Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


ANETAVLE FOR METTE KATHRINE BILLESKOV - II


Ottende generation til Niende generation - ane nr. 128 til ane nr. 511.


OTTENDE GENERATION: TIP4-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 128.
Willum Pedersen Pøtager
Han var omkring 1712 fæstegårdmand i Pøtager, Flynder sogn, under Bækmark gods.

Ane nr. 132.
Peder Christensen Hjul.
Født ca. 1677.
Død 1761 i Stoer, Tørring sogn (Skodborg Herred), begravet 30. december.
Gårdmand i gården Stoer, Tørring sogn.
Gift 16. februar 1710 i Tørring Kirke med
Ane nr. 133.
Sidsel Christensdatter Ballebye
Født 1684 i Balleby, Tørring sogn, døbt 27. april.
Død 1758 i Stoer, Tørring sogn, begravet 12. juni.

Ane nr. 136.
Hans Lauridsen
Født ca. 1630.
Død august 1693 / februar 1694 på Billeskov Hovedgård, Kerte sogn.
Forpagter af Billeskov Hovedgård, Kerte sogn, senere fuldmægtig på godset.
Gift 2º ca. 1673 med
Ane nr. 137.
Anne Pedersdatter Søltoft
Død 1720 i Ringgive Præstegård, begravet 28. oktober.
----
(Hans Lauridsen var gift 1º sen. 1658 med Karen Jørgensdatter, født ca. 1631, død 8. november 1668 på Billeskov Hovedgård, Kerte Sogn, datter af forpagter af Barløsegård, Barløse Sogn, Jørgen Jørgensen og hustru (Karen?) Clausdatter).

Ane nr. 138.
Peter Christensen Mulvad
Født ca. 1665 i Ribe.
Død marts 1719 i Ringgive Præstegård.
Han blev student i Ribe 1686. Efter teologisk eksamen blev han kaldet til sognepræst i Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe sogne 12. december 1691, et embede han havde til sin død.
Udover sit præsteembede var han også ejendomsbesidder. I 1704 købte han en gård i Smidstrup, Gadbjerg sogn (et nabosogn til Ringgive) af Kronen, ligesom han 1712 købte 3 kirker af kronen, nemlig kirkerne i Ringgive, Grindsted og Heinsvig. Hertil kommer en gård i Sønder Langelund, Ringgive sogn, og en gård i Brandlund, Brande sogn. Det fleste af ejendommene blev solgt igen senere, men ved hans død 1719 fremgår af skiftet, at han stadig ejede Ringgive Kirke samt de 2 gårde i Sønder Langelund og Brandlund.
Af skiftet fremgår en meget lang liste af inventar, både til indendørs brug og til udendørsbrug. Overskuddet i boet var på i alt 874 rdl. 4 mk.12 sk.
Gift 1º 27. juli 1692 i Mathis Jensen Koldings (en svoger) hjem i København med
Ane nr. 139.
Clara Berntsdatter Rosenmeyer
Født ca. 1662 i Kristianstad, Skåne.
Død ca. 1701 i Ringgive Præstegård.
----
(Peder Christensen Mulvad var gift 2º 15. juni 1702 i Nørup Kirke med Karen Margrethe Hansdatter Billeschou, født ca. 1677 på Billeskov Hovedgård, Kerte sogn, død 1754 i Engum Præstegård, begravet 15. februar, datter af forpagter på Billeskov Hans Lauridsen og hustru Anna Pedersdatter Søltoft (= ane nr. 136 og 137)).

Ane nr. 140
Ove Mathiesen Steenberg
Født ca. 1682 i Viby Præstegård (Bjerge Herred).
Død 1751 i Hedensted Præstegård, begravet 4. august.
Han blev student i Odense 1699. Efter teologisk eksamen blev han personel kapellan til Hedensted sogn 14. juni 1706, ordineret 8. oktober, og fra 2. marts 1708 sognepræst samme sted, frem til sin død.
Gift 23. august 1708 i Hedensted Kirke med
Ane nr. 141.
Anna Kirstine Nielsdatter Sommer
Født ca. 1667 i Ørum Præstegård (Bjerre Herred)
Død 1753 i Hedensted Præstegård, begravet 4. maj.
Efter hendes død blev afholdt skifte, der viste et overskud på 177 rdl. 2 mk. 13 sk., hvilket beløb blev delt mellem 6 børn af hendes første ægteskab med hr. Steenberg og 6 børn i hendes andet ægteskab.
----
(Anna Kirstine Nielsdatter Sommer var gift 1º 7. oktober 1690 i Ørum Kirke med sognepræst i Pjedsted og Gårslev sogne Laurits Davidsen Foss, født 1643 i Ribe, døbt 14. august i Domkirken, død 1704 i Pjedsted Præstegård, søn af sognepræst ved Ribe Sankt Catarina Kirke David Lauritsen Foss og Anna Jensdatter Hundevad).

Ane nr. 142.
Niels Thiesen Steenberg
Født 11. maj 1683 i Viby Præstegård (Bjerge Herred).
Død 1727 i Viby Præstegård, begravet 22. september.
Han blev student i Odense 1702 og cand. theol. 5. februar 1705. Efter faderens død blev han kaldet til sognepræst for Viby sogn 30. juli 1708.
Gift 22. juni 1714 i Kerteminde Kirke med
Ane nr. 143.
Karen Henriksdatter Morville
Født omkring nytår 1676/77 i Køng Præstegård (Båg Herred).
Død 27. januar 1768 i Solbjerg Præstegård (Morsø Nørre Herred), begravet 4. februar, hos sin søn, sognepræst til Solbjerg og Sundby sogne på Mors Matthias Steenberg.
----
(Niels Thiesen Steenberg var gift 1º med Catharine Margrethe Brichstein, født ca. 1678, død 1714 i Viby Præstegård, begravet 1. marts).
----
(Karen Henriksdatter Morville var gift 2º 15. februar 1729 med sognepræst i Viby Erik Hansen Rasch, født 21. februar 1695 i Odense, død 17. maj 1762 i Viby Præstegård, søn af købmand i Odense Hans Erichsen Rasch).

Ane nr. 148.
Jens Pedersen
Født ca. 1653.
Død 1718 i Holmgård, Ydby sogn, begravet 26. august.
Oprindelig fæster af gård i Sinderup, Ydby sogn med 3 tdr. 4 skp. 3 fkr. 1 alb. hartkorn, senere fæster af Holmgård Vandmølle, Ydby sogn, med 5 tdr. 5 skp. 2 fkr. hartkorn.
Gift 3. november 1680 i Ydby Kirke med
Ane nr. 149.
Gertrud Andersdatter
Født ca. 1655.
Død 1708 i Holmgård, Ydby sogn, begravet 2. september.

Ane nr. 150.
Gregers Mortensen
Han kendes kun fra, at han nævnes ved datteren Karen Gregersdatters barn dåb 1745 i Hvidbjerg Kirke (Refs Herred).

Ane nr. 152.
Christen Jensen Hald
Født ca. 1664.
Død 1736 i Hald, Hundborg sogn, begravet 6. november.
Fæstehusmand i Hald, Hundborg sogn, ifølge fæstebrev af 15. marts 1686 fra Ulstrup gods. Fæstet blev overtaget efter hans afdøde far.
Gift med
Ane nr. 153.
(ukendt hustru)

Ane nr. 154.
Christen Jensen Bentsen Lader
Død 1744 i Hørsted by og sogn, begravet 31. maj.
Han fæstede en halvgård i Hørsted by og sogn, ifølge fæstebrev af 22. april 1720 fra Kovstrup og Tandrup godser. Gården havde 3 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 155.
Karen Mortensdatter
Født ca. 1678.
Død 1753 i Hørsted by og sogn, begravet 9. januar.

Ane nr. 156.
Anders Søndberg
Død omkring 1758 i Smedeknak, Sønderhå sogn, hvilket år sønnens fæstebrev er dateret 25. november.
Fæstehusmand i Smedeknak, Sønderhå sogn, samt bestyrer af Thisted Skoles gård i Visby sogn.
Gift med
Ane nr. 157.
Dorthe Nielsdatter
Død 1743 i Smedeknak, Sønderhå sogn, begravet 23. juni.

Ane nr. 160.
Jens Christensen Bach
Født 1691 i Bakgård i Sinderup, Ydby sogn, døbt 13. september.
Død 1770 i Bakgård i Sinderup, Ydby sogn, begravet 18. december.
Gårdmand i Bakgård, Sinderup, Ydby sogn.
Gift 27. december 1719 i Ydby Kirke med
Ane nr. 161.
Mette Larsdatter
Født 1691 i Ydby by og sogn, døbt 2. juni.
Død 1765 i Bakgård, Sinderup, Ydby sogn, begravet 20. november.

Ane nr. 162.
Hans Nielsen Brændtoft
Født 1715 i Boddum by og sogn, døbt 29. marts.
Død 29. november 1762 i Dover, Ydby sogn, begravet 5. december.
Var 1743-1751 fæstegårdmand i Refs, Ydby sogn, fra 1751 i Dover, Ydby sogn, og til sidst i Ydbygård, Ydby by og sogn, under Skibstedgård gods.
Gift ca. 1742 med
Ane nr. 163.
Maren Madsdatter
Født 1714 i Refs, Hurup sogn, døbt 19. december.
Død 21. november 1789 i Holmgård, Ydby sogn, begravet 2. december.
Hun fæstede efter mandens død et hus i Holmgård, Ydby sogn.

