Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


ØSTER HELLESKOV
(Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 1b Helleskov, Vildbjerg sogn8. april 1844 – 16. maj 1889, Niels Christian Christensen
Han købte Øster Helleskov af sin farbroder og morbroder ved skøde dateret den 8. april 1844 og tinglyst 15. marts 1845. Hans køb omfattede den østligste del af ejerlavet Helleskov og bestod af følgende:
Øster Helleskov med hartkorn 1 tdr. 2 skp. 3 fkr. 0½ alb.
Købesummen var aftalt til 200 rbdl. sølv (se figur 52).
Øster Helleskov 1840-1890Figur 52: Øster Helleskov 27. juni 1840 – 12. december 1890

Det daværende stuehus skulle være bygget allerede 1842, men blev fornyet i 1872.

Ved den ny matrikel i 1844 blev hartkornet ændret til 0 tdr. 6 skp. 2 fkr. 1 alb. og ejendommen fik matr. nr. 1b Helleskov, Vildbjerg sogn.

Niels Christian Christensen blev født 1811 i Helleskov, Vildbjerg sogn, døbt 27. december, som søn af gårdejer i Helleskov Christen Nielsen (se ovenfor) og hustru Mette Nielsdatter.
Han blev gift 10. november 1843 i Sinding Kirke med Maren Nielsdatter, der blev født 1814 i Stensbjerg, Sinding sogn, døbt 16. august, som datter af gårdmand i Stensbjerg Niels Larsen og hustru Lene Pedersdatter.

Ved folketællingen 1850 så husstanden således ud:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Fødested
Niels Chr. Christensen 39 Gift Ejer af Gaarden, Husfader Vildbjerg
Maren Nielsen 37 Gift Hans Kone Sinding
Mette Nielsen 6 Ugift deres datter Vildbjerg
Maren Mathiesen 16 Ugift Tjenestepige Snejbjerg

I hele hans ejertid blev der ikke solgt eller tilkøbt jord, og gården var derfor uforandret i hele hans ejertid i 55 år.

Øster Helleskov 1864-1961
Matrikelkort over ejerlavet Helleskov. Matrikelkortet er udfærdiget i 1864 og brugt i perioden 1864 – 1961
(Copyright, Kort & Matrikelstyrelsen).


Ved folketællingen i 1880 så husstanden således ud:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Fødested
Niels Christian Christensen 68 Gift Husfader, Husejer Vildbjerg
Maren Nielsen 65 Gift Hans Hustru Sinding
Jens Christian Christensen 18 Ugift Tjenestefolk Aulum
Dorthea Marie Nybo 26 Ugift Tjenestefolk Nøvling
Ane Katrine Jensen 14 Ugift Tjenestefolk Ørre

Maren Nielsdatter døde 2. maj 1889 i Øster Helleskov, Vildbjerg sogn, og blev begravet 10. maj, 75 år gl. Enkemanden døde 12. maj 1890 sammesteds, og blev begravet 19. maj, 78 år gl.

16. maj 1889 – 5. september 1903, Mikkel Christensen
Han købte Øster Helleskov fra sin svigerfar ved skøde udstedt den 16. maj 1889 og tinglyst 8. juni 1889. Købet omfattede det samme, som svigerfaderen havde ejet (Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 6 skp. 2 fkr. 1 alb.
Han måtte betale 5.600 kr. for ejendommen, der på dette tidspunkt havde 65 tdr. land.

Mikkel Christensen blev født 28. marts 1834 i Ljørring, Aulum sogn, døbt 31. marts, som søn af husmand i Ljørring Christen Mickelsen og hustru Anne Marie Olesdatter.
Han blev gift 11. november 1864 i Vildbjerg Kirke med Mette Nielsdatter, født 2. december 1844 i Øster Helleskov, Vildbjerg sogn, som datter af gårdejer i Øster Helleskov Niels Christian Christensen og hustru Maren Nielsdatter (se ovf.).

