Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


ANETAVLE FOR METTE KATHRINE BILLESKOV - III


Fra Tiende generation - ane nr. 512.


TIENDE GENERATION: TIP6-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 532.
Jens Christensen
Død før 1665.
Gårdmand i Balleby, Tørring sogn (Skodborg Herred)
Gift med
Ane nr. 533.
Sidsel Pedersdatter
Født ca. 1599.
Død 1679 i Balleby, Tørring sogn, begravet 21. februar, hvor hun betegnes som "en gild Dannekvinde".
Hun drev i mange år gården videre efter mandens død.

Ane nr. 534.
Peder Madsen Gaaskjær
Død før 1710.
Gårdmand i Gåskjær, Vandborg sogn

Ane nr. 554.
Jes Hansen Kjærgaard
Død 7. april 1641 i Ribe, begravet fra Sankt Catarine Kirke, hvor han og hustruens ligsten stadig findes.
Han var oprindelig foged på herregården Kærgård, Hunderup sogn, og blev efterfølgende handelsmand i Ribe. Han var ejer af to naboejendomme i Klostergade i Ribe, hvor også familien boede, samt nogle stalde uden for Nørreport i Ribe og noget øde jord samme sted.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der er meget omfattende, og som havde et større overskud. Arven blev delt mellem enken og 6 børn.
Gift med
Ane nr. 555.
Ingeborg Nielsdatter Mulvad
Død 8. oktober 1679 i Ribe.

Ane nr. 556.
Peder Lades
Død før 1642 i Kristianstad, Skåne.
Han er omtalt 1642, hvor hans enke købte ejendommen Vester Storgade 20, Kristianstad.
Gift med
Ane nr. 557.
Cathrine Rosenmeyer
Død 23. oktober 1662 i Kristianstad, Skåne
Kendskabet til Rosenmeyer-slægten kommer fra en gammel dagbog i Det kongelige Bibliotek i København, ført i årene 1666-1707 af Cathrines barnebarn Sine Berntdatter Rosenmeyer.
Hendes herkomst kendes ikke, men hun er formodentlig søster til storkøbmanden i København Henrik Rosenmeyer.
Hun købte 28. september 1642, tinglæst 30. januar 1643, sammen med sønnen Bernt ejendommen Vester Storgade 20, Kristianstad.
Efter hendes død blev afholdt et skifte, der dog kun indeholder en opremsning af faste ejendomme og inventaret.
----
(Cathrine Rosenmeyer var gift 2º 1. november 1646 i Kristianstad Kirke med handelsmand i Kristianstad Henrik Ditmarsen Kockum, død 1677 i Helsingør. Hans kiste stod i 2 år i Helsingør, før han blev begravet i september 1679 i Kristianstad. Han er søn af Ditmar Hemmingsen Kockum og dennes første hustru).

Ane nr. 558.
Lave Madsen
Død 1656 i Kristianstad, Skåne.
Han var købmand og handelsmand i Kristianstad. I begyndelsen af 1620'erne blev han kæmner i byen og senere rådmand. fra 1638 var han borgmester i Kristianstad. Han ejede en gård på sydsiden af Vester Storgade i Kristianstad.
Gift med
Ane nr. 559.
Signe Clausdatter

Ane nr. 560.
Ove Madsen
Død før 1680.
Han var fæster af en gård i Hagendrup, Flødstrup sogn, ejet af ryttergodset.
Gift med
Ane nr. 561.
Engel NN
Død ca. 1701 i Hagendrup, Flødstrup sogn.
Ved en matrikel 1680 var hun fæster af en ryttergård i Hagendrup, Flødstrup sogn, sammen med Peder Pedersen i Ullerslev sogn. I matriklen 1688 var hun ejer af en gård samme sted.

Ane nr. 562.
Jacob Nicolai Steenberg
Født ca. 1616.
Død 1697 på Harritslevgård, Skovby sogn, begravet 14. november.
Han var kongelig bogholder ved krongodset på Fyn.

Ane nr. 564.
Christen Nielsen
Død ca. 1641 i Hornslet Præstegård.
Ca. 1625 sognepræst i Hornslet sogn.
I hans embedsperiode fik præsteembedet overdraget 2 nabogårde i Hornslet by og sogn fra Holger Rosenkrantz til Rosenholm.
Gift med
Ane nr. 565.
Anna Pedersdatter Sommer
Født i Hornslet Præstegård.

Ane nr. 568., er identisk med ane nr. 560.
Ove Madsen
Gift med
Ane nr. 569.
Engel NN, er identisk med ane nr. 561.

Ane nr. 570.
Jacob Nicolai Steenberg, er identisk med ane nr. 562.

Ane nr. 572.
Johan Carl Morville
Han skulle være født ca. 1618 i enten Erfenbach eller Edenkoben, hvor hans far var præst, begge i Pfalz-området i Tyskland.
Død 1667 i Sorø.
Han var kirurg i Sorø.
Gift med
Ane nr. 573.
Cathrine Hansdatter
Død 1654.

Ane nr. 574.
Gregers Knudsen Krag
Født ca. 1617 i Stenstrup Præstegård.
Død 5. januar 1681 i Vester Skjerninge Præstegård.
Han blev student i Odense 1640. Efter teologisk eksamen blev han 4. juni 1645 kaldet til sognepræst i Vester Skjerninge og Ulbølle sogne. Fra 18. oktober 1678 var han tillige provst for Sallinge Herred.
Gift 2. november 1645 i Åstrup Kirke (Sallinge Herred) med
Ane nr. 575.
Kirsten Thomasdatter

Ane nr. 640.
Jens Christensen
Boede omkring 1650 i Tvolm, Ydby sogn.
Gift med
Ane nr. 641.
Maren Nielsdatter

Ane nr. 642.
Peder Madsen
Født ca. 1607.
Død 1690 i Helligsøgård, Helligsø sogn, begravet 3. september.
Ved matriklen 1664 fæster af Helligsøgård, Helligsø sogn, sammen med en Knud Jensen. Gården var i alt på 15 tdr. 4 skp. 1½ fkr. hartkorn og ejes af Vestervig Kloster gods
Gift 28. juli 1650 i Helligsø Kirke med
Ane nr. 643.
Maren Pedersdatter
Født før 1625 i Nørgård, Helligsø sogn.
Død efter 1660.

Ane nr. 644.
Anders Lauritsen
Født ca. 1630.
Hans død og begravelse er ikke fundet.
Ved matriklen 1664 fæstegårdmand i Helligsø by og sogn, under Vestervig Kloster. Gården var på 7 tdr. 6 skp. 1 1/3 fkr. hartkorn
Gift med
Ane nr. 645.
Maren Nielsdatter

Ane nr. 650.
Hans Nielsen Capel
Født ca. 1614.
Død 1691 i Dover, Ydby sogn, begravet 18. februar.
Boede i Dover, Ydby sogn.
Gift før 1661 med
Ane nr. 651.
Karen Enevoldsen
Død 1705 i Dover, Ydby sogn, begravet 13. september.

Ane nr. 652.
Christen Madsen
Fra ca. 1670 fæster af Troelsgård, Gettrup sogn, under krongodset. Gården var på 6 tdr. 1 skp. 3 fkr. hartkorn
Gift med
Ane nr. 653.
Inger NN (hendes efternavn kendes ikke)
Født ca. 1640.
Død 1718 i Troelsgård, Gettrup sogn, begravet 17. juli.

Ane nr. 654.
Jens Terkelsen
Født 1643 i Kobberød, Gettrup sogn.
Død 1716 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 23. december.
Både i matriklen 1664 og matriklen 1688 nævnes han som fæster af en gård i Kobberød, Gettrup sogn. I sidstnævnte matrikel havde gården 9 tdr. 5 skp. 2 fkr. hartkorn.
Gift 26. februar 1671 i Gettrup Kirke med
Ane nr. 655.
Maren Graversdatter
Født 1651 i Nørre Gettrup, Gettrup sogn.
Død 1714 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 4. februar.

Ane nr. 656.
Jens Madsen
Ved matriklen 1664 fæster af et boelssted i Helligsø by og sogn. Stedet ejedes af Vestervig Kloster gods.

Ane nr. 662.
Thomas Jensen
Ved matriklen 1664 fæster af gård i Kobberød, Gettrup sogn, under Vestervig Kloster gods. Gården var på 9 tdr. 4 skp. 1 1/3 fkr. hartkorn.

