Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


ANETAVLE FOR METTE KATHRINE BILLESKOV - I


Første generation til Syvende generation - ane nr. 1 til ane nr. 127.


FØRSTE GENERATION: PROBAND

Ane nr. 1.
Mette Kathrine Billeskov
Født 9. marts 1948 på Amtssygehuset, Holstebro, døbt 29. marts i Struer Kirke.
Gift 30. marts 1972 i Hvidbjerg Kirke (Refs Herred) med
Kristian Lauritsen
Født 19. april 1949 på Amtssygehuset, Lemvig, døbt 20. juni i Valgmenighedskirken, Lemvig.


ANDEN GENERATION: FORÆLDRE

Ane nr. 2.
Kristian Billeskov
Født 11. maj 1913 i Jestrup, Lyngs sogn, døbt 25. maj
Død 22. september 1993 på Sygehuset, Hvidbjerg by og sogn (Refs Herred), begravet 27. september.
Tømrermester i Hvidbjerg by og sogn (Refs Herred)
Gift 30. maj 1946 i Jegindø Kirke med
Ane nr. 3.
Ane Marie Andersen
Født 20. september 1913 i Nørtoftskov, Jegindø by og sogn, døbt 12. oktober.
Død 24. december 2008 på Amtssygehuset, Holstebro, begravet 30. november fra Hvidbjerg Kirke.


TREDIE GENERATION: BEDSTEFORÆLDRE

Ane nr. 4.
Niels Billeskov (døbt Niels Billeskov Petersen, navneforandring 23. december 1905)
Født 27. april 1867 i Barslev, Hvidbjerg Sogn (Refs Herred).
Død 14. februar 1949 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 19. februar.
Boelsmand i Jestrup, Lyngs sogn. Han begyndte i 1895 med at købe et stykke jord (matr. nr. 11g Barslev by, Hvidbjerg sogn) i Barslev by, Hvidbjerg sogn (Refs Herred). 1897 købte han en ejendom af moderen (matr. nr. 7b, 7g og 8b, samme ejerlav).
Alt dette solgte han 1897 og 1900 til Niels Olesen Nielsen og Jens Andersen. Herefter købte han samme år boelstedet i Jestrup (matr. nr. 10b og 10c Jestrup, Lyngs Sogn) af Christen Christensen Smed. Det ene matrikelnummer (10c) solgte han allerede 1906, hvorefter det andet matrikelnummer udgjorde det boelssted han drev til sin pensionering
Gift 27. april 1907 i Lyngs Kirke med
Ane nr. 5.
Mette Cathrine Thomsen
Født 29. september 1878 i Jestrup, Lyng sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 27. oktober i kirken.
Død 21. januar 1956 i Hvidbjerg by og sogn, begravet 26. januar fra Lyngs Kirke.

Ane nr. 6.
Peder Andersen
Født 22. januar 1877 i Førby, Hundborg sogn, hjemmedøbt 22. februar og fremstillet 7. oktober i kirken.
Død 9. maj 1963 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 14. maj fra Lyngs Kirke.
Husmand i Nørtoftskov, Jegindø sogn. Han begyndte som tjenestekarl forskellige steder på sin hjemegn, både i Hundborg sogn og de omkringliggende sogne.
1. november 1904 flyttede han til Thyholm, hvor han for det meste tjente på Jegindø. Det var også her han bosatte sig efter giftemålet. Han købte først et boelssted i Bøhl (matr. nr. 21bb), Jegindø sogn, men solgte det 1912. Samme år købte han ejendommen (matr. nr. 13b og 15c) i Jegindø by og sogn, hvor han boede indtil sin pensionering
Gift 6. april 1907 i Jegindø Kirke med
Ane nr. 7.
Inger Kirstine Andersen
Født 20. juni 1884 i Bøhl, Jegindø sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 3. august i kirken.
Død 24. december 1957 i Nørtoftskov, Jegindø sogn, begravet 30. december.


FJERDE GENERATION: OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 8.
Peter Billeschou Christensen
Født 9. marts 1815 i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn, hjmmedøbt 10. marts og fremstillet 15. maj i kirken.
Død 10. maj 1888 i Barslev, Hvidbjerg sogn (Refs Herred), begravet 18. maj.
Mølleejer i Barslev Mølle og Møllegård, Hvidbjerg sogn.
Han købte ved skøde af 14. december 1851 Barslev Mølle og Møllegård (matr. nr. 23 Barslev by, Hvidbjerg sogn), Hvidbjerg sogn, af sin svigerfar Jens Christian Poulsen. Møllen og møllegård solgte han 1880 til Andreas Christensen Hoelgaard.
I årenes løb tilkøbte han yderligere jord samt den ejendom, der senere blev solgt til sønnen Niels (ane nr. 4). Det var denne ejendom han og hustruen flyttede hen til efter salget af møllem
Den 12. oktober 1858 anlagde 4 mølleejere på Thyholm (Lars Møller i Semb Mølle, Peter Billeschou Christensen i Barslev Mølle, Laust Møller i Lyngs Mølle og Christen Schougaard i Helleris Mølle) sag an mod en ny mølleejer Jens Madsen i Bjørndal, Odby sogn, for uberettiget at have påbegyndt mølldrift. Sagen ender med en bøde til Jens Madsen på 20 rdl., der skulle betales til Odby sogns fattigkasse.
Gift 2º 26. juni 1860 i hjemmet i Barslev Møllegård, Hvidbjerg sogn, (efter kongebrev af 5. juni 1860) med
Ane nr. 9.
Zidsel Larsen (kaldet Sidsel Møller Larsen)
Født 14. september 1835 i Hvidbjerg by og sogn, hjemmedøbt 20. september og fremstillet 26. december i kirken.
Død 12. november 1914 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 20. november fra Hvidbjerg Kirke.
----
(Peter Billeschou Christensen var gift 1º 14. januar 1855 i Hvidbjerg Kirke med Marie Cathrine Jensdatter, født 13. oktober 1830 i Barslev Møllegård, Hvidbjerg sogn, død 30. januar 1859 i Barslev Møllegård, Hvidbjerg sogn, datter af mølleejer i Barslev Mølle Jens Christian Poulsen og hustru Christiane Seulia Andersdatter).

Ane nr. 10.
Peder Christian Thomsen
Født 12. januar 1853 i Lyngs by og sogn, hjemmedøbt 13. januar og fremstillet 28. marts i kirken.
Død 31. august 1922 i Lyngs by og sogn, begravet 5. september.
Gårdejer og handelsmand i Lyngs by og sogn.
Han købte i 1878 sin fars ejendom i Lyngs by og sogn (matr. nr. 23) og drev den til 1907, hvor det meste af den blev solgt til sønnen Thomas Thomsen.
I 1892 (og indtil 1898) begyndte han at opkøbe en del jorder og ejendomme i Lyngs by og sogn, men disse blev efterhånden (frem til 1913) solgt igen. En enkelt af disse blev samlet til et husmandssted (matr. nr. 1f, 1g Lyngs by og sogn, samt matr. nr. 37 på Lyngs Drag), som han beboede og drev til 1918, hvor han solgte den til sønnen Karl Thomsen.
I 1918 købte han et hus i Jestrup, Lyngs sogn, hvor han boede indtil sin død.
Gift 7. maj 1878 i Lyngs Kirke med
Ane nr. 11.
Else Christensen
Født 19. oktober 1850 i Sinderup, Ydby sogn, døbt 29. december.
Død 2. juli 1922 i Lyngs by og sogn, begravet 7. juli.

Ane nr. 12.
Just Nikolaj Andersen
Født 14. september 1845 i Sjørring by og sogn, hjemmedøbt 4. oktober og fremstillet 19. oktober i kirken.
Død 21. maj 1920 på Klinikken, Hundborg by og sogn, begravet 27. maj.
Husmand i Førby, Hundborg sogn.
I 1872 købte han et stykke jord i Førby, med henblik på bebyggelse inden for 2 år (matr. nr. 1c, Vorupør, Hundborg sogn). Samme år købte han et husmandssted, også i Førby (matr. nr. 1b, Vorupør, Hundborg sogn), af sin svigerfar. Dette sted drev han frem til han afhændede stedet i 1913.
Samme år købte han et hus på Faddersbøl Mark, hvor han og hustruen nød deres otium.
Gift 18. november 1870 i Hundborg Kirke med
Ane nr. 13.
Mette Johanne Pedersen
Født 7. august 1844 i Førby, Hundborg sogn, hjemmedøbt 8. august og fremstillet 15. september i kirken.
Død 27. april 1921 i Snedstrup, Jannerup sogn, begravet 3. maj fra Hundborg Kirke.

Ane nr. 14.
Niels Kristian Andersen
Født 15. april 1833 i Bøhl, Jegindø sogn.
Død 28. december 1916 i Bøhl, Jegindø sogn, begravet 4. januar 1917.
Gårdmand i Bøhl, Jegindø sogn.
Han købte 1859 en gård i Bøhl på Jegindø (matr. nr. 20a Jegindø by og sogn) af sin far. Han drev gården frem til 1915, hvor han solgte den til sønnen Anders Jensen Andersen.
Gift 19. oktober 1877 i Jegindø Kirke med
Ane nr. 15.
Ane Marie Clemmensen
Født 2. marts 1846 i Vrist, Harboøre sogn.
Død 28. april 1916 i Bøhl, Jegindø sogn, begravet 4. maj.
----
(Niels Kristian Andersen var gift 1º 15. oktober 1859 i Jegindø Kirke med Maren Pedersdatter, født 16. juni 1839 i Kallerup, Hvidbjerg sogn, død 27. februar 1877 i Bøhl, Jegindø sogn, datter af gårdmand i Kallerup Peder Jensen og hustru Maren Clemensdatter).