Ane nr. 164.
Mads Pedersen Bak
Født 1674 i Helligsø by og sogn, døbt 13. september.
Død 1748 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 15. december.
Gårdmand i Kobberød, Gettrup sogn.
Gift 14. oktober 1714 i Gettrup Kirke med
Ane nr. 165.
Kirsten Jensdatter
Født 1676 i Kobberød, Gettrup sogn, døbt 4. juni.
Død 1748 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 27. december.

Ane nr. 166.
Jens Christensen
Født 1714 i Sinderup, Ydby sogn, døbt 29. juli.
Død 1763 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 27. juli.
Gårdmand i Sinderup, Ydby sogn.
Gift 16. oktober 1744 i Ydby Kirke med
Ane nr. 167.
Zidsel Madsdatter
Født 1714 i Frøkjær, Heltborg sogn, døbt 14. november.
Død 1788 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 27. april.

Ane nr. 168.
Klemend Nielsen
Født 1704 i Kongensgård, Boddum sogn, døbt 1. maj.
Død 15. juni 1758 i Boddum by og sogn, begravet 22. juni.
Han var fæstegårdmand i Kongensgård, Boddum sogn, under Boddum Bisgård gods. Kongensgård var på 4 tdr. 5 skp. 1½ alb. hartkorn. Den 8. april 1739 fæstede han tillige en ødegård i samme sogn af samme gods.
Ved ødegården dyrkede han kun jorden, mens bygningerne fik lov at forfalde. Det medførte en dom af 27. august 1750 ved Hassing-Refs Herreders ting, hvor han måtte aflevere ødegården igen.
Efter hans død blev afholdt skifte, hvor der blandt inventaret var 4 bøger, mest religiøst indhold, men det viser trods alt, at familien var i stand til at læse. Overskuddet i boet var skrumpet en hel del fra hustruens skifte. Overskuddet udgjorde kun 55 rdl. 2 mk. 13 sk. Hans enke (i andet ægteskab) fortsatte fæstet af Kongensgård.
Ane nr. 169.
Maren Laursdatter
Født 1701 i Sletgård, Boddum sogn, døbt 24. marts.
Død 4. april 1750 om natten i Kongensgård, Boddum sogn, begravet 12. april.
Efter hendes død blev afholdt skifte og overskuddet i skiftet var på 143 rdl. 3 mk. 10 sk., hvilket var et stort beløb for en fæstebonde.
----
(Klemend Nielsen var gift 2º ca. 1751 med Edel Christensdatter, født 1720 i Ydby, døbt 14. april, død 1802 i Kongensgård, Boddum sogn, begravet 3. marts, datter af gårdmand i Ydby by og sogn Christen Christensen Foged og hustru Inger Jensdatter).

Ane nr. 170.
Niels Pedersen Viborg
Født 1715 i Vibred, Heltborg sogn, døbt 5. maj.
Død 14. september 1802 i Boddum by og sogn, begravet 26. september.
Han var fæstegårdmand i Boddum by og sogn, ifølge fæstebrev af 28. december 1739 fra Boddum Bisgård gods. Gården var på 6 tdr. 2 skp. 2/3 alb.
Efter hans død blev afholdt skifte, hvor enken af hans andet ægteskab fortsatte fæstet af gården. Hun købte gården til selveje 20. juni 1804.
Gift 1º ca. 1740 med
Ane nr. 171.
Kirsten Christensdatter
Født 1715 i Boddum by og sogn, døbt 10. marts.
Død 1793 i Boddum by og sogn, begravet 14. januar.
Efter hendes død blev afholdt skifte. Ifølge dette blev der faktisk ikke afholdt et ordinært skifte, da der ikke blev noget til deling, men enkemanden anmodede blot om at fortsætte fæstet af gården imod at betale landgilde samt vedligeholde bygninger.
----
(Niels Pedersen Viborg var gift 2º 28. juni 1793 i Lyngs Kirke med Else Madsdatter, født 9. oktober 1755 i Lyngs by og sogn, døbt 19. oktober, død 14. september 1819 i Hvidbjerg by og sogn (Refs Herred), datter af gårdmand i Hvidbjerg by Mads Pedersen og hustru Kirsten Christensdatter).

Ane nr. 172.
Christen Olesen Spillemand
Født ca. 1716.
Død 1795 i Villerslev by og sogn, begravet 27. december.
Husmand i Villerslev, fæstede 2 huse af Irup gods.
Gift 2º 28. oktober 1763 i Villerslev Kirke med
Ane nr. 173.
Karen Marie Andersdatter
Født ca. 1729.
Død 1795 i Villerslev by og sogn, begravet 25. oktober.
----
(Christen Olesen Spillemand var gift 1º med ukendt hustru)
----
(Karen Marie Andersdatter var gift 1º med Peder Agerbøl, født ca. 1710, død 1759 i Villerslev by og sogn, begravet 12. januar).

Ane nr. 174.
Peder Jensen Lund
Født 1718 i Sønder Dråby by og sogn, døbt 27. februar.
Død 1799 i Øster Hørdum, Hørdum sogn, begravet 24. februar.
Han var fæstegårdmand i Sønder Dråby by og sogn, hvor han ifølge fæstebrev af 30. juli 1745 fæstede en kvartgård af Højris gods. Gården var på 1 tdr. 2 fkr. 1½ alb. hartkorn. Efter han flyttede til Hørdum sogn fæstede af et husmandssted i Øster Hørdum.
Gift 2º 13. oktober 1757 i Sønder Dråby Kirke med
Ane nr. 175.
Anna Christensdatter
Født 1728 i Flade by og sogn, døbt 28. november.
Død 1803 i Øster Hørdum, Hørdum sogn, begravet 18. december.
----
(Peder Jensen Lund var gift 1º 15. december 1747 i Sønder Dråby Kirke med Johanne Andersdatter, født ca. 1711 i Sønder Dråby sogn, død 26. juni 1757 i Sønder Dråby by og sogn, datter af gårdmand i Sønder Dråby by og sogn Anders Christensen Eierslef og hustru Johanne Pedersdatter).

Ane nr. 176.
Christen Larsen Munk
Født ca. 1694 i Jestrup, Lyngs sogn.
Død 1767 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 8. januar.
Fæstegårdmand i Jestrup, Lyngs sogn, en gård ejet af sognepræsten Peder Nielsen Juul i Hvidbjerg (Refs Herred).
Gift 8. april 1736 i Lyngs Kirke med
Ane nr. 177.
Margrethe Pedersdatter
Født ca. 1712.
Død 1773 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 23. januar.

Ane nr. 178.
Morten Larsen
Født 1723 i Sinderup, Ydby sogn, døbt 6. oktober.
Død 3. maj 1802 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 12. maj.
Han var fæstegårdmand af en gård i Sinderup, Ydby sogn, ifølge fæstebrev af 9. oktober 1749 fra Tandrup gods. gården var på 5 tdr. 5 skp. 1fkr. Han købte gården til selveje 15. november 1775 og drev den frem til 1792, hvor han solgte den til sønnen Lars Mortensen og gik på aftægt ved ham.
Efter hans død blev afholdt skifte, der dog ikke indeholdt ret meget, da han var aftægtsmand.
Gift 17. juli 1750 i Ydby Kirke med
Ane nr. 179.
Anna Pedersdatter
Født 1727 i Refs, Hurup sogn, døbt i maj (datoen ikke nævnt).
Død 23. marts 1782 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 29. marts.
Efter hendes død blev afholdt skifte, der viste et overskud på 80 rdl. 3 mk. 15 sk.

Ane nr. 180.
Morten Larsen, er identisk med ane nr. 178.
Gift med
Ane nr. 181.
Anna Pedersdatter, er identisk med ane nr. 179

Ane nr. 182.
Niels Nielsen Hald
Født 1745 i Tygstrup, Vestervig sogn, døbt 9. maj.
Død 17. juni 1819 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 24. juni.
Husmand med jord i Kobberød, Gettrup sogn.
Gift 6. oktober 1767 i Gettrup Kirke med
Ane nr. 183.
Anne Kirstine Jensdatter
Født 1738 i Gettrup by og sogn, døbt 14. december.
Død 29. april 1815 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 7. maj.

Ane nr. 184.
Mads Madsen Gammelbye
Født ca. 1706 i Gammelbye, Grurup sogn.
Død 1781 i Boddum by og sogn, begravet 1. juni.
Han fæstede en gård i Boddum by og sogn ifølge fæstebrev af 28. marts 1744 fra Boddum Bisgård gods.
Ane nr. 185.
Karen Larsdatter
Født 1714 i Ledsgård, Boddum sogn, døbt 30. december.
Død 1773 i Boddum by og sogn, begravet 1. april.

