Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside
Dronning Margrethe II.s forslægt - Niende generation9. GENERATION – TIP5-OLDEFORÆLDRE I (ane nr. 256 til ane nr. 367)


Ane nr. 256

PETER AUGUST Friedrich Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck 1774-1775

Født 7. december 1696 i Königsberg, død 22. marts 1775 i Reval i Estland.
Først i hessisk, senere i preussisk militærtjeneste, blev general og guvernør i bispedømmet Minden, russisk generalfeltmarskal og guvernør i Estland, besad stor anseelse og indflydelse (bror til nr. 259 og nr. 1655).
Gift 1º 5. september 1723 i Rinteln med:
Ane nr. 257

SOPHIE Landgräfin von Hessen-Philippsthal

Født 6. april 1695 på Schloss Philippsthal, død 9. maj 1728 i Marburg.
AT22, tavle 30. DS1, tavle 88 og 102.
(Peter August blev gift 2º 15. marts 1742 med Natalie Grevinde Golowina (1724-1767), datter af russisk admiral Nikolaj Fedorovitsch Greve Golowin og Sofia Nikititschna Puskina).

Ane nr. 258

ALBRECHT CHRISTOPH Burggraf und Graf zu Dohna-Schlobitten

Født 23. september 1698 i Berlin, død 13. maj 1752 samme sted.
Preussisk oberstløjtnant og overhofmarskal for dronningen af Preussen.
Gift 3º 11. august 1736 i Königsberg med:
Ane nr. 259

Sophie HENRIETTE Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck

Født 18. december 1698 i Minden, død 19. januar 1768 i Königsberg (søster til nr. 256 og nr. 1655).
DS1, tavle 88, GHG10, side 78f.
(Albrecht Christoph blev gift 1º 7. september 1721 på Samrodt med Amélie Elisabeth Gräfin zur Lippe-Detmold (1697-1730), datter af Ferdinand Christian Graf zur Lippe-Detmold og Henriette Ursula Burggräfin und Gräfin zu Dohna-Coppet,
og gift 2º 3. december 1730 i Neuwied med Dorothea Sophie Gräfin zu Solms-Greifenstein und Wölfersheim (1699-1733), datter af Wilhelm Moritz Graf zu Solms-Greifenstein und Wölfersheim og Magdalene Sophie Landgräfin von Hessen-Homburg).

Ane nr. 260

GEORG ADAM Graf von Schlieben

Født 13. februar 1688 på Burg Gerdauen, død 15. juni 1737 i Halberstadt.
Ejede godserne Gerdauen, Osterode og Hohenstein, alle i Ostpreussen, preussisk infanterioberst.
Gift 29. november 1720 på Burg Schönberg, Østpreussen, med:
Ane nr. 261

KATHARINA DOROTHEA Gräfin Finck von Finckenstein

Født 6. juni 1700 på Burg Schönberg, død 15. juli 1728 i Halberstadt.
SKS, tavle 16. FIN, del 1, side 136ff.

Ane nr. 262

ERNST AHASVERUS Graf von Lehndorff

Født 4. januar 1688 i Königsberg, død 9. maj 1727 på godset Landkeim, Ostpreussen.
Preussisk oberst og kommandant i Memel.
Gift 17. november 1718 i Königsberg med:
Ane nr. 263

MARIE LUISE von Wallenrodt

Født 2. oktober 1697 på Burg Ragnit, Ostpreussen, død 12. februar 1775 i Königsberg.
SKS, tavle 16. EDDA, bind 1.

Ane nr. 264

WILHELM VIII. Landgraf von Hessen-Kassel 1751-1760

Født 10. marts 1682 i Kassel, død 1. februar 1760 i Rinteln.
1709 nederlandsk generalløjtnant, 1712 guvernør i Breda, 1723 i Maastricht og 1727 kavallerigeneral, opbyggede den hessen-kasselske hær til den største efter Preussens og Østrigs. Udlejede i stor stil tropper til andre lande, bl.a. Storbritannien og den tyske kejser (kurfyrst Karl Albrecht af Bayern), oplevede i Den østrigske Arvefølgekrig 1740-1748, at hessiske tropper stod overfor hinanden som lejetropper i hvert sit land. Direkte krigshandlinger blev dog afværget. Under Den preussiske Syvårskrig 1756-1763 udlejede han igen store hessiske styrker til Preussen.
Gift 27. september 1717 i Zeitz med:
Ane nr. 265

DOROTHEA WILHELMINE Prinzessin von Sachsen-Zeitz

Født 20. marts 1691 i Elster, død 17. marts 1743 i Kassel.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 272-73).
ADB43. AT12, tavle 385. DS1, tavle 99. FL1, tavle 58.