Mikkel Christensen havde indtil købet af Øster Helleskov drevet faderens ejendom i Ljørring i Aulum sogn.

Ved folketællingen i 1890 var der følgende personer i husstanden:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Fødested
Mikkel Christensen 55 Gift Husfader, Husmand Aulum
Mette Nielsen 45 Gift Husmoder Vildbjerg
Marinus Christensen 14 Barn Aulum
Niels Chr. Christensen 78 Enke Vildbjerg
Jens Madsen 29 Ugift Tjenestetyende Vildbjerg
Karen L. Andersen 15 Ugift Tjenestetyende Vildbjerg

Mikkel Christensen udstykkede og solgte i løbet af sin ejertid et par parceller fra til husmandssteder. Den første udstykning fandt sted i henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 12. december 1890 (alle under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 6 skp. 2 fkr. 1 alb. (oprindeligt)
Udstykket med:
1f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 0¼ alb.
Rest til 1b med hartkorn 0 tdr. 6 skp. 0 fkr. 0¾ alb.

Øster Helleskov 1890-1891Figur 53: Øster Helleskov 12. december 1890 – 6. marts 1891
Han solgte ved skøde udstedt den 6. marts 1891 og tinglyst den 13. juni 1891, matrikel nr. 1f til Anders Christian Olesen for 400 kr. Dette blev starten på ejendommen Mosevang (også kendt som "Viggo Kristensens ejendom"). Denne matrikel var det absolutte sydøstligste hjørne af ejerlavet Helleskov (se figur 54).
Øster Helleskov 1891-1904Figur 54: Øster Helleskov 6. marts 1891 – 30. marts 1904
Ved salget af Øster Helleskov i 1903 havde han påbegyndt en udstykning, der først blev afsluttet efter salget til sønnen Marinus (se nedenfor).


5. september 1903 – 25. april 1922, Marinus Helleskov (Christensen)
Han købte Øster Helleskov af faderen ved købekontrakt af 5. september 1903, hvilken dato han formodentlig også har overtaget gården. Ved købekontraktens udstedelse er matriklen angivet som følger (under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 6 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
Samtidigt blev det nævnt, at ca. 5 tdr. land ikke indgår i handelen, idet faderen var i gang med en udstykning.

Faderens påbegyndte udstykning blev gennemført i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 30. marts 1904:
1b med hartkorn 0 tdr. 6 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (oprindeligt)
Udstykket med:
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Rest til 1b med hartkorn 0 tdr. 5 skp. 2 fkr. 1¼ alb.
(se figur 55).

Øster Helleskov 1904-1904


Figur 55: Øster Helleskov 30. marts 1904 – 6. juli 1904
Faderen solgte ved skøde udstedt den 6. juli 1904 og tinglyst den 16. juli 1904, matrikel nr. 1g til Peter Søvad Engelbrechtsen for 2.500 kr. Matriklen var det nordvestligste stykke jord af Øster Helleskovs jorder (se figur 56). Øster Helleskov 1904-1906


Figur 56: Øster Helleskov 6. juli 1904 – 2. marts 1906
Skødet til sønnen kunne derefter udstedes den 1. december 1904 og blev tinglyst den 10. december 1904. Købet omfattede efter udstykningen af 1g det reducerede matrikelnummer (under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 5 skp. 2 fkr. 1¼ alb.
Købesummen var aftalt 8.500 kr., hvoraf 2.500 kr. var for løsøre.

Marinus Helleskov Christensen blev født 16. september 1875 i Ljørring, Aulum sogn, døbt 31. oktober, som søn af gårdejer i Øster Helleskov Mikkel Christensen og hustru Mette Nielsdatter.
Han blev gift 9. oktober 1903 i Nøvling Kirke med Edel Katrine Kristensen, der var født 7. december 1878 i Nøvling by og sogn, døbt 15. december, som datter af gårdmand i Nøvling Jens Kristian Kristensen og hustru Karoline Fløe Pedersen.