Ane nr. 186
Jens Sørensen Korsgaard
Født 1723 i Korsgård, Heltborg sogn, døbt 5. december.
Død 1805 i Korsgård, Heltborg sogn, begravet 20. marts.
Han fæstede 23. marts 1748 Korsgård i Ullerup, Heltborg sogn, af Todbøl gods.
Ved siden af sin fæstegård ejede han også andre mindre steder i Heltborg. Den første gård købte han 4. september 1753 og var en kvartgård i Heltborg by med 1 tdr. 2 fkr. 1½ alb. hartkorn, kaldet Maltehus, købt af Niels Rasmussen Welling, der selv dyrkede denne gård.
8 år senere købte han, også i Heltborg by, et husmandssted med 2 fkr. hartkorn. Stedet var fæstet ud til anden side. De to nævnte steder blev solgt igen efter 1788, men salget og skøderne er ikke fundet.
Han købte 28. maj 1771 en større gård i Heltborg by fra Vestervig Kloster. Gården havde 6 tdr. 5 skp. 2 fkr. 2 alb. hartkorn og var fæstet ud til Jens Christensen Nørgaard. Den nævnte fæster købte gården til selveje 1789.
Endelig købte han 18. februar 1775 et husmandssted i Grurup by og sogn, kaldet Søndergaardshus, på 2 skp. hartkorn. Også dette stedet var fæstet ud til anden side. Stedet solgte han 1795 til sønnen Jens Jensen.
Gift 1º ca. 1757 med
Ane nr. 187.
Woldborg Pedersdatter
Født 1729 i Refs, Hurup sogn, døbt 8. september.
Død 1767 i Korsgård, Heltborg sogn, begravet 23. oktober, sammen med sit barn i samme kiste.
Efter hendes død blev afholdt skifte, der viste et, for en bondefamilie, meget højt overskud på 358 rdl. 5 mk. 6 sk., der blev delt mellem børnene og enkemanden.
----
(Jens Sørensen Korsgaard var gift 2º 11. juli 1768 i Heltborg Kirke med Marie Jensdatter Futtrup, født ca. 1745 i Futtrup, Heltborg sogn, død 1773 i Korsgård, Heltborg sogn, begravet 28. april, datter af gårdmand i Futtrup Jens Futtrup og hustru Anna Andersdatter Medelholm.
Han var gift 3º med Zidsel Pedersdatter, født ca. 1746, død 1789 i Korsgård, Heltborg sogn, begravet 21. marts).

Ane nr. 188.
Niels Christensen
Født 1699 i Østergård, Heltborg sogn, døbt 16. april.
Død 1751 ved kirken, Heltborg sogn, begravet 21. juni.
Før 1735 fæstede han en gård tæt ved kirken i Heltborg by og sogn, ejet af Heltborg Kirke.
Gården blev senere solgt til Tandrup og Kovstrup godser, idet der ved hans død blev afholdt skifte under dette gods. Da boet viste underskud, anmodede enken om at fortsætte fæstet, hvilket blev bevilget.
Gift 8. oktober 1732 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 189.
Maren Mortensdatter
Født 1705 i Heltborg by og sogn, døbt 7. juni.
Død 1773 i Heltborg by og sogn, begravet 9. februar.

Ane nr. 190.
Villads Olufsen Christensen
Født 1700 i Vestergård, Visby sogn, døbt 22. august.
Hans død og begravelse er ikke fundet.
Fæstede før 1735 Vestergård, Visby sogn, af Todbøl gods, med 6 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. hartkorn.
Gift med
Ane nr. 191.
Birgitte Jensdatter
Der er ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

Ane nr. 192.
Just Christensen
Født ca. 1698 i Næstrup, Sjørring sogn.
Død 15. januar 1771 i Næstrup, Sjørring sogn, begravet 23. januar.
Selvejergårdmand i Næstrup, Sjørring sogn.
Han arvede 1723 en gård i Næstrup, Sjørring sogn, fra sin far, en gård med 2 tdr. 5 skp. 1 alb. hartkorn. Hertil købte han 4 år senere (1727) et øde hus samme sted med 2 alb. hartkorn. Begge disse blev, sammen med en anden ejendom i Tilsted by og sogn, solgt 1771 ved skiftet efter Just Christensen til sønnen Bertel Justsen.
Han købte ved Hillerslev-Hundborg herredsrets auktion 1737 en gård i Tilsted by og sogn, en gård med 6 tdr. 5 skp. 2 fkr. 2 alb. hartkorn. Gården var fæstet ud til Jørgen Andersen. Ved skiftet efter hustruen Maren Bertelsdatter i 1742 blev denne gård arvet af børnene i fællesskab.
Just Christensen købte i 1766 sønnen Christen Justsens andel af ovennævnte gård i Tilsted, en andel med 1 tdr. 2 skp. 2 13/15 alb. hartkorn.
Efter hans død blev afholdt skifte, der udviste et stort overskud på 424 rdl. 2 mk. 10 sk. De to ejendomme i Næstrup, Sjørring sogn, og andelen af gården i Tilsted blev solgt til sønnen Bertel Justsen (jvf. ovf.).
Gift 20. oktober 1728 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 193.
Maren Bertelsdatter
Født 12. februar 1702, "om aftenen kl. 6", i Aggerholmsgård, Vester Vandet sogn, døbt 19. februar.
Død 24. juni 1742 i Næstrup, Sjørring sogn, begravet 29. juni.
Efter hendes tidlige død blev afholdt skifte, der udviste et stort overskud på 345 rdl. 3 mk. 7 sk.

Ane nr. 194.
Christen Pedersen Frøkjær
Født 25. januar 1701, "om aftenen ved 3 stund efter solens nedgang", i Frøkjær, Vester Vandet sogn.
Død 25. juni 1782, kl. 3 eftermiddag, i Tilsted by og sogn, begravet 4. juli.
Gårdmand i Tilsted by og sogn.
Gift 29. november 1743 i Østerild Kirke med
Ane nr. 195.
Kirsten Christensdatter Hoxer
Født ca. 1717 i Hovsøre, Østerild sogn.
Død 1801 i Tilsted by og sogn, begravet 4. maj.

Ane nr. 196.
Jens Nielsen Røjkjær
Født 1712 i Stagstrup by og sogn, døbt 17. april.
Død 1770 i Lille Røjkjær, Skjoldborg, begravet 21. april.
Gårdmand i Lille Røjkjær, Skjoldborg sogn.
Gift 6. marts 1735 i Skjoldborg Kirke med
Ane nr. 197.
Margrethe Jensdatter Røjkjær
Født ca. 1710 i Røjkjær, Skjoldborg sogn.
Død 1776 i Lille Røjkjær, Skjoldborg sogn, begravet 21. marts.

Ane nr. 198.
Mads Christensen
Født ca. 1670 i Øster Vandet sogn.
Død 19. december 1735, "noget efter solens nedgang", i Tanderup, Vester Vandet sogn, begravet 28. december.
Selvejergårdmand i gården Tanderup, Vester Vandet sogn.
Han købte 12. februar 1715 3 ejendomme af sin svigerfar: Skårupgård, Vester vandet sogn, med 4 tdr. 3 fkr. 2 alb. hartkorn, og en gård i Nors by og sogn med 3 tdr. 7 skp. 2 fkr. 1 alb. hartkorn samt Vindbjerg Mølle, Nors sogn, med 3 fkr. hartkorn. Gården i Nors blev solgt før 1719, formodentlig til Bertel Langballe, og møllen blev solgt 1740 til Hans Christian Begtrup.
Han købte omkring 1719/20 gården Tanderup, Vester Vandet sogn, af sin stedmor Karen Jensdatter Thestrup. Gården havde 6 tdr. 5 skp. 3 fkr. hartkorn og han drev denne samt Skårupgård (se ovf.) til sin død, hvorefter de blev overtaget af enken og hendes nye ægtefælle.
Efter hans død blev afholdt skifte, der udviste et stort overskud på 597 rdl. 3 mk. 6 sk., der blev delt mellem enken og 4 børn.
Gift 2º 29. juli 1716 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 199.
Anne Kirstine Sørensdatter
Født ca. 1694 på Diernæs, Torup sogn (Hundborg Herred).
Død 18. juni 1761, "kl. 6 eftermiddag", i Tandrup, Vester Vandet sogn, begravet 25. juni.
Hun og hendes nye ægtefælle overtog Skårupgård og Tanderup og drev disse gårde til ca. 1756, hvor de blev afhændet. ----
(Mads Christensen var gift 1º 25. juli 1700 i Vester Vandet Kirke med Maren Sørensdatter, født ca. 1637, død 26. august 1715 i Tanderup, Vester Vandet sogn).
----
(Anne Kirstine Sørensdatter var gift 2º 19. september 1736 i Vester vandet Kirke med Niels Andersen Haastrup, født ca. 1699 i Østerild sogn, død 25. november 1756 i Tanderup, Vester Vandet).

Ane nr. 200.
Oluf Christensen Brandi
Født 27. april 1697 i Klitmøller, Vester Vandet sogn, døbt 29. april.
Død 27. november 1752, "om morgenen kl. 5", i Klitmøller, Vester Vandet sogn, 2. december.
Fæstede et sted tæt ved møllen i Klitmøller, Vester Vandet sogn, af Faddersbøl gods.
Efter hans død blev afholdt skifte, der viste et betragteligt underskud. Enken drev stedet videre.
Gift 27. september 1733 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 201.
Voldborg Madsdatter Jegind
Født 3. februar 1702, "kl. 3 eftermiddag", i Sandodde, Vester Vandet sogn, døbt 5. februar.
Død 15. februar 1772 i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 1. marts.

Ane nr. 202.
Niels Christensen Odde
Født ca. 1684 i Slet, Vester Vandet sogn.
Død 6. december 1761, "kl. 6 om aftenen", i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 12. december.
Før 1735 fæstede han en gård i Sandodde, af O. P. Dragsbechs gods.
Efter hans død blev afholdt et fælles skifte for ham og og ægtefællen. Boet blev overdraget datteren Karen Nielsdatter og hendes ægtefælle Niels Pedersen i Klitmøller, Vester Vandet sogn.
Gift 25. september 1721 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 203.
Karen Andersdatter Odde
Født 5. juli 1695, "om aftenen ved 7 slet", i Sandodde, Vester Vandet sogn, døbt 10. juli.
Død 12. april 1761, "ved middagstid", i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 20. april.