Ane nr. 666.
Niels Poulsen
Født ca. 1647.
Død 1714 i Kirkegård, Ydby sogn, begravet 18. november.
Gårdmand i Kirkegård, Ydby sogn.
Gift 10. december 1671 i Ydby Kirke med
Ane nr. 667.
Cidsel Jensdatter
Født ca. 1643.
Død 1702 i Kirkegård, Ydby sogn, begravet 2. august.

Ane nr. 668.
Niels Jensen Snever
Omkring 1670 fæster af gård i Heltborg by og sogn.

Ane nr. 670.
Mads Andersen Smed
Født ca. 1639.
Død 1701 i Frøkjær, Heltborg sogn, begravet 1. maj.
Ved både matriklen 1664 og matriklen 1688 fæster af gård i Frøkjær, Heltborg sogn, under krongodset. Gården havde ved sidstnævnte matrikel 3 tdr. 5 skp. 2 fkr. 2 alb. hartkorn
Gift mellem jul og nytår 1661 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 671.
Maren Pedersdatter
Født ca. 1641.
Død 1695 i Frøkjær, Heltborg sogn, begravet 29. december.

Ane nr. 672.
Bolle Nielsen
Født ca. 1640.
Død ca. 1709 i Kongensgård, Boddum sogn.
Ved matriklen 1664 var han fæster af en gård i Boddum by og sogn under Boddum Bisgård gods. Gården var på 6 tdr. 4 skp. hartkorn. Ved matriklen 1688 var han fæster af Kongensgård, Boddum sogn, også under Boddum Bisgård gods. Gården var på 4 tdr. 4 skp. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 673.
Maren Mouridsdatter
Født ca. 1640.
Død efter 1686.

Ane nr. 674.
Niels Thomsen
Han boede i Ydby by og sogn.
Gift med
Ane nr. 675.
Margrethe Clemmensdatter

Ane nr. 676.
Niels Christensen
Ved matriklen 1664 var han fæster af Sletgård i Boddum sogn under Boddum Bisgård gods. Gården var på 7 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb. hartkorn. Ved matriklen 1688 var han stadig fæster af Sletgård. Gårdens hartkorn var ændret til 5 tdr. 4 skp. 2 alb.
Gift med
Ane nr. 677.
Maren Lasdatter

Ane nr. 678.
Bolle Nielsen, er identisk med ane nr. 672.
Gift med
Ane nr. 679.
Maren Mouridsdatter, er identisk med ane nr. 673.

Ane nr. 682.
Jens Laursen
Født ca. 1656.
Død 1733 i Ginderup, Heltborg sogn, begravet 11. januar.
Ved matriklen 1688 fæster af gård i Ginnerup, Heltborg sogn, under Ørum gods.
Gift 2. juni 1680 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 683.
Kirsten Graversdatter
Født ca. 1654.
Død 1734 i Ginderup, Heltborg sogn, begravet 15. august.

Ane nr. 684.
Christen Jensen Grave
Død 1707, da sønnen dette år får sin afdøde fars fæste.
Ved matriklen 1688 fæster af gård i Boddum by og sogn, under Boddum Bisgård gods. Gården havde 5 tdr. 6 skp. 2 alb. hartkorn.

Ane nr. 700.
Thomas Pedersen
Død 1699 i Flade by og sogn (Morsø Nørre herred), begravet 2. maj.
Boede i Flade by og sogn.

Ane nr. 702.
Niels Josephsen
Ved matriklen 1688 fæster af gård i Flade by og sogn (Morsø Nørre Herred), under Ullerup gods. Gården var på 8 tdr. 2 skp. 2 fkr. hartkorn.

Ane nr. 704.
Christen Christensen
Omkring 1660 fæster af gård i Jestrup, Lyngs sogn, under Rydhave gods. Gården var på 4 tdr. hartkorn.

Ane nr. 718.
Gregers Larsen
Født ca. 1652.
Død 1731 i Refs, Hurup sogn, begravet 3. juni.
Ved en ajourført matrikel 1710 var han fæster af Refsgård, Hurup sogn, under ryttergodset. Gården var på 20 tdr. 6 skp. 1 fkr. 1 alb. hartkorn.
Gift 1º med
Ane nr. 719.
(ukendt hustru)
----
(Gregers Larsen var gift 2º 8. december 1715 i Hurup Kirke med Anne Christensdatter).

Ane nr. 726.
Gregers Larsen, er identisk med ane nr. 718.
Gift med
Ane nr. 727.
(ukendt hustru), er identisk med ane nr. 719.

Ane nr. 730.
Christen Larsen
Født ca. 1656.
Død 1727 i Sønder Mølle, Vestervig sogn, begravet 2. juni.
Fæster af Sønder mølle, Vestervig sogn, under Vestervig Kloster gods. Møllen var på 6 tdr. 2 alb. hartkorn.
Gift 16. oktober 1698 i Vestervig Kirke med
Ane nr. 731.
Karen Tøgersdatter
Født ca. 1664.
Død 1741 i Sønder Mølle, Vestervig sogn, begravet 12. februar.

Ane nr. 732.
Niels Krabbesen
Født 1658 i Nørgettrup, Gettrup sogn, døbt 17. marts.
Død 1738 i Gettrup by og sogn, begravet 7. maj.
Fæster af 2 huse i Gettrup by og sogn, ejet af en Jens Hvistendal.
Gift 29. juni 1704 i Gettrup Kirke med
Ane nr. 733.
Anne Jensdatter Frost
Født ca. 1671.
Død 1744 i Gettrup by og sogn, begravet 3. maj.

Ane nr. 734.
Niels Pedersen
Født 1681 i Gundtoft Mølle, Ydby sogn, døbt 3. juli.
Hans død og begravelse er ikke fundet.
Han boede omkring 1710 i Gundtoft Mølle, Ydby sogn.

Ane nr. 742.
Gravers Jensen
Han boede i Sinderup, Ydby sogn.
Gift med
Ane nr. 743.
Kirsten Lauritsdatter

Ane nr. 744.
Peder Sørensen
Født ca. 1653.
Død 1731 i Enggård, Heltborg sogn, begravet 11. juli.
Fæster af Enggård, Heltborg sogn. Gård var på 4 tdr. 1 alb. hartkorn og havde oprindeligt været krongods, der senere blev udlagt til ryttergods.
Gift 2. juli 1683 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 745.
Kirsten Andersdatter
Født 1657 i Enggård, Heltborg sogn. døbt 8. februar
Død 1723 i Enggård, Heltborg sogn, begravet 7. februar.

Ane nr. 746.
Jens Christensen Gadgaard
Født 1652 i Heltborg by og sogn, døbt 14. marts.
Død 1722 i Gadgård, Heltborg sogn, begravet 1. august.
Fæstegårdmand i Heltborg by og sogn, under krongodset. Gården var på 7 tdr. 1 skp. 3 fkr. 2 alb. hartkorn.
Gift 1. august 1683 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 747.
Else Nielsdatter
Født 1659 i Futtrup, Heltborg sogn.
Død 1729 i Gadgård, Heltborg sogn, begravet 20. november.

Ane nr. 748.
Anders Jensen Dahlgaard
Ved en ajourført matrikel 1710 var han fæster af Dalgård, Hurup sogn, under Ryttergodset. Gården var på 5 tdr. 6 skp. 3 fkr. hartkorn.

Ane nr. 752.
Niels Graversen
Født ca. 1631 i Karby by og sogn.
Død 1708 i Heltborg by og sogn, begravet 5. april.
Ved matriklen 1664 og 1688 var han fæster af en gård i Heltborg by og sogn, oprindeligt under Vestervig Kloster gods. Gården havde ved sidstnævnte matrikel 4 tdr. 3 skp. 3 fkr. hartkorn og da ejet af Bertel Stiver i København.
Gift 21. juli 1661 i Karby Kirke med
Ane nr. 753.
Edel Christensdatter
Født ca. 1629 i Nees, Karby sogn.
Død 1712 i Heltborg by og sogn, begravet 16. maj.

Ane nr. 758.
Søren Nielsen
Han boede omkring 1673 i Vester Toftum, Heltborg sogn.
Han blev 1673 udlagt som barnefader til ane nr. 379 af
Ane nr. 759.
Maren Madsdatter
Født 1656 i Toftum, Heltborg sogn, døbt 27. januar.
Død 1708 i Ginnerup, Heltborg sogn, begravet 2. december.
(Søren Nielsen blev gift med Else Knudsdatter, død 1675 i Toftum, Heltborg sogn, begravet 1. januar 1676).
----
(Maren Madsdatter var gift 30. september 1674 i Heltborg Kirke med Poul Villadsen, født ca. 1637, død 1697 i Ginnerup, Heltborg sogn, begravet 27. juni).

