, og som universalarving var indsat hans gode ven og advokat.


23. maj 1901 – 21. januar 1902, Lars Hansen Madsen Fræmohs
Han var indsat som universalarving i forrige ejers testamente og arvede både Vester og Øster Troelstrup samt Overkær. Lars Fræmohs var advokat i Køben-havn og solgte efterhånden sine jorder og gårde i Vestjylland til lokale personer.

Hans overtagelse af gården, som arving efter forrige ejer skete i henhold til dennes testamente af 19. september 1900, samt i henhold til skifteudskrift der blev tinglyst 30. november 1901. Arveretten var gældende for følgende matrikelnumre:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb.
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
Gårdens værdi blev ansat til 16.000 kr., hvilket var det samme som ved Philip Davidsens køb i 1900.

Se nærmere om ham under Øster Troelstrup.

21. januar 1902 – 5. februar 1902, Niels Mouritzen
I Philip Davidsens testamente fra 1900 (se ovenfor) omtales Niels Mouritzen som "min gode ven". Hans køb af Overkær har vel været for at hjælpe Lars Fræmohs af med en ejendom i det vestjyske. Niels Mouritsen beholdt dog kun gården i ca. 14 dage.

Hans køb skete ved skøde dateret den 21. januar 1902 og tinglyst 25. januar 1902. Købet omfattede de sædvanlige 2 matrikelnumre:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb.
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
Købesummen var aftalt til 14.000 kr., hvilket var lidt mindre end ved de forrige handler, men for nøjagtigt det samme.

Niels Mouritzen blev født 9. februar 1838 i Vestergård i Rødding, Vildbjerg sogn, døbt 21. april, som søn af gårdmand i Vestergård Mouritz Nielsen og hustru Johanne Marie Andersdatter. Han blev gift 24. februar 1860 i Vildbjerg Kirke med Else Marie Nielsen, født 24. maj 1838 i Neder Burgård, Vildbjerg sogn, hjemmedøbt 18. juni og fremstillet i kirken 9. september, som datter af gårdmand i Neder Burgård Niels Peder Andersen og hustru Birthe Nielsdatter.

Niels Mouritzen døde den 19. oktober 1904 i Vildbjerggård, Vildbjerg sogn, og blev begravet 25. oktober, 66 år gl. Han var en meget kendt person i sin samtid, der deltog i mangt og meget i Vildbjerg sogn. Han var i en periode medlem af Vildbjerg sogneråd, sognerådsformand, og medlem af Ringkøbing amtsråd samt landvæsenskommissær. Desuden ejer af Vildbjerg Mølle.

Hans hustru var død allerede 30. april 1891 og blev begravet 6. maj, kun 53 år gl.


5. februar 1902 – 10. juli 1907, Peder Nielsen
Han købte ved skøde dateret den 5. februar 1902 og tinglyst 15. februar 1902. Købet omfattede igen de samme matrikelnumre:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb.
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
som han måtte give 20.000 kr. for.

Peder Nielsen blev født 19. februar 1871 på Store Lysgård, Vildbjerg sogn, hjemmedøbt 24. februar og fremstillet i kirken 2. april, som søn af gårdejer og mølleejer i (Store) Lysgård Knud Nielsen (Lysgaard) og hustru Birgitte Olsen.
Han blev gift 21. maj 1897 i Vildbjerg Kirke med Mette Maria Andersen, født 8. marts 1878 i Helleskov, Vildbjerg sogn, døbt 10. marts, som datter af gårdmand i Helleskov Jens Andersen og hustru Kirsten Marie Albrechtsen.

Peder Nielsen døde 21. juni 1936 i Hyldegård, Erritsø sogn og ligger begravet på Erritsø Kirkegård. Hans enke døde 4. maj 1946 samme sted.

Han ejede oprindeligt Vester Asbjerg i Sinding sogn, men solgte den 1902 og købte Overkær. Den ejede han kun i 5 år, hvorefter de flyttede til Erritsø, hvor han købte Hyldegård.


10. juli 1907 – 15. oktober 1928, Morten Pedersen
Han købte Overkær ved skøde dateret den 10. juli 1907 og tinglyst 20. juli 1907. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb.
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
som han måtte betale 25.000 kr., hvoraf 5.000 kr. var for løsøre.

Morten Pedersen blev født 4. marts 1879 på Asbækhede Mark, Aulum sogn, døbt 5. marts, som søn af husmand på Asbækhede Mark Thomas Pedersen og hustru Kirstine Ane Jensen.
Han blev gift 27. september 1912 i Vildbjerg Kirke med Maren Kristine Jensen, født 9. august 1885 på Trøstrup Mark, Timring sogn, døbt 16. august, som datter af husmand på Trøstrup Mark Jens Jensen og hustru Valborg Madsen.

Efter 21 år på Overkær solgte han gården til næste ejer. Hvad der er blevet af parret efter salget af Overkær, vides ikke.


15. oktober 1928 – 1964, Axel Alfred Petersen
Han købte Overkær ved skøde dateret den 15. oktober 1928 og tinglyst 19. oktober 1928. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb.
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
hvilket han måtte give 49.500 kr. for, hvoraf 19.500 kr. var for løsøre. Overtagelsesdagen var aftalt til 15. oktober 1928.

