Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


"PHILIP RANDRUP"S EJENDOM
(Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 2b Ejsingkær, Vildbjerg sognI slutningen af Christen Krogstrup Christensens ejertid af Stentoft lod han alle matrikelnumre, som Stentoft bestod af, udstykke. Dette var bl.a. tilfældet med matr. nr. 2a, der blev delt i 4 matrikelnumre, herunder 2b samt 5a og 6a, der hver blev delt i to. Alt dette skete ved Landbrugsministeriets skrivelse af 13. september 1905.

Da han i 1906 solgte Stentoft, beholdt Christen Krogstrup Christensen de udstykkede matrikelnumre og solgte dem efterhånden i de efterfølgende år. I 1907 solgte han 3 matrikelnumre til Jens Christian Olesen, og herved opstod den gård, vi kendte som "Philip Randrups ejendom". Jens Christian Olesen havde hidtil ejet Stenager i Rødding.


26. juni 1907 – død 13. juni 1909, Jens Christian Olesen
Jens Christian Olesens køb skete ved skøde dateret den 26. juni 1907 og tinglyst 29. juni 1907 og bestod af (under Ejsingkær ejerlav):
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 1½ alb.
5e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
6e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb.
Købsprisen var aftalt til 3.400 kr.

Jens Christian Olesen blev født 1. februar 1857 i Odsbjerg i Rødding, Vildbjerg sogn, døbt 22. marts, som søn af hjulmand og husmand i Odsbjerg Ole Olesen og hustru Ane Jensdatter. Jens Christian Olesen var først husmand i Stenager i Rødding.
Han blev gift 1º 9. december 1885 i Vildbjerg Kirke med Inger Marie Larsen, født 18. september 1866 i Nørhede, Nørre Omme sogn, hjemmedøbt 19. september og fremstillet i kirken 21. oktober. Hun døde allerede død 6. oktober 1886 i Rødding, Vildbjerg sogn, i forbindelse med en fødsel. Hun var datter af husmand i Nørhede Lars Jensen og hustru Mette Kirstine Villadsen.
Han blev derefter gift 2º 11. november 1887 i Idum Kirke med Ane Pedersen, født 19. april 1868 i Skinnerup by og sogn (Thisted amt), hjemmedøbt 27. april og fremstillet i kirken 8. november, som datter af gårdmand i Skinnerup Christen Pedersen og hustru Dorthea Marie Larsen.

Forinden købet af ovennævnte 3 matrikelnumre havde Jens Christian Olesen købt matrikel nr. 1h Helleskov, Vildbjerg sogn, der lå som nabojord til de tre andre matrikelnumre. Jorden var købt fra Helleskovgård, der var blevet delt ved Landbrugsministeriets skrivelse af 5. april 1905 og overtaget fra ejeren af Helleskovgård Anders Bækgaard Andersen efter skøde udstedt den 15. september 1905, tinglyst 30. september 1905.
Matrikel nr. 1h Helleskov havde hartkornet 0 tdr. 0 skp. 0½ alb (se figur 39).

Randrup 1907-1911


Figur 39: "Philip Randrups ejendom" 15. september 1905 og 26. juni 1907 – 12. april 1911

Allerede efter to års forløb døde han 13. juni 1909 på sin ejendom på Ejsingkær Mark, Vildbjerg sogn, begravet 17. juni.


13. juni 1909 – 21. marts 1910, Ane Olesen, født Pedersen
Hun overtog efter mandens død ejendommen i uskiftet bo. Det skete ved skifteudskrift dateret den 4. april 1910, der blev tinglyst den 9. april 1910, samme dag som tinglysningen af salget til næste ejer.

Ved hendes overtagelse af boet blev ejendommen ansat til en værdi af 3.600 kr. for de samme hartkorn som tidligere.

Bobehandlingen blev afsluttet 31. marts 1910, men allerede 10 dage forinden havde hun solgt ejendommen til den næste ejer.


21. marts 1910 – 15. august 1928, Jens Christian (Jensen) Bjærre
Den næste ejer af ejendommen var en lokal mand, idet han kom fra Ågård i Vildbjerg sogn. Han købte ved skøde udstedt den 21. marts 1910 og tinglyst 9. april 1910. Købet bestod af følgende matrikelnumre:
Under Ejsingkær ejerlav:
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 1½ alb.
5e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
6e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb.
Under Helleskov ejerlav:
1h med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
Købesummen var fastsat til 5.950 kr., hvoraf 1.950 kr. var for løsøre.