Ane nr. 768.
Just Poulsen
Død ca. 1678.
Gårdmand i Næstrup, Sjørring sogn.
Gift med
Ane nr. 769.
Karen Christensdatter

Ane nr. 770.
Jelle Christensen
Død 1681 i Næstrupgård, Sjørring sogn.
Han var oprindelig fæster af en gård i Torsted by og sogn. Dette fæste opsagde han 20. juli 1668 og flyttede til Sjørring sogn, hvor fæstede Næstrupgård. Der findes et skifte efter ham i Hundborg Herred tingbog den 16. maj 1681.
Gift med
Ane nr. 771.
(ukendt hustru)
----
(den ukendte hustru var gift 2º 1681 med Oluf Jensen, der overtog fæstet af Næstrupgård, Sjørring sogn. Han er nævnt i skiftet efter Jelle Christensen 16. maj 1681).

Ane nr. 772.
Poul Enevoldsen d. æ.
Født ca. 1617.
Død 9. februar 1697 "ved midnatstide", i Agerholmgård, Vester Vandet sogn, begravet 15. februar.
Han var fæster af Agerholmgård, Vester Vandet sogn, under Råstrup gods. Gården var på 3 tdr. 5 skp. 3 fkr. hartkorn. Han må have været en betydende mand i sognet samt på egnen, da han 1672 og 1681 omtales som sandemand ved Hundborg Herred, ligesom han ved flere lejligheder optrådte som herredsfogdens stedfortræder
Gift 2º med
Ane nr. 767.
Anne Thomasdatter
Født ca. 1639 i Vang sogn.
Død 15. eller 16. april, "ved midnatstide", i Agerholmgård, Vester Vandet sogn, begravet 19. april.
----
(Poul Enevoldsen d. æ. var gift 1º med Else Pedersdatter, død 1667 i Agerholmsgård, Vester Vandet sogn, ifølge skifte 22. januar 1666).

Ane nr. 774.
Jens Poulsen
Født ca. 1640.
Død 1. juni 1717, "½ stund før solens nedgang", i Dalgård, Vester Vandet sogn.
Han var fæster af Dalgård, Vester Vandet sogn, under Højris gods, en gård han overtog fra sin svigerfar.
Gift med
Ane nr. 775.
Maren Andersdatter
Født ca. 1636.
Død 5. oktober 1720, "om aftenen kl. 10", i Dalgård, Vester Vandet sogn.

Ane nr. 776.
Jens Christensen Frøkjær
Født ca. 1630.
Død ca. 1690.
Han var fæster i Frøkjær, Vester Vandet sogn, under Dueholm Kloster gods.

Ane nr. 778.
Christen Olufsen Dragsbech
Født ca. 1635.
Død 12. februar 1715, "om morgenen", i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 19. februar.
Han fæster af et hus i Klitmøller, Vester Vandet sogn, under Vester Vandet Kirke. Han var desuden skudeejer og skipper.
Gift med
Ane nr. 779.
Else Pedersdatter
Født ca. 1634.
Død 8. december 1714, "om aftenen ved 6 slet", i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 15. december.

Ane nr. 780.
Christen Christensen Hoxer
Født ca. 1658.
Død 23. januar 1737 i Hovsøre, Østerild sogn, begravet 31. januar.
Han var fæster af en gård i Hovsøre, Østerild sogn. Gården var på 4 tdr. 4 skp. 3 fkr. 1 alb. hartkorn og tilhørte Kjølbygård gods.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der viste underskud. Enken fortsatte driften af gården.
Gift med
Ane nr. 781.
Margrethe Lauridsdatter
Født ca. 1658.
Død 27. december 1744 i Hovsøre, Østerild sogn, begravet 3. januar 1745.
Efter hendes død blev afholdt et skifte, der viste et stort underskud, hvorfor der intet var at arve for børnene.

Ane nr. 782.
Jens Thorsen
Født ca. 1662 i Kløv, Hunstrup sogn.
Død 18. november 1722 ved Højerbjerg, Sennels sogn, hvor han blev dræbt af nogle løbske heste, begravet 24. november fra Hunstrup Kirke.
Han var fæster af gård i Kløv, Hunstrup sogn, ifølge fæstebrev af 1. april 1689 fra Kjølbygård gods. Gården var på 7 tdr. 2 skp. 1 fkr. 2 alb. hartkorn. I forbindelse med hans død findes i Hillerslev Herreds tingbøger et meget lang og detaljeret beskrivelse af uheldet ved Højerbjerg, hvor nogle løbske heste forårsagede at en vogn væltede og Jens Thorsen blev dræbt ved uheldet.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der viste et lille overskud, der blev delt mellem enken og 4 børn.
Gift med
Ane nr. 783.
Kirsten Larsdatter
Født ca. 1660.
Død 1723 i Kløv, Hunstrup sogn, begravet 22. juni.

Ane nr. 784.
Niels Jensen
Død 1681 i Gerup, Stagstrup sogn, begravet 3. juli.
Han var fæster af en gård i Gerup, Stagstrup sogn. Gården var på 9 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 785.
Maren Michelsdatter
Født ca. 1631.
Død 1711 i Gerup, Stagstrup sogn, begravet 4. oktober.

Ane nr. 786.
Mads Knudsen
Født ca. 1640.
Død 1683 i Stagstrup by og sogn, begravet 4. april.
Han var fæster af ½ anneksgård i Stagstrup by og sogn, under Stagstrup præsteembede. Gården var på 8 tdr. 4 skp. hartkorn.
Gift 2º med
Ane nr. 787.
Maren Madsdatter
Født ca. 1640.
Død 1708 i Stagstrup by og sogn, begravet 8. juli.
----
(Mads Knudsen var gift 2º 10. september 1665 i Stagstrup Kirke med Maren Nielsdatter, død 1668 i Stagstrup by og sogn, begravet 4. juni).
----
(Maren Madsdatter var gift 2º 2. januar 1684 i Stagstrup Kirke med Jens Jensen Yde, født ca. 1651, død 1731 i Stagstrup, begravet 15. august, søn af Jens Jensen i Sundby sogn (Morsø Nørre Herred) og hustru Mette Christensdatter).

Ane nr. 788.
Laust Nielsen
Født ca. 1635 i Torsted by og sogn.
Død 1678 i Ås, Skjoldborg sogn, begravet 3. august.
Han var fæster af en gård i Ås, Skjoldborg sogn.
Efter hans død blev afholdt et skifte, men én for en fæstebonde ret betydeligt overskud på 141 rdl. 3 mk. 10 sk. i boet. Enkens nye mand fortsatte fæstet af gården.
Gift 12. juni 1670 i Skjoldborg Kirke med
Ane nr. 789.
Margrethe Jørgensdatter
Født ca. 1636 i Hornstrup, Kallerup sogn.
Død 16. november 1719 i Ås, Skjoldborg sogn, begravet 22. november.
----
(Margrethe Jørgensdatter var gift 1º 17. april 1666 i Skjoldborg Kirke med Christen Sørensen Smed, død senest 1670 i Ås, Skjoldborg sogn, og
hun var gift 3º 21. september 1679 i Skjoldborg Kirke med Poul Nielsen, født ca. 1653, død 1713 i Ås, Skjoldborg sogn, begravet 17. oktober).

Ane nr. 792.
Jens NN
Død før 1674.
Han var fæster af Vestergård, Øster Vandet sogn.
Gift med
Ane nr. 793.
(ukendt hustru)
(Den ukendte hustru var gift 2º med Christen Gregersen, der overtog fæstet af Vestergård, Øster Vandet sogn).