FEMTE GENERATION: TIPOLDEFORÆLDRE

Ane nr. 16.
Christen Madsen Møller
Født 1780 i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn, døbt 20. august.
Død 29. november 1821 i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn, begravet 2. december.
Møller i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn.
Han købte 18. juni 1799 Helleris Mølle og Møllegård, Søndbjerg sogn, af sin stedfader Peder Christensen, for 3.250 rdl. for hartkorn for møllen 2 tdr. 1 skp. og for møllegården 2 tdr. 3 skp. 2 fkr. 1 alb. Han drev møllen og møllegård indtil sin død. Især i årene efter statsbankerotten 1813, men også før, havde han en vanskelig tid med møllen og måtte i et par omgange låne penge af Christen Laursen Brogaard i Lem sogn i Salling.
I skiftet fra 1808 efter hans første hustru Kirsten Sørensdatter var boet allerede fallit med et underskud på ca. 300 rdl.
Ved skiftet 1821 efter Christen Madsen Møller ser det helt håbløs ud for arvingerne. Boets aktiver bliver beregnet til 1.834 rdl. 6 sk., men passiverne beregnes til i alt 4.352 rdl. 5 mk. 4 sk. Stervboet og dermed mølle og møllegård reddes i første omgang ved, at kreditorerne nedsatte deres tilgodehavender med ret væsentlig beløb. Den største kreditor, Christen Laursen Brogaard, afskriver 500 rdl. af sin gæld.
Møllen og møllegården drives videre af enken.
Gift 29. november 1821 i Søndbjerg Kirke med
Anr nr. 17.
Abel Catharine Margrethe Billeschou
Født 4. november 1778 i Nygård, Ikast sogn, døbt 15. maj 1779.
Død 9. juli 1846 i Helleris Mølle, Søndbjerg Sogn, begravet 17. juli.
Hun overtog mølle og møllegård efter mandens død og drev disse under svære vilkår, formodentlig sammen med sønnen Peter Billeschou Christensen. Der var meget gæld, og møllen har nok ikke givet de indtægter, den burde.
Allerede i 1828 måtte Christen Laursen Brogaard træde til igen, idet hans panteobligation på oprindelig 3.000 rdl. nedskrives til 1.470 rdl. under forudsætning af, at møllegården solgtes til hans svigersøn Hans Michelsen.
Hun drev derefter møllen videre til hun giftede sig igen med Christen Olesen Schougaard, der formelt overtog møllen ved præsteattest af 6. juni 1831.
----
(Christen Madsen Møller var gift 1º 6. november 1801 i Søndbjerg Kirke med Kirsten Sørensdatter, født 7. december 1776 i Hellerød, Søndbjerg sogn, død 19. juli 1808 i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn, datter af gårdejer i Hellerød Søren Mogensen og hustru Anna Christensdatter).
----
(Abel Cathrine Margrethe Billeschou var gift 2º 10. april 1829 i Søndbjerg Kirke med Christen Olsen Schougaard, født 7. marts 1897 i Vejgård Huse, Tørring sogn (Skodborg Herred), død 18. oktober 1867 i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn, søn af gårdmand i Vejgård Huse Ole Lauritsen Høy og hustru Mette Christensdatter Schougaard).

Ane nr. 18.
Lars Christensen Trap
Født 14. august 1781 i Hvidbjerg by og sogn, døbt 16. september.
Død 3. december 1859 i Hvidbjerg by og sogn, begravet 11. december.
Daglejer og jordløs husmand i Hvidbjerg by og sogn.
Gift 21. november 1834 i Lyngs Kirke med
Ane nr. 19.
Else Marie Pedersdatter
Født 28. juli 1800 i Hørsted by og sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 27. september i kirken.
Død 18. marts 1873 i Smerup, Hvidbjerg sogn, begravet 23. marts.
----
(Lars Christensen Trap var gift 1º 3. juni 1821 i Hvidbjerg Kirke med Sidsel Jensdatter Møller, født 11. november 1780 i Hvidbjerg by og sogn, død 15. juni 1833 i Hvidbjerg by og sogn, datter af gårdmand i Hvidbjerg by Jens Larsen Møller og hustru Maren Poulsdatter).

Ane nr. 20.
Thomas Jensen
Født 25. januar 1818 i Hellerød, Søndbjerg sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 19. april i kirken.
Død 25. september 1893 i Lyngs by og sogn, begravet 3. oktober.
Gårdmand i Lyngs by og sogn.
Han købte 1851 en gård (matr. nr. 23) i Lyngs by og sogn, og drev den til 1878, hvor han solgte den til sønnen Peder Christian Thomsen og går på aftægt hos denne.
Gift 2. maj 1851 i Ydby Kirke med
Ane nr. 21.
Mette Cathrine Pedersdatter
Født 28. marts 1825 i Heltborg by og sogn, hjemmedøbt 29. marts og senere fremstillet i kirken.
Død 30. maj 1865 i Lyngs by og sogn, begravet 5. juni.
Efter hendes død blev afholdt skifte, hvor deres 2 børn blev nævnt: sønnen Peder Christian Thomsen, 13 år, og søsteren Karen Cathrine Thomsen, 10 år. Boet gav et pænt overskud på 167 rdl. 1 mk. 14 sk. til deling mellen enkemanden og de to børn.
----
(Thomas Jensen var gift 2º 8. juni 1866 i Lyngs Kirke med Karen Knudsen, født 20. april 1831 i Barslev, Hvidbjerg sogn (Refs Herred), død 23. februar 1904 i Lyngs by og sogn, datter af husmand i Barslev Knud Christensen Bundgaard og hustru Karen Andersdatter).

Ane nr. 22.
Christen Høi Mortensen
Født 3. oktober 1820 i Sinderup, Ydby sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 26. december i kirken.
Død 1. marts 1886 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 11. marts.
Gårdmand i Sinderup, Ydby sogn.
Han købte 1855 faderens gård på 1 tdr. 1 skp. 2 skp. 2 alb. (matr. nr. 6e) i Sinderup, Ydby sogn, og drev denne indtil han solgte den 1886 til sin søn Morten Larsen Boddum.
Gift 9. november 1849 i Boddum Kirke med
Ane nr. 23.
Johanne Kirstine Madsdatter
Født 26. marts 1817 i Boddum by og sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 26. maj i kirken.
Død af tyfus 9. december 1892 på Sygehuset, Vestervig by og sogn, begravet fra Ydby Kirke (begravelsesdatoen er ikke nævnt i kirkebogen, hverken for Vestervig eller Ydby).

Ane nr. 24.
Anders Lagaard Justsen
Født 28. juli 1804 i Ladegård, Sjørring sogn, hjemmedøbt 29. juli og fremstillet 30. september i kirken.
Død 6. oktober 1880 i Sjørring by og sogn, begravet 15. oktober.
Indsidder og lejehusmand, senere selvejerhusmand i Sjørring by og sogn.
Han købte 1859 et husmandssted som Hillerslev-Hundborg Herreder solgte ved auktion på vegne af Sjørring Kirke, der solgte ud af sit jordegods. Stedet var på 4 skp. 2 fkr. 0½ alb. og hed Haldshuset. Han solgte ejendommen igen 1868 til sin søn Christen Andersen og fik aftægt fra ham.
Gift 28. januar 1838 i Torsted Kirke (Hundborg Herred) med
Ane nr. 25.
Christiane Nielsdatter
Født 10. september 1807 i Vester Vandet by og sogn, døbt 25. oktober.
Død af brystbetændelse 17. juli 1876 i Sjørring by og sogn, begravet 25. juli.

Ane nr. 26.
Peder Christensen Grønkjær
Født 8. december 1807 i Hundborg by og sogn, hjemmedøbt 9. december og fremstillet 7. februar 1808 i kirken.
Død 23. januar 1888 i Førby, Hundborg sogn, begravet 31. januar.
Husmand i Førby, Hundborg sogn.
Han købte på tvangsauktion 1840 et husmandssted i Førby (matr. nr. 1b Vorupør, Hundborg sogn) sammen med Christian Jensen. I 1845 købte han også Christian Jensens halvdel.
I 1860 købte han tillige et større stykke jord på Ulstrup Mark, Hundborg sogn (formodentlig et mosestykke).
Han drev ejendommen frem til 1872, hvor det hele blev solgt til svigersønnen Just Nikolaj Andersen.
Gift 22. oktober 1843 i Hundborg Kirke med
Ane nr. 27.
Karen Madsdatter
Født 3. august 1817 i Jannerup by og sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 9. november i kirken.
Død 19. februar 1888 i Førby, Hundborg sogn, begravet 28. februar.

Ane nr. 28.
Anders Jensen
Født 1798 i Smedemark, Lime sogn (Rødding Herred), døbt 29. juli.
Død af skarlagenfeber 20. december 1872 i Bøhl, Jegindø sogn, begravet 29. december.
Oprindelig tjenestekarl på Kås Hovedgård, Lime sogn. Rejste 1828 til Jegindø, hvor han var husmand i Bøhl.
Han købte 1828 først et husmandssted i Ibsted, Jegindø sogn, af Anders Olsen Liimgaard fra Lime sogn i Salling, men solgte den allerede samme år.
Den 30. oktober 1828 købte han en gård i Bøhl, Jegindø sogn (senere matr. nr. 20), en gård han drev til 1859. Gårdens hartkorn var 2 tdr. 5 skp. 2 fkr. Gården blev 1858 delt i 4 parceller, hvor hovedparcellen (matr. nr. 20a) med 1 tdr. 1 skp. 2½ alb. hartkorn blev solgt til sønnen Niels Kristian Andersen. De andre parceller blev solgt til andre børn og svigersøn.
Efter salget af gården gik han på aftægt hos sønnen Niels Kristian.
Gift 1º 26. maj 1828 i Jegindø Kirke med
Ane nr. 29.
Inger Kierstine Nielsdatter
Født 1800 i Gørding by og sogn (Hjerm Herred), døbt 27. juli.
Død 11. juli 1833 i Søndergårdshuset, Jegindø sogn, begravet 17. juli.
Efter hendes død blev afholdt skifte 9. august 1833, hvor der viste sig et overskud på 582 rdl. 5 mk. 13 sk., der deltes mellem enkemanden og børnene.
----
(Anders Jensen var gift 2º 23. maj 1834 i Jegindø Kirke med Maren Christensdatter, født 22. maj 1804 i Otting by og sogn, død 3. juli 1859 i Bøhl, Jegindø, datter af landsoldat og smed Christen Pedersen Smed og hustru Anna Christensdatter).

