Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


FyrstehistorieInteressen for adels- og fyrstehistorie har altid eksisteret ved siden af den almindelige slægtsforskning. Det er især de slægter som regerede delfyrstendømmer i det gamle Tysk-romerske Kejserrige og deres indbyrdes familieforhold. Denne interesse førte til, at Kristian for mange år siden begyndte at samle anerne til Dronning Margrethe II. til Danmark.

Dette materiale, der var samlet gennem ca. 20 år, gav anledning til tanker om en skreven anetavle for dronningen, en anetavle der helst skulle være færdig til hendes 60 års fødselsdag i år 2000. Bogen udkom i august 2000 på Forlaget Slægten i Viborg.

Tanken om at udgive anetavlen forstærkede indsatsen for at finde yderligere materiale til den. Resultatet blev en anetavle i 11 generationer, med dronningen som første generation (i bogen er hendes forældre dog betegnet som 1. generation, men dette er rettet i denne 2. udgave på nærværende hjemmeside).

Bogens titel er:
"Dronning Margrethe IIs forslægt - også de hidtil mindre kendte slægtslinier".

Dronningens eller hendes slægtninges anetavle var for store deles vedkommende allerede udarbejdet af andre forskere. De findes også, i mange forskellige udgaver, på Internettet, men mange af dem mangler de linier, der består af almindelig adelspersoner (godsejer-adel, officers-adel etc.). Det forsøger bogen i vid udstrækning at råde bod på, idet der er fundet en række af disse (især tyske) adelige personer, som indgår i dronningens anetavle. Så udtrykket "... også de hidtil mindre kendte slægtslinier" skal tages ganske bogstaveligt.

Siden bogen udkom er der fundet en del yderligere materiale, der er tilføjet her, ligesom konstaterede fejl er blevet rettet. Nærværende hjemmesider er derfor 2. udgave af den oprindelige bog.

Indtil videre er dronningens anetavle det eneste færdige produkt af denne interesse.