Ane nr. 204.
Christen Christensen Kjær
Født 1705 i Skovsted, Hillerslev sogn, hjemmedøbt 29. maj og fremstillet 7. juni i kirken.
Død 8. april 1789 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, begravet 17. april.
Han fæstede en gård i Kjelstrup, Hillerslev sogn, ifølge fæstebrev af 3. juli 1739 fra Ullerupgård gods. Gården havde 4 tdr. 2 skp. 1 fkr. 2 alb. hartkorn og han drev den frem til sin død.
Efter hans død blev afholdt skifte, der udviste et stort underskud.
Gift 1º før 1740 med
Ane nr. 205.
Maren Christensdatter
Født 1704 i Skovsted, Hillerslev sogn, døbt 18. april.
Død 23. december 1758 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, begravet 1. januar 1759.
----
(Christen Christensen Kjær var gift 2º 19. februar 1762 i Hillerslev Kirke med Maren Larsdatter, født 1731 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, døbt 19. august, død 13. marts 1816 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, datter af gårdmand i Kjelstrup Lars Nielsen Skomager og hustru Helvig Pedersdatter).

Ane nr. 206.
Laurids Jensen
Født ca. 1706.
Død 1754 i Nørklit, Lild sogn, begravet 7. april.
Gårdmand i Nørklit, Lild sogn.
Gift 18. juni 1744 i Lild Kirke med
Ane nr. 207.
Margrethe Jensdatter
Født ca. 1716.
Død 1770 i Nørklit, Lild sogn, begravet 2. november.
----
(Margrethe Jensdatter var gift 2º 30. oktober 1754 i Lild Kirke med Hans Christensen, der var fra Hjortdal, født ca. 1727, død 1807 i Nørklit, Lild sogn, begravet 13. december).

Ane nr. 210.
Berthel Thomasen Harkjær
Død 1754 i Harkjær, Hundborg sogn, begravet 17. februar.
Fæster af Harkjær, Hundborg sogn, under Ulstrup gods.
Gift 7. november 1728 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 211.
Maren Michelsdatter
Født 1696 i Ullerup, Heltborg sogn, døbt 2. februar.
Død 1768 i Harkjær, Hundborg sogn, begravet 20. november.

Ane nr. 212.
Christen Willadsen Dahlgaard
Født 1686 i Dalgård, Hundborg sogn.
Død 1763 i Hundborg by og sogn, begravet 20. maj.
Fæstede en gård i Hundborg by og sogn, ifølge fæstebrev af 20. november 1720 fra Ulstrup gods.
Gift 11. juli 1723 i Sjørring Kirke med
Ane nr. 213.
Mette Pedersdatter
Født ca. 1696.
Død 1757 i Hundborg by og sogn, begravet 15. oktober.

Ane nr. 214.
Jeppe Andersen Leed
Født ca. 1700.
Død 1771 i Snedstrup, Jannerup sogn, begravet 24. november.
Fæster af gård i Snedstrup, Jannerup sogn, under Ulstrup gods.
Gift med
Ane nr. 215.
Johanne Nielsdatter Heede
Der er ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

Ane nr. 216.
Christen Madsen Harkjær
Født ca. 1693.
Død 1750 i Harkjær, Hundborg sogn, begravet 10. maj.
Fæster af Harkjær, Hundborg sogn, ifølge fæstebrev af 28. december 1725 fra Ulstrup gods.

Ane nr. 218.
Anders Christensen Søe
Født ca. 1702.
Død 1751 i Søgård, Jannerup sogn, begravet 13. december.
Fæster af Søgård, Jannerup sogn, under Ulstrup gods, overtaget fra hans far.
Gift 25. november 1727 i Jannerup Kirke med
Ane nr. 219.
Else Pedersdatter
Efter aldersangivelsen ved hendes begravelse skulle hun være født ca. 1715, men det må være en fejl.
Død 1786 i Søgård, Jannerup sogn, begravet 8. april.
----
(Else Pedersdatter var gift 2º 4. oktober 1754 i Jannerup Kirke med Jens Jensen, født 26. januar 1725 i Jannerup by og sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i kirken 2. februar, død 19. marts 1807 i Søgård, Jannerup sogn, begravet 26. marts, søn af gårdmand i Jannerup by og sogn Jens Jensen og hustru Birgitte Jensdatter)..

Ane nr. 220.
Jens Michelsen
Født ca. 1703.
Død 1768 i Snedstrup, Jannerup sogn, begravet 6. december.
Før 1735 fæster af gård i Snedstrup, Jannerup sogn, under Faddersbøl gods.
Gift 30. november 1721 i Jannerup Kirke med
Ane nr. 221.
Anne Nielsdatter Udemarck
Født ca. 1690.
Død 1765 i Snedstrup, Jannerup sogn, begravet 15. september.

Ane nr. 222.
Daniel Jensen
Født ca. 1692.
Død 24. oktober 1764 i Vorupør, Hundborg sogn, begravet 3. november.
Selvejergårdmand i Vorupør samt ejer af halvpart i Faddersbøl Mølle, begge i Hundborg sogn.
Han købte ved ved skøde af 12. januar 1728 halvdelen af Faddersbøl Mølle. Han har formodentlig drevet møllen indtil købet af gården i Vorupør, hvorefter han og familien er flyttet til gården. Møllen blev herefter fæstet ud til anden side.
Han købte ved skøde af 10. april 1745 gården i Vorupør af Maren Knudsdatter, enke efter Svenning Gudiksen. Hertil kommer to huse, som hørte til gården. Gården og husene havde 1 tdr. 4 skp. 3 fkr. 1 alb. hartkorn.
Efter hans død blev afholdt skifte, der viste et overskud 185 rdl. 5 mk. 8½ sk. Kort før sin død havde han 17. januar 1764 fæstet gården i Vorupør ud til sønnen Jens Danielsen.
Gift 2º 1738 (trolovet 9. maj) i Sønderhå Kirke med
Ane nr. 223.
Karen Nielsdatter
Født 1714 i Hegelundsgård, Sønderhå sogn, døbt 23. januar.
Død 26. september 1771 i Vorupør, Hundborg sogn, begravet 30. september.
----
(Daniel Jensen var gift 1º 6. juli 1727 i Hundborg Kirke med Sidsel Pedersdatter, født ca. 1681, død 1737 i Vorupør, Hundborg sogn, begravet 9. maj).

Ane nr. 224.
Jens Jensen
Født 1705 i Nordestgård, Lime sogn (Rødding Herred).
Død 1761 i Nordestgård, Lime sogn, begravet 17. maj.
Gårdmand i Nordestgård, Lime sogn.
Gift 2º ca. 1730 med
Ane nr. 225.
(ukendt hustru)
Født ca. 1690.
Død 1761 i Nordestgård, Lime sogn, begravet 17. maj ("Jens Nordestgaard og Hustrue paa een Dag jordet").
----
(Jens Jensen var gift 1º 24. oktober 1728 i Lime Kirke med Karen Jepsdatter, født ca. 1699, død 1729 i Nordestgård, Lime sogn, begravet 22. september).

Ane nr. 226.
Niels Hansen Foged
Født ca. 1669.
Død 1754 i Sønderlem, Lem sogn (Rødding Herred), begravet 26. maj.
Boede i Sønderlem, Lem sogn, ladefoged på Bustrup gods.
Gift 17. august 1710 i Lime Kirke (Rødding Herred) med
Ane nr. 227.
Maren Kjeldsdatter
Født ca. 1676.
Død 1751 i Sønderlem, Lem sogn, begravet 25. januar.

Ane nr. 230.
Peder Erichsen
Født ca. 1688.
Død 19. februar 1778 i Øster Hærup, Lime sogn (Rødding Herred), begravet 1. marts.
Fæstegårdmand i Sønderhede, Lime sogn, under Kås gods.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der var et fattigt bo. Aktiverne i boet var vurderet til kun 4 mk. 7 sk., idet han var på aftægt hos sønnen Erich Pedersen. Boet udviste forståeligt nok et underskud på 7 rdl. 1 mk. 9 sk.
Gift med
Ane nr. 231.
Karen Sørensdatter
Født ca. 1686.
Død 28. maj 1755 i Sønderhede, Lime sogn, begravet 1. juni.
Efter hendes død blev afholdt et skifte, der udviste underskud på 4 rdl. 5 mk. 7 sk.

Ane nr. 234.
Jens Nielsen Søe
Født ca. 1668.
Død 1751 i Sø, Gørding sogn (Hjerm Herred), begravet 29. juni.
Gårdmand i Sø, Gørding sogn.
Gift med
Ane nr. 235.
(ukendt hustru)
Død 1724 i Sø, Gørding sogn.
Der findes et skifte efter hende, afholdt 15. april 1724, i Ulvsund gods skifteprotokol. Hverken dødsdato eller hendes navn fremgår af skiftet.

Ane nr. 236.
Jens Jensen Nørgaard
Født ca. 1702.
Død 24. april 1737 i Nørre Sakskjærgård, Nees sogn, begravet 1. maj.
Fæstegårdmand i Nørre Sakskjærgård, Nees sogn, under Ulvsund gods.
Gift 7. august 1729 i Nees Kirke med
Ane nr. 237.
Sidsel Andersdatter
Født ca. 1709.
Død 1767 i Nørgård, Nees sogn, begravet 21. juni.
----
(Sidsel Andersdatter var gift 2º 23. oktober 1737 i Nees Kirke med Mads Christensen, født ca. 1711, død 11. august 1778 i Nørgård, Nees sogn, begravet 16. august).

Ane nr. 240.
Christen Laursen Maessen.
Født ca. 1690.
Død 1766/67 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 6. januar.
Gårdmand i Nørresogn, Harboøre sogn.
Gift med
Ane nr. 241.
(ukendt hustru)
Død 1757 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 18. september ("Christen Laursen Maessens Hustrue").

Ane nr. 244.
Las NN
Gift med
Ane nr. 245.
Johanne NN
Født ca. 1683.
Død 1775 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 29. januar ("Clemen Fischers Moder Johanne").