Jens Christian (Jensen) Bjærre blev født 6. november 1884 i Randbæk, Brejning sogn, hjemmedøbt 12. november, som søn af husmand i Randbæk, senere i Bjerre i Vildbjerg, Andreas Jensen og hustru Ane Katrine Magdalene Kristensen. Han blev gift 17. april 1910 i Timring Kirke med Abelone Marie Nielsen, født 17. marts 1882 i Ågård, Vildbjerg, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i kirken 28. maj, som datter af gårdmand i Ågård, senere brødhandler i Timring, Niels Kristian Nielsen og hustru Else Marie Buur.

Han ville gerne have et større jordtilliggende og købte derfor af en nabolandmand Jens Christian Johansen Koch. Købet skete ved skøde udstedt den 12. april 1911 og tinglyst 29. april 1911. Købet bestod af følgende matrikelnumre (under Ejsingkær ejerlav):
5b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
6b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
for hvilket jord han gav 3.000 kr. (se figur 40).

Randrup 1911-1911


Figur 40: "Philip Randrups ejendom" 12. april 1911 – 17. november 1911

Allerede et halvt år efter købte han endnu et stykke jord, denne gang fra Helleskovgård, der havde fået udstykket den. Udstykningen var sket i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 25. august 1909, hvorved matrikel nr. 1i Helleskov opstod med et hartkorn på 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.

Købet skete ved skøde udstedt den 17. november 1911 af Anders Bækgaard Andersen i Helleskovgård og tinglyst 25. november 1911. Købet bestod af ovennævnte matrikelnummer:
1i Helleskov med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
for hvilken jord han måtte give 1.300 kr. (se figur 41).

Randrup 1911-1946


Figur 41: "Philip Randrups ejendom" 17. november 1911 - 4. april 1946

Han måtte imidlertid lade gården gå på tvangsauktion i 1928.

Han og hustruen bosatte sig derefter i Vildbjerg, hvor han senere blev ejendomsmægler. De sidste år boede de i Østvænget 8 i Vildbjerg.

Han døde 27. juni 1958 i Østvænget 8, Vildbjerg, og blev begravet 1. juli. Hustruen døde 13. december 1959 på Herning Centralsygehus og blev begravet 16. december fra Vildbjerg Kirke.

15. august 1928 – 3. oktober 1929, Jens Jensen
Jens Jensen var købmand i Vestergade 3 i Vildbjerg. Han har jo muligvis overtaget ejendommen som panthaver på tvangsauktionen den 15. august 1928 og med ejendomsret fra samme dag.Fogedudlægsskødet blev dog først udstedt den 29. juli 1929 og tinglyst 12. august 1929. Erhvervelsen bestod af følgende matrikelnumre:
Under Ejsingkær ejerlav:
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 1½ alb.
5b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
5e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
6b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
6e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb.
Under Helleskov ejerlav:
1h med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
1i med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Der er ikke nævnt nogen budsum, men den offentlige vurdering var 16.500 kr.

Jens Jensen blev født 15. februar 1875 på Brohus Mark, Aulum sogn, hjemme-døbt den 21. februar og fremstillet i kirken 25. april, som søn af husmand på Brohus Mark Jens Christian Jensen og hustru Abelone Nielsen. Han døde 6. oktober 1941 i Vestergade 3, Vildbjerg, og blev begravet 11. oktober.
Han blev gift 13. april 1902 i Tim Kirke med Julia Marietta Nelson, der blev født 15. december 1878 i Redwood City, Californien, som datter af købmand i Redwood City, senere i Tim stationsby, Laurits Nielsen og hustru Metta Thuesen. Hun døde 21. marts 1956 i Vestergade 5, Vildbjerg, begravet 25. marts.

Kort efter, at han fik sit tinglyste skøde, har han solgt ejendommen videre.


3. oktober 1929 – 16. september 1940, Christian Johannes Thorvald Hansen
Han købte ved skøde udstedt den 3. oktober 1929 og tinglyst 11. oktober 1929. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
Under Ejsingkær ejerlav:
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 1½ alb.
5b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
5e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
6b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
6e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb.
Under Helleskov ejerlav:
1h med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
1i med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Overtagelsesdagen var fastsat til 3. oktober 1929 og han måtte give 34.500 kr. for gården, hvoraf 16.000 kr. var for løsøre.

Christian Johannes Thorvald Hansen blev født 27. oktober 1888 på Birkmose Mark, Timring sogn, og døbt den 11. november, som søn af husmand der, senere husmand i Nørre Omme sogn, Hans Christian Hansen og hustru Anna Johanne Mikkelsen.
Han blev gift 13. februar 1924 ved sognefogden i Hejnsvig med Mette Kirstine Jakobsen, der blev født 19. november 1883 i Vejhus, Tørring sogn (ved Lemvig), som datter af husmand der Anders Christian Jakobsen og hustru Ane Christensen. Parret blev skilt ca. 1940.