Ane nr. 30.
Clemmen Thomasen
Født 2. februar 1799 i Vrist, Harboøre sogn, døbt 10. februar.
Død 26. marts 1884 i Vrist, Harboøre sogn, begravet 2. april.
Husmand og fisker i Vrist, Harboøre sogn.
Han købte 1834 et husmandssted på 2 skp. hartkorn i Vrist af sin bror Laust Thomassen. Han drev stedet til 1866, hvor han solgte det til sin søn Thomas Clemmensen.
Gift 19. oktober 1834 i Harboøre Kirke med
Ane nr. 31.
Else Marie Jensdatter
Født 27. august 1812 i Røn, Harboøre sogn, døbt 11. oktober.
Død 9. december 1862 i Vrist, Harboøre sogn, begravet 19. december.


SJETTE GENERATION: TIP2-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 32.
Mads Pedersen Møller (før købet af møllen hed han Mads Pedersen Moese)
Født ca. 1743 i Mosegård, Flynder sogn.
Død 1792 i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn, begravet 12. juni.
Han var møller i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn.
Helleris Mølle blev oprettet ved kongelig bevilling af 9. november 1757, hvor der blev givet bevilling til at bygge en mølle ved Hellerisgård (Søndbjerg sogn) på Thyholm. Bevillingen blev givet til Christen Jensen Staunstrup, den senere godsejer til Blidstrup gods på Mors, der dengang ejede Hellerisgård. Da møllen blev bygget blev den kaldt Nørrekjær Vejrmølle, fra 1779 Nørre Råkjær Mølle og senest fra 1790 Helleris Mølle.
Mads Pedersen Moese købte møllen 24. april 1776 med hartkorn 2 tdr. 1 skp. for møllen og 1 skp. for møllegården.
Allerede 3 år efter, i 1779, forøgede han møllegårdens tilligende, idet han købte et større stykke jord i Sønder Råkjær og lagde det sammen hans øvrige jord. Hartkornet var 2 tdr. 2 skp. 2 fkr. 1 alb. Møllegården var herefter på i alt 2 tdr. 3 skp. 2 fkr. 1 alb. Han drev derefter mølle og møllegård frem til sin død, hvorefter den blev overtaget af enken.
Gift 20. maj 1780 i Søndbjerg Kirke med
Ane nr. 33.
Maren Christensdatter
Født 8. august 1756 i Kallesø, Tørring sogn (Skodborg Herred).
Død 13. december 1821 i Helleris Mølle, Søndbjerg sogn, begravet 22. december.
Efter mandens død 1792 overtog hun ejerskabet og driften af møllen. Møllen og møllegården blev solgt 1799 til sønnen Christen Madsen Møller (ane nr. 16), formelt fra stedfaderen Peder Christensen.
----
(Maren Christensdatter var gift 2º 23. marts 1793 (skilt ved kongelig bevilling 21. september 1798) med Peder Christensen, født 1755 i Hellerød, Søndbjerg sogn, døbt 4. marts, død 2. juni 1804 Lille Helleris, Søndbjerg sogn, søn af gårdmand i Hellerød Christen Christensen og hustru Maren Nielsdatter).

Ane nr. 34.
Peter Mulvad Billeschou
Født 11. september 1719 i Engum Præstegård, hjemmedøbt 12. september og fremstillet 27. september i kirken.
Død 1796 i Petersborg, Ikast by og sogn, begravet 13. marts.
Student fra Kolding Latinskole 1739. Året efter kom han til Kværndrup sogn hvor hans mors fætter Clemend Jessen var sognpræst. Han blev 1741 indskrevet ved Københavns Universitet, men gennemførte ikke studiet.
Han blev 1744 degn i Engum sogn, men rejste 1747 tilbage til København og færdiggjorde den teologiske eksamen 1748. Han har derefter opholdt sig hos faderen i Engum Præstegård. Efter sin første vielse 1753 blev han ejer af Nygård, Ikast sogn.
I sønnen, sognepræst i Skelby og Gedesby sogne, Andreas Jørgen Billeschous skiftedokumenter findes en ret detaljeret kronologisk levnedsbeskrivelse over Peter Mulvad Billeschou, en levnedsbeskrivelse fra hans fødsel 1719 til 1787, hvor han solgte Nygård og flyttede til huset Petersborg ved Ikast Kirke.
Gift 26. januar 1767 i Hedensted Kirke med
Ane nr. 35.
Engel Catarina Steenberg
Født 1750 i Hedensted Præstegård, døbt 2. februar.
Død 11. februar 1845 i Ikast by og sogn, begravet 17. februar, iden den dengang meget høje alder af 95 år.
Efter hendes død blev der afholdt et skifte. Skiftet er ret detaljeret med en del beskrivelser af indboet m. v., men det var et fattigt skifte som kun efterlod penge til at dække begravelsen.
----
(Peter Mulvad Billeschou var først forlovet 1748 med Sophie Magdalene Morville, født 1726 på Brandbjerg Hovedgård, Kollerup sogn (Tørrild Herred), døbt 22. marts, men hun døde 1748 i Fruering Præstegård inden vielsen, datter af proprietær til Brandbjerg Hovedgård Niels Frederik Morville og hustru Anna Margrethe Hynitz.
Han var gift 1º 21. september 1753 i Ikast Kirke med Abel Cathrine Blom, født 1717 i Nordby by og sogn (Skast Herred), døbt 8. februar, død 27. maj 1758 i Nygård, Ikast sogn, datter af kapellan ved Nordby Kirke Jacob Ibsen Blom og hustru Maren Laugesdatter.
Han var gift 2º 20. oktober 1763 i Hvirring Kirke med Anne Margrethe Nielsdatter Iversen, født 1724 i Fredericia, døbt 18. september i Michaelis Kirke, død 15. april 1765 i Nygård, Ikast sogn, datter af borger og handelsmand i Fredericia Niels Iversen Erritsøe og hustru Maren Borch).

Ane. nr. 36.
Christen Jensen Trap
Født 1711 i Viborg, døbt 8. april i Gråbrødre Kirke.
Død 21. oktober 1797 i Hvidbjerg by og sogn (begravelsesdagen er ikke nævnt i kirkebogen).
Husmand i Hvidbjerg by og sogn, under Hvidbjerggård gods.
Gift 20. juni 1775 i Hvidbjerg Kirke med
Ane nr. 37.
Kirsten Larsdatter Møller
Født 1741 i Hvidbjerg by og sogn, døbt 16. april.
Død 13. maj 1818 i Hvidbjerg by og sogn, begravet 24. maj.
----
(Christen Jensen Trap var gift 1º før 1745 med Karen Hansdatter, født ca. 1712, død 1773 i Hvidbjerg by og sogn, begravet 23. juli).

Ane nr. 38.
Peder Nielsen Væver
Født 1743 i Hørsted by og sogn, døbt 29. december.
Død 10. oktober 1812 i Barslev, Hvidbjerg sogn (Refs Herred), begravet 17. oktober.
Han var husmand og væver i Hørsted by og sogn.
Han købte 1778 et husmandssted i Hørsted by og sogn af kommandørkaptajn Jens Gerner til herregården Nordentoft (i Sjørring sogn). Stedet, der havde hartkorn 1 skp. 3 fkr., ejede han til omkring 1804, hvor han købte Dover Vandmølle og Møllegård i Ydby sogn.
Han købte møllen og møllegård af Niels Christian Lundsby. Møllen havde hartkorn 4 skp. 1 fkr. og møllegården havde 1 tdr. 2 skp. 3 fkr. Disse ejede han kun til 1806, hvor han solgte dem til Christen Gadgaard.
Herefter flyttede han til Thyholm, hvor han 1807 købte en gård i Barslev, Hvidbjerg sogn. Gården, der var på 2 tdr. 5 skp. 1 alb., blev købt af Jens Poulsen. Peder Nielsen Væver ejede og drev gården til sin død, hvorefter den blev overtaget af enken.
Gift 12. november 1791 i Hørsted Kirke med
Ane nr. 39.
Anne Nielsdatter Søndberg
Født 1763 i Sønderhå by og sogn, døbt 19. december.
Død 4. oktober 1814 i Barslev, Hvidbjerg sogn, begravet 9. oktober.
Hun overtog gården efter sin afdøde mand og drev den frem til sin død 2 år senere. I forbindelse med skiftebehandlingen efter hendes død, solgtes gården på auktion til sønnen Niels Pedersen Væver.

Ane nr. 40.
Jens Thomasen
Født 1781 i Hellerød, Søndbjerg sogn, døbt 30. september.
Død 13. februar 1841 i Refs, Hurup sogn, begravet 21. februar. Kirkebogen melder, at han "hængte sig selv".
Han var oprindelig indsidder i Hellerød, Søndbjerg sogn, men købte 1810 hovedparcellen af sin mors gård samme sted. Gården var på 2 tdr. 5 skp. 3 alb. Han solgte imidlertid gården allerede efter 8 år (i 1818) til Iver Nielsen Halbye fra Stavning sogn.
Kort tid forinden salget af gården i Hellerød 1818 havde han købt et husmandssted i Refs, Hurup sogn, kaldet Trædholm. Han driver stedet til 1839 hvor den solgtes til svigersønnen Jens Christian Nielsen. Samtidigt med skødet blev oprettet en aftægtskontrakt til ham.
Efter han kom på aftægt arbejdede han tillige som daglejer på omegnens gårde. I sommeren og efteråret var han hyret af gårdejer Poul Andersen i Tåbøl, Vestervig sogn. Her stjal Jens Thomasen en ost. Samtidig blev han anklaget for at have stjålet en lærredsskjorte og en barnekjole et andet sted.
Der blev afholdt et længere forhør af ham i Hassing-Refs Herreders ret i Vestervig, hvor han til sidst tilstod tyverierne. For tyverierne blev han idømt 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød. Inden afsoningen hængte han imidlertid sig selv hjemme i sit soveværelse.
Herefter blev ansøgt ved Thisted Amt om fremgangsmåden for hans begravelse, da selvmord blev anset for en forbrydelse og dermed kunne han ikke begraves på kirkegården. Amtet gav sin tilladelse til at han kunne begraves på kirkegården, men uden anden ceremoni end jordpåkastelsen.
Gift 5. juni 1807 i Ydby Kirke med
Ane nr. 41.
Karen Christensdatter
Født 1782 i Sinderup, Ydby sogn, hjemmedøbt og fremstillet 10. november i kirken..
Død 22. juli 1850 i Refs, Hurup sogn, begravet 28. juli.