Ane nr. 266

GEORGE II. Augustus King of Great Britain and Ireland, (Georg August) Kurfürst von Hannover 1727-1760

Født 30. oktober 1683 i Hannover, død 25. oktober 1760 i Kensington Palace, London.

Georg II. of Great Britain and Ireland


George II. King of Great Britain and Ireland, Kurfürst von Hannover

Havde et spændt forhold til sin far, så hans hof var en tid centrum for oppositionen mod den siddende regering. Som faderen var han mest optaget af kurfyrstendømmet Hannover med udenrigspolitiske interessekonflikter til følge. Han var ikke uden politisk dømme-kraft, men dog stærkt afhængig af andre med en svækkelse af kongemagten til følge, hans dronning og den engelske statsmand Robert Walpole øvede stor indflydelse på ham. Han var først og fremmest udenrigspolitisk og militært interesseret, og i Den østrigske Arvefølgekrig 1740-48 førte han som kejserlig generalfeltmarskal personligt, som den sidste britiske konge, hæren i kamp.
Gift 2. september 1705 på Schloss Herrenhausen, Hannover, med:
Ane nr. 267

Wilhelmine Charlotte CAROLINE Markgräfin von Brandenburg-Ansbach

Født 1. marts 1683 i Ansbach, død 1. decem-ber 1737 i London.

Caroline von Brandenburg-Ansbach


Caroline Markgräfin von Brandenburg-Ansbach

Hun blev, sammen med Robert Walpole, anset for at være den egentlige regent.
(Parret forekommer i alt 9 gange:
I 9. generation også som nr. 270-71, nr. 274-75 og nr. 464-65.
I 10. generation som nr. 610-11, nr. 758-59, nr. 806-07 og nr. 854-55.
I 11. generation som nr. 1644-45).
AT11, tavle 59. AT21, tavle 215. DS1, tavle 65 og 149a. NDB6. SDE7.

Ane nr. 268

CHRISTIAN VI. Konge af Danmark og Norge 1730-1746

Født 30. november 1699 i København, død 6. august 1746 på Hørsholm Slot.

Christian VI. af Danmark og Norge


Christian VI. Konge af Danmark og Norge

Fik som ung et dårligt forhold til faderen på grund af dennes forhold til Anna Sophie Reventlow, var af natur kejtet og usikker. På trods af dette, eller måske netop derfor, var han sig i høj grad sin kongelige enevoldsmagt bevidst. Han gik samvittighedsfuldt og flittigt op i regeringssagerne. De kostbare byggerier af slottene Christiansborg og Hørsholm (Hirschholm) tjente til at demonstrere kongemagtens ophøjethed. I hans regeringstid var der svære økonomiske kriser, stavnsbåndet blev indført 1733 for at støtte landbruget (godsdrift), handel og industri blev ligeledes støttet. Udbyggede det danske militærvæsen, bl.a. en stærk flåde. Han og den øvrige kongefamilie var stærkt religiøse og tilsluttede sig efterhånden pietismen. En forordning om kirketugt blev udstedt 1735, konfirmationen indført 1736 og almueundervisning forsøgt støttet. Han og hans tyskfødte dronning levede afsondret fra folket og satte ved deres tyskhed og religiøst-moralistiske snæversind et markant præg på hof-, stats- og åndsliv.
Gift 7. august 1721 på Schloss Pretzsch, Sachsen, med:
Ane nr. 269

SOPHIE MAGDALENE Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach

Født 28. november 1700 i Bayreuth, død 27. maj 1770 i København (søster til nr. 1654).

Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach


Sophie Magdalene Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach

Som kronprins havde Christian VI. af faderen fået lov til selv at vælge sin kommende hustru, og hans valg faldt, meget overraskende for samtiden, på Sophie Magdalene, der ligesom han selv var troende pietist. Hendes religiøsitet havde det samme tunge præg som mandens, og hun, der absolut ikke havde noget lyst sind, var desuden sygelig, hvad der yderligere trykkede hende og dermed også manden. Hun bevirkede med sit tungsind, at de kom til at stå afsondret fra folket. Selvom hun lærte både at tale og skrive dansk, var hun meget tyskorienteret, og hoflivet blev meget præget af dette. Hun kom fra et lille fattigt fyrstendømme i Sydtyskland og viste sig at være en ødsel og pragtlysten natur, der også bundede i hendes tanker om kongemagtens ophøjede plads i verden, ønskede at sprede et skær af lysende storhed om sig og blev heri støttet af manden. Hun anskaffede mange juveler og smykker til kongehuset, og i modsætning til tidligere bestemte hun, at de var (og er) kongefamiliens ejendom og ikke hendes private. Disse smykker danner i dag en vigtig del af kronregalierne.
(Parret forekommer i alt 4 gange:
I 9. generation også som nr. 280-81.
I 10. generation som nr. 756-57 og nr. 852-53).
AT22, tavle 20. DBL22. DS1, tavle 85 og 160. SDE4.

Ane nr. 270

GEORGE II. Augustus King of Great Britain and Ireland, Kurfürst von Hannover

og
Ane nr. 271

Wilhelmine Charlotte CAROLINE Markgräfin von Brandenburg-Ansbach

(Parret er identisk med nr. 266-67).

Ane nr. 272

WILHELM VIII. Landgraf von Hessen-Kassel

og Ane nr. 273

DOROTHEA WILHELMINE Prinzessin von Sachsen-Zeitz

(Parret er identisk med 264-65).

Ane nr. 274

GEORGE II. Augustus King of Great Britain and Ireland, Kurfürst von Hannover

og
Ane nr. 275

Wilhelmine Charlotte CAROLINE Markgräfin von Brandenburg-Ansbach

(Parret er identisk med nr. 266-67).

Ane nr. 276

KARL Fürst von Nassau-Usingen 1718-1775, von Nassau-Ottweiler 1728-1775

Født 1. januar 1712 i Usingen, død 21. juni 1775 i Biebrich.
Kendt for at give sine sønner en god, men ret borgerlig, uhøjtidelig uddannelse, indførte en forvaltningsreform i sine lande, merkantilistisk indstillet.
Gift 26. december 1734 i Eisenach med:
Ane nr. 277

CHRISTIANE WILHELMINE Prinzessin von Sachsen-Eisenach

Født 3. september 1711 i Eisenach, død 26. november 1740 i Idstein.
AT12, tavle 418. DS1, tavle 44 og 112b.

Ane nr. 278

CHRISTIAN KARL REINHARD Graf von Leiningen-Dachsburg-Falkenburg in Heidesheim 1698-1766

Født 7. juli 1695 i Broich an der Ruhr, død 17. november 1766 i Heidesheim.
Gift 27. november 1726 i Mettenheim med:
Ane nr. 279

KATHARINA POLYXENA Gräfin zu Solms-Rödelheim und Assenheim

Født 30. januar 1702 i Rödelheim, død 21. marts 1765 i Heidesheim.
(Parret forekommer i alt 10 gange:
I 10. generation som nr. 606-07, nr. 638-39, nr. 670-71, nr. 734-35, nr. 798-99, nr. 878-79, nr. 974-75 og nr. 1022-23.
I 11. generation som nr. 1662-63).
DS4, tavle 28. FL5, tavle 87a.

Ane nr. 280

CHRISTIAN VI. Konge af Danmark og Norge

og
Ane nr. 281

SOPHIE MAGDALENE Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach

(Parret er identisk med nr. 268-69).