Marinus Helleskov Christensen fik 17. marts 1905 udstedt et navnebevis på navnet Marinus Helleskov. Navnebeviset blev tinglyst den 20. maj 1905.


Da jernbanen blev bygget i 1904/05, måtte han aflevere jord til selve jernbanelinien. Desuden blev bygget et vogterhus i den nordlige del af jorden. Afgivelse af jorden skete ved Landbrugsministeriets skrivelse af 2. marts 1906:
1b med hartkorn 0 tdr. 5 skp. 2 fkr. 1¼ alb. (oprindeligt)
Udstykket med:
Jernbane og vogterhus med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1 alb.
Rest til 1b med hartkorn 0 tdr. 5 skp. 1 fkr. 0¼ alb.
Salget af jorden blev tinglyst den 7. juli 1906. Matriklen, hvor vogterhuset ligger, fik senere matrikel nr. 3 Helleskov (se figur 57).
Øster Helleskov 1906-1910


Figur 57: Øster Helleskov 2. marts 1906 – 1. januar 1910

I 1910 købte han det nordligste stykke jord, som faderen havde solgt i 1904, tilbage til gården. Sælgeren var den samme person, som faderen havde solgt til, nemlig Peter Søvad Engelbrechtsen. Købet skete ved skøde dateret den 16. februar 1910 og tinglyst 19. februar 1910 og omfattede følgende matrikelnummer (under Helleskov ejerlav):
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Han måtte betale 2.500 kr., hvilket var samme sum, som faderen 6 år tidligere havde fået. Overtagelsesdagen var aftalt til 1. januar 1910 (se figur 58).

Øster Helleskov 1910-1911


Figur 58: Øster Helleskov 1. januar 1910 - 11. oktober 1911

Året efter udstykkede han den østligste strimmel jord fra gården. Det skete ved Landbrugsministeriets skrivelse af 23. august 1911:
1b med hartkorn 0 tdr. 5 skp. 1 fkr. 0¼ alb. (oprindeligt)
Udstykket med:
1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2¾ alb.
Rest til 1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb.
(se figur 59).
Øster Helleskov 1911-1911


Figur 59: Øster Helleskov 23. august 1911 – 11. oktober 1911

Han solgte denne strimmel jord ved skøde dateret den 11. oktober 1911 og tinglyst 2. december 1911, til Niels Tinggaard (hans ejendom lå som den vestligste i ejerlavet Romviggårde og var den ejendom, der senere kendtes som "Christian Andersens gård"). Salget omfattede følgende matrikelnummer:
1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2¾ alb.
Salgssummen var aftalt til 1.496 kr. (se figur 60).
Øster Helleskov 1911-1948


Figur 60: Øster Helleskov 11. oktober 1911 – 1. maj 1948 (= skødedato)
Efter salget af Øster Helleskov bosatte familien sig i Bredgade 21 i Vildbjerg, hvor han drev en ejendomsmæglervirksomhed.

Marinus Helleskov døde 15. marts 1936 på Radiumstationen i Århus (Sankt Johannes sogn) og blev begravet 22. marts på Vildbjerg Kirkegård.
Efter mandens død flyttede enken til sin søn slagtermester Charles Helleskov i Jyllandsgade 14, hvor hun virkede som husbestyrerinde. Hun døde 20. februar 1939 på Krabbesholm Sanatorium ved Skive og blev begravet 26. februar på Vildbjerg Kirkegård.

Jordtilligendet til Øster Helleskov holdt sig med samme areal helt frem til 1948.

25. april 1922 – 12. april 1923, Lars Agerskov Ringsted.
Denne besidder af Øster Helleskov ejede gården i kun ca. 1 år. Han købte ved skøde dateret den 26. april 1922 og tinglyst 29. april 1922. Købet omfattede de to matrikelnumre, som gården bestod af (under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb.
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Købesum var aftalt til 57.000 kr, hvoraf 27.000 kr. var for løsøre. Overtagelsen var fastsat til 25. april 1922.