Ane nr. 42.
Peder Nielsen Sigh
Født 1768 i Boddum by og sogn, døbt 19. maj.
Død 3. februar 1837 i Heltborg by og sogn, begravet 12. februar.
Han fæstede 12. september 1796 en gård med hartkorn 3 tdr. i Boddum by og sogn af Boddum Bisgård gods. Han købte 20. juni 1804 gården til selveje, ligeledes fra Boddum Bisgård gods.
Efter købet af gården begyndte han at udstykke den og solgte parcellerne fra. Det første frasalg skete allerede samme år, idet han solgte hovedparcellen med 2 tdr. hartkorn til Jens Christensen Skindhøj, der ligeledes 1808 købte en parcel med 2 skp. hartkorn af Peder Nielsen Sigh. Han solgte den sidste parcel i 1809. Det var et husmandssted, der oprindeligt hørte til gården. Husmandstedet havde et tilliggende på 6 skp. hartkorn.
Herefter flyttede familien til Visby by og sogn, hvor han 1809 købte gården Søndergård af herredsfoged Laurits Høyer. Gården i Visby var på 5 tdr. 7 skp. 3 fkr. 2/3 alb. Året efter solgte han et græsningsareal og et engstykke tilbage til Laurits Høyer.
Han drev Søndergård indtil 1819, hvor den blev solgt til Christoffer Nielsen.
Efter salget af Søndergård flyttede familien til Heltborg by og sogn.
Driften af de store gårde i Boddum og Visby har måske ikke gået som Peder Nielsen Sigh havde håbet. Allerede året efter (1820) familien kom til Heltborg betegnes han som almisselem og sognets fattigvæsen foretog 31. januar 1820 en optælling af alt hans løsøre. Ved sin død betegnes han som indsidder, altså siddet til leje.
Gift 29. marts 1822 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 43.
Ane Katrine Christensdatter
Født 1799 i Skyum by og sogn, døbt 14. juli.
Død 20. maj 1838 i Heltborg by og sogn, begravet 27. maj.
----
(Peder Nielsen Sigh var gift 1º 30. oktober 1795 i Boddum Kirke med Karen Pedersdatter, født ca. 1770, død 1806 i Boddum by og sogn, begravet 26. oktober.
Han var gift 2º 30. december 1806 i Boddum Kirke med Mette Cathrine Clausdatter Kiil, født 14. februar 1782 i Nørgård, Gettrup sogn, datter af gårdmand i Nørgård Claus Jensen Kiil og hustru Maren Madsdatter).

Ane nr. 44.
Morten Larsen
Født 12. februar 1785 i Jestrup, Lyngs sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 28. marts i kirken.
Død 14. marts 1856 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 25. marts.
Gårdmand i Sinderup, Ydby sogn.
Han købte 1819 sin svigerfars gård i Sinderup, Ydby sogn, men gården havde først været solgt ved købekontrakt af 13. september 1817 til en anden svigersøn Christen Pedersen Høj. Denne døde imidlertid kort efter (i 1818), hvorefter datteren Anna Larsdatter giftede sig med Morten Larsen. Skødet blev herefter udstedt til Morten Larsen 27. december 1819. Han drev derefter gården på 5 tdr. 5 skp. 1 fkr. hartkorn frem til 1855, hvor den blev delt i to næsten lige store gårde og solgt til sønnerne Lars Bach Mortensen og Christen Høi Mortensen. Morten Larsen og hustru fik herefter aftægt fra begge sønner.
Undervejs var der 1842 blevet frasolgt tre parceller og hartkornet blev ved matriklen 1844 nedsat til 2 tdr. 7 skp. 3 fkr.
Gift 3. januar 1819 i Ydby Kirke med
Ane nr. 45.
Anna Larsdatter
Født 1793 i Sinderup, Ydby sogn, hjemmedøbt og fremstillet i 26. maj i kirken.
Død 27. marts 1867 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 5. april.
----
(Anna Larsdatter var gift 1º 29. november 1816 i Ydby Kirke med Christen Pedersen Høj, født 1787 i Istrup, Hvidbjerg vesten Å sogn, døbt 6. maj, død 20. februar 1818 i Sinderup, Ydby sogn, søn af gårdmand i Istrup Peder Christensen Høj og hustru Karen Pedersdatter).

Ane nr. 46.
Mads Madsen Led
Født 11. marts 1787 i Boddum by og sogn, hjemmedøbt og fremstillet 11. april i kirken. Død 24. februar 1875 i Boddum by og sogn, begravet 5. marts.
Gårdejer, senere husmand i Boddum by og sogn.
Han købte 4. januar 1808 gården Kraghgården i Boddum by og sogn af sin far. Han drev gården indtil 1825, hvor han solgte den til sin bror Jens Madsen Leed. Gården var på 6 tdr. hartkorn.
Det vides ikke med sikkerhed hvad Mads Madsen Leed har foretaget sig indtil 1836, men ved folketællingen 1834 betegnes han som gårdmand i Boddum by og sogn.
I 1836 købte han husmandsstedet Siighuset med 4 skp. 1 fkr. 1 2/3 alb. hartkorn i Boddum by og sogn. Han drev stedet indtil 1854, hvor det blev solgt til datteren Ane Marie Madsdatter Leed. Mads Madsen Leed og hustru gik derefter på aftægt hos datteren.
Gift 4. december 1806 i Boddum Kirke med
Ane nr. 47.
Else Mortensdatter
Født 15. april 1781 i Heltborg by og sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 4. juni i kirken.
Død 16. februar 1854 i Boddum by og sogn, begravet 28. februar.

Ane nr. 48.
Just Andersen
Født 1777 i Tilsted by og sogn (ifølge lægdsrullen). Død 28. september 1841 i Torsted by og sogn (Hundborg Herred), begravet 10. oktober.
Fra 1806 husmand i Torsted by og sogn, senere betegnes han også som kurvemager og daglejer.
Han købte 17. juni 1806 et hus i Torsted by og sogn på 2 alb. hartkorn. Sælgeren var Jens Pedersen, der senere boede i Dollerup, Sjørring sogn. Skødet blev først udstedt 31. maj 1807 og (mærkværdigvis nok) udstedt til hustruen Maren Nielsdatter Røjkjær.
Huset blev solgt af Just Andersens anden hustru, Kirsten Jensdatter, i 1842.
Gift 4. februar 1803 i Sjørring Kirke med
Ane nr. 49.
Maren Nielsdatter Røjkjær
Født 1770 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, døbt 7. oktober.
Død 16. maj 1831 i Torsted by og sogn, begravet 23. maj.
Efter hendes død blev der afholdt skifte, der indeholdt alt deres løsøre samt huset, der blev vurderet til 100 rdl. sølv af en samlet vurdering på i alt ca. 125 rdl. sølv. ----
(Just Andersen var gift 2º ca. 1832 med Kirsten Jensdatter, født 4. oktober 1793 i Torsted by og sogn, død 1. november 1870 i skolen, Vester Vandet sogn, begravet 11. november fra Torsted Kirke, datter af gårdmand i Torsted by Jens Jensen Lund og hustru Kirsten Pedersdatter).

Ane nr. 50.
Niels Andersen (Brandi) Frost
Født 17. juni 1768 i Sandodde, Vester Vandet sogn, hjemmedøbt 19. juni og senere fremstillet i kirken. Død 4. marts 1852 i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 10. marts.
Husmand og fisker i Klitmøller, Vester Vandet sogn.
Gården Tandrup i Vester Vandet sogn blev udstykket i 1800 og jordene solgt gennem Hundborg-Hilleslev Herreders auktionsret. Niels Andersen Brandi købte 4 hedeskifter, 5 klitskifter samt agerjord og engskifter, i alt 1 skp. 1 fkr. ½ alb.
Stedet blev drevet frem til ca. 1831, hvor sønnen Poul Nielsen Brandi overtog stedet.
Gift ca. 1795 i Vester Vandet Kirke (der mangler en side i kirkebogen) med
Ane nr. 51.
Anne Margrethe Christensdatter Schytt
Født 1774 i Blegehule, Vester Vandet sogn (fødselsår og sted er fundet efter folketællingerne 1845 og 1850).
Død 13. juni 1854 i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 21. juni.

