Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


"HOLGER MØLLER"S JORD, øst for jernbanen
(Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 2c og 2d Ejsingkær, Vildbjerg sognMatr. nr. 2c og 2d blev i Christen Krogstrup Christensens næstsidste ejerår (1905) udstykket fra Stentofts hovedmatrikelnummer 2a i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 13. september 1905. De to parceller var dem, der var blevet afskåret fra gården af jernbanens anlæggelse i 1904/05. De lå øst for jernbanen og fik betegnelsen:
2c med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
2d med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 1 alb.

Parcellerne blev solgt med Stentoft i 1906 til Jørgen Jørgensen, der beholdt dem helt frem til 1937 (se under Stentoft). Køberen af de to parceller var:


1. april 1937 – 1. januar 1946 og 15. september 1947, Johan Kristensen
Han købte de to parceller ved købekontrakt dateret den 1. april 1937 og ved skøde dateret den 4. september 1937, tinglyst 9. oktober 1937, af Jørgen Jørgensen, Stentoft. Købet omfattede de to ovennævnte matrikelnumre (under Ejsingkær ejerlav) :
2c med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
2d med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 1 alb.
Overtagelsesdagen var fastsat til 1. april 1937, og han måtte betale 10.660 kr. for jorden (se figur 44). Holger 1937-1948


Figur 44: "Holger Møllers jord" 1. april 1937 – 1. maj 1948
Johan Kristensen blev født 26. maj 1886 i Toppergård, Hodsager sogn, døbt 30. maj, som søn af gårdmand i Toppergård, senere på Helleskov Mark, Vildbjerg sogn, Niels Kristensen og hustru Anne Marie Justesen.
Han blev gift 26. april 1911 i Vildbjerg Kirke med Mariane Krogsgaard, født 23. juli 1884 i Langkær, Stauning sogn, døbt 3. august, som datter af gårdmand i Langkær Christen Pedersen Krogsgaard og hustru Kirstine Nielsen.

Johan Kristensen var udlært slagter og drev i nogle år slagterforretning i Vildbjerg. Senere blev han kreaturkommissær.
I to omgange solgte han begge matrikelnumre til handelsmand i Vildbjerg Charles Pedersen. Det første salg skete i 1946 og det andet i 1947.

Johan Kristensen døde 22. august 1958 på Store Trøstrup, Timring sogn, og blev begravet 26. august på Vildbjerg Kirkegård. Sammen med hustruen boede han indtil sin død i Søndergade 16 i Vildbjerg. Her fortsatte hun efter hans død med at bo, men kom senere på plejehjem. Mariane Krogsgaard døde 27. september 1967 på Aulum Plejehjem og blev begravet 30. september på Vildbjerg Kirkegård.


1. januar 1946 og 15. september 1947 – 1953, Charles Pedersen
Han købte den første matrikel ved skøde dateret 5. februar 1946 og tinglyst 23. februar 1946. Denne første handel omfattede matrikel nr.:
2d med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 1 alb.
Købesum var aftalt til 15.000 kr. og overtagelsen skete 1. januar 1946.

Den næste handel skete ved skøde dateret den 26. september 1947 og tinglyst 4. oktober 1947. Denne handel omfattede det andet matrikelnummer:
2c med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
Her var købesummen også 15.000 kr. og med overtagelse den 15. september 1947.

Matrikel nr. 2d solgte han 1. maj 1948 til Christen Andersen i Fælledtoft, og jorden har siden fulgt denne ejendom (se figur 45).
Holger 1948-2001


Figur 45: "Holger Møllers jord" 1. maj 1948 – 13. december 2001
Charles Pedersen ejede en enkelt dag Uranienborg i 1941. Se øvrige oplysninger der.


1953 – 1976, Holger Møller til Store Lysgaard, Vildbjerg
Han købte ved skøde tinglyst 5. marts 1953 og drev jorden under Store Lysgård indtil salget til sønnen.
Handlen omfattede matrikel nr.:
2c med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 0¾ alb.

Ved overgangen til kvadratmeter blev parcellen ansat til 82.519 m2.

Holger Møller (Christensen) blev født den 14. maj 1905 i Torslev by og sogn i Øster Han Herred, døbt den 28. maj, som søn af gårdmand i Torslev Christen Møller Christensen og hustru Karen Jørgensen. Han døde den 13. juni 1977 og blev begravet på Vildbjerg Kirkegård.
Han blev gift 30. oktober 1934 i Tvis Kirke med Eleonora Elisabeth Sønderby, der blev født den 30. august 1909 i Bjødstrup, Gjellerup sogn, døbt 5. september, som datter af gårdmand i Bjødstrup, senere i Smedegård i Tvis sogn, Peder Sønderby og hustru Ane Katrine Nielsen. Hun døde den 2. august 1999 og blev ligeledes begravet på Vildbjerg Kirkegård.

Holger Møller havde drevet Store Lysgård i Vildbjerg sogn siden 1932.


1976 – 1978, Arne Møller
Han købte jorden af sin far ved skøde tinglyst 17. november 1976. Handlen om-fattede matrikel nr.:
2c med areal 82.519 m2

Jorden blev drevet sammen med ejerens gård Søndergård i den sydvestlige del af Vildbjerg sogn.

Arne Møller blev født den 10. december 1939 på Store Lysgård, Vildbjerg sogn, og døbt den 7. januar, som søn af proprietær på Store Lysgård Holger Møller og hustru Eleonora Elisabeth Sønderby. Arne Møller døde den 13. april 2000 og er begravet på Vildbjerg Kirkegård.
Han blev gift med Bodil Houe (Andersen), der blev født den 3. maj 1936 i Søndbjerg by og sogn på Thyholm, døbt den 24. maj, som datter af gårdmand i Søndbjerg Mads Houe Andersen og hustru Anna Johanne Dorthea Nielsen.


1978 – 13. december 2001, Bodil Møller, født Houe
Hun købte jorden af sin ægtefælle ved skøde tinglyst 24. november 1978. Jorden blev stadig drevet sammen med Søndergård.

Jorden blev afhændet 2001 ved en arealoverførsel til Erik Lauritsen, Stentoft, og Flemming Svend Madsen, Mosevang. Det skete ved Kort- og Matrikelstyrelsens skrivelse af 13. december 2001, hvor matriklen blev delt:
2c med areal 82.519 m2 heraf vej
Arealoverførsel til matr. nr. 1f Helleskov, Vildbjerg med areal -31.298 m2 heraf vej
(Denne overførsel er til ejeren af Mosevang Flemming Svend Madsen).
Optagelse af vej på matrikelkortet med areal heraf vej 1.200 m2
Nyopmåling af arealet med areal +2.112 m2 heraf vej
Rest til overførsel til Erik Lauritsen, Stentoft med areal 53.333 m2 heraf vej 1.200 m2
(se figur 46).
Holger 2001-


Figur 46: "Holger Møllers jord" 13. december 2001 –
Se herefter under Stentoft.