Lars Agerskov Ringsted blev født den 22. december 1892 i Agerskov, Gjellerup sogn, døbt den 1. januar 1893, som søn af gårdmand i Agerskov Peder Ringsted Madsen og hustru Karen Marie Jensen.
Han blev gift 16. oktober 1919 i Hodsager Kirke (Aulum kirkebog) med Anna Katrine Nørgaard Christiansen, født 21. januar 1896 i Nørregård i Varhede, Aulum sogn, døbt 28. juni, som datter af gårdmand og handelsmand i Nørregård Kristen Christiansen og hustru Ane Marie Kristensen.

Familien boede i Aulum Stationsby, hvor han blev betegnet som landmand og handelsmand. Sidstnævnte erhverv har han formodentlig overtaget fra svigerfaderen. Senere flyttede familien til Ljørrring i Aulum sogn.

Det er ikke lykkedes at finde Lars Agerskov Ringsted og hustrus død.


12. april 1923 – 4. september 1923, Jens Peter Bæk Merrild
Han købte ved skøde dateret den 12. april 1923 og tinglyst den 14. april 1923. Købet omfattede følgende matrikelnumre (under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb.
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Købesum var aftalt til 60.000 kr, hvoraf 30.000 kr. var for løsøre. Overtagelsesdagen var 12. april 1923.

Efter kun ½ års ejertid solgte han gården til den næste ejer. Efter salget af Øster Helleskov købte han 7. september 1923 Uranienborg, som han ejede ½ år (1923-24). Hans familieforhold er beskrevet under denne ejendom.


4. september 1923 – 15. marts 1948, Daniel Peter Rønnow
Han købte Øster Helleskov ved skøde dateret den 30. august 1923 og tinglyst 8. september 1923. Købet omfattede følgende matrikelnumre (under helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb.
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Købesum var aftalt til 63.000 kr, hvoraf 32.000 kr. var for løsøre. Overtagelsesdagen var 4. september 1923.

Daniel Peter Rønnow var født 16. september 1896 i Fastrup, Gjellerup sogn, døbt 27. september, som søn af husmand i Fastrup Niels Rønnow og hustru Maren Bek.
Han blev gift 27. maj 1924 i Vildbjerg Kirke med Kirstine Marie Pedersen, født 30. januar 1897 i Lyngholm, Vildbjerg sogn, døbt 7. februar, som datter af gårdmand i Lyngholm, senere i Godthåb, Peder Krogstrup Pedersen og Laura Kirstine Nielsen.

Efter salget af Øster Helleskov flyttede familien til Herning. Kirstine Marie Pedersen døde den 17. december 1976 og ligger begravet på Vestre Kirkegård i Herning. Enkemanden døde den 22. maj 1978 og begravet samme sted.


15. marts 1948 – 1. maj 1948, Kreaturkommissær Johan Kristensen, handelsmand Charles Pedersen og gårdejer Alexender Julius Thomsen
De købte gården ved skøde dateret den 13. marts 1948 og tinglyst den 21. april 1948. Købet omfattede følgende matrikelnumre (under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb.
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Købesummen var aftalt til 139.000 kr. og med overtagelse 15. marts 1948.

Kreaturkommisær Johan Kristensen havde ejet det jord, der kendes som "Holger Møllers jord", øst for jernbanen ved Stentoft (1937-1946/47). Hans familieforhold er beskrevet der.

Handelsmand Charles Pedersen havde ejet Uranienborg en enkelt dag i 1941 samt det samme jord som Johan Kristensen, nævnt ovenfor (1946/47-1953).

Gårdejer Alexander Julius Thomsen (kaldet Alex Thomsen) blev efter en udstykning senere ejer af Øster Helleskov, hvorfor der henvises til oplysninger under ham som eneejer.

De nævnte tre personer ejede Øster Helleskov i kun 1½ måned, hvorefter de solgte den til ejeren af Stentoft Christen Frølund Damgaard.