Ane nr. 52
Christen Michelsen
Født 1760 i Hundborg by og sogn, døbt 12. marts. Død 5. september 1812 i Hundborg by og sogn.
Husmand og daglejer i Hundborg by og sogn.
Han købte i 1806 et stykke jord nord for sin egen gård i Hundborg by og sogn. Jordstykket kaldtes Rydsgård Hoved og var på 2 skp. 2 fkr. 2 2/3 alb. Han havde i forvejen fæstet et husmandssted på 2 skp. 1 alb., der blev købt til selveje 1809, men skødet på dette sted er ikke fundet.
Gift 26. november 1797 i Hundborg Kirke med
Ane nr. 53.
Mette Johanne Pedersdatter
Født 1768 i Hundborg by og sogn. døbt 14. august.
Død 23. februar 1818 i Hundborg by og sogn, begravet 1. marts.
Hun overtog ved mandens død ejendommen i Hundborg by, og drev dem videre, fra 1815 sammen med sin nye mand Peder Andersen Grønkjær.
Da de blev gift blev stedet i Hundborg by og sogn bortfæstet til Christen Steensgaard og Mette Johanne Pedersdatter flyttede ind til sin nye mand.
Peder Christensen Grønkjær havde selv 1773 fæstet en gård i Hundborg by og sogn med 2 tdr. 1 skp. 2 alb. hartkorn. Gården var ejet af Anne Pedersdatter, enke efter Knud Christensen i Vang by og sogn.
Da Peder Christensen Grønkjær døde 1817 overtog enken fæstet af hans gård i Hundborg by og drev den indtil sin egen død året efter. Den ejede husmandssted i Hundborg by blev solgt ved offentlig auktion 1818.
----
(Mette Johanne Pedersdatter var gift 2º 12. november 1815 i Hundborg Kirke med Peder Andersen Grønkjær, født 1748 i Jannerup by og sogn, døbt 25. august, død 11. juli 1817 i Hundborg by og sogn, søn af gårdmand i Jannerup by Anders Pedersen Grønkjær og Kirsten Jensdatter)

Ane nr. 54.
Mads Jensen (Harkjær) Frost
Født 1771 i Hundborg by og sogn, døbt 7. april Død 18. oktober 1818 i Jannerup by og sogn, begravet 25. oktober.
Husmand i Jannerup by og sogn.
Han købte 1809 et husmandssted på Jannerup Mark, Jannerup sogn, af Jens Christensen Østergaard. Stedet havde 6 skp. 3 fkr. hartkorn og var 1799 blevet udstykket fra en større gård. Samtidig købte han et kjærskifte i Snedstrup, Jannerup sogn. Han drev stedet indtil sin død 1818. Da skifteretten var færdig med behandlingen 1819 havde enken giftet sig påny og stedet blev overdraget ham.
Gift 9. marts 1806 i Jannerup Kirke med
Ane nr. 55.
Kirstine Christensdatter
Født 1782 i Snedstrup, Jannerup sogn, døbt 11. august.
Død 21. december 1853 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, begravet 2. januar 1854 fra Jannerup Kirke.
Efter hendes anden mands død 1843 blev stedet solgt ved auktion 1846 til Peder Thomsen. Herefter flyttede hun en kort overgang til Thisted. Hendes børn og svigerbørn sørgede for at hun flyttede til Møgelvang, Skjoldborg sogn, hvor hun 1848 købte et hus samt to andre parceller. Ejendommen samt de to parceller blev 1852 solgt til hendes søn af andet ægteskab Mads Frost Jensen.
----
(Kirstine Christensdatter var gift 2º 7. marts 1819 i Jannerup Kirke med Jens Christensen Gade, født 1783 i Nors by og sogn, døbt 25. maj, død 4. april 1843 i Store Hillerslev, Hillerslev sogn, søn af gårdmand i Nors by Christen Christensen Gade og hustru Maren Jensdatter).

Ane nr. 56.
Jens Andersen
Født 1760 i Ålbæk, Lime sogn (Rødding Herred), hjemmedøbt og fremstillet 24. august i kirken.
Død 30. maj 1832 i Smedemark, Lime sogn, begravet 11. juni.
Husmand med jord i Smedemark, Lime sogn.
Han fæstede et 6. oktober 1796 et husmandssted i Smedemark fra Kås gods. Stedet havde 5 skp. 3 fkr. ¼ alb. Han købte stedet til selveje i 1798 og drev det til 1829, hvor han solgte det til svigersønnen Niels Henriksen og gik på aftægt ved ham.
Gift 16. december 1796 i Lime Kirke med
Ane nr. 57.
Karen Jensdatter
Født 1764 i Smedemark, Lime sogn (Rødding Herred), døbt 11. februar.
Død 24. december 1823 i Smedemark, Lime sogn, begravet 4. januar 1824.

Ane nr. 58.
Niels Jensen Søe
Født 1762 i Nørby, Gørding sogn (Hjerm Herred), døbt 3. oktober.
Død 4. februar 1826 i Grusgård, Jegind sogn, begravet 12. februar.
Han boede oprindelig i Kringelborg i Sønderby, Gørding sogn, men flyttede senest 1815 til Jegindø, hvor han boede i Søndergårdshus.
Han købte i 1815 gården Grusgård på 2 tdr. 3 skp. hartkorn. Han drev gården til 1822, hvor han ved købekontrakt (skøde 1825) solgte den til Niels Poulsen.
Gift 14. oktober 1796 i Gørding Kirke med
Ane nr. 59.
Maren Jensdatter Nørgaard
Født 1767 i Gørding by og sogn, døbt 8. marts.
Død 29. juli 1821 i Grusgård, Jegindø sogn, begravet 5. august.

Ane nr. 60.
Thomas Laursen Maessen
Født 1757 i Søndersognet, Harboøre sogn, døbt 10. juli.
Død 6. april 1833 i Vrist, Harboøre sogn, begravet 14. april.
Husmand og fisker i Vrist, Harboøre sogn.
Han har formodentlig fæstet et hus i Vrist og senere købt den til selveje, dette er dog ikke fundet. Imidlertid solgte han 1818 stedet, der havde 2 fkr. hartkorn, til sin søn Laust Thomsen Maessen.
Gift 30. oktober 1788 i Harboøre Kirke med
Ane nr. 61.
Johanne Clemensdatter
Født 1758 i Nørresogn, Harboøre sogn, døbt 28. marts.
Død 18. august 1831 i Vrist, Harboøre sogn, begravet 25. august.

Ane nr. 62.
Jens Jensen Koli
Født 1778 i Kolisgård, Harboøre sogn, døbt 6. august.
Død 16. juni 1857 i Brogård, Harboøre sogn, begravet 25. juni.
Gårdmand og fisker i Røn, Harboøre sogn.
Han købte 1811 gården Brogård i Røn af sin svigerfar og drev gården til 1845, hvor han solgte den til sin søn Jens Jensen Broe og gik på aftægt ved denne.
Gift 5. oktober 1811 i Harboøre Kirke med
Ane nr. 63.
Kirsten Jensdatter Broe
Født 1792 i Røn, Harboøre sogn.
Død 10. maj 1870 i Brogård, Harboøre sogn, begravet 17. maj.


SYVENDE GENERATION: TIP3-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 64.
Peder Villumsen Moese
Født 1712 i Mosegård, Flynder sogn, døbt 17. juli.
Død 1772 i Mosegård, Flynder sogn, begravet 15. september.
Gårdmand i Mosegård, Flynder sogn.
Gift med
Ane nr. 65.
(ukendt hustru)

Ane nr. 66.
Christen Pedersen Nørgaard
Født 1711 i Kallesø, Tørring sogn (Skodborg Herred), døbt 5. april.
Død 1775 i Kallesø, Tørring sogn, begravet 8. februar.
Gårdmand i Kallesø, Tørring sogn.
Gift 26. maj 1751 i Tørring Kirke med
Ane nr. 67.
Kirsten Nielsdatter
Født ca. 1712.
Død natten mellem 21. og 22. december 1802 i Vejgård Huse, Tørring, begravet 30. december.
----
(Kirsten Nielsdatter var gift 1º 25. juni 1749 i Tørring Kirke med Peder Christensen Weye, født 1703 i Tørring by og sogn, døbt 25. marts, død 1750 i Kallesø, Tørring sogn, begravet 13. november, søn af gårdmand i Tørring by Christen Nielsen Weye og hustru Kirsten Nielsdatter)

Ane nr. 68.
Peder Hansen Billeschou
Født ca. 1676 på Billeskov Hovedgård, Kerte sogn.
Død 25. februar 1753 i Engum Præstegård, begravet 6. marts
Sognepræst i Engum sogn 1705-1753.
Han blev student fra Herlufholms Kostskole 1695 og cand. theol. ca. 1700.
Den 17. juni 1705 blev han kaldet til sognepræst i Engum af Anders Rosenkrantz til Tirsbæk, som efterfølger for den netop afdøde sognepræst Jens Jensen Krag. Præsteembedet varetog han frem til sin død 1753 og var således sognepræst i 48 år.
Udover at være sognepræst for menigheden, var han også i besiddelse af en række gårde og ejendomme, nogle ved arv og andre ved køb. I 1710 arver han fra sin svigerfar, sognepræst i Hatting sogn Jørgen Jørgensen Hatting sen. to gårde i henholdsvis Fåborg by og sogn (i nærheden af Varde) og i Kvie by, Ansager sogn. Disse to gårde blev solgt 1721 til hans svoger, sognepræst i Hatting sogn Jørgen Jørgensen Hatting jun. Desuden arvede han også fra sin svigerfar 3 ejendomme i Vejle købstad. Hvornår disse 3 ejendomme er afhændet vides ikke.
Ved siden af de arvede ejendomme købte han, også i 1710, en gård i Engum by og sogn af godsejer til Skerrildgård Peder Christensen Tonboe. Hvornår denne gård er solgt vides heller ikke.
I hans embedsperiode brændte præstegården 1735 og han opførte efterfølgende en ny, hvortil alle kirker i Århus Stift skulle bidrage med 1 rigsdaler hver.
Gift 2º 1716 (formodentlig) i Ringgive Kirke med
Ane nr. 69.
Maren Pedersdatter Rosenmeyer Mulvad
Født 1697 i Ringgive Præstegård.
Død 6. juli 1743 i Engum Præstegård, begravet 13. juli.
----
(Peder Hansen Billeschou var gift 1º 29. juni 1706 i Engum Kirke med Inger Marie Jørgensdatter Hatting, født 1680 i Hatting Præstegård, død 17. juni 1713 i Engum Præstegård, datter af sognepræst i Hatting Jørgen Jørgensen Hatting og hustru Ellen Henriksdatter Pontoppidan)

Ane nr. 70.
Laurids Foss Ovesen Steenberg
Født 19. november 1712, kl. 8,30 om aftenen, i Hedensted Præstegård, hjemmedøbt 20. november og senere fremstillet i kirken.
Død 6. juni 1783 i Hedensted Præstegård, begravet 13. juni.
Sognepræst i Hedensted og Store Dalby sogne.
Han blev cand. thol. 8. marts 1740 og kaldet til sognepræst i Hedensted 27. oktober 1741 og ordineret 18. august 1742. Han overtog præstegerningen efter sin far og var sognepræst frem til sin død 1783 og blev afløst af sin svigersøn.
Nabosognet Store Dalby hørte oprindelig sammen med Urlev og Stenderup sogne, men på grund af en dårlig vej derfra til Store Dalby blev sidstnævnte sogn henlagt til Hedested ved kongelig bevilling af 16. februar 1759.
Da han døde kun knap et år efter hustruens død blev der afholdt et fællesskifte efter dem. Skiftet er ret omfattende, og i de vurderende effekter ses en meget stor bogsamling, herunder Peder Syvs ordsprog. Skiftet slutter med et overskud på 882 rdl., der deles mellem 10 børn.
Gift 1743 (formodentlig) i Viby Kirke (Bjerge Herred) med sin kusine
Ane nr. 71.
Catharine Margrethe Steenberg
Født 1719 i Viby Præstegård (Bjerge Herred), døbt 6. juli.
Død 12. august 1782 i Hedensted Præstegård, begravet 19. august.
Efter hendes død blev afholdt skifte, men da manden døde knap et år efter hende blev det til et fælles skifte efter dem.