Efter salget af gården flyttede han til Nørregade 13, Vildbjerg by. Han døde den 22. november 1945 i Møllegade 3, Vildbjerg, og blev begravet 28. november på Vildbjerg Kirkegård. Hustruen, der ved sin død boede på De gamles Hjem i Ikast, døde 28. maj 1953 på Centralsygehuset i Herning, og blev begravet 1. juni fra Ikast Kirke.


16. september 1940 – 1. april 1951, Ewald Nielsen
Han købte gården ved købekontrakt udstedt 16. september 1940 og skøde dateret den 1. oktober 1940 og tinglyst den 4. oktober 1940. Købet omfattede de samme matrikelnumre som forgængeren, i alt:
Under Ejsingkær ejerlav:
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 1½ alb.
5b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
5e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
6b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
6e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb.
Under Helleskov ejerlav:
1h med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
1i med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.

Ewald Nielsen blev født den 5. maj 1905 i Roum by og sogn i Himmerland, og døbt den 28. maj, som søn af boelsmand, tidligere bager, i Roum Søren Christian Nielsen og hustru Mathilde Caroline Laustsine Jensen. Han blev gift 5. januar 1941 i Vinding Kirke med Ane Marie Hoffmann Christensen, der blev født 11. september 1905 i Østertoft, Vinding sogn, døbt den 17. september, som datter af husmand i Østertoft Jens Christensen og Johanne Hoffmann Jensen.

Imidlertid foretog han en byttehandel med jord med nabogården Uranienborg samtidig med, at han fik samlet de mange matrikelnumre på sin egen ejendom til ét nummer. Det skete ved Landbrugsministeriets skrivelse af 4. april 1946 (alle under Ejsingkær ejerlav):
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 1½ alb.
5b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
5c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
5e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
6b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1 alb.
6c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
6e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb.
Det samlede matrikelnummer kaldtes herefter:
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¾ alb.

Byttehandlen var således, at matr. nr. 2b afgav 5.602 m2 til matr. nr. 2e (Uranienborg) og fik til gengæld 9.804 m2 fra matr. nr. 2e. Byttehandlen omfattede den sydøstligste del af nærværende ejendom og det nordligste del af Uranienborgs jorder på grænsen til Helleskov ejerlav (se figur 42).

Hvor parret er rejst hen efter salget af ejendommen, er desværre ikke fundet.

Randrup 1946-1981


Figur 42: "Philip Randrups ejendom" 4. april 1946 - 30. september 19811. april 1951 – 1985, Philip Randrup
Philip Randrup havde før dette køb ejet en gård, kaldet Lykkebo, lidt nordligere, nabo til Fuglsang, men havde kun denne ejendom i tre år. Den blev 1951 solgt til Emanuel Svinth. Da han købte denne ejendom i 1948, boede han Søndergade 18, Herning.

Købet af nærværende gård skete ved betinget skøde udstedt den 31. marts 1951 og tinglyst 25. maj 1951, samt endeligt skøde udstedt 6. november 1951 og tinglyst 10. november 1951. Købet omfattede følgende:
Under Ejsingkær ejerlav:
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¾ alb.
Under Helleskov ejerlav:
1h med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
1i med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1½ alb.
Overtagelsen skete den 1. april 1951, og han måtte give 58.600 kr. for gården, hvoraf kr. 8.600 var for løsøre.

Ved ændringen fra hartkornbetegnelse til kvadratmeter (eller hektar) i 1966 blev matrikelnummer 2b Ejsingkær tildelt følgende areal:
Under Ejsingkær ejerlav
2b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¾ alb. blev til 84.901 m2, heraf vej 3.280 m2
Under Helleskov ejerlav:
1h med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb. blev til 5.556 m2
1i med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1½ alb. blev til 34.004 m2

Helt frem til 1981 drev Philip Randrup sin gård ved Helleskovvej. Da begyndte han at frasælge jorden, først 1981 det øst for Helleskovvej beliggende, senere i 1984 resten af jorden vest for Helleskovvej.

