Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


DEN SYDVESTLIGE DEL
(Aulum sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 2 og 3 Den sydvestlige Del, Aulum sognDen sydvestligste del af Aulum sogn omfattede ejerlavet Den Sydvestlige Del. Det var det største ejerlav i sognet og omfattede i alt 18 gårde ved den ny matrikel fra 1844.

Gårdenes navne var f. eks. Asbækhede, Øster Troelstrup, Vester Troelstrup, Spegbjerg, Gabs, Neb, for at tage dem, der ligger tættest ved grænsen til Vildbjerg og Ørre sogne. Området har været for stort til, at én enkelt person har kunnet fæste det og overkomme dyrkningen af det.

Det kan derfor være svært at betragte Den sydvestlige Del som et enkelt samlet ejerlav, da de forskellige gårde var ejet af forskellige herregårde i området. Allerede i 1600-tallet har ejerlavet været delt i de mange gårde. Asbækhedegård og Vester Troelstrup var ejet af Lergrav Hovedgård, mens Øster Troelstrup var oprindeligt ejet af Lergrav, men blev i begyndelsen af 1700-tallet solgt til Handbjerg Hovgård i Handbjerg sogn.

I den følgende beskrivelse forekommer to af gårdene som relevante i forbindelse med jord, der i dag ejes af Stentoft, nemlig Asbækhedegård (matrikel nr. 2) og Øster Troelstrup (matrikel nr. 3). De blev henholdsvis 1800 og 1802 solgt til selveje.

Gårdene Øster Troelstrup og Vester Troelstrup fik 1853 samme ejer og kort efter blev bygningerne på Øster Troelstrup nedrevet og Vester Troelstrup blev den fortsættende gård. Jorden fra Øster Troelstrup blev i de følgende år brugt til udstykning og frasalg til omliggende gårde og til dannelse af nye gårde i området.

Selvom bygningerne forsvandt fortsatte navnet Øster Troelstrup dog som betegnelse for de jorder, der havde hørt under gården, og som en slags ejerlavsbetegnelse. Ved tinglysning af skøder og andre dokumenter var det oftest gårdenes navne, der blev brugt som ejerlav i stedet for ejerlavets rigtige navn.

I det følgende bruges også de to gårdes betegnelse for matrikelnumrene og ikke det egentlige navn Den sydvestlige Del. I det følgende følges Lergravs ejere fra Asbækhede nævnes første gang, og indtil den solgtes til selveje.