Ane nr. 72.
Jens Nielsen Trap
Født ca. 1667.
Død 1737 i Ålborg, begravet 26. september fra Budolfi Kirke.
Købmand og handelsmand i Viborg indtil 1720, derefter konsumptionsbetjent i Ålborg.
Gift 2. januar 1707 i Viborg, Gråbrødre Kirke, med
Ane nr. 73.
Inger Pedersdatter Holmgaard
Født ca. 1682.
Død 10. januar 1770 i Sundby by og sogn (Morsø Nørre Herred).

Ane nr. 74.
Lars Jensen Møller
født 1691 i Holmgård Mølle, Ydby sogn, døbt 20. september.
Død 1772 ved kirken, Hvidbjerg by og sogn, begravet 22. november.
Fæster af gård i Hvidbjerg by og sogn, under Helligkildegård gods.
Efter hans død blev afholdt skifte af fogeden på Helligkildegård. Skiftet udviste et pænt indhold af løsøre, men gav alligevel underskud, hvorfor boet blev overdraget enken (af hans andet ægteskab).
Gift ca. 1730 med
Ane nr. 75.
Zidsel Gregersdatter
Født ca. 1696.
Død 4. oktober 1746 i Hvidbjerg by og sogn.
Efter hendes død blev afholdt skifte af fogeden på Helligkildegård. Skiftet viser et stort indhold af løsøre i stuehuset og redskaber til landbruget, men alligevel er der underskud, som enkemanden overtog og drev gården videre.
----
(Lars Jensen Møller var gift 2º med Kirsten Nielsdatter, født ca. 1722, død 12. april 1788 i Flovlev, Hvidbjerg sogn.

Ane nr. 76.
Niels Christensen Hald
Født ca. 1698.
Død 22. oktober 1780 i Hørsted by og sogn, begravet 30. oktober.
Smed i Hørsted by og sogn.
Gift 4. december 1727 i Hørsted Kirke med
Ane nr. 77.
Dorthe Christensdatter
Født ca. 1707.
Død 12. januar 1782 i Hørsted by og sogn, begravet 14. januar.
Efter hendes død blev afholdt skifte af Thisted Amt. Skiftet udviser et fattigt indhold af inventar, der kun samlet blev vurderet til ca. 2½ rdl.

Ane nr. 78.
Niels Andersen Søndberg
Født 1737 i Smedeknak, Sønderhå sogn.
Død 8. marts 1805 i Sønderhå by og sogn, begravet 19. marts.
Husmand i Sønderhå by og sogn, fæstet fra Ulstrup gods. Gården er senere været solgt til Kovstrup gods, der afholdt skifte efter ham.
Gift 9. oktober 1761 i Sønderhå Kirke med
Ane nr. 79.
Else Christensdatter
Født ca. 1723.
Død 1787/94. Hendes død og begravelse er ikke fundet.
----
(Niels Andersen Søndberg var gift 2º 18. januar 1794 i Villerslev Kirke med Margrete Jensdatter, født 1765 i Gudnæs, Villerslev sogn, døbt 13. januar, død 14. december 1845 i Sønderhå by og sogn, datter af gårdmand i Gudnæs Jens Moritsen og hustru Anne Jensdatter).

Ane nr. 80.
Thomas Jensen Bache
Født 1737 i Sinderup, Ydby sogn, døbt 15. september.
Død 1799 i Hellerød, Søndbjerg sogn, begravet 3. april.
Fæstebrev af 10. april 1771 på en gård i Hellerød, Søndbjerg sogn, under Tandrup og Kovstrup godser. Gården havde 6 tdr. 1 skp. ½ alb. hartkorn og var således en ret stor gård. Han drev gården til sin død.
Gift 14. juli 1771 i Ydby Kirke med
Ane nr. 81.
Kirsten Hansdatter
Født 1743 i Refs, Ydby sogn, døbt 27. marts.
Død 18. marts 1813 i Hellerød, Søndbjerg sogn, begravet 27. marts.
Efter mandens død 1799 overtog hun fæstet af gården. Hun købte gården til selveje 1807 fra Hans Jakob Lindahl til Hindsels gods, der således må have købt gården fra Tandrup og Kovstrup godser.
Året efter købet af gården udstykkede hun den i 2 gårde og 3 husmandssteder. og solgte det hele i løbet af 1810. Hovedparcellen på 2 tdr. 5 skp. 3 alb. blev solgt til sønnen Jens Thomasen (ane nr. 40). En af husmandsstederne blev solgt til en svigersøn, men resten blev solgt til fremmede.

Ane nr. 82.
Christen Madsen Slot
Født 1720 i Kobberød, Gettrup sogn, døbt 21. februar.
Død 10. januar 1798 i Slothus, Sinderup, Ydby sogn, begravet 18. januar.
Husmand i Slothus i Sinderup, Ydby sogn.
Han ejede oprindelig et hus i Helligsø by og sogn med 1 fkr. 1 alb. hartkorn. Hvornår det er købt vides ikke, idet skødet ikke er fundet. Huset brugte han ikke selv, det var fæstet ud til til andre. Han solgte huset 26. maj 1765, hvor det oplyses, at den hidtidige fæster netop var afgået ved døden.
Christen Madsen Slot drev selv sin, fra svigerfaderens arvede gård Knudsgård i Kobberød, Gettrup sogn. Gården var på 1 tdr. 4 skp. 1 fkr. 2 alb. hartkorn. Gården var i første omgang arvet af hustruen 1747, og ved deres vielse 1776 overtog han ejerskabet af den. Han solgte gården 1797 til fæsteren (jvf. nedenfor).
Omkring 1768 købte han en gård i Kobberød fra ejeren af Vestervig Kloster gods Jens Laasby Moldrup. Skødet er ikke fundet, men igen er det en gård han fæster ud til anden side. Gården er på 4 tdr. 3 skp. 1 fkr. hartkorn og fæstet til Jeppe Pedersen. Gården blev solgt igen allerede 1774.
Kort tid efter, i 1777, købte han et husmandssted, kaldet Slothuset, i Sinderup, Ydby sogn. Ved fæstebrev af 21. december 1785 bortfæster han Knudsgård i Kobberød til Niels Nielsen. På samme tidspunkt må familien være flyttet til Sinderup. Han drev Slothuset indtil sin død.
Gift 2º før 1783 med
Ane nr. 83.
Else Marie Jensdatter
Født 1751 i Sinderup, Ydby sogn, døbt 11. juli.
Død 14. marts 1834 i Sinderupgård, Sinderup, Ydby sogn, begravet 27. marts.
Hun overtog efter mandens død driften af Slothuset i Sinderup, men solgte den allerede 1800 til sin bror Anders Jensen.
Året efter (1801) købte hun en større gård, Sinderupgård, samme sted på 5 tdr. 6 skp. 1 fkr. 2 alb. hartkorn, tilligemed at hun i 1806 købte et kærskifte i Øster Ulsted, Vestervig sogn, med 1 fkr. ¼ alb. Begge disse ejendomme solgtes 1807 til sønnen Mads Christensen Slot. Her døde hun som aftægtskone.
----
(Christen Madsen Slot var gift 1º 30. oktober 1776 i Gettrup Kirke med Karen Andersdatter, født 1747 i Knudsgård, Kobberød, Gettrup sogn, døbt 6. august, død 18. februar 1778 i Sinderup, Ydby sogn, datter af gårdmand i Knudsgård Anders Larsen Knudsgaard og hustru Zidsel Larsdatter).

Ane nr. 84.
Niels Clemmensen
Født 1739 i Boddum by og sogn, hjemmedøbt og fremstillet 12. april i kirken.
Død 1801 i Boddum by og sogn, begravet 27. december.
Gårdmand i Boddum by og sogn, i henhold til fæstebrev af 10. november 1774 fra Boddum Bisgård gods.
Gift med
Ane nr. 85.
Johanne Nielsdatter
Født 1743 i Boddum by og sogn, døbt 27. marts.
Død 1802 i Boddum by og sogn, begravet 13. juni.

Ane nr. 86.
Christen Christensen Spillemand
Født 1773 i Villerslev by og sogn, døbt 21. februar.
Død 1802 i Skyum by og sogn, begravet 12. september. "Død efter 14 Dages Sygdom, efterladende sig 4 smaa Børn i yderste fattigdom".
Jordløs husmand og daglejer i Skyum by og sogn.
Gift 15. november 1791 i Skyum Kirke med
Ane nr. 87.
Johanne Pedersdatter Lund
Født 9. juni 1765 i Sønder Dråby by og sogn, døbt 16. juni.
Død 20. februar 1815 i Skyum by og sogn, begravet 26. februar.

