Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


Slægten BILLESCHOU – BILLESKOV


Slægten Billeschou har navn efter herregården Billeskov i Kerte sogn, Båg herred, Odense amt, beliggende nordøst for købstaden Assens på Fyn. i midten af 1600-tallet, måske 1661, kom Hans Lauridsen til Billeskov som forpagter af herregården. Han anses for stamfaderen til slægten, idet alle hans børn i to ægteskaber fik efternavnet Billeschou. Hans Lauridsen døde 1693/94.

Billeskovs hovedbygning

Billeskovs hovedbygning, set fra gårdspladsen

Herregården blev grundlagt sidst i 1580'erne af herremanden Steen Bille (1522-1590), der i forvejen ejede herregården Kærsgård i Brenderup sogn, nord for Kerte sogn. Han byggede i 1589 et "stenhus" som hovedbygning. Gården arvedes i hans efterslægt til 1661, da den blev solgt til slægten Brahe. Gårdens køber var Anna Gyldenstierne (død 1677), enke efter Jørgen Brahe (død 1661), der havde ejet Engelsholm (Nørup sogn), Bratskov (Brovst sogn) og Hvedholm (Horne sogn på Fyn). Gården arvedes herefter i slægten Brahe indtil de solgte den i 1716.

I 1777 blev gården solgt til ejeren af Wedellsborg gods og Billeskov hører stadig i dag til dette gods. Efter overgangen til Wedellsborg gods blev der i 1789 opført den nuværende hovedbygning.
Kilder:
J. P. Trap: Danmark. Femte udgave. Bind 12: Odense Amt. København 1956,
Danmarks Adels Aarbog 1950. København 1950 (slægten Brahe),
Danmarks Adels Aarbog 1985-87. Herning 1988 (slægten Bille).

[Link til Frijsenborg og Wedellsborgs hjemmeside]
[Link til projektet Billeskovhus]Slægten Billeschou var oprindelig en præsteslægt, idet Hans Lauridsens tre sønner alle blev uddannet cand. theol., ligesom en datter blev gift med to præster. Præsteuddannelsen fortsatte i endnu et par generationer, ligesom døtre typisk blev gift med præster. I dag er slægtens uddannelser spredt over mange, mange forskellige erhverv. Det begyndte faktisk allerede i midten/slutningen af 1700-tallet. Mandslinien i slægten, og dermed det oprindelige navn Billeschou, uddøde i 1861 med sognepræsten Andreas Jørgen Billeschou, oldebarn af stamfaderen.
Navnet er imidlertid fortsat gennem to kvindelinier:
1. Stenhuggerslægten Billeschou i Vejle, senere i Esbjerg og Varde.
2. Slægten på Thyholm (Refs herred, Thisted amt), der staver navnet som Billeskov.

Efterfølgende sider indeholder en efterslægtstavle fra stamfaderen op til nutiden. Opbygningen af efterslægtstavlen er foretaget generationsvis med stamfaderen som første slægtled. Tavlen omfatter efterkommere i både mands- og kvindelier og er derfor en fuldstændig efterslægtstavle på alle efterkommere efter stamfaderen. Nogle få familier er det desværre ikke lykkedes at finde den videre skæbne på

Efterslægtstavlen er af hensyn til overskueligheden opbygget med enkle oplysninger om hver person og familie. Det drejer sig om fødsel, dåb, vielse, død og begravelse, hvor kilderne primært er de pågældende sognes kirkebøger (i beskrivelserne er kirkebøgerne ikke angivet som kilde, mens andre kilder er angivet særskilt). En levnedsbeskrivelse for de enkelte familier og personer kan findes ved at trykke på knappen: [Læs mere].

Med så mange personer og oplysninger kan det ikke undgås, at der opstår fejl og mangler. Hjælp til at rette disse, samt supplerende oplysninger, vil være meget velkomne (skriv til: kristian.lauritsen@youmail.dk). For nulevende generationers vedkommende er kun medtaget navn(e) og årstal. Dette kan selvfølgelig være fejlfortolket af mig, men såfremt du har spørgsmål og/eller kommentarer, så skriv til nævnte e-mail-adresse.

I første omgang oprettet 1. - 6. slægtled. Der findes mange oplysninger på de næste generationer, men der mangler også stadig en del oplysninger for at næste generation er komplet. Disse slægtled vil komme efterhånden som de bliver færdiggjort.