Ane nr. 246.
Jens Christensen Hvas
Født ca. 1674.
Død 1755 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 1. november.
Boede i Nørresogn, Harboøre sogn.
Gift med
Ane nr. 247.
Kirsten Christensdatter
Født ca. 1676.
Død 1740 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 20. juli.

Ane nr. 248.
Jens Jensen Kolisgaard
Født ca. 1692.
Død 1762 i Kolisgård, Harboøre sogn, begravet 27. juni.
Gårdmand i Kolisgård, Harboøre sogn.
Gift med
Ane nr. 249.
(ukendt hustru)
Født ca. 1693.
Død 1768 i Kolisgård, Harboøre sogn, begravet 6. juli ("Jens Kolisgaards Enke").

Ane nr. 250.
Oluf Erichsen Røn
Født ca. 1700.
Død 1782 i Røn, Harboøre sogn, begravet 2. april.
Gårdmand i Røn, Harboøre sogn.
Gift 1º før 1738 med
Ane nr. 251.
Johanne Laursdatter
Født ca. 1708.
Død 1750 i Røn, Harboøre sogn, begravet 27. september.
----
(Oluf Erichsen Røn var gift 2º 10. januar 1751 i Harboøre Kirke med Kirsten Pedersdatter Falk, født ca. 1711, død 1787 i Røn, Harboøre sogn, begravet 15. april).

Ane nr. 252.
Peder Jensen Broe
Født ca. 1720.
Hans død og begravelse er ikke fundet.
Husmand i Langerhuse, Harboøre sogn.
Gift 5. marts 1749 i Harboøre Kirke med
Ane nr. 253.
Kirsten Andersdatter Agger
Født ca. 1716.
Hendes død og begravelse er ikke fundet.

Ane nr. 254.
Mads Pedersen Dalgaard
Født 1726 i Dalgård, Vandborg sogn, døbt i februar.
Død 19. marts 1785 i Bjerg, Vandborg sogn, begravet 28. marts.
Fæstegårdmand i Bjerg, Vandborg sogn, under Ryssensteen gods.
Efter hans død blev afholdt skifte, der viste et stort underskud. Gift i oktober 1755 i Vandborg Kirke med
Ane nr. 255.
Kirsten Jensdatter Bjerg
Født 1737 i Bjerg, Vandborg sogn, døbt 13. oktober.
Død 28. oktober 1785 i Bjerg, Vandborg sogn, begravet 3. november.


NIENDE GENERATION: TIP5-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 256.
Peder Jensen.
Fæstegårdmand i Pøtager, Flynder sogn, under Bækmark gods.

Ane nr. 264.
Christen Jensen.
Død ca. 1720.
Gårdmand i Sønder Borup, Ferring sogn.

Ane nr. 266.
Christen Jensen Ballebye
Død 1736 i Balleby, Tørring sogn, begravet 2. februar.
Fæstegårdmand i Vester Balleby, Tørring sogn (Skodborg Herred).
Gift med
Ane nr. 267.
Anne Pedersdatter Gaaskjær
Født 1653/58 i Gaaskjær, Vandborg sogn.
Død 1740 i Balleby, Tørring sogn, begravet 15. april.

Ane nr. 276.
Christen Hansen
Død 1677 i Ribe, begravet i Sankt Catarine Kirke, hvor der stadig findes en gravplade over ham.
Handelsmand i Ribe. Ejede en del ejendomme i byen, bl. a. to naboejendomme i Nederdammen. Han boede med familien i Nederdammen 31.
Gift med
Ane nr. 277.
Maren Jesdatter Kjærgaard
Født ca. 1624.
Død 5. august 1693 i Ribe, begravet 11. august fra Sankt Catarine Kirke.
Efter hendes død blev afholdt skifte, der viste et overskud på 799 Sletdl. 2 mk. 8 sk. Beløbet blev delt mellem 7 børn.

Ane nr. 278.
Bernst Lades Rosenmeyer
Død 1670 i Kristianstad, Skåne, begravet 7. februar i Trefoldighedskirken, i "den lille mandfolkegang".
Han var oprindelig ridefoged i Villands Herred, men blev senere rådmand og fra 1651 hospitalsforstander i Kristianstad samt handelsmand. Boede i ejendommen Vester Storgade 20, som han overtog fra sin mor. Desuden ejede han flere ejendomme i byen. Udenfor byen ejede han en gård, kaldet Torsege, hvor han havde et større dyrehold.
Efter hans død blev afholdt et meget omfattende skifte, der i detaljer viser inventaret i huset i Kristianstad og på gården i Torsege, ligesom ejendommene og tilgodehavender er opremset. Boet viste et overskud på 1.392 rdl. 3 mk. 3 sk., der deltes mellem 8 børn.
Gift ca. 1645 med
Ane nr. 279.
Inger Lavesdatter
Død 1668 i Kristianstad, begravet 13. oktober.

Ane nr. 280.
Thies Oufvesen
Født ca. 1652 i Hagendrup, Flødstrup sogn.
Død 23. juni 1708 i Viby Præstegård (Bjerge Herred), begravet 29. juni.
Han blev student i Nyborg 1669 og var før sin præstegerning hører (lærer) i Nyborg. Blev 28. april 1680 kaldet til sognepræst i Viby sogn, ordineret 20. juni.
Gift 1º 1681 med
Ane nr. 281.
Elsebeth Nielsdatter Steenberg
Født ca. 1655.
Død 25. marts 1691 i Viby Præstegård, begravet 31. marts.
----
(Thies Oufvesen var gift 2º 5. juni 1703 i Kerteminde Kirke med Magdalene Margrete Merchel, født ca. 1680, død 1736 i Kerteminde, begravet 12. januar. Hun var søster til borgmester i Kerteminde Johan Adam Merchel).

Ane nr. 282.
Niels Christensen Sommer
Født i Hornslet Præstegård.
Død 3. marts 1701 i Ørum Præstegård (Bjerre Herred).
Den 19. november 1665 blev han kaldet til sognepræst for Ørum og Daugård sogne, ordineret 20. december.
Gift 1º ca. 1665 med
Ane nr. 283.
Anna Clemensdatter
Død før 1672.

----
(Niels Christensen Sommer var gift 2º ca. 1672 med Dorothea Andersdatter.) ----
Anna Clemensdatter var gift 1º med forgængeren som sognepræst i Ørum og Daugaard sogne Jens Jensen Juel, død ca. 1665 i Ørum Præstegård, søn af Ane nr. 284.
Thies Oufvesen, er identisk med ane nr. 280.
Gift med
Ane nr. 285.
Anna Clemensdatter, er identisk med ane nr. 281.

Ane nr. 286.
Henrik Johansen Morville
Født ca. 1649 i Sorø.
Død 20. februar 1688 i Herslev Præstegård.
Han blev student i Sorø 1666 og var først præst i Ostindien. Den 22. april 1673 blev han kaldet til sognepræst i Køng sogn (Båg Herred) og 2. juli 1687 kaldet til sognepræst i Herslev og Viuf sogne.
Gift 2º ca. 1674 med
Ane nr. 287.
Kirstine Gregersdatter Krag
Død før første halvår 1687 i Køng Præstegård.
----
(Henrik Johansen Morville var gift 1º 1670 med Marie Jensdatter Borre, død 1670, altså samme år som vielsen).
----
(Kirstine Gregersdatter Krag var gift 1º 19. juni 1670 i Vester Skjerninge Kirke med sognepræst i Køng Jacob Jespersen Bagger, født i Kerteminde, død 22. april 1673 i Køng Præstegård).

Ane nr. 304.
Jens Jensen Hald
Død 1687 i Hundborg sogn, hvilket fremgår af Hundborg Herred tingbog.
Fæstehusmand i Hald, Hundborg sogn, under Ulstrup gods. Fæstet af huset blev ved hans død overtaget af sønnen (ane nr. 152).
Gift med
Ane nr. 305.
Mette Christensdatter
Død efter 1686.

Ane nr. 316.
Jens Mogensen
I matriklen 1688 var han fæster af en gård i Skyum by og sogn, under Ørum gods.

Ane nr. 320.
Christen Jensen
Født ca. 1654.
Død 1702 i Bakgård, Ydby sogn, begravet 15. oktober.
Gårdmand i Bakgård, Ydby sogn, under Todbøl gods.
Gift 30. juni 1686 i Ydby Kirke med
Ane nr. 321.
Maren Pedersdatter
Født 1659 i Helligsøgård, Helligsø sogn, døbt 9. januar.
Død 1730 i Bakgård, Ydby sogn, begravet 30. april.
----
(Maren Pedersdatter var gift 2º 14. oktober 1703 i Ydby Kirke med Christen Nielsen, født ca. 1673, død 1738 i Bakgård, Ydby sogn, begravet 9. december).

Ane nr. 322.
Lars Andersen
Født 1660 i Helligsø by og sogn, døbt 2. september.
Død 1710 i Ydby by og sogn, begravet 2. marts.
Fæster af gård i Ydby by og sogn på 5 tdr. 5 skp. 1 fkr. 2 alb. hartkorn.
Gift 25. maj 1686 i Ydby Kirke med
Ane nr. 323.
Cidsel Christensdatter
Født ca. 1647.
Død 1724 i Ydby by og sogn, begravet 14. juni.
----
(Cidsel Christensdatter var gift 1º 19. juli 1681 i Ydby Kirke med Thomas Sørensen fra Flarup, Ydby sogn, født ca. 1640, død 20. april 1685 i Ydby by og sogn).