Ane nr. 794.
Peder Andersen Bagge
Født ca. 1610.
Død tidligst 1684 i Klitmøller, Vester Vandet sogn.
Han var møller i vandmøllen Øster Mølle i Klitmøller, Vester Vandet sogn, først som fæster under Nebel gods i matriklen 1662, men i senere skattelister som selvejer.
Den 16. december 1671 købte han en gård i Hinding, Nors sogn, af Jørgen Lykke til Søgård. Peder Andersen Bagge havde haft gården i pant indtil købet. Gården havde 3 tdr. 2 skp. hartkorn.
Han anføres desuden som ejer af gården Lille Tøfting i Vester Vandet sogn, senest fra 1683. Gården havde efter den nye matrikel (1688) 2 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1 alb. hartkorn.
Han nævnes flere gange i skattelisterne i årene 1653-1683. Han blev på et tidspunkt den største skatteyder i Klitmøller.
Han var desuden skudeejer og skipper med handel på Norge. Han var medunderskriver af skudeejernes protest til kongen, Frederik III., 8. august 1665 om begrænsninger i deres handel med Norge. Gift med
Ane nr. 795.
Anne Madsdatter
Død ca. 1684 i Klitmøller, Vester Vandet sogn.

Ane nr. 796.
Anders Kjeldsen Nors
Død 4. juni 1675 i Nors Præstegård.
Fra 1660 sognepræst i Nors og Tved sogne, efter sin far.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der var meget omfattende, herunder en meget stor bogsamling. Det fremgår af skiftet, at præstegården er meget nedslidt, men efter præstens død et uvejr gjort endnu mere skade på bygningerne.
Gift 1º med
Ane nr. 797.
Kirsten Pedersdatter Brønsdorph
Død ca. 1672 i Nors Præstegård.
----
(Anders Kjeldsen Nors var gift 2º 10. juli 1672 med Dorothea Mouridsdatter Borchhorst, født ca. 1653 i Gunderup sogn, død 1725 i Tornby Præstegård, begravet 18. oktober, datter af sognepræst i Gunderup og Nøvling sogn Mourids Jens Borchhorst og hustru Anne Kjeldsdatter).

Ane nr. 798.
Mikkel Mikkelsen Langballe
Født 25. september 1642 i Århus.
Død 11. april 1711 i Hundborg Præstegård, begravet fra Vester Vandet Kirke, hvor der stadig findes et epitafium over ham og hans første hustru.
I Århus var han ejer af ejendommen Vestergade 3, som han dels 1682 arvede fra sin mor, dels 1693 købte de fleste af sine søskendes andele (ejede 7/8-dele af ejendommen). Han solgte før 1711 sine andele til sønnen Henrik.
Han begyndte sin karriere i Thy som amtsskriver for Thy og Mors 1664 og besad dette embede til 1667. Året efter blev han forpagter af den lille herregård Nebel i Vester Vandet sogn, og købte den til ejendom 1676. Han ejede den til 24. november 1708, hvor den blev solgt med 10 tdr. 5 skp. hartkorn til sønnen Bertel.
Udover Nebel ejede han en masse jordegods i Hundborg og Hillerslev herreder i Thy, købt i perioden 1682-1701. En del af dem solgtes fra 1702 frem til hans død.
Nebel har i årenes løb været udsat for megen sandflugt og bygningerne er flere gange flyttet længere ind i landet. På Hillerslev-Hundborg herredsting er i Mikkel Langballes tid udfærdiget mindst to tingsvidner om sandflugt, nemlig den 11. januar 1678 og 18. juli 1702.
Gennem sin hustru var han desuden medejer af en ejendom i købstaden Assens på Fyn. Han solgte imidlertid sin andel af ejendommen allerede 1674.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der er meget omfattende. Overskuddet i boet var på 1.443 rdl. 4 mk. 11½ sk., der blev delt mellem enken (i andet ægteskab) og 8 børn af første ægteskab.
Gift 1º 1668 (bevilling af 12. februar 1668 til vielse efter trolovelse, men uden lysning) med
Ane nr. 799.
Anne Mariche Bertelsdatter
Født 14. september 1649 i Assens på Fyn.
Død 17. januar 1699, "om morgenen kl. 6", på Nebel, Vester Vandet sogn, begravet 24. januar.
----
(Mikkel Mikkelsen Langballe var gift 2º ca. 1710 med Vibeke Frandsdatter Hagedorn, født ca. 1698 i Solbjerg Præstegård (Morsø Nørre Herred), død 1727 i Hjardemål Præstegård, begravet 7. marts, datter af sognepræst i Solbjerg og Sundby sogne Frands Hansen Hagedorn og hustru Sophie Nielsdatter Schytte).

Ane nr. 800.
Michel NN
Gift med
Ane nr. 801.
Kirsten Christensdatter Brandi
Født ca. 1628.
Død 22. december 1702, "om morgenen ved 5 slet", i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 27. december.
Hun boede ved sin død hos sønnen Christen Michelsen Brandi (se ane nr. 400).

Ane nr. 802.
Anders Poulsen
Født ca. 1619.
Død 21. januar 1692, "om morgenen kl. 2", i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 24. januar.
Ved matriklen 1664 var han fæster af hus i Klitmøller, Vester Vandet sogn, under Nebel gods. Han var desuden skipper.
Gift med
Ane nr. 803.
Maren Andersdatter
Født ca. 1616.
Død 31. januar 1692 i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 7. februar.

Ane nr. 804.
Michel Andersen Jegind
Født ca. 1631.
Død 7. december 1712, "kl. 9 formiddag", i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 11. december.
Han var fæster af et hus i Sandodde, Vester Vandet sogn, under Peder Bendixens gods.
Gift med
Ane nr. 805.
Maren Olufsdatter
Født ca. 1631.
Død 11. marts 1717 i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 17. marts.

Ane nr. 806.
Jens Nielsen Krabbe
Død ca. 1688.
Han var fæster af "en liden vandmølle" i Klitmøller, Vester Vandet sogn.
Gift med
Ane nr. 807.
Mette Madsdatter
Født ca. 1649.
Død 30. september 1709, "om aftenen kl. 5", i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 6. oktober.
----
(Mette Madsdatter var gift 2º ca. 1690 med Niels Christensen Fisker, født ca. 1644, død 3. oktober 1725 i Klitmøller, Vester Vandet sogn).

Ane nr. 808.
Jens Christensen
Ved matriklen 1664 var han fæster af en gård i Slet, Vester Vandet sogn, under Nebel gods. Gården var på næsten 8 tdr. hartkorn.

Ane nr. 812.
Anders Andersen Odde
Født ca. 1615.
Død ca. 1682 i Sandodde, Vester Vandet sogn.
Ved matriklen 1664 fæster af et hus i Sandodde, Vester Vandet sogn, under Dueholm Kloster gods.
Gift med
Ane nr. 813.
(ukendt hustru)
I en skattemandtal fra 1682 nævnes begge personer, men året efter 1683 nævnes hun som enke.

Ane nr. 814.
Christen Andersen Stentoft
Født ca. 1620.
Død 4. februar 1698, "ved 8 slet formiddag", i Stentoft, Vester Vandet sogn, begravet 10. februar.
Ved matriklen 1664 og matriklen 1688 var han fæster af Stentoftgård, Vester Vandet sogn, under Ørum gods. Ved sidstnævnte matrikel havde gården 4 tdr. 6 skp. 2 fkr. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 815.
Karen Jensdatter
Født ca. 1630.
Død 26. januar 1711, "ved middagstid", i Stentoft, Vester Vandet sogn, begravet 3. februar.
Hun omtales som jordemoder.

Ane nr. 816.
Christen Simonsen
Død efter 1670.
Ved matriklen 1664 fæster af gård i Skovsted, Hillerslev sogn. Gården var på 14 tdr. hartkorn og ejet af Henrik Linderum. Han afstod før høsten 1669 gården på grund af dårlige ben, jorden blev senere lejet af Christen Bertelsen (der er identisk med ane nr. 818).

Ane nr. 818.
Christen Bertelsen
Død 1680 i Skovsted, Hillerslev sogn, begravet 1. juni.
Han var delefoged på Vestervig Kloster gods. 1669 lejer han jorden af den gård i Skovsted, som Christen Simonsen (er identisk med ane nr. 816) frasagde sig samme år.
Gift med
Ane nr. 819.
Maren Stephansdatter
Død før 20. december 1681.

Ane nr. 844.
Christen Michelsen Sergent
Død 1663 i Heltborg by og sogn, begravet 16. april.
Han boede ved Heltborg Kirke.
Gift 3. august 1650 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 845.
Dorte Olufsdatter
Født ca. 1619.
Død 1689 i Heltborg by og sogn, begravet 20. januar.