Ane nr. 282

FERDINAND ALBRECHT II. Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Bevern 1687-1735, in Wolfenbüttel marts-september 1735

Født 29. maj 1680 i Bevern, død 13. september 1735 i Salzdahlum.
Var en statelig person med garderhøjde, hvilket imponerede andre. Gik tidligt i kejserlig militærtjeneste og blev rigsgeneralfeltmarskal og generalfelttøjmester, deltog i flere slag, bl.a. mod tyrkerne 1717 ved Beograd og fik her ry for at være en tapper og dygtig feltherre. 1733-1735 øverstbefalende for kejserens hær i Den polske Arvefølgekrig.
Gift 15. oktober 1712 i Braunschweig med sin fætters (farbrors søns) datter:
Ane nr. 283

ANTOINETTE AMALIE Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

Født 22. april 1696 i Wolfenbüttel, død 6. marts 1762 i Braunschweig.
(Parret forekommer i alt 14 gange:
I 9. generation også som nr. 450-51 og nr. 474-75.
I 10. generation som nr. 614-15, nr. 618-19, nr. 626-27, nr. 658-59, nr. 722-23, nr. 866-67, nr. 962-63 og nr. 1010-11.
I 11. generation som nr. 1640-41, nr. 1764-65 og nr. 1956-57).
AT11, tavle 53. DS1, tavle 64.

Ane nr. 284

CHRISTIAN LUDWIG II. Herzog von Mecklenburg-Schwerin 1747-1756

Født 15. maj 1683 i Grabow, død 30. maj 1756 i Schwerin.
Fastsatte i en art grundlov forholdet mellem adel og hertug (dualisme), hvor hertugen i sine domæneområder regerede enevældigt, og adelen på deres godser fik udvidede privilegier og selvbestemmelse. Han gav endda afkald på jurisdiktion i de adelige områder af landet. Var en stor musikelsker og afholdt fester og jagter, meget præget af rationalistisk tankegang.
Gift 13. november 1714 i Güstrow med sin kusine (farbrors datter):
Ane nr. 285

KAROLINE Gustave Herzogin von Mecklenburg-Strelitz

Født 12. juli 1694 i Neustrelitz, død 13. april 1748 i Schwerin.
(Parret forekommer i alt 3 gange:
I 10. generation som nr. 640-41 og nr. 920-21).
AT12, tavle 494. DS1, tavle 140.

Ane nr. 286

FRANZ JOSIAS Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1745-1765, Herzog von Sachsen-Coburg 1729-1745

Født 25. september 1697 i Saalfeld, død 16. september 1764 i Rodach.
Overtog 1729 regeringen sammen med en ældre halvbroder, som han ikke kunne enes med. Blev efter dennes død 1745 eneregent, var præget af oplysningstidens ideer og fik afsluttet det mørke teologiske hysteri, der havde hersket under halvbroderen. Udviklede en pragt og ødselhed, som nærmede landet til statsbankerot.
Gift 2. januar 1723 i Rudolstadt med:
Ane nr. 287

ANNA SOPHIE Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt

Født 9. september 1700 i Rathsfeld, død 11. december 1780 i Römhild.
(Parret forekommer i alt 5 gange:
I 9. generation også som nr. 448-49 og nr. 472-73.
I 10. generation som nr. 642-43 og nr. 922-23).
AT11, tavle 278. DS1, tavle 50. FL1, tavle 162.

Ane nr. 288

JEAN Bernadotte

Født 29. september 1683 i Pau, død 3. oktober 1760 samme sted.
Skrædder og byskriver i Pau, departement Béarn.
Gift 1. maj 1707 i Pau med:
Ane nr. 289

MARIE JEANNE de Laplace dite de Pucheu

Født 6. februar 1686 i Pau, død 5. oktober 1773 samme sted.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 384-85).
SKS, tavle 71. BER. LLB, nr. 192.

Ane nr. 290

JEAN Saint-Jean

Født ca. 1692 i Boëil-Bezing, død 21. maj 1762 samme sted.
Notar i Pau.
Gift 30. maj 1719 i Sireix med:
Ane nr. 291

MARIE d’Abbedie de Sireix

Født 25. marts 1694 i Sireix, død 16. oktober 1752 i Boëil-Bezing.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 386-87).
SKS, tavle 71. LLB, nr. 194 og 195.

Ane nr. 292

JOSEPH Clary

Født 22. november 1693 i Marseille, død 31. august 1748 samme sted.
Handelsmand i Marseille.
Gift 27. februar 1724 i Marseille med:
Ane nr. 293

FRANÇOISE Agnes Amauric

Født 6. marts 1705 i Marseille, død 22. november 1776 samme sted.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 388-89).
TRB, tabel 125. LLB, nr. 196.