Ane nr. 324.
Niels Christensen Møller
Død 1724 i Boddum by og sogn, begravet 25. december.
Han var ejer af Boddum Vejrmølle, Boddum sogn. Samtidig var han fæster af et husmandssted i Boddum by og sogn, ifølge fæstebrev af 12. august 1719 fra Boddum Bisgård gods. Stedet havde 5 skp. 3 fkr. hartkorn.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der viser et ringe bo trods ejerskabet af en vejrmølle. Overskuddet i boet var kun 18 rdl. 7 mk.
Gift 2º 6. marts 1712 i Boddum Kirke med
Ane nr. 325.
Maren Hansdatter Capel
Født 1663/66.
Død 1736 i Boddum by og sogn, begravet 28. februar.
----
(Niels Christensen Møller var gift 1º med Maren Pedersdatter fra Holmgårds Mølle, Ydby sogn).

Ane nr. 326.
Mads Christensen
Født ca. 1670.
Hans ød og bergavelse er ikke fundet.
Fæstegårdmand i Refs Hurup, af gård på godt 7 tdr. hartkorn, under Ørum gods.
Gift 1º 7. marts 1703 i Gettrup Kirke med
Ane nr. 327.
Kirsten Jensdatter
Født 1677 i Kobberød, Gettrup sogn, døbt 1. juli.
Død 1715 i Refs, Hurup sogn, begravet 2. juli.
----
(Mads Christensen var gift 2º 19. december 1715 i Ydby Kirke med Anne Christensdatter Holmgaard).

Ane nr. 328.
Peder Jensen Lund
Født ca. 1647.
Død 1725 i Helligsø By og sogn, begravet 6. maj.
Fæstegårdmand i Helligsø by og sogn, en gård der var ejet af Gettrup Kirke og Vestervig Kloster i fællesskab.
Gift med
Ane nr. 329.
Maren Madsdatter
Født ca. 1640.
Død 1718 i Helligsø by og sogn, begravet 4. december.

Ane nr. 330.
Jens Nielsen
Født ca. 1641.
Død 1699 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 16. april.
Fæstegårdmand af gård i Kobberød, Gettrup sogn, under Ryttergodset.
Gift 14. juni 1684 i Gettrup Kirke med
Ane nr. 331.
Inger Thomasdatter
Født ca. 1653.
Død 1693 i Kobberød, Gettrup sogn, begravet 3. december.

Ane nr. 332.
Christen Jensen
Han boede i Sinderup, Ydby sogn, men ellers er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
Gift 11. marts 1708 i Ydby Kirke med
Ane nr. 333.
Anne Nielsdatter
Født 1683 i Kirkegård, Ydby sogn, døbt 14. januar.
Død 1749 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 26. november.

Ane nr. 334.
Mads Nielsen Smed
Født 1672 i Boddum by og sogn, døbt 28. april.
Død 1751 i Frøkjær, Heltborg sogn, begravet 5. marts.
Fæstegårdmand i Frøkjær, Heltborg sogn, ejet af sognepræsten i Boddum, samt yderligere en gård, der var ejet af godsejer Niels Linde.
Gift 26. juni 1701 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 335.
Johanne Madsdatter
Født 1676 i Frøkjær, Heltborg sogn, døbt 18. marts
Død 1740 i Frøkjær, Heltborg sogn, begravet 29. december. Hun blev begravet med ligprædiken

Ane nr. 336.
Niels Bollesen
Han er formodentlig født i 1660'erne.
Død 1720/33.
Fæstegårdmand i Kongensgård, Boddum sogn, ifølge fæstebrev af 12. august 1719 fra Boddum Bisgård gods. Gården havde 4 tdr. 5 skp. 1½ alb. hartkorn.
Gift senest 1700 med
Ane nr. 337.
Maren Nielsdatter
Født 1670 i Ydby by og sogn, døbt 25. september.
Død 1735 i Kongensgård, Boddum by og sogn, begravet 3. april.

Ane nr. 338.
Lars Nielsen
Død før 1734.
Fæstegårdmand i Sletgård, Boddum sogn, under Boddum Bisgård gods.
Gift med
Ane nr. 339.
Gertrud Bollesdatter
Født 1674 i Kongensgård, Boddum sogn, døbt 11. marts.
Død før 1734.

Ane nr. 340.
Peder Nielsen Vibred
Født ca. 1642.
Død 1724 i Heltborggård, Heltborg sogn, begravet 26. november.
Ved matriklen 1688 fæster af gård i Vibred, Heltborg sogn, under Kronen, der senere henlagde gården til Ryttergodset. Gården købtes efter 1716 til selveje.
Gift 2º 17. oktober 1706 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 341.
Johanne Jensdatter
Født 1682 i Ginnerup, Heltborg sogn, døbt 18. juni.
Død 1734 i Vibred, Heltborg sogn.
----
(Peder Nielsen Vibred var gift 1º 4. august 1672 i Heltborg Kirke med Maren Christensdatter i Dal, født ca. 1642, død 1693 i Heltborggård, begravet 24. december).
----
(Johanne Jensdatter var gift 2º 18. oktober 1725 i Heltborg Kirke med Peder Christensen, født 1693 i Heltborg by og sogn, døbt 16. juli, død 1742 i Vibred, Heltborg sogn, begravet 14. oktober, søn af gårdmand i Heltborg by Christen Sørensen og hustru Maren Jensdatter).

Ane nr. 342.
Christen Christensen Grave
Død 1. januar 1730 i Boddum by og sogn, hvilket fremgår af skiftet efter ham i Boddum Bisgård gods' skifteprotokol.
Fæstegårdmand i en gård i Boddum by og sogn ifølge fæstebrev af 14. april 1707 fra Boddum Bisgård gods, en gård han overtog efter faderen. Det fremgår af fæstebrevet, at gården var meget ødelagt og havde været udsat for misvækst de sidste 4 år, hvorfor han fik gården uden landgilde de første 5 år.
Skiftet viser et fattigt bo, der havde et mindre underskud. Enken fortsatte fæstet af gården.
Gift med
Ane nr. 343.
Gertrud Jensdatter Kortegaard
Hun døde 1730/34.

Ane nr. 348.
Jens Pedersen Lund
Født ca. 1686.
Død 1736 i Sønder Dråby by og sogn, begravet 16. december.
Før 1710 fæster af en i Sønder Dråby by og sogn, under Højris gods
Efter hans død blev afholdt et skifte, der dog gav underskud. Enken anmodede om at fortsætte fæstet af gården.
Gift med
Ane nr. 347.
Maren Pedersdatter
Født ca. 1694.
Død 1751 i Sønder Dråby by og sogn, begravet 6. januar.

Ane nr. 350.
Christen Thomsen
Født ca. 1687.
Død 1751 i Flade by og sogn, begravet 21. november.
Før 1735 fæster af et hus i Flade by og sogn, ejet af præsten i Flade.
Gift 17. november 1726 i Flade Kirke med
Ane nr. 351.
Maren Nielsdatter
Født ca. 1696.
Død 14. juli 1742 i Flade by og sogn, begravet 19. juli.

Ane nr. 352.
Lars Christensen Munck
Født ca. 1654.
Død 1731 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 6. maj.
Fæster af gård i Jestrup, Lyngs sogn, under Rydhave gods, senere ejet af sognepræsten i Hvidbjerg (Refs Herred).
Gift med
Ane nr. 353.
Anna Christensdatter
Født ca. 1656.
Død foråret 1743 i Jestrup, Lyngs sogn (begravelsesdatoen er ikke nævnt i kirkebogen).

Ane nr. 354.
Peder Knudsen
Født ca. 1681.
Død 1734 i Odgård, Lyngs sogn, begravet 14. marts.
Fæster af Odgård, Lyngs sogn, sammen med en Christen Boysen. Gården ejedes af Vestervig Kloster gods, Vejbjerggård gods samt herredsskriveren i Hassing-Refs herreder.
Gift med
Ane nr. 355.
Dorethe Jensdatter
Født ca. 1672.
Død 1749 i Jestrup, Lyngs sogn, begravet 16. november.
----
(Dorethe Jensdatter var gift 2º 19. maj 1740 i Lyngs Kirke med selvejerbonden i Troelsgård, Gettrup sogn, Niels Pedersen Toppenberg, født ca. 1675, død 17. juli 1749 i Gettrup, begravet 23. juli).

Ane nr. 356.
Las Mortensen
Født ca. 1679.
Død 10. april 1742 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 15. april.
Fæster af gård i Sinderup, Ydby sogn, under Ørum gods (gården er senere blevet solgt til Tandrup gods).
Efter hans død blev afholdt et skifte, hvor der blev konstateret underskud. Enken drev fæstegården videre.
Gift 2º 1720/21 med
Ane nr. 357.
Karen Jacobsdatter
Født ca. 1689.
Død 13. december 1749 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 21. december.
Efter hendes død blev afholdt et skifte uden at inventaret blev vurderet. Børnene gav afkald til sønnen Morten Lauridsen, der overtog fæstegården.
----
(Las Mortensen var gift 1º 4. august 1709 i Ydby Kirke med Sidsel Andersdatter, født 1677 i Sinderup, Ydby sogn, døbt 25. februar, død 1720 i Sinderup, Ydby sogn, begravet 18. februar, datter af gårdmand i Sinderup Anders Ulff.

Ane nr. 358.
Peder Jensen Randerup
Død efter 1733.
Han boede i Refs, Hurup sogn.
Gift 5. november 1724 i Hurup Kirke med
Ane nr. 359.
Anne Gregersdatter
Der også er død efter 1733.

Ane nr. 360.
Las Mortensen, er identisk med ane nr. 356
Gift med
Ane nr. 361.
Karen Jacobsdatter, er identisk med ane nr. 357

Ane nr. 362.
Peder Jensen Randerup, der er identisk med ane nr. 358.
Gift med
Ane nr. 359.
Anne Gregersdatter, der er identisk med ane nr. 359.