Ane nr. 848.
Christen Laursen
Død 1679 i Dalgård, Hundborg sogn.
Han var fuldmægtig på Ulstrup gods i Hundborg sogn. Ved matriklen 1664 var han fæster af Dalgård, Hundborg sogn, under Ulstrup gods. Gården havde 7 tdr. 2 skp. hartkorn.
Efter hans død blev afholdt et skifte den 1. marts 1679. Skiftet viste et lille underskud og blev læst på Hillerslev-Hundborg Herreders ting den 3. marts.
Gift med
Ane nr. 849.
Anne Villadsdatter
Død efter 3. marts 1679.

Ane nr. 882.
Simon Pedersen
Født ca. 1640 i Knakkergård, Øster Vandet sogn.
Død 1718 i Nors by og sogn, begravet 24. april. Han var fæster af en halvgård i Nors by og sogn. Gården var på 6 tdr. hartkorn og ejet af borgmester i Thisted Christian Mortensen Lelius. Simon Pedersen var tillige kirkeværge i Nors samt fra 17. november 1674 klitsynsmand.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der viste et pænt overskud af en fæstebonde at være. Arven deltes mellem enken (hans tredie ægtefælle) og 3 børn.
Gift ca. 1672 med
Ane nr. 883.
(ukendt hustru)
----
(Simon Pedersen var gift 1º med Maren Nielsdatter, død 1672 i Nors by og sogn, datter af gårdmand i Ballerum, Tved sogn, Niels Andersen og hustru NN Christensdatter, og
han var gift 3º 9. oktober 1698 i Nors Kirke med Maren Andersdatter, født ca. 1673, død 1735 i Nors by og sogn, begravet 12. juni, datter af gårdmand i Nors by, Anders Christensen Blæsborg og ukendt hustru).

Ane nr. 1016.
Povel Jensen Dalgaard
Død 1726 i Dalgård, Vandborg sogn, begravet 8. november.
Han var fæster af Dalgård, Vandborg sogn.
Gift med
Ane nr. 1017.
Bodil Pedersdatter
Død 1726 i Dalgård, Vandborg sogn, begravet 5. maj.


ELLEVTE GENERATION: TIP7-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 1068.
Mads Lang
Han boede i Vandborg sogn.

Ane nr. 1110.
Niels Mulvad
Død 1630, begravet i Hunderup Kirke.
Han var fæstegårdmand i Mulvad, Bramminge sogn, samt herredsskriver i Gørding Herred, et embede han overtog fra sin svigerfar.
Gift med
Ane nr. 1111.
Johanne Hansdatter Carlsen
Død 1630, begravet i Hunderup Kirke.
Hendes navn er kendt gennem et skøde fra 1603, et skøde som findes i Sneumgårds godsarkiv. Hendes fars navn er også nævnt.

Ane nr. 1116.
Mads Berendtsen Lagoni
Han flyttede 1617 fra Åhus i Skåne til Kristianstad, også i Skåne.

Ane nr. 1118.
Claus Hansen
Han var borgmester i Åhus, Skåne, indtil 1617, hvor Åhus blev nedlagt som købstad. Købstadsrettighederne blev overflyttet til den nærliggende by Kristianstad, også i Skåne. Claus Hansen fortsatte som borgmester her.
Gift med Ane nr. 1119.
Anna Moensdatter
----
(Anna Moensdatter var gift 2º med major Evert Helmann, der døde før hende).

Ane nr. 1130.
Peder Pedersen Sommer
Han var sognepræst i Hornslet sogn fra ca. 1610, desuden provst i Øster Lisbjerg Herred.
Gift med
Ane nr. 1131.
Anna Olufsdatter

Ane nr. 1144.
Johann Jacob Morville
Født ca. 1590.
Død efter 1632.
Han blev student i Heidelberg 1612. Derefter sognepræst i Edenkoben 16. juni 1616 og Erfenbach, begge i Pfalz-området, fra 26. august 1618 fremtil 1628, hvor han måtte flygte fra som følge af Trediveårskrigen. Bosatte sig hos en bror Carl Morville, sognepræst i Wolfstein i Pfalz. Blev 1632 sognepræst i Rossbach og Einöllen, begge også i Pfalz-området.
Gift med
Ane nr. 1145.
Dorothea Spohn

Ane nr. 1146.
Hans Jacobsen
I begyndelsen af 1600-tallet proviantsforvalter i København.

Ane nr. 1148.
Knud Gregersen Krag
Død ca. 1638 i Steenstrup Præstegård.
Han blev student 1604 i Odense. Var først lærer i Svendborg og fra 1608 faderens efterfølger som sognepræst i Steenstrup sogn.

Ane nr. 1286.
Peder Madsen
Død 1685 i Nørgård, Helligsø sogn, begravet 23. december.
Han var fæster af Nørgård, Helligsø sogn, under Vestervig Kloster gods. Gården var på 11 tdr. hartkorn.
Gift 1º med
Ane nr. 1281.
Sidsel Christensdatter
Død 1662 på Stadilø, Stadil sogn, begravet 14. september.
----
(Peder Madsen var gift 2º 25. marts 1653 i Helligsøe Kirke med Anne Jepsdatter).

Ane nr. 1304.
Mads Pedersen
Ved matriklen 1664 fæster af en gård i Kobberød, Gettrup sogn, under Vestervig Kloster gods. Gården havde 18 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb. hartkorn.

Ane nr. 1308.
Terkel Jensen
Født ca. 1590.
Død 1654 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 28. marts.
Gårdmand i Kobberød, Gettrup sogn.
Gift med
Ane nr. 1309.
Kirsten Mogensdatter
Død 1676 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 12. november.

Ane nr. 1310.
Gravers Jensen
Død før 1688.
Ved matriklen 1664 var han, sammen med Krabbe Nielsen (der er identisk med ane nr. 1464), fæster af gård i Nørgettrup, Gettrup sogn, under Vestervig Kloster gods. Gården var på 7 tdr. 1 fkr. 1 alb. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 1311.
Maren Jensdatter
Født ca. 1611.
Død 1689 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 4. august.

Ane nr. 1342.
Peder Villumsen
Død 1668 i Heltborg by og sogn, begravet 24. august.
Boede i Heltborg by og sogn.

Ane nr. 1344.
Niels Bollesen
Han var omkring 1632, sammen med Jens Andersen (der er identisk med ane nr. 1368), fæster af Kongensgård, Boddum sogn, under Ørum gods.

Ane nr. 1368.
Jens Andersen
Han var omkring 1632, sammen med Niels Bollesen (der er identisk med ane nr. 1344), fæster af Kongensgård, Boddum sogn, under Ørum gods.

Ane nr. 1460.
Laurs Andersen
Død før 1688.
Ved matriklen 1664 fæster af Sønder Mølle, Vestervig sogn, under Vestervig Kloster gods. Møllen var i alt på 8 tdr. hartkorn
Gift med
Ane nr. 1461.
(ukendt hustru)
Død efter 1688.
Hun fortsatte fæstet af møllen efter mandens død.

Ane nr. 1464.
Krabbe Nielsen
Død 1677 i Nørgettrup, Gettrup sogn, begravet 14. marts.
Ved matriklen 1664 var han, sammen med Gravers Jensen (der er identisk med ane nr. 1310), fæster af en gård i Nørgettrup, Gettrup sogn, under Vestervig Kloster. Gården havde 7 tdr. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 1465.
Maren Nielsdatter
Død 1685 i Nørgettrup, Gettrup sogn, begravet 29. juni.

Ane nr. 1468.
Peder Jensen
Død 1698 i Gundtoft Mølle, Ydby sogn, begravet 23. oktober.
Ved matriklen 1688 var han fæster af af Gundtoft Mølle, under krongodset. Møllen var øde, mens jorden blev dyrket af Peder Jensen. Mølle og gård blev ved hans død overtaget af sønnen Poul Pedersen.
Gift med
Ane nr. 1469.
Johanne Poulsdatter
Født ca. 1641.
Død 1714 i Gundtoft Mølle, Ydby sogn, begravet i marts måned.

Ane nr. 1490.
Anders Poulsen
Død 1680 i Enggård, Heltborg sogn.
Ved matriklen 1664 fæster af Enggård, Heltborg sogn, under Vestervig Kloster gods. Gården havde 7 tdr. 4 skp. 1 fkr. 1 alb. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 1491.
Maren Poulsdatter
Død 1700 i Enggård, Heltborg sogn, begravet 28. juli.