Ane nr. 294

JOSEPH Ignace Somis

Født 3. august 1686 i Pignerol, Savoien, død 30. april 1750 i Marseille.
Ingeniør hos havnechefen i Marseille.
Gift 27. maj 1736 i Marseille med:
Ane nr. 295

CATHERINE Rose Soucheiron

Født 27. marts 1716 i Marseille, død 18. februar 1776 samme sted.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 390-91).
TRB, tabel 125. LLB, nr. 198.

Ane nr. 296

Alexandre FRANÇOIS Marie Comte de Beauharnais 1750, Marquis de la Ferté 1764

Født 4. februar 1714 i La Rochelle, død 18. juni 1800 i Saint Germain-en-Laye.
Admiral og generalløjtnant, guvernør over de franske øer Martinique og Guadaloupe i Caribien.
Gift 13. september 1751 i Les Nöels ved Vineuil med:
Ane nr. 297

Marie Anne HENRIETTE Pyvart de Chastullé

Født 17. marts 1722 i Blois, død 4. oktober 1767 i Paris.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 392-93).
DS3-3, tavle 401. JAN. TRB, tabel 126.

Ane nr. 298

JOSEPH Gaspard de Tascher de La Pagerie

Født 5. juli 1735 i Carbet, Martinique, død 7. november 1790 i Trois-Ilets, Martinique.
Kaptajn ved dragonerne og havnekaptajn på Martinique.
Gift 9. november 1761 i Trois-Ilets med:
Ane nr. 299

ROSE-Claire des Vergers de Sannois

Født 27. august 1736 i Trois-Ilets, død 2. juni 1807 samme sted.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 394-95).
JAN. TRB, tabel 126.

Ane nr. 300

FRIEDRICH MICHAEL Pfalzgraf am Rhein zu Zweibrücken und Birkenfeld, Graf von Rappoltstein 1735-1767

Født 27. februar 1724 i Rappoltstein, død 15. august 1767 på Schloss Schwetzingen.
1746 generalissimus i den pfalziske hær, men mistede embede og anseelse efter hans hofintriger, derefter i habsburgsk tjeneste, blev kejserlig generalfeltmarskal og kommanderede 1758 rigshæren i Den preussiske Syvårskrig. På grund af misundelse mistede han også dette embede og forlod helt tjenesten 1760. Levede ødselt og udsvævende og døde som følge af dette.
Gift 6. februar 1746 i Mannheim med:
Ane nr. 301

MARIA FRANZISKA Dorothea Christina Pfalzgräfin am Rhein zu Sulzbach

Født 16. juni 1724 på Schloss Schwetzingen, død 15. november 1794 i Sulzbach.
Levede i et ulykkeligt ægteskab med manden, havde et forhold til en skuespiller i Mannheim og fik en datter med ham, hvilket familien forsøgte at kamouflere ved at internere hende i klosteret Bonnevoye i Luxemburg. Fra 1767 tilbage i Sulzbach, men fik aldrig lov til at se børnene igen.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 396-97).
AT11, tavle 192 og 199. DS1, tavle 31 og 34.

Ane nr. 302

GEORG WILHELM Prinz von Hessen-Darmstadt

Født 11. juli 1722 i Darmstadt, død 21. juni 1782 samme sted.
Preussisk generalmajor, general i det hessiske infanteri og generalmajor i den oberrheinske kreds, 1754 kejserlig feltmarskalløjtnant, 1758 rigsgeneral for infanteriet, 1771 rigsgeneralfeltmarskal for tropperne i den oberrheinske kreds.
Gift 6. marts 1748 i Heidesheim med:
Ane nr. 303

Marie LUISE Albertine Gräfin von Leiningen-Dachsburg-Falkenburg in Heidesheim

Født 16. marts 1729 i Heidesheim, død 11. marts 1818 i Neustrelitz.
(Parret forekommer i alt 9 gange:
I 9. generation også som nr. 318-19, nr. 334-35, nr. 366-67, nr. 398-99, nr. 438-39, nr. 486-87 og nr. 510-11.
I 10. generation som nr. 830-31).
AT12, tavle 398. DS1. tavle 105. DS4, tavle 28