Overkær Axel Petersen


Figur 36: Overkær i Axel Petersens ejertid

Axel Alfred Pedersen blev født 25. januar 1904 i Vinderslev by og sogn ved Kjellerup, døbt 27. marts, som søn af kroejer i Vinderslev, senere gårdejer i Gabs i Aulum sogn, Peder Petersen og hustru Hilda Petersen. Han døde 1. oktober 1986 og blev begravet på Vildbjerg Kirkegård.
Han blev gift ca. 1929 med Katrine Margrethe Jeppesen, født 3. juni 1897 i Døj Bødkertoft, Ramme sogn, døbt 27. juni, som datter af boelsmand i Døj Bødkertoft Kristian Jeppesen og hustru Karen Skov Petersen. Hun døde 2. april 1989 og blev begravet på Vildbjerg Kirkegård.

1964 – 1981, Johannes Birkbak Thomsen
Han købte Overkær ved skøde tinglyst 7. november 1981. Købet omfattede de samme følgende matrikelnumre som de tidligere ejere havde:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb.
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.

I hans ejertid blev betegnelsen af jordarealet ændret fra hartkorn til kvadratmeter. De to matrikelnumre som Overkær bestod af blev betegnet med følgende:
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb. blev til 290.614 m2
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb. blev til 5.418 m2, heraf vej 105 m2.1981 – 15. marts 1984, Kresten Lundager Mortensen
Hans overtagelse af Overkær omfattede de samme matrikelnumre som de forrige ejere også havde, denne gang dog med en kvadratmeter angivelse i stedet for hartkorn:
1k med areal 290.614 m2
1ac med areal 5.418 m2 heraf vej 105 m2

Fra Overkærs oprettelse i 1891 til 1. januar 1984 havde jordarealet til gården overhovedet ikke ændret sig. Det omfattede stadig et ret firkantet areal omkring gården, vest for Helleskovvej, samt det trekantede stykke jord øst for samme vej. Desuden hørte et engstykke til gården.

Engstykket, matrikel nr. 1ac, blev solgt til Filip Fuglsang Pedersen og sammenlagt med hans jorder.

I forbindelse med Philip Randrups salg af sin gård i 1984, blev en del af arealet købt til Overkær. Det skete ved betinget skøde af 31. januar 1984, tinglyst 3. februar 1984 og igen 14. december 1984. Købet omfattede følgende areal:
Parcel nr. 3 af matr. nr. 2b med areal 23.078 m2 heraf vej 3.190 m2
Parcellen blev til det senere matrikel nr. 2l.
Overtagelsen var aftalt til 1. januar 1984 (se figur 37).


Overkær 1984-1984


Figur 37: Overkær 1. januar 1984 – 1. februar 1984

Efter udstykningens færdiggørelse blev det endelige skøde udstedt den 28. januar 1985 og tinglyst 5. februar og 22. maj 1985. Det endelige skøde blev dog udstedt til Arne Lauritsen, Stentoft, der i mellemtiden havde købt Overkær.

Ved samme lejlighed solgte Kresten Lundager Mortensen imidlertid den del af jorden, der ligger øst for Helleskovvej, til Arne Lauritsen, Stentoft. Salget skete ved betinget skøde af 31. januar 1984, tinglyst 3. februar 1984 og 14. december 1984. Salget omfattede følgende areal:
Parcel nr. 2 af matr. nr. 1k med areal 22.800 m2
Parcellen blev til det senere matr. nr. 1dc. Overtagelsesdagen var aftalt til 1. februar 1984.

Udstykningen af arealet skete ved Matrikeldirektoratets skrivelse af 21. december 1984:
1k med areal 290.614 m2 (oprindeligt)
Udstykket til:
1dc med areal 22.800 m2
Rest til 1k med areal 267.814 m2 heraf vej 2.350 m2

Det endelige skøde blev udstedt den 28. januar 1985, tinglyst 15. marts 1985 og 22. maj 1985 (se figur 38).

Overkær 1984-1984


Figur 38: Overkær 1. februar 1984 – 15. marts 1984

Allerede måneden efter solgte han hele gården til Arne Lauritsen, Stentoft. Overtagelsesdagen var aftalt til 15. marts 1984 og salget skete i henhold til betinget skøde af 15. marts 1984, tinglyst 11. april 1984 og 14. december 1984. Salget omfattede det ovenfor nævnte areal:
1k med areal 267.814 m2 heraf vej 2.350 m2

Det endelige skøde blev udstedt 28. januar 1985, tinglyst 7. marts og 22. maj 1985.

Kresten Lundager Mortensen blev født 25. september 1928 i Lundager, Aulum sogn, døbt 21. oktober, som søn af gårdejer i Lundager Jakob Lundager Mor-tensen og hustru Anne Kirstine Christensen. Jakob Lundager Mortensen ejede i en kort periode (1939-1941) også Uranienborg (se ovf.).

Efter Arne Lauritsens overtagelse af Overkær blev bygningerne i 1990 frastykket jorden og solgt til den hidtidige lejer Jørn Erri (se i øvrigt under Stentoft).