Ane nr. 1492.
Christen Madsen
Død 1679 i Gadgård, Heltborg sogn, begravet 3. december.
Ved matriklen 1664 fæster af Gadgård, Heltborg sogn, under Vestervig Kloster gods. Gården havde 10 tdr. 2 skp. 1 fkr. 1 alb. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 1493.
Maren Jensdatter
Født ca. 1626.
Død 1687 i Gadgård, Heltborg sogn, begravet 13. marts.

Ane nr. 1494.
Niels Nielsen
Død 1679 i Futtrup, Heltborg sogn, begravet 23. december.
Ved matriklen 1664 var han fæster af gården Futtrup, Heltborg sogn, ejet af Jens Svendsen i Thisted. Gården havde 11 tdr. 2 skp. 1 fkr. 1 alb. hartkorn.
Gift før 1657, formodentlig i Hvidbjerg Kirke (Morsø Sønder Herred), med
Ane nr. 1495.
Ingeborg Laugesdatter
Født ca. 1630 i Ejstrup, Hvidbjerg sogn (Morsø Sønder Herred).
Død 1690 i Futtrup, Heltborg sogn, begravet 3. marts.
Hun drev gården videre efter mandens død, men overlod den ca. 1685 til sønnen Niels Nielsen.

Ane nr. 1504.
Gravers Jensen
Født ca. 1586.
Død 1672 i Karby by og sogn, begravet 7. januar.
Fra før 1664 var han fæster af en gård i Karby by og sogn, under Lund gods. Gården havde 7 tdr. 5 skp. 1 fkr. 1 alb. hartkorn. Ved matriklen 1664 var gården overladt sønnen Poul Graversen.

Ane nr. 1506.
Christen Sørensen
I begyndelsen af 1600-tallet boede han i Nees, Karby sogn.
Gift med
Ane nr. 1507.
Maren Poulsdatter

Ane nr. 1518.
Mads Laugesen
Født i Ejstrup, Hvidbjerg sogn (Morsø Sønder Herred).
Død 1686 i Ginnerup, Heltborg sogn, begravet 11. april.
Han var fæster af gården Toftum, Heltborg sogn.
Gift med
Ane nr. 1519.
Anne Christensdatter
Død 1674 i Toftum, Heltborg sogn, begravet 10. maj.

Ane nr. 1540.
Christen Jellesen
Død før 18. juni 1677, hvor han nævnes som afdød i Hundborg Herreds tingbog.
Han var fæster af en halvgård i Næstrup, Sjørring sogn.
Gift med
Ane nr. 1541.
(ukendt hustru)
Død efter 8. oktober 1689, hvor hun nævnes i Hillerslev Herreds tingbog.
(Den ukendte hustru var gift 2º med Mads Andersen, om hvem intet vides).

Ane nr. 1544.
Enevold Christensen Jul
Født ca. 1570.
Død ca. 1645.
Han var fæster af en gård i Vester Vandet by og sogn. Han var én af de største gårdfæstere i Vester Vandet sogn.
Gift med
Ane nr. 1545.
(ukendt hustru)
Død ca. 1620.
----
(Enevold Christensen Jul var gift 2º med NN Salmondsdatter, der var datter af gårdmand i Vandetgård, Vester Vandet sogn, Salmond Christensen).

Ane nr. 1546.
Thomas Nielsen
Født ca. 1632.
Død efter 31. oktober 1681, hvor han sidste gang nævnes i Hundborg Herreds tingbog.
Ved matriklen 1664 var han fæster af en gård i Vang by og sogn, under Øland gods. Gården havde 7 tdr. 2 skp. hartkorn. Den 15. juli 1678 opsagde han på Hillerslev-Hundborg herredsting fæstet af sin gård.
Gift med
Ane nr. 1547.
Inger Jensdatter
Død 1667 i Vang by og sogn.
Der blev afholdt skifte efter hendes 29. juli 1667 ifølge Hundborg Herreds tingbog.

Ane nr. 1550.
Anders Christensen
Født ca. 1600.
Død mellem 27. februar 1669 og 8. august 1671, i henhold til en dom på Hundborg herredting af sidstnævnte dato.
Han fæster af Dalgård, Vester Vandet sogn. Gården blev efterfølgende overladt svigersønnen Jens Poulsen (ane nr. 774).
Gift med
Ane nr. 1551.
Bodil Andersdatter
Død efter 1683.

Ane nr. 1552.
Christen Sørensen
Han nævnes 1620-1637 i gården Frøkjær, Vester Vester sogn.

Ane nr. 1556.
Oluf Christensen Dragsbech
Født ca. 1605.
Død i efteråret 1672 i Klitmøller, Vester Vandet sogn.
Ved matriklen 1664 var han fæster af et hus i Klitmøller, Vester Vandet sogn, under Nebel gods. Han var desuden skipper.
Gift ca. 1634 med
Ane nr. 1557.
Helle Christensdatter Blach
Født ca. 1605.
Død 1680.

Ane nr. 1558.
Peder Nielsen Skinderup
Født ca. 1610.
Død 1670 i Klitmøller, Vester Vandet sogn, hvor der afholdes skifte efter ham 7. februar 1670.
Ved matriklen 1664 var han fæster af et hus i Klitmøller, Vester Vandet sogn, under Søgård gods. Han var desuden skudeejer og skipper.
Gift ca. 1634 med
Ane nr. 1559.
Anne Nielsdatter
Død før 1670.

Ane nr. 1564.
Thor Nielsen
Død før 4. november 1684.
Ved matriklen 1664 var han fæster af en gård i Kløv, Hunstrup sogn, under Kølbygård gods. Gården var på 14 tdr. 4 skp. 2 fkr. 2 alb. hartkorn. Han nævnes også som sandemand i 1677.
Gift med
Ane nr. 1565.
(ukendt hustru)
Død efter 1688.
Hun nævnes som "Thor Nielsens Enke" i matriklen 1688.

Ane nr. 1568.
Jens Nielsen
Han nævnes 1631 som boende i Stagstrup by og sogn.

Ane nr. 1574.
Mads NN
Gift med
Ane nr. 1575.
Kirsten Christensdatter
Død 1681 i Stagstrup by og sogn, begravet 3. januar 1682.

Ane nr. 1576.
Niels Ibsen
Han nævnes i skiftet 1679 efter sønnen Laust Nielsen (ane nr. 788).

Ane nr. 1578.
Jørgen Jensen
Født ca. 1606.
Død 1679 i Hornstrup, Kallerup sogn, begravet 26. januar.
Ved matriklen 1664 var han fæster af Hornstrup, Kallerup sogn, under Todbøl gods. Gården havde 9 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. hartkorn. Han var også kirkeværge for Kallerup Kirke.

Ane nr. 1588.
Anders Pedersen Bagge
Han nævnes 1616 i en fortegnelse over Klitmøllers beboere (Vester Vandet sogn).

Ane nr. 1592.
Kjeld Christensen
Død ca. 1660.
Han var oprindelig rektor for Thisted Latinskole. Fra ca. 1641 var han sognepræst i Nors og Tved sogne, senere tillige provst for Hillerslev og Hundborg Herreder.
Gift med
Ane nr. 1593.
Hedvig Hansdatter Paludan
Hun er formodentlig født i Øster Assels Præstegård

Ane nr. 1596.
Michel Nielsen Langballe
Han er formodentlig født i Hørret, Mårslet sogn.
Død 1662 i Århus.
Han fik borgerbrev 16. december 1630 i Århus. Fra 1652 var til tillige kæmner i Århus. Han og familien boede i Vestergade 3 i Århus, en ejendom, som børnene arvede i fællesskab.
Gift 2º med
Ane nr. 1597.
Kirsten Jensdatter
Død 13. oktober 1688 i Århus, hvor der 8. november blev afholdt skifte efter hende.
----
(Michel Nielsen Langballe var gift 1º med Maren Nielsdatter, der var enke efter Niels Worm).

Ane nr. 1598.
Bertel Jensen
Født ca. 1600.
Død 1659 i købstaden Assens.
1633 nævnes han som skriver på Hagenskov gods, Sønderby sogn, og fra 1636 til 1657 var han ridefoged samme sted. Samtidig var han borger i Assens og fra 1649 tillige rådmand i købstaden. Fra 1658 til sin død var han borgmester i Assens.
Der blev aholdt et skifte efter ham den 8. juli 1674 angående delingen af den ejendom han efterlod i Assens. Dette skifte har formodentlig været et ekstra skifte på grund af det sene tidspunkt.
Gift ca. 1633 med
Ane nr. 1599.
Gesche Carstensdatter Rikers
Født ca. 1607.
Død 18. marts 1658 i købstaden Assens.