Ane nr. 364.
Niels Nielsen
Født ca. 1705.
Død 2. april 1778 i Tygstrup, Vestervig sogn, begravet 8. april.
Gårdmand i Tygstrup, Vestervig sogn.
Gift 14. februar 1744 i Vestervig Kirke med
Ane nr. 365.
Cidsel Christensdatter
Født 1709 i Møllen, Vestervig sogn.
Død 27. februar 1784 i Oksenbøl, Vestervog sogn, begravet 5. marts.

Ane nr. 366.
Jens Nielsen Frost
Født 1709 i Gettrup by og sogn, døbt januar/februar (datoen er ikke nævnt i kirkebogen)
Død 1776 i Gettrup by og sogn, begravet 8. december.
Gårdmand i Gettrup by og sogn.
Gift 19. februar 1738 i Ydby Kirke med
Ane nr. 367.
Johanne Nielsdatter
Født 1710 i Gundtoft Mølle, Ydby sogn, døbt 4. maj.
Død 1748 i Gettrup by og sogn, begravet 7. august.

Ane nr. 368.
Mads Nielsen
Født ca. 1653
Død 4. januar 1721 i Gammelby, Grurup sogn (begravelsesdatoen er ikke nævnt i kirkebogen).
Gårdmand i Gammelby, Grurup sogn.
Gift med
Ane nr. 369.
Else Povelsdatter
Født ca. 1674.
Død 26. december 1721 i Gammelby, Grurup sogn (begravelsesdatoen er ikke nævnt i kirkebogen).

Ane nr. 370.
Lars Poulsen Leed
Født ca. 1668 i Hvidbjerg sogn (Refs Herred), ifølge han fæstebrev.
Død 1752 i Ledgård, Boddum sogn, begravet 2. februar.
Han var fæstegårdmand i Ledgård, Boddum sogn, ifølge fæstebrev af 17. maj 1703 fra Boddum Bisgård gods. Gården havde 5 tdr. 3 skp. 1 fkr. 2 alb. hartkorn
Gift 16. juli 1699 i Boddum Kirke med
Ane nr. 371.
Inger Graversdatter
Født ca. 1677.
Død 1750 i Ledgård, Boddum sogn, begravet 24. maj.

Ane nr. 372.
Søren Pedersen
Født 1687 i Enggård, Heltborg sogn, døbt 13. november.
Død 1748 i Korsgård, Heltborg sogn, begravet 4. september.
Fæstegårdmand i Korsgård, Heltborg sogn.
Gift 2. juli 1722 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 373.
Ingeborg Jensdatter
Født 1691 i Gadgård, Heltborg sogn, døbt 1. februar.
Død 1758 i Korsgård, Heltborg sogn, begravet 13. februar.

Ane nr. 374.
Peder Andersen
Fæstegårdmand i Dalgård i Refs, Hurup sogn.
Gift 12. april 1722 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 375.
Anna Jensdatter
Hun skulle være fra Ginnerupgård, Heltborg sogn.

Ane nr. 376.
Christen Nielsen
Født 1666 i Heltborg by og sogn, døbt 20. maj.
Død 1729 i Honninghul, Heltborg sogn, begravet 21. august.
Gårdmand i Østergård, Heltborg sogn.
Gift 24. oktober 1697 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 377.
Maren Christensdatter
Født ca. 1675.
Død 1747 i Honninghul, Heltborg sogn, begravet 3. december.

Ane nr. 378.
Morten Christensen
Født ca. 1644.
Død 1716 i Gettrup by og sogn, begravet 30. august.
Ved matriklen 1688 var han fæster af en ryttergård i Gettrup by og sogn.
Han blev udlagt som barnefader til nr. 189 af
Ane nr. 379.
Anne Sørensdatter
Født 1673 i Toftum, Heltborg sogn, døbt 14. december.
Død 1705 i Heltborg by og sogn, begravet 14. april.
Da hun 1705 fødte sit eget uægte datter, blev moderen betegnet som "Søren Nielsens Slegfreddatter".

Ane nr. 380.
Christen Christensen
Født ca. 1654.
Død 1730 i Vestergård, Visby sogn, begravet 20. oktober
Fæster af Vestergård, Visby sogn, under ryttergodset.
Gift med
Ane nr. 381.
Kirsten Pedersdatter
Født ca. 1658.
Død 1737 i Vestergård, Visby sogn, begravet 27. oktober.

Ane nr. 384.
Christen Justesen
Født ca. 1659.
Død 6. februar 1723 i Næstrup, Sjørring sogn, begravet 13. februar.
Han var fæstegårdmand i Næstrup, Sjørring sogn, vel fra ca. 1680, under ryttergodset. Gården havde 2 tdr. 5 skp. 1 alb. hartkorn. Ved ryttergodsets bortsalg købte han 12. oktober 1716 gården til selveje.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der viste et overskud på 99 rdl. 3 mk. 15 sk. De 3 svigersønner gav på hustruernes vegne af kald på arv, hvorfor beløbet blev delt mellem enken og 2 børn, der alle i fællesskab drev gården videre.
Gift før 1698 med
Ane nr. 385.
Maren Jellesdatter
Født ca. 1654.
Død 1728 i Næstrup, Sjørring sogn, begravet 29. november.

Ane nr. 386.
Bertel Povelsen
Født ca. 1674.
Død 2. oktober 1742, "kl. 10 om aftenen", i Agerholmgård, Vester Vandet sogn, begravet 9. oktober.
Fæstebrev af 4. maj 1719 på Agerholmgård, Vester Vandet sogn, fra Råstrup gods.
Gift 20. september 1696 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 387.
Karen Jensdatter Dalgaard
Født ca. 1667.
Død 30. juni 1716, "om morgenen 1 stund før solens opgang", i Agerholmgård, Vester Vandet sogn, begravet 6. juli.

Ane nr. 388.
Peder Jensen Frøkjær
Født ca. 1667.
Død natten mellem 16. og 17. april 1742 i Lille Tøfting, Vester Vandet sogn, begravet 22. april.
Fæstegårdmand i Frøkjær, Vester Vandet sogn, under Peder Bendixens gods, gården var senere ejet af Diernæs gods.
Gift 6. oktober 1695 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 389.
Ane Christensdatter Dragsbech
Født ca. 1670.
Død 6. december 1742 i Lille Tøfting, Vester Vandet sogn, begravet 13. december.

Ane nr. 390.
Christen Christensen Hoxer
Født ca. 1688 i Hovsøre, Østerild sogn.
Død 6. januar 1738 i Hovsøre, Østerild sogn, begravet 13. januar.
Fæstehusmand i Hovsøre, Østerild sogn, ifølge fæstebrev af 9. februar 1712 fra Kjølbygård gods. Stedet havde 6 skp. hartkorn. Nogle år senere fæstede han en gård samme sted ifølge fæstebrev af 23. oktober 1719, også fra Kjølbygård gods. Denne gård havde 6 tdr. 1 alb. hartkorn.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der viste underskud. Enken med børnene fortsatte fæstet af gården.
Gift ca. 1716 med
Ane nr. 391.
Mette Jensdatter
Født ca. 1692 i Kløv, Hunstrup sogn.
Død 1764 i Hovsøre, Østerild sogn, begravet 15. april.

Ane nr. 392.
Niels Nielsen
Født 1667 i Gerup, Stagstrup sogn, døbt 8. september.
Død 1719 i Stagstrup by og sogn, begravet 2. november.
Fæstegårdmand i Stagstrup by og sogn, af gård med 5 tdr. 5 skp. 1 fkr. hartkorn.
Gift 26. marts 1701 i Stagstrup Kirke med
Ane nr. 393.
Gertrud Madsdatter
Født 1678 i Annekspræstegården, Stagstrup sogn, døbt 21. maj.
Død 1763 i Stagstrup by og sogn, begravet 9. februar.

Ane nr. 394.
Jens Lauridsen Røjkjær
Født 1672 i Ås, Skjoldborg sogn, hjemmedøbt og fremstillet 24. november i kirken.
Død 1739 i Røjkjær, Skjoldborg sogn, begravet 8. maj.
Fæstegårdmand i Røjkjær, Skjoldborg, under Todbøl gods. Gården blev overtaget fra moderen.
Gift 19. juli 1696 i Skjoldborg Kirke med
Ane nr. 395.
Maren Jensdatter Skyum
Født ca. 1672.
Død 1751 i Røjkjær, Skjoldborg sogn, begravet 10. april.

Ane nr. 396.
Christen Jensen
Født ca. 1606 i Vestergård, Øster Vandet sogn.
Død "ved midnatstide" 22. juni 1698 i Vestergård, Øster Vandet sogn, begravet 28. juni.
Gårdmand i Vestergård, Øster Vandet sogn.
Gift før 1698 med
Ane nr. 397.
Maren Pedersdatter Bagge
Død ca. 1690 i Vestergård, Øster Vandet sogn.
----
(Christen Jensen var gift 1º med Karen Therkildsdatter fra Øster Vandet,
og han var gift 3º med Anne Pedersdatter, født ca. 1640, død 6. februar 1701 i Vestergård, Øster Vandet sogn).