Ved skrivelse af 30. september 1981 fra Matrikeldirektoratet blev der dels foretaget en vejmæssig ændring på matrikelkortet samt foretaget en udstykning af jorden øst for Helleskovvej, matrikel nr. 2b Ejsingkær. Ændringerne omfattede følgende:
Slettelse og optagelse af vej på matrikelkortet over matr. nr. 2b:
2b før ændring med areal 84.901 m2 heraf vej 3.280 m2
2b efter ændring med areal 84.901 m2 heraf vej 2.970 m2

Derefter blev matrikel nr. 2b delt således således (ifølge samme skrivelse fra Matrikeldirektoratet):
Parcel nr. 1 af 2b med areal 53.920 m2 heraf vej 2.970 m2 der senere blev kaldt 2b
Parcel nr. 2 af 2b med areal 23.276 m2 der senere blev kaldt 2h
Parcel nr. 3 af 2b med areal 6.601 m2 der senere blev kaldt 2i

Matrikel nr. 2i Ejsingkær samt 1h og 1i Helleskov blev solgt til Svend Andersen i Helleskovgård.

Parcel nr. 2 af 2b blev solgt til Stentoft ved betinget skøde af 18. februar 1981, der blev tinglyst 23. februar 1981 og med overtagelsesdag for jorden den 1. april 1981. På grund af udstykningsarbejdet gik der det meste af et år, før handelen var faldet endelig på plads. Et nyt betinget skøde blev udstedt 23. oktober 1981 og tinglyst 2. november 1981, og det endelige skøde af 18. november 1981 blev tinglyst 15. marts 1982. Købet ifølge skødet omfattede følgende (under Ejsingkær ejerlav):
2h med areal 23.276 m2
(se figur 43).

Randrup 1981-1984


Figur 43: "Philip Randrups ejendom" 1. april 1981 – 1. januar 1984

Resten af ejendommen vest for landevejen, der beholdt matrikel nr. 2b, blev udstykket igen i 1984 og solgt til henholdsvis Helleskovgård og Overkær.

Udstykningen af matrikel nr. 2b skete ved skrivelse af 21. december 1984 fra Matrikeldirektoratet. Arealet blev nyopmålt med hensyn til areal, hvilket bevirkede følgende ændringer:
2b før ændring med areal 53.920 m2 heraf vej 2.970 m2
Areal nyberegnet med areal +276 m2 heraf vej +220 m2
2b efter ændring med areal 54.196 m2 heraf vej 3.190 m2

Efter ovennævnte ændring blev 2b udstykket i 3 parceller:
Parcel nr. 1 af 2b med areal 3.781 m2 der senere blev kaldt 2b
Parcel nr. 2 af 2b med areal 27.337 m2 der senere blev kaldt 2k
Parcel nr. 3 af 2b med areal 23.078 m2 heraf vej 3.190 m2 der senere blev kaldt 2l
I alt udstykket 54.196 m2 heraf vej 3.190 m2

Han solgte matr. nr. 2k til Svend Andersen, Helleskovgård, til forening med hans gård.

Det andet stykke jord, matrikel nr. 2l, blev solgt ved betinget skøde udstedt den 31. januar 1984 og tinglyst 3. februar 1984 og igen 14. december 1984 til Kristen Lundager Mortensen, Overkær. Endeligt skøde blev udstedt den 28. januar 1985 og tinglyst 5. februar 1985 samt 22. maj 1985, til Arne Lauritsen, Stentoft (se under denne ejendom).
Overtagelsesdagen var fastsat til 1. januar 1984.

Philip Randrup blev født 26. marts 1923 i Roum by og sogn i Himmerland, som søn af snedkermester i Roum Jakob Randrup og hustru Kirstine Sørensen.
Han blev gift 17. januar 1948 i Nøvling Kirke med Helga Dagny Jakobsen, født 4. januar 1922 i Lillebjerg, Nøvling sogn, som datter af gårdejer i Lillebjerg Lars Kristian Jakobsen og hustru Ane Kirstine Nielsen.
Philip Randrup døde 15. oktober 2003 og ligger begravet på Vildbjerg Kirkegård.

Han beholdt bygninger med lidt jord omkring, i alt 3.781 m2. Allerede året efter solgte han imidlertid stedet til næste ejer:


1985 – 1996, Eva Kristiansen og Jens Bang Jensen
De købte ejendommen ved skøde tinglyst den 3. januar 1985. Da de solgte denne ejendom, købte de bygningerne til Øster Romvig (se under denne ejendom).


1996 – , Kirsten Bennetzen.
Hun købte ejendommen ved skøde tinglyst den 9. august 1996. I hendes ejertid blev ejendommen udvidet med lidt jord fra både Overkær og Helleskovgård, hvorved jorden omkring bygningerne fik form af en firkant. Ejendommen er på 7.863 m2.