Ane nr. 1602.
Christen Christensen Brandi
Født ca. 1590.
Død ca. 1670.
Ved matriklen 1664 var han fæster af et hus i Klitmøller, Vester Vandet sogn, under Ørum gods. Han var tillige strandfoged.

Ane nr. 1612.
Niels Pedersen Krabbe
I en fortegnelse fra 1631/32 nævnes han som fæster af en gård i Torup by og sogn, under Ørum gods.

Ane nr. 1628.
Anders Olufsen Stentoft
Han nævnes 1610-37 som fæster af Vester Stentoft, Vester Vandet sogn.

Ane nr. 1764.
Peder Andersen
Død omkring nytår 1666/67 i Knakkergård, Øster Vandet sogn.
Han var fæster af Knakkergård, Øster Vandet sogn.
Gift med
Ane nr. 1765.
Anne Jensdatter
Død i april 1667 i Knakkergård, Øster Vandet sogn.
(Anne Jensdatter var gift 2º ca. 1667 med Peder Olufsen, død efter 1684, der overtog fæstet af Knakkergård).

Ane nr. 2032.
Jens Pedersen
Ved matriklen 1688 var han fæster af Dalgård, Vandborg sogn, under Ryssensteen gods. Gården havde 8 tdr. 2 skp. 2 fkr. hartkorn.


TOLVTE GENERATION: TIP8-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 2222.
Hans Carlsen
I slutningen af 1500-tallet var han herredfoged i Gørding Herred, boede i Lille Darum, Darum sogn. Nævnes 1579 i Ribe tingbog.

Ane nr. 2260.
Peder Sommer
Omkring 1530 var han selvejergårdmand i Fårup, Krogsbæk sogn.

Ane nr. 2288.
Johann Reinhard Morville
Død før 1628 i Rockenhausen.
Han blev student i Heidelberg 11. april 1572. Fra 1592 til 1599 sognepræst i Steinwenden og fra 1. august 1599 sognepræst i Rockenhausen, begge i Pfalz-området.
Gift med
Ane nr. 2289.
Agnes NN
Hun nævnes 1628 i Rockenhausen som enke.

Ane nr. 2296.
Gregers Rasmussen Krag
Født ca. 1549 i Espe Præstegård.
Død 1614 i Steenstrup Præstegård.
Han var først personel kapellan i Steenstrup sogn ca. 1575, blev sognepræst samme sted ca. 1581.
Gift 1º med
Ane nr. 2297.
Elisabeth Jensdatter Tuxen
Født i Vester Skjerninge Præstegård.
Død før 1589.
----
(Gregers Rasmussen Krag var gift 2º med Elisabeth Jensdatter Ewald, datter af sognepræst i Ulkebøl sogn Jens Rasmussen Enevoldsen).

Ane nr. 2988.
Niels Nielsen
Død 1658 i Futtrup, Heltborg sogn, begravet 16. maj.
Han var fæster af Futtrup, Heltborg sogn, et fæste der senere blev overtaget af sønnen Niels Nielsen.
Gift med
Ane nr. 2989.
Else Nielsdatter
Død 1658 i Futtrup, Heltborg sogn, begravet 12. december.

Ane nr. 2990.
Lauge Madsen
Født ca. 1594.
Død 1675 i Ejstrup, Hvidbjerg sogn (Morsø Nørre Herred), begravet 20. marts..
Ved matriklen 1664 var han fæster af Ejstrup, Hvidbjerg sogn. Gården var på godt 19 tdr. hartkorn. Lauge Madsen var herredsfoged i Morsø Sønder Herred samt delefoged for Skarpenbergs gods på Mors. Han betegnes ved matriklen 1664 også som forpagter af gården Toftum, Heltborg sogn. Hele denne gård var på 36 tdr. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 2991.
Maren Madsdatter
Født ca. 1600.
Død 1674 i Ejstrup, Hvidbjerg sogn (Morsø Nørre Herred), begravet 5. juni.

Ane nr. 3036.
Lauge Madsen, er identisk med ane nr. 2990.
Gift med
Ane nr. 3037.
Maren Madsdatter, er identisk med ane nr. 2991.

Ane nr. 3104.
Søren Madsen
Han nævnes 1610-37 som gårdmand i Vilsbøl, Vester Vandet sogn.

Ane nr. 3112.
Christen Olufsen
Død ca. 1630.
Han nævnes 1614 som møller i Dragsbæk Mølle, Thisted Landsogn. Efter 1614 er han flyttet til Klitmøller, Vester Vandet sogn.

Ane nr. 3114.
Christen Christensen Blach
Født ca. 1585.
Død ca. 1665.
Han var fæster af et sted i Klitmøller, Vester Vandet sogn, under Ørum gods. Fæstet blev senere afstået til sønnen Niels. Han var tillige strandfoged i Klitmøller.

Ane nr. 3116.
Niels Pedersen Skinderup
Født ca. 1585.
Død efter 1642.
Han var fæste af et hus ved Klitmøller, Vester Vandet sogn, under Ørum gods. Han var tillige skipper.

Ane nr. 3156.
Jens NN
Gift med
Ane nr. 3157.
Maren Jensdatter
Død i vinteren 1642 i Hornstrup, Kallerup sogn, begravelsesdatoen er ikke nævnt i kirkebogen.
Hun boede ved sin død hos sønnen Jørgen Jensen i Hornstrup, Kallerup sogn.

Ane nr. 3186.
Hans Johansen Paludan
Død 1602 i Øster Assels Præstegård.
Han var fra 1601 sognepræst i Øster og Vester Assels sogne. Der findes en mindetavle over ham i Øster Assels Kirke.
Gift med Ane nr. 3187.
Magdalene Christensdatter Eising
Født ca. 1565 i Ejsing Præstegård.
Hendes død og begravelse er ikke fundet. Der findes en mindeplade over hende i Øster Assels Kirke.
----
(Magdalene Christensdatter Eising var gift 1º med sognepræst i Øster og Vester Assels sogne Jørgen Lauritsen, død ca. 1600, søn af sognepræst i Øster og Vester Assels Laurits Jensen og hustru Karen Larsdatter, og
hun var gift 2º ca. 1600 med Poul Nielsen Foss, død ca. 1601, søn af sognepræst i Hvidbjerg (Refs Herred) og Lyngs sogne Niels Christensen Riber og hustru Dorothea Sørensdatter, og
hun var gift 4º ca. 1602 med sognepræst i Øster og Vester Assels Rasmus Jensen Kotte, død 1640, søn af borger i Ålborg Jens Rasmussen Kotte).

Ane nr. 3192.
Niels Michelsen
Født ca. 1575 i Mårslet Præstegård.
Død før 1. januar 1642.
Han boede i Hørret, senere i Langballe, begge i Mårslet sogn, og var herredsfoged i Ning Herred.
Gift med Ane nr. 3193.
NN Jensdatter

Ane nr. 3194.
Jens Andersen Carlbye
Død før 1651, hvor han nævnes i en sag i Århus rådstueret.
Han tog borgerskab i Århus 18. marts 1613 og blev 1631 tillige kæmner i Århus.
Gift med
Ane nr. 3195.
Kirsten Jensdatter Frost
Hun betegnes 1651 som "ungefehr 80 Aar gammel Encke, der hverken kan læse eller skrive".

Ane nr. 3198.
Carsten Rickertsen
Han boede i Flensborg og var skibskaptajn. Han var leder af den 3. ekspedition som kong Christian IV. i 1607 sendte til Grønland.
Gift 6. maj 1599 med
Ane nr. 3199.
Maricke Petersdatter Post
Født 1575/80.


TRETTENDE GENERATION: TIP9-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 4444.
Karl Severinsen
Han nævnes 14. marts 1537 som boende i Lille Darum, Darum sogn. Han er tillige nævnt i Ældste danske Arkivregistraturer, hvor der ved Skads herredsting føres en sag om gæld.

Ane nr. 4592.
Rasmus Krag
Han var fra ca. 1535 den første evangeliske sognepræst i Espe og Vantinge efter Reformationen. Muligvis har han også været den sidste katolske præst i sognene.