Ane nr. 398.
Søren Andersen Nors
Født ca. 1665.
Død 9. januar 1719 på Stagshede, Nørre Felding sogn, begravet 17. januar.
Han begyndte sit godskøb i Thy den 12. april 1702, hvor han købte gården Tanderup, Vester Vandet sogn, af Peder Bendixen. Allerede 1. juni 1702 (efter Peder Bendixens død) købte han hele Peder Bendixens godsområde i Vester Vandet sogn af dennes arvinger. Dette godsområde bestod af gårde og huse i Vang sogn, Vester Vandet sogn, Øster Vandet sogn og Hillerslev sogn, i alt 18 tdr. 5 skp. 2½ alb hartkorn. Blandt gårdene var Frøkjærgård og Skårupgård i Vester Vandet sogn.
Den 26. marts 1705 købte han på ny et godsområde i Thy af købmand i Thisted og kammerråd Peder Mads Jensen. Denne gang var det herregården Diernæs i Torup sogn (Hundborg Herred), tillige med alt bøndergodset, som han ejede til sin død. Tilsammen var det 23 tdr. 6 skp. 3 fkr. 2 alb. Bøndergodset lå i Hillerslev sogn, Nors sogn og Vang sogn.
Den 12. februar 1715 solgte han Skårupgård i Vester Vandet med lidt gods til svigersønnen Mads Christensen (se ane nr. 198) og 4. marts 1715 solgte han to gårde i Hillerslev sogn til godsejer til Nørre Ullerupgård, Mourids König Lelius.
Omkring 1715 flyttede han og familien til gården Stagshede, Nørre Felding sogn, hvor han blev forpagter. Gården ejedes af Krogsdal gods.
Efter hans død blev afholdt et skifte, der viste besiddelsen af resten af gårdene i Thy, herunder herregården Diernæs. Hans enke i andet ægteskab overtog gårdene. Hun og hendes nye ægtefælle solgte gårdene 1721 til Anne Jensdatter Tøfting.
Gift 21. september 1692 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 399.
Maricha Mikkelsdatter Langballe
Død 1709 på Diernæs, Torup sogn, begravet 23. april.
----
(Søren Andersen Nors var gift 2º 1. maj 1710 i Torup Kirke med Karen Jensdatter Testrup, død efter 1730, og hendes nye ægtefælle, Albert Mogensen Leegaard, døde som degn i Harlev sogn, datter af forpagter af Brusgård, Ølst sogn, Jens Mogensen og hustru Maren Villumsdatter Testrup).

Ane nr. 400.
Christen Michelsen Brandi
Født ca. 1658 i Klitmøller, Vester Vandet sogn.
Død 21. december, "ved kl. 9 slet formiddag", ved Møllen, Vester Vandet sogn, begravet 27. december.
Fisker og husmand i Klitmøller, Vester Vandet sogn.
Gift før 1691 med
Ane nr. 401.
Karen Andersdatter
Født ca. 1659 ved Møllen, Vester Vandet sogn.
Død 22. november 1741 i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 28. november.

Ane nr. 402.
Mads Michelsen Jegind
Født ca. 1670 i Sandodde, Vester Vandet sogn.
Død 21. december 1719, "1 stund over midnat", i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 24. december.
Fæstehusmand i Sandodde, Vester Vandet sogn, af et sted ejet af Peder Bendixen og Peder Ejlersen.
Gift 14. august 1701 i Vester Vandet Kirke med
Ane nr. 403.
Maren Jensdatter
Født ca. 1673.
Død 29. marts 1739, "ved middags tid", i Klitmøller, Vester Vandet sogn, begravet 5. april.

Ane nr. 404.
Christen Jensen
Født ca. 1650 i Slet, Vester Vandet sogn.
Død 13. februar 1732, "1 stund før dag", i Slet, Vester Vandet sogn.
Husmand i Slet, Vester Vandet sogn.
Gift med
Ane nr. 405.
Karen Nielsdatter
Født ca. 1664
Død 6. oktober 1725, "2 stund efter solens opgang", i Slet, Vester Vandet sogn, begravet 14. oktober.

Ane nr. 406.
Anders Andersen Odde
Født ca. 1646.
Død 22. februar 1730 i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 1. marts.
Fæstehusmand i Sandodde, Vester Vandet sogn, overtaget efter faderen. Stedet var oprindelig ejet af Dueholm Kloster gods, men kom senere til Peder Bendixen og Peder Ejlersen.
Gift ca. 1688 med
Ane nr. 407.
Maren Christensdatter Stentoft
Født ca. 1661.
Død 13. januar 1720 i Sandodde, Vester Vandet sogn, begravet 20. januar.

Ane nr. 408.
Christen Christensen
Født ca. 1647.
Død 1706 i Skovsted, Hillerslev sogn, begravet 5. december.
Fæstegårdmand i Skovsted, Hillerslev sogn, under Højris gods.
Gift 13. juni 1698 i Hillerslev Kirke med
Ane nr. 409.
Else Christensdatter
Født ca. 1667.
Død 1735 i Skovsted, Hillerslev sogn, begravet 6. februar.
Efter hendes død blev afholdt et skifte, der viste et stort underskud. Fæstegården blev overtaget af sønnen Peder Christensen.
----
(Else Christensdatter var gift 2º 7. november 1712 i Hillerslev Kirke med Anders Ifversen, født ca. 1678, død 1756 i Skovsted, Hillerslev, begravet 3. marts).

Ane nr. 410.
Christen Nielsen
Han boede i Odshede, Hillerslev sogn, og blev udlagt som barnefader til nr. 205 af
Ane nr. 411.
Karen Nielsdatter
Hun boede i Skovstedbak, Hillerslev sogn.
----
(Christen Nielsen blev gift 24. februar 1695 i Hillerslev Kirke med Karen Thomasdatter, født ca. 1619, død 1697 i Skovsted, Hillerslev sogn, begravet 4. marts).

Ane nr. 422.
Michel Christensen
Født 1655 i Heltborg by og sogn, døbt 1. august.
Død 1724 i Heltborg by og sogn, begravet 2. april.
Fæstegårdmand ved kirken, Heltborg by og sogn, under Ørum gods.
Gift 27. december 1693 i Heltborg Kirke med
Ane nr. 423.
Anne Lauridsdatter
Død 1732 i Heltborg by og sogn, begravet 21. august.
----
(Anne Lauridsdatter var gift 2º 25. marts 1726 i Heltborg Kirke med Christen Tøgersen Wils).

Ane nr. 424.
Willads Christensen Dahlgaard
Død før 1708.
Fæstegårdmand af Dalgård, Hundborg sogn, under Ulstrup gods.
Gift med
Ane nr. 425.
Maren Jensdatter
Født ca. 1642.
Død 1721 i Dalgård, Hundborg sogn, begravet 30. december.
Efter mandens død fortsætte hun fæstet af mindre stykke jord ved Dalgård, Hundborg sogn.

Ane nr. 436.
Christen Andersen Søe
Død 1728 i Vang by og sogn, begravet 29. april.
Oprindelig fæstegårdmand i Søgård, Jannerup by og sogn. Fra kort før sin død fæstede han et husmandssted i Vang by og sogn. Stedet havde 2 fkr. 2 alb. hartkorn. Fæstebrevet blev dog først udstedt 14. januar 1729, altså efter hans død.
Gift med
Ane nr. 437.
Inger Nielsdatter
Født ca. 1670.
Død 1726 i Jannerup by og sogn, begravet 4. oktober.

Ane nr. 440.
Michel Jensen
Født ca. 1638.
Død 1730 i Snedstrup, Jannerup sogn, begravet 27. august.
Fæstegårdmand i Snedstrup, Jannerup sogn, oprindelig under Faddersbøl gods, senere under Ulstrup gods.
Gift 27. december 1702 i Nors Kirke med
Ane nr. 441.
Anne Simonsdatter
Født 1678 i Nors by og sogn, døbt 9. juli.
Død 1726 i Snedstrup, Jannerup sogn, begravet 5. juni.

Ane nr. 446.
Niels Christensen Gyrup
Født ca. 1670.
Død 1755 i Hegelundsgård, Sønderhå sogn, begravet 28. april.
Fæstegårdmand i Hegelundsgård, Sønderhå sogn, senere fæster af Østergård, Sønderhå sogn, der var ejet af Sønderhå Kirke.
Gift 24. april 1697 i Sønderhå Kirke med
Ane nr. 447.
Johanne Christensdatter
Født ca. 1675.
Død 1759 i Jestrup, Sønderhå sogn, begravet 3. august.

Ane nr. 448.
Jens Jensen
Født ca. 1667.
Død 1745 i Smedemark, Lime sogn (Rødding Herred), begravet 31. oktober.
Gårdmand i Nordestgård, Lime sogn.

Ane nr. 452.
Hans Nielsen Foged
Født ca. 1643.
Død 1708 i Sønderlem, Lem sogn (Rødding Herred), begravet 9. december.
Fæstegårdmand i Sønderlem, Lem sogn, under Bustrup gods.
Gift med
Ane nr. 453.
Maren Nielsdatter Foged
Født ca. 1636.
Død 1726 i Sønderlem, Lem sogn, begravet 17. februar.

Ane nr. 496.
Jens Christensen
Matriklen 1688 fæstegårdmand i Kolisgård, Harboøre sogn.

Ane nr. 500.
Erich Olesen Røn
Født ca. 1673.
Død 1757 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 2. februar.
Boede i Nørresogn, Harboøre sogn.

Ane nr. 504.
Jens Broe
Død 1751 i Nørresogn, Harboøre sogn, begravet 31. oktober.
Boede i Nørresogn, Harboøre sogn, og har vel været fæster af Brogård.

Ane nr. 508.
Peder Povelsen Dalgård
Død 1754 i Dalgård, Vandborg sogn, begravet 11. august.
Gårdmand i Dalgård, Vandborg sogn.

Ane nr. 510.
Jens Bjerg
Fæstegårdmand i Bjerg, Vandborg sogn.
Gift med
Ane nr. 511.
Johanne (hvis efternavn ikke kendes).
Født ca. 1702.
Død 8. december 1762 i Bjerg, Vandborg sogn, begravet 12. december.