Ane nr. 88.
Lars Christensen Bak
Født 1739 i Jestrup, Lyngs sogn, døbt 29. marts.
Død 1. maj 1809 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 11. maj.
Gårdmand i Jestrup, Lyngs sogn.
Han havde på et tidspunkt købt en halvgård i Sinderup, Ydby sogn, på hartkorn 3 tdr. 6 skp. 3 fkr. 2 alb. Gården blev solgt 1768 til Christen Poulsen Helligsøe fra i Semb, Hvidbjerg sogn (Refs herred).
Han havde på et tidspunkt også købt et husmandssted i Helligsø by og sogn, på 2 skp. 2 fkr. 2 alb. Gården blev solgt 1785 til Christen Larsen Ting. Skøderne for købet af disse ejendomme er ikke fundet. Stedet i Helligsø var fæstet ud til en anden.
Herefter købte han 1786 en gård i Jestrup, Lyngs sogn, på 3 tdr. 7 skp. 3 fkr. 2 alb. hartkorn og skødet fortæller, at Lars Christensen Bak hidtil har beboet denne ejendom. Han har formodentlig på et tidligere tidspunkt fæstet denne gård af sælgeren Jens Peter Woydemann i Nykøbing Mors. Gården blev solgt 1806 til sønnen Niels Larsen.
Ved siden af sin påboende gård i Jestrup, Lyngs sogn, ejede han samme sted en anden gård på 3 tdr. 7 tdr. ½ alb., en gård der var fæstet ud til Jens Larsen Munck, der købte gården til selvejer 1795.
Hans første hustru arvede 1767 sin fars gård Søndergård i Jestrup, der var en halvgård med 3 tdr. 3 skp. 1 fkr. ¼ alb. Gården blev fæstet ud, da Lars Christensen Bak jo drev sin egen gård samme sted (jvf. ovenfor).
Gift 2º 15. april 1784 i Lyngs Kirke med
Ane nr. 89.
Karen Mortensdatter
Født 1751 i Sinderup, Ydby sogn, hjemmedøbt og fremstillet 13. juni i kirken.
Død 16. august 1819 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 26. august.
Hun arvede Søndergård i Jestrup efter manden. I henhold en bestemmelse i skiftet efter ham blev gården solgt 1812 til fæsteren Peder Christensen.
----
(Lars Christensen Bak var gift 1º 30. oktober 1767 i Lyngs Kirke med Inger Nielsdatter, født 7. december 1747 i Jestrup, Lyngs sogn, døbt 17. december, død 1782 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 18. november, datter af gårdmand i Jestrup Niels Nielsen og hustru Gjertrud Pedersdatter).

Ane nr. 90.
Lars Mortensen
Født 1758 i Sindrup, Ydby sogn, hjemmedøbt og fremstillet 3. september i kirken.
Død 31. marts 1832 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 8. april.
Gårdmand i Sinderup, Ydby sogn.
Han købte 27. februar 1792 en gård i Sinderup, Ydby sogn, af sin far. Gården var på 5 tdr. 5 skp. 1 fkr. og han drev gården til den 13. september 1817, hvor den blev solgt til svigersønnen Christen Pedersen Høj. Lars Mortensen kom herefter på aftægt ved svigersønnen. Denne gård blev i december 1800 vurderet til brandforsikringen og vurderingssummen var 900 rdl.
Seks år senere købte han et lille stykke jord samme sted af Christen Nielsen Smed. Jorden havde 1 fkr. 2 1/11 alb. hartkorn og var fælledlodder, formodentlig til afgræsning med kreaturer. Jordstykket blev solgt 1803 til Niels Andersen.
Samme år købte han et engstykke samme sted med 3 skp. 3 fkr. 1/16 alb. af Peder Madsen. Dette engstykke blev senere solgt tilbage til Peder Madsen, men skødet er ikke fundet.
Gift 5. februar 1793 i Gettrup Kirke med
Ane nr. 91.
Anna Nielsdatter Hald
Født 1770 i Kobberød, Gettrup sogn, døbt 19. november.
Død 12. juni 1835 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 21. juni.

Ane nr. 92.
Mads Madsen Led
Født 1745 i Boddum by og sogn, døbt 16. maj.
Død 1814 i Boddum by og sogn, begravet 4. oktober.
Gårdmand i Boddum by og sogn.
Han fæstede 31. januar 1774 en gård i Boddum by og sogn af Boddum Bisgård gods. Gården var på 5 tdr. 1 fkr. 2 alb. Gården blev udskiftet i 1793 og hartkornet blev ændret til 6 tdr. og var fortsat fæstet af Mads Madsen Led. Han købte gården til selveje 20. juni 1804 og drev derefter gården til 4. januar 1808, hvor den blev solgt til sønnen af samme navn.
Gift 2º 30. marts 1786 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 93.
Anna Jensdatter
Født 1761 i Ullerup, Heltborg sogn, døbt 2. februar.
Død 1804 i Doddum by og sogn, begravet 1. juli.
----
(Mads Madsen Led var gift 1º med Mette Marie Lauritsdatter, født ca. 1735, død 14. januar 1786 i Boddum by og sogn).

Ane nr. 94.
Morten Nielsen Kirk
Født 1735 i Heltborg by og sogn, døbt 7. april.
Død 6. marts 1811 i Heltborg by og sogn, begravet 13. marts.
Gårdmand i Heltborg by og sogn.
Han var oprindelig fæstegårdmand i Heltborg by og sogn, men det er ikke lykkedes at finde noget fæstebrev. Gården var på 4 tdr. 7 skp. hartkorn og var ved overgangen til selveje 1804 ejet af Knud Christensen Korsgaard i Gettrup sogn. Morten Nielsen Kirk købte gården til selveje 20. juni 1804, men beholdt den kun til 20. juni 1808. Gården blev delt i to, hvor den mindste del blev solgt til Mads Jensen Nørgaard og den største del solgt til sønnen Lars Mortensen.
Gift før 1764 med
Ane nr. 95.
Ane Villadsdatter
Født 1738 i Vestergård, Visby sogn, døbt 1. juni.
Død 25. marts 1794 i Heltborg by og sogn, begravet 1. april.

Ane nr. 96.
Anders Justesen
Født 1735 i Næstrup, Sjørring sogn, hjemmedøbt og fremstillet 18. september i kirken.
Død 1808 i Tilsted by og sogn, begravet 18. december.
Selvejergårdmand i Tilsted by og sogn.
Han arvede i 1742 en del af moderens gård i Tilsted by og sogn (hans andel: 1 tdr. 2 skp. 2 13/15 alb.) sammen med sine søskende. Anders Justesen må have drevet gården på alles vegne.
Den 17. juni 1790 arver han, sammen med sine søskende, den ugifte bror Laurits Justesens andel. Samme dato skøder hans søskende deres andele af moderens gård til ham, hvorved han derefter var ejer af i alt 6 tdr. 5 skp. 2 fkr. 2 alb. Han solgte gården 18. juni 1796 til sønnen Christen Andersen.
Gift 2º 30. juli 1773 i Tilsted Kirke med
Ane nr. 97.
Anna Christensdatter Frøkjær
Født 1749 i Tilsted by og sogn, døbt 21. september.
Død 3. april 1821 i Tilsted by og sogn, begravet 15. april.
----
(Anders Justesen var gift 1º 8. juli 1763 i Sjørring med Anne Christensdatter Müller, født ca. 1735 i Sjørring, død 19. januar 1773 i Tilsted by og sogn, datter af gårdmand i Næstrup Christen Müller og hustru Karen Christensdatter).

Ane nr. 98.
Niels Jensen Røjkjær
Født 1735 i Skjoldborg by og sogn, døbt 10. juli.
Død 1798 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, begravet 8. juli.
Husmand i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn.
Gift 25. oktober 1766 i Øster Vandet Kirke med
Ane nr. 99.
Maren Madsdatter
Født 1. november 1732 i Tandrup, Vester Vandet sogn, døbt 5. november.
Død 1. november 1811 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, begravet 10. november.
Hun havde oprindelig fæstet et husmandssted, formodentlig af Todbøl gods, som hendes afdøde mands slægtning Jens Pedersen Røjkjær 1806 købte

Ane nr. 100.
Anders Olufsen Brandi
Født 7. eller 8. marts 1736 "ved midnatstide" ved Møllen, Vester Vandet sogn, døbt 11. marts.
Død 24. september 1809 i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 1. oktober.
Han var jordløs husmand, der 1763 overtog sin svigerfars fæste fra Vester Vandet præsteembede. Han var tillige matros.
Den 10. februar 1778 samt op igennem 1790'erne blev først adskillige retssager imod Anders Olufsen Brandi for landgilderestancer til husbonden (sognepræsten i Øster og Vester Vandet) samt for skatterestancer til Kronen. Undervejs i forløbet, den 5. marts 1793, blev udstedt et tingsvidne og sandflugt på egnen. Det har formodentlig været svære vilkår at drive et husmandssted i Sandodde, så der er måske ikke noget at sige til restancerne.
Gift 3. november 1763 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 101.
Anne Marie Nielsdatter
Født 19. april 1738, 2 timer efter middag, i Sandodde, Vester Vandet sogn, døbt 20. april.
Død 22. oktober 1809 i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 30. oktober.

Ane nr. 102.
Christen Christensen Schytt
Født 1740 i Keldstrup, Hillerslev sogn, døbt 29. juni.
Død 1. juni 1796 i Blegehule, Vester Vandet sogn, begravet 8. juni.
Han var fæstehusmand og tømrer i Blegehule, Vester Vandet sogn, under Vester Vandet præsteembede.
Gift 10. november 1764 i Tved Kirke (Hillerslev Herred) med
Ane nr. 103.
Anna Lauritsdatter
Født 1745 i Nørklit, Lild sogn, døbt 11. april.
Død 9. juni 1818 i Blegehule, Vester Vandet sogn, begravet 14. juni.
----
(Anna Lauritsdatter var gift 2º 1796/98 med Anders Christensen Fuglsang, født 14. februar 1755 i Agerholmgård, Vester Vandet sogn, døbt 16. februar, død 22. september 1809 i Blegehule, Vester Vandet sogn, søn af gårdmand i Agerholmgård Christen Andersen Fuglsang og hustru Maren Andersdatter).