Ane nr. 4594.
Jens Andersen Tuxen
Født ca. 1533.
Død 1604 i Vester Skjerninge Præstegård, begravet i Ulbølle Kirke.
Han var først residerende kapellan ved Nikolaj Kirke i Svendborg. Fra 2. påskedag (= 6. april) 1556 sognepræst i Vester Skjerninge og Ulbølle sogne. I hans embedstid flyttedes præstegården 1573 fra Ulbølle til Vester Skjerninge, der herved blev hovedsognet. Ifølge beskrivelsen i Wibergs Præstehistorie havde han "en god røst, men langsom". Han kaldsbrev findes fortsat i Rigsarkivet i København.
Gift med
Ane nr. 4595.
Eline NN

Ane nr. 5980.
Mads Simonsen
Død efter 1629.
Fra ca. 1590 fæster af Ejstrup, Hvidbjerg sogn (Morsø Nørre Herred), under krongodset. Han var tillige delefoged på Skarpenbergs gods, der også var en del af krongodset på Mors.

Ane nr. 6208.
Mads Sørensen
Han nævnes 1608-17 i Vilsbøl, Vester Vandet sogn.

Ane nr. 6372.
Johan Johansen Paludan
Født ca. 1538 i Gent, i det nuværende Belgien.
Død 19. november 1615 i Viborg.
Han var uddannet læge i udlandet, dr. med. Var livlæge for enkedronning Dorothea (enke efter kong Christian III.) på Koldinghus indtil hendes død 1571. Derefter fra 5. december samme år læge i hele Jylland, med forpligtelse til at bo i Viborg. Han skulle dog tillige være livlæge for kong Frederik II. Fra 8. december 1577 fik han apotekerbevilling i Viborg og skulle betjene hele Jylland.
Gift 1º 1571 med
Ane nr. 6373.
Hedvig von Bruchhofen
Død 7. marts 1584 i Viborg.
(Johan Johansen Paludan var gift 2º 1588 med Sidsel Bloch, død efter 19. november 1615, datter af sognepræst ved domkirken i Viborg Jens Nielsen Bloch og hustru Anna Jensdatter Høy).

Ane nr. 6374.
Christen Knudsen Eising
Han var sidst i 1500-tallet, dog senest fra 1584, sognepræst i Ejsing sogn.

Ane nr. 6384.
Michel Nielsen
Han var i begyndelsen af 1600-tallet sognepræst i Mårslet sogn. Han var tillige magister.

Ane nr. 6386.
Jens Nielsen
Død efter 7. juli 1590, hvor han nævnes i et dokument. Han var storbonde i Hørret, Mårslet sogn.
Gift med
Ane nr. 6387.
Kirsten Michelsdatter Øvli
Født ca. 1554 i Malling sogn.
Død 1644 i Hørret, Mårslet sogn, begravet 13. februar.

Ane nr. 6396.
Rickert Carstensen
Han nævnes 1561 som kirkeværge i Flensborg. Har vel været købmand og handelsmand i Flenborg
Gift med
Ane nr. 6397.
Gesche NN
Død 19. marts 1604 i Flensborg.

Ane nr. 6398.
Peder Post
Han nævnes 1554 som kirkeværge i Flensborg. Han var købmand i Flenborg.
Gift med
Ane nr. 6399.
Anna Schwelund
Død 11. september 1589 i Flensborg.


FJORTENDE GENERATION: TIP10-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 8888.
Severin Karlsen
Død før 14. marts 1537, hvor han nævnes i Kongens Rettertingsdomme.
Boede i Lille Darum, Darum sogn. Nævnes i Ældste danske Arkivregistraturer (uden årstal, men omkr. 1490), bind V 1, i en strid med en Jens Christensen om jord på Vilslev Mark, Vilslev sogn.

Ane nr. 12744.
Johan Paludan
Født ca. 1491.
Død 1565 i Lübeck, Holsten, begravet 14. oktober i Katharinenkirke.
Læge, dr. med., boede i Gent. På grund af sin protestantiske tro flyttede han senest 1557 til Lübeck og praktiserede der som læge indtil sin død.
Gift med
Ane nr. 12745.
Barbara von der Rone
Hun rejste efter mandens død til København, hvor hun døde 68 år gammel. Hun ligger begravet i Sankt Rochus Kapel i Vor frue Kirke.

Ane nr. 12746.
Henrik Martin von Bruchhofen
Født i Herzogenbosch, Nederlandene.
Død 9. marts 1576 i Lund, Skåne.
Han blev student i Wittenberg i Sachsen. Han var hofpræst for den danske konge fra 1552 eller 1553, indtil 1559, hvor han blev dekan ved domkirken i Lund. Den 18. januar 1557 fik han livsbrev på et degnedømme, et kannikedømme og et vikarie i Lund Domkirke.
Gift med
Ane nr. 12747.
Marie Zücherranft
Født ca. 1532 i Torgau, Sachsen.
Død 9. august 1565 i Lund, Skåne.

Ane nr. 12768.
Niels Rasmussen
Født ca. 1510.
Han var selvejergårdmand i Krekær, Malling sogn. Nævnes som sandemand på Ning herredsting.

Ane nr. 12774.
Michel Øvli
Født ca. 1500.
Boede i Malling by og sogn. Han mødte en gang i 1567 op på Viborg Landsting i forbindelse med lysning af et pergamentsbrev.
Gift med
Ane nr. 12775.
Birgitte Ibsdatter

Ane nr. 12792.
Carsten Rickertsen d. Æ.
Født ca. 1490.
Død 1546 i Flensborg.
Han var fra ca. 1521 købmand i Flensborg og samme år medlem af Vor Frues Købmandsgilde. Ifølge et toldregnskab var han "hestehandler af det helt store format". Ejede et hus og en gård på Søndertorv i Flensborg. Fra ca. 1542 var han borgmester i Flensborg.
Gift med
Ane nr. 12793.
Marine Frese
Død 15. september 1570 i Flensborg, i høj alder.
Efter manden død fortsatte hun med at bo i huset på Søndertorv i Flenborg. Huset overlod hun 1551 til sønnen Peder Carstensen, hvorefter hun købte et andet hus i byen.

Ane nr. 12798.
Martin Schwelund
Død 26. september 1540 i Flensborg.
Han var købmand i Flensborg.
Gift med
Ane nr. 12799.
Anna Nigelsen
Død 11. maj (der var 2. pinsedag) 1573 i Flensborg.


FEMTENDE GENERATION: TIP11-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 17776.
Karl Karlsen
Boede i Lille Darum, Darum sogn. Han nævnes i et tingsvidne fra 1488 om, at han havde mageskiftet jord i Lille Darum, Darum sogn, med to andre mænd.

Ane nr. 25584.
Rickert Haysen
Han var købmand i Flensborg. Nævnes 1492 som medlem af nogle købmandsgilder i Flensborg samt 1505 som medlem af Hellig Legemsgildet. Han ejede et hus på sydsiden af Søndertorv i Flensborg.
Gift med
Ane nr. 25584.
Inghe NN

Ane nr. 25586.
Inge Vedders (Frese)
Han nævnes omkring 1483 som ejer af gods i Bargum sogn, Nørre Gøs Herred.


SEKSTENDE GENERATION: TIP12-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 51168.
Haying Paysen
Død 1483 i Flensborg.
Han var købmand i Flenborg og nævnes ved flere lejligheder som medlem af købmandsgilder, f. eks 1441 som medlem af Vor Frues Købmandsgilde og senest 1475 som medlem af Hellig-Legemgildet. Han ejede et hus i Rudestræde samt en ejendom øst for Vor Frue Kirke i Flensborg. Ca. 1445 blev han rådmand og 1466-73 borgmester i Flensborg. 1472 deltog han i Grev Gerhards almueoprør. Oprøret blev slået hårdt ned og Haying Paysen blev fængslet. Senere blev han løsladt og blev igen rådmand.
Gift med
Ane nr. 51169.
Catharina NN

SYTTENDE GENERATION: TIP13-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 102336.
Pay Jepson
Død 1440 i Flensborg.
Han var købmand i Flenborg og nævnes 1420 som medlem af Vor Frues Købmandsgilde. Han ejede en ejendom på Nørretorv i Flensborg. Omkring 1438 rådmand i Flensborg.
Gift med
Ane nr. 102336.
Frouwe Magnusdatter
Hun var ejer af godset Lytjenhorn, Læk sogn i Nordfriesland.

ATTENDE GENERATION: TIP14-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 204674.
Magnus Haysen
Død 1439 i Flensborg.
1431 borgmester i Flensborg. Ejede store jordbesiddelser i Nørre Gøs Herred.