1. maj 1948 – 1. maj 1948, Christen Frølund Damgaard
Christen Damgaard var ejer af Øster Helleskov i kun 1 dag, hvorefter han solgte den videre til gårdejer Alexander Julius Thomsen. Ejerskabet var vel begrundet i den udstykning af jorden, han foretog efterfølgende.
Han købte gården ved skøde dateret den 1. maj 1948 og tinglyst den 19. maj 1948. Købet omfattede følgende matrikelnumre (under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb.
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Købesummen var aftalt til 146.500 kr. og med overtagelse den 1. maj 1948.

Da han solgte ejendommen samme dag, beholdt han det sydligste stykke jord i ejerlavet, et stykke jord han lagde til Stentofts jorder (se under denne gård). Udstykningen af matrikel nr. 1b Helleskov blev foretaget i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 28. oktober 1948:
1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb. (oprindeligt)
Udstykket med:
1n med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 1½ alb.
Rest til 1b med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 2 alb.
(se figur 61).

Hans familieforhold er nævnt under Stentoft.

Da han solgte Øster Helleskov, var hartkornsbetegnelsen stadig den oprindelige, idet udstykningen af matrikel nr. 1b først blev godkendt ca. ½ år efter.

Øster Helleskov 1948-1948


Figur 61: Øster Helleskov 1. maj 1948 – (28. oktober 1948)


1. maj 1948 – 3. september 1948, Alexander Julius Thomsen
Han købte ved betinget skøde dateret den 26. maj 1948 og endeligt skøde dateret den 26. november 1948, tinglyst 31. januar 1949. Købet omfattede følgende matrikelnumre (under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb. (inden udstykningen)
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Købesum var aftalt til 100.000 kr. og overtagelsen til 1. maj 1948 (se figur 62).

Det reelle hartkorn for matrikel nr. 1b var 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 2 alb.

Øster Helleskov 1948-1949


Figur 62: Øster Helleskov 1. maj 1948 – 30. september 1948
Christen Damgaards udstykning var stadig i gang, og derfor er hartkornsbetegnelsen af matrikel nr. 1b stadig det oprindelige. Købesummen afspejler dog det mindre jordtilligende.

Alexander Julius Thomsen blev født 6. maj 1904 i Bukkebjerghus på Nørremarken, Vester Skerninge sogn ved Svendborg, døbt 31. juli, som søn af husmand i Bukkebjerghus, senere i Najbjerg, Timring sogn, Jens Thomsen (der i øvrigt var født i Timring) og hustru Kristiane Marie Nielsen.
Han blev gift 2. november 1929 i Nøvling Kirke med Mette Helleskov Engelbrechtsen, der blev født 1. juni 1906 i Bredkær, Nøvling sogn, døbt 24. juni, som datter af gårdmand i Bredkær Peder Søvad Engelbrechtsen (der en kort overgang havde ejet jordstykket matrikel nr. 1g Helleskov, se ovf.) og hustru Ene Marie Christensen (der var søster til Marinus Helleskov (Christensen), ejer af Øster Helleskov 1903-22).

Ved vielsen blev han betegnet som landmand i Najbjerg, Timring sogn.

Han døde den 25. oktober 1983 og ligger begravet på Timring Kirkegård. Enken døde den 4. juli 1985 og er begravet samme sted.

3. september 1948 – 15. november 1966, Andreas Lauridsen Agergaard
Han købte ved betinget skøde dateret den 3. september 1948 og tinglyst 11. januar 1949. Købet omfattede følgende matrikelnumre (under Helleskov ejerlav):
1b med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0½ alb. (inden udstykningen)
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Købesummen var aftalt til 115.000 kr. med overtagelse den 3. september 1948.

Christen Damgaards udstykning af matrikel nr. 1n var jo stadig i gang og blev først endelig godkendt den 28. oktober 1948.