Ane nr. 104.
Michel Pedersen
Født ca. 1719.
Død 1782 i Toften, Hundborg sogn, begravet 25. august.
Gårdmand i Toften, Hundborg sogn.
Gift 7. december 1759, efter begæring, i Snedsted Kirke med
Ane nr. 105.
Mette Berthelsdatter
Født 1740 i Hundborg by og sogn, døbt 14. august.
Død 26. januar 1800 i Hundborg by og sogn, begravet 2. februar.

Ane nr. 106.
Peder Christensen Dahlgaard
Født 1726 i Dalgård, Hundborg sogn, døbt 24. februar.
Død 18. oktober 1792 i Hundborg by og sogn, begravet 26. oktober.
Gårdmand i Hundborg by og sogn, under Ulstrup gods.
Der blev afholdt skifte efter hans død. Skiftet blev afholdt af Ulstrup gods' ejer som husbonde for ham. Skiftet udviser underskud, hvorfor der intet blev at arvede for enken og børnene.
Gift 15. december 1758 i Hundborg Kirke med
Ane nr. 107.
Maren Jeppesdatter Leed
Født 1728 i Førby, Hundborg sogn, døbt 23. maj.
Død 11. januar 1809 i Hundborg by og sogn, begravet 22. januar.

Ane nr. 108.
Jens Christensen Harkjær
Født 1730 i Harkjær, Hundborg sogn, døbt 2. februar.
Død 21. februar 1804 i Hundborg by og sogn, begravet 25. februar.
Husmand i Hundborg by og sogn, med fæstebrev af 26. april 1762 fra Ulstrup gods. Huset var på 2 alb. hartkorn. Han var tillige daglejer.
Da faderen opgav sit fæste af hus i Hundborg by og sogn den 29. marts 1787, overtog sønnen også fæstet af dette sted.
Gift 22. november 1760 i Jannerup Kirke (Hundborg Herred) med
Ane nr. 109.
Maren Andersdatter Søe
Født 1733 i Søgård, Jannerup sogn, døbt 9. august.
Død 11. september 1799 i Hundborg by og sogn, begravet 15. september.

Ane nr. 110.
Christen Jensen
Født 1731 i Snedstrup, Jannerup sogn, døbt 6. januar.
Død 25. januar 1783 i Snedstrup, Jannerup sogn, begravet 31. januar.
Fæstegårdmand i Snedstrup, Jannerup sogn, under Nørhågård gods.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der udviste én for en fæstebondes vedkommende righoldig bohave. Imidlertid var gælden større end beholdningen, hvorfor enken fortsatte fæstet af gården.
Gift 9. oktober i Hundborg Kirke med
Ane nr. 111.
Sidsel Danielsdatter
Født 30. august 1739 i Vorupør, Hundborg sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet 13. september i kirken.
Død 12. marts 1788 i Snedstrup, Jannerup sogn, begravet 12. marts.
Hun fortsatte fæstet af gården efter manden død. Imidlertid døde hun allerede 5 år efter og der blev afholdt skifte efter hende. Også for hendes vedkommen de var gælden større end beholdningen, hvorfor der ikke var nogen arv til børnene.
----
(Sidsel Danielsdatter var gift 2º 4. oktober 1783 i Jannerup Kirke med Jens Andersen Østergaard, født 1744 i Hørsted by og sogn, døbt 16. februar, død 5. september 1814 i Snedstrup, Jannerup sogn, søn af gårdmand i Hørsted by Anders Olufsen og hustru Ane Jensdatter).

Ane nr. 112.
Anders Jensen Nordestgård
Født ca. 1732 i Nordestgård, Lime Sogn (Rødding Herred) (kirkebogen mangler 1729-34).
Død 24. august 1772 i Ålbæk, Lime sogn, begravet 30. august.
Fæstegårdmand i Ålbæk, Lime sogn, under Kås gods.
Efter hans død blev afholdt skifte, der udviste et fattigt skifte med underskud. Enken erklærede at ville fortsætte fæsteforholdet.
Gift 12. oktober 1756 i Lem Kirke (Rødding Herred) med
Ane nr. 113.
Maren Nielsdatter Foged
Født 1727 i Sønder Lem, Lem sogn (fødslen er nævnt som en fodnote i kirkebogen allersidst i året 1727).
Død 2. december 1781 i Ålbæk, Lime sogn, begravet 9. december.
Hun fortsatte driften af fæstegården efter mandens død. Efter hendes død blev ligeledes afholdt skifte, der også viste et fattigt skifte med underskud.

Ane nr. 114.
Jens Mathiassen Ladefoged
Født ca. 1718.
Død 4. februar 1778 i Smedemark, Lime sogn (Rødding Herred), begravet 11. februar.
Han boede i Smedemark, Lime sogn, og var ladefoged på Kås gods. Senere blev han fæster af en gård under Kås Gods.
Efter hans død blev der afholdt skifte, der viste et fattigt skifte med underskud, så der ikke blev nogen arv til enken og børnene. Enken erklærede at ville fortsætte fæstet.
Gift 15. april 1762 i Lime Kirke med
Ane nr. 115.
Anne Pedersdatter
Født 1724 i Sønderhede, Lime sogn, døbt 19. marts.
Død 25. marts 1793 i Smedemark, Lime sogn, begravet 1. april.
Hun overtog fæstet af gården ved mandens død og drev den frem til sin egen død. Efter hendes død blev afholdt skifte, der viste et større underskud. Alle effekterne blev overdraget sønnen Mads Jensen.

Ane nr. 116.
Jens Jensen Søe
Født 1720 i Søe, Gørding sogn (Hjerm Herred).
Død 1. oktober 1793 i Nørby, Gørding sogn, begravet 10. oktober.
Han fæstede et hus i Nørby, Gørding sogn, under Ulvsund gods. Han var tillige tømmermand. Efter hans død blev afholdt skifte af fogden på Ulvsund gods. Blandt skiftets effekter var et omfattende bestand af tømrerredskaber. Der var dog kun ca. 2 rdl. til deling mellem mange børn, hvorfor beløbet blev givet til datteren Maren Jensdatter, gift med gårdmand Bertel Yderstræde i Nees sogn.
Gift med
117.
Inger Jensdatter.
Født ca. 1728.
Død 1789 i Søe, Gørding sogn, begravet 28. august.

Ane nr. 118.
Jens Jensen Nørgaard
Født 1736 i Nørre Sakskjærgård, Nees sogn, døbt 3. juni.
Død 1767 i Gørding by og sogn (Hjerm Herred), begravet 15. juli.
Indtil sin vielse var han tjenestekarl i Gørding Præstegård, derefter gårdmand i Gørding by og sogn.
Gift 5. december 1766 i Gørding Kirke med
Ane nr. 119.
Zidsel Andersdatter
Der er ikke fundet oplysninger på hende.

Ane nr. 120.
Laurs Christensen Maessen
Født ca. 1732.
Død 1782 i Søndersogn, Harboøre sogn, begravet 15. november.
Husmand i Søndersogn, Harboøre sogn.
Gift 24. oktober 1756 i Harboøre Kirke med
Ane Nr. 121.
Anne Thomasdatter Langer
Født ca. 1728.
Død 6. juni 1784 i Søndersogn, Harboøre sogn, begravet 10. juni.

Ane nr. 122.
Clemen Lassen Fischer
Født ca. 1712.
Død 1786 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 25. november.
Fisker i Nørresogn, Harboøre sogn.
Gift 18. oktober 1750 i Harboøre Kirke med
Ane nr. 123.
Mette Jensdatter Hvas
Født ca. 1716.
Død 1794 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 9. juni.

Ane nr. 124.
Jens Jensen Koli
Født ca. 1735.
Død 1785 i Kolisgård, Harboøre sogn, begravet 29. januar.
Gårdmand i Kolisgård, Harboøre sogn. Gården var på 5 skp. hartkorn og fæstet fra Rysensteen gods.
Efter hans død blev afholdt skifte, der viste et større underskud. Enken (hans 2. hustru) erklærede på grund af det store underskud, at hun gerne ville fortsætte fæstet og forsøge at svare enhver sit.
Gift 1º 27. november 1763 i Harboøre Kirke med
Ane nr. 125.
Maren Olesdatter Røn
Født 1739 i Røn, Harboøre sogn, døbt 21. oktober.
Død 1778 i Kolisgård, Harboøre sogn, begravet 6. august.
----
(Jens Jensen Koli var gift 2º 15. november 1778 i Harboøre Kirke med Anne Christensdatter, født ca. 1735, død 1814 i Kolisgård, Harboøre sogn, begravet 16. maj).

Ane nr. 126.
Jens Pedersen Broe
Født 1750 i Nørresogn, Harboøre sogn, døbt 6. september.
Død 8. august 1820 i Røn, Harboøre sogn, begravet 13. august.
Boelsmand og fisker i Røn, Harboøre sogn.
Han var oprindelig fæster af af et boelssted i Røn, ejet af generalauditør Hans Jakob Lindahl. Han købte gården til selveje 16. juni 1806 og drev den til 1811, hvor han solgte den til sin svigersøn (ane nr. 62). Herefter gik han på aftægt ved samme svigersøn.
Efter hans død blev der pågebyndt et skifte, men inden dette blev fortsat døde enken og der blev etableret et fælles skifte efter begge. Skiftet indeholdt dog stort set intet til skifte, da begge var aftægtsfolk.
Gift 27. maj 1791 i Harboøre Kirke med
Ane nr. 127.
Else Madsdatter
Født 1756 i Bjerg, Vandborg sogn, døbt 9. maj.
Død 18. november 1820 i Røn, Harboøre sogn, begravet 28. november.