Ane nr. 304

WILHELM IV. Karl Heinrich Friso Graf von Nassau-Dietz, Prince d’Orange 1711-1751

Født 1. september 1711 i Leeuwarden, død 22. oktober 1751 i den Haag. Højt uddannet og var politisk-diplomatisk erfaren. Gav 1713 endeligt afkald på fyrstendømmet Orange i Sydfrankrig. 1747 anerkendt som den første arvelige generalstatholder i Nederlandene samt generaladmiral og generalkaptajn. I sit tyske hjemland arvede han nogle områder fra slægtens andre linier, men også en stor gæld, som han efterhånden fik afdraget. I Nederlandene var der visse forventninger til, at han kunne lette tidligere tiders strenge styre, hvilket dog næsten ikke blev indfriet.
Gift 25. marts 1734 i French Chapel, Saint James’s Palace, London, med:
Ane nr. 305

ANNE Princess of Great Britain and Ireland

Født 2. november 1709 i Hannover, død 12. januar 1759 i den Haag.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 402-03).
AT12, tavle 428. DS1, tavle 65 og 119. NEB12.

Ane nr. 306

AUGUST WILHELM Prinz von Preussen

Født 9. august 1722 i Berlin, død 12. juni 1758 på Oranienburg. Statholder i Pommern, preussisk infanterigeneral, men kunne ikke magte sine militære kommandoer og blev 1757 frataget alle sine poster.
Gift 6. januar 1742 i Berlin med:
Ane nr. 307

LUISE AMALIE Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

Født 29. januar 1722 i Wolfenbüttel, død 13. januar 1780 i Berlin.
(Parret forekommer i alt 8 gange:
I 9. generation også som nr. 308-09, nr. 312-13, nr. 328-29, nr. 360-61, nr. 432-33, nr. 480-81 og 504-05).
AT11, tavle 310. DS1, tavle 64 og 156.

Ane nr. 308

AUGUST WILHELM Prinz von Preussen

og
Ane nr. 309

LUISE AMALIE Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

(Parret er identisk med nr. 306-07).

Ane nr. 310

LUDWIG IX. Landgraf von Hessen-Darmstadt 1768-1790

Født 15. december 1719 i Darmstadt, død 6. april 1790 i Pirmasens.
1742 fransk oberst, men trådte 1743, imod faderens vilje, i preussisk tjeneste, blev general, 1764 tilbage i Darmstadt som generalløjtnant og året efter kejserlig generalfelttøjmester, 1774 russisk generalfeltmarskal. Hans sygelige interesse for militæret resulterede i, at han komponerede flere hundrede soldatermarcher. Landets finansielle situation blev forværret under hans styre, idet han stoppede salget af lejetropper og efterlod landet i en finansiel kaotisk situation.
Gift 12. august 1741 i Zweibrücken med:
Ane nr. 311

Henriette KAROLINE Christiane Louise Pfalzgräfin am Rhein zu Zweibrücken und Birkenfeld

Født 9. marts 1721 i Strasbourg, død 10. marts 1774 i Darmstadt af anstregelse efter en rejse til Rusland.
Kaldet ”den store landgrevinde”, en af de betydeligste fyrstelige kvinder i Europa, der gjorde Darmstadt til et kulturelt centrum med bl.a. digteren Christoph Martin Wieland (oversatte bl.a. Shakespeares værker til tysk), operakomponisten Christoph Gluck (operaen Orpheus og Eurydike m.fl.) og forfatteren og filosoffen Johann Gottfried von Herder.
(Parret forekommer i alt 12 gange:
I 9. generation også som nr. 314-15, nr. 330-31, nr. 362-63, nr. 382-83, nr. 430-31, nr. 434-35, nr. 442-43, nr. 482-83, nr. 490-91, nr. 502-03 og nr. 506-07).
AT12, tavle 399. DS1, tavle 32 og 106. WR.

Ane nr. 312

AUGUST WILHELM Prinz von Preussen

og
Ane nr. 313

LUISE AMALIE Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

(Parret er identisk med nr. 306-07).

Ane nr. 314

LUDWIG IX. Landgraf von Hessen-Darmstadt

og
Ane nr. 315

Henriette KAROLINE Christiane Louise Pfalzgräfin am Rhein zu Zweibrücken und Birkenfeld

(Parret er identisk med nr. 310-11).