Herefter kunne endeligt skøde udstedes og var dateret den 22. december 1948 samt tinglyst den 19. februar 1949. Hartkornet på matrikel nr. 1b var herefter 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 2 alb.

Andreas Lauridsen Agergaard blev født den 24. april 1904 i Agergårdshus, Nørre Nissum sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i kirken 19. juni, som søn af husmand i Agergårdshus Christen Lauridsen Agergaard og hustru Christiane Mikkelsen. Andreas Agergaard var tvillingbror til Christian Lauridsen Agergaard, der døde 1992 i Aulum.
Han blev gift med Ellen Lind Poulsen, født den 14. september 1901 i Barslev, Hvidbjerg sogn på Thyholm, hjemmedøbt 16. september og fremstillet i kirken den 29. september, som datter af boelsmand i Barslev Poul Poulsen og hustru Ane Marie Madsen Lind.

Efter udstykningen af matrikel nr. 1n Helleskov, påbegyndte Christen Damgaard en yderligere udstykning af 1n (se under Stentoft). I henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 18. januar 1949 blev udstykket matrikel nr. 1o Helleskov.
Øster Helleskov 1948-1962


Figur 63: Øster Helleskov 30. september 1948 – 22. maj 1962
Andreas Lauridsen Agergaard købte ved købekontrakt dateret den 29. september 1948 og ved endeligt skøde dateret den 3. marts 1949, tinglyst 29. marts 1949, fra Christian Damgård, Stentoft, det udstykkede matrikelnummer:
1o med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1¼ alb.
Købesum var aftalt til 10.960,40 kr. og med overtagelse den 30. september 1948 (se figur 63).

I 1962 blev fra matrikel nr. 1g Helleskov udstykket og det udstykkede areal solgt til I/S Vestkraft, der ønskede at opføre et elektricitetsværk på arealet. Udstykningen blev foretaget i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 22. maj 1962:
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 2½ alb. (oprindeligt)
Udstykket med:
1q med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
Rest til 1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb.
(se figur 64).

Matrikel nr. 1q blev efterfølgende solgt til I/S Vestkraft i Esbjerg.
Øster Helleskov 1962-2003


Figur 64: Øster Helleskov 22. maj 1962 – 1. oktober 2003
Ellen Lind Poulsen døde 16. juni 1966 på Centralsygehuset i Herning og blev begravet 20. juni på Vildbjerg Kirkegård. Enkemanden solgte derefter Øster Helleskov og flyttede til Vildbjerg, hvor han døde 21. august 1989 og blev begravet på Vildbjerg Kirkegård.

Helleskov 1961 - 1975Matrikelkort over ejerlavet Helleskov. Matrikelkortet er udfærdiget i 1961 og brugt i perioden 1961 – 1975 (Copyright, Kort & Matrikelstyrelsen).


15. november 1966 – 1972, Erik Frandsen Dahl
Han købte Øster Helleskov ved skøde dateret den 15. november 1966 og tinglyst den 1. december 1966. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
1b med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 2 alb.
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb.
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1¼ alb.
Overtagelsesdagen var aftalt til 15. november 1966.

Erik Frandsen Dahl kom ifølge skødet fra Ølby sogn ved Struer.

Ved overgangen fra hartkorn til kvadratmeter, der er foretaget kort efter hans køb af gården, blev der fastsat følgende arealer:
1b med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 2 alb. ændret til 189.599 m2 heraf vej 2.510 m2
1g med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb. ændret til 27.371 m2 heraf vej
1o med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1¼ alb. ændret til 30.230 m2 heraf vej 700 m2

Ved en nytegning af et matrikelkort blev vejarealet på matrikel nr. 1b ændret i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 26. juni 1970:
1b med areal 189.599 m2 heraf vej 2.510 m2
Optagelse af vej på matr.kort med areal heraf vej +848 m2
Efter ændring med areal 189.599 m2 heraf vej 3.358 m2

Efter salget af gården flyttede han tilbage til Strueregnen, idet han bosatte sig i Kelderhede i Fousing sogn.


1972 – 1. oktober 2003, Esther og Ove Stiesdal
De købte gården ved betinget skøde tinglyst den 14. august 1972 og endeligt skøde tinglyst den 25. oktober 1972. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
1b med areal 189.599 m2 heraf vej 3.358 m2
1g med areal 27.371 m2 heraf vej
1o med areal 30.230 m2 heraf vej 700 m2

Ove Stiesdal blev født 10. marts 1924 i Stiesdal i Søsum, Stenløse sogn, som søn af gårdejer i Stiesdal Peter (Petersen) Stiesdal og hustru Dorothea Kofod. Han blev gift med Esther Winding, født i København, datter af politiassistent i København Niels Jensen Winding og hustru Marie Kirstine Callesen.
De var begge lærere ved Herning Seminarium.

Helleskov 1975 - 1995Matrikelkort over ejerlavet Helleskov. Matrikelkortet er udfærdiget i 1975 og brugt i perioden 1975 – 1995 (Copyright, Kort & Matrikelstyrelsen).


1. oktober 2003 – 1. oktober 2003, Filip Fuglsang Pedersen
Filip Fuglsang Pedersen, der ejer gården Fuglsang vest for Helleskov, købte Øster Helleskov ved betinget skøde dateret den 24. juni 2003 og ved endeligt skøde af 6. oktober 2003, tinglyst den 7. oktober 2003. Hans køb bestod af de tre sædvanlige matrikelnumre:
1b med areal 189.599 m2 heraf vej 3.358 m2
1g med areal 27.371 m2 heraf vej 60 m2
1o med areal 30.230 m2 heraf vej 700 m2

Straks efter overtagelsen begyndte en udstykning af Øster Helleskovs jorder til fordeling mellem naboer samt gården selv. Hele denne fordeling blev foretaget af Filip Fuglsang Pedersen, og foregik over nogen tid. Skøderne blev dog udstedt til de kommende ejere med virkning fra 1. oktober 2003.

Ved fordeling af jorden blev der taget udgangspunkt i matrikel nr. 1b Helleskov, og ændringerne blev foretaget i henhold til skrivelse af 20. februar 2004 fra Kort- og Matrikelstyrelsen:
1b med areal 189.599 m2 heraf vej 3.358 m2
Overført til 1o med areal -88.082 m2 heraf vej -920 m2
Areal overført fra 1o med areal +21.280 m2 heraf vej +700 m2
Inddragelse af 1g med areal +27.371 m2 heraf vej +60 m2
Areal tildelt 1s med areal -34.201 m2 heraf vej
og overført til ejendommen matr. nr. 1a (Helleskovgård).
Areal overført til matr. nr. 1a med areal -48.338 m2
Areal overført til 1e med areal -30.159 m2 heraf vej -2.860 m2
Areal nyberegnet med areal -1.431 m2 heraf vej +762 m2
Efter ændring er 1b med areal 36.039 m2 heraf vej 1.100 m2
(se figur 65).
Øster Helleskov 2003 -


Figur 65: Øster Helleskov 1. oktober 2003 –
Det der faktisk skete i ovennævnte fordeling er, at matrikel nr. (under Helleskov ejerlav):
1b tildeles den del af 1o, der ligger vest for jernbanen
1o tildeles den del af 1b, der ligger øst for jernbanen
1g blev sammenlagt med 1e og
1s dannes af den nordligste del af 1b (det der ligger nord for gården)

Matriklerne nr. 1e og 1s blev solgt til ejeren af Helleskovgård.

Matrikel nr. 1b (Øster Helleskov) blev solgt pr. 1. oktober 2003 til Anna Jørgensen og Heine Nykjær Nielsen med areal 36.039 m2, heraf vej 1.100 m2.

Matrikel nr. 1o blev samme dato solgt til Erik Lauritsen, Stentoft (se under denne gård).