Ane nr. 316

KARL Ludwig Friedrich Prinz von Mecklenburg-Strelitz

og
Ane nr. 317

ELISABETH ALBERTINE Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen

(Parret er identisk med nr. 234-35).

Ane nr. 318

GEORG WILHELM Prinz von Hessen-Darmstadt

og
Ane nr. 319

Marie LUISE Albertine Gräfin von Leiningen-Dachsburg-Falkenburg in Heidesheim

(Parret er identisk med nr. 302-03).

Ane nr. 320

LUDWIG Erbprinz von Mecklenburg-Schwerin

og
Ane nr. 321

CHARLOTTE Sophie Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld

(Parret er identisk med nr. 142-43)

Ane nr. 322

JOHANN AUGUST Prinz von Sachsen-Gotha-Altenburg

Født 17. februar 1704 i Gotha, død 8. maj 1767 i Roda.
Som yngre søn uden mulighed for regeringsmagt i kejserlig militærtjeneste, deltog i flere slag, bl.a. i Italien og i Ungarn, og blev på grund af stor dygtighed generalfeltmarskal.
Gift 6. januar 1752 i Roda med:
Ane nr. 323

LUISE Gräfin Reuss zu Schleiz

Født 3. juli 1726 i Staffelstein, død 28. maj 1773 i Roda.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 9. generation også som nr. 462-63).
AT11, tavle 269. DS1, tavle 47. FL1, tavle 170.
(Luise blev gift 1º 27. maj 1743 med Christian Wilhelm Prinz von Sachsen-Gotha-Altenburg (1706-1748), søn af Friedrich II. Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg og Magdalene Auguste Prinzessin von Anhalt-Zerbst).

Ane nr. 324

Karl PETER III. Ulrich Czar af Rusland

og
Ane nr. 325

KATHARINA II. Czarina af Rusland

(Parret er identisk med nr. 176-77).

Ane nr. 326

FRIEDRICH II. Eugen Herzog von Württemberg

og
Ane nr. 327

FRIEDERIKE Sophie Dorothea Markgräfin von Brandenburg-Schwedt

(Parret er identisk med nr. 178-79).

Ane nr. 328

AUGUST WILHELM Prinz von Preussen

og
Ane nr. 329

LUISE AMALIE Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

(Parret er identisk med nr. 306-07).

Ane nr. 330

LUDWIG IX. Landgraf von Hessen-Darmstadt

og
Ane nr. 331

Henriette KAROLINE Christiane Louise Pfalzgräfin am Rhein zu Zweibrücken und Birkenfeld

(Parret er identisk med nr. 310-11).

Ane nr. 332

KARL Ludwig Friedrich Prinz von Mecklenburg-Strelitz

og
Ane nr. 333

ELISABETH ALBERTINE Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen

(Parret er identisk med nr. 234-35).

Ane nr. 334

GEORG WILHELM Prinz von Hessen-Darmstadt

og
Ane nr. 335

Marie LUISE Albertine Gräfin von Leiningen-Dachsburg-Falkenburg in Heidesheim

(Parret er identisk med nr. 302-03).

Ane nr. 336

HEINRICH XXIV. Graf Reuss zu Köstritz 1692-1748

Født 26. juli 1681 i Schleiz, død 24. juli 1748 i Obergreiz (halvbror til nr. 1292).
Var en stor beundrer af pietismen og hjalp den pietistiske præst August Hermann Francke i dennes sociale og religiøse arbejde. Under Store nordiske Krig (1700-1721) gik han i svensk tjeneste og fik den svenske konge Karl XII. til at udstede et edikt til fordel for protestantismen i Schlesien.
Gift 6. maj 1704 i Breslau med:
Ane nr. 337

Marie ELEONORE Emilie Freiin von Promnitz zu Dittersbach

Født 7. maj 1688 på godset Dittersbach, Schlesien, død 12. maj 1776 i Köstritz.
(Parret forekommer i alt 3 gange:
I 10. generation som nr. 700-01 og nr. 814-15).
FL1, tavle 173. SKS, tavle 46.

Ane nr. 338

KARL Sophronius Philipp Graf von Wartensleben und Flodroff

Født 21. september 1680 i Kassel, død 7. oktober 1751 på slottet Dorth ved Deventer i Holland.
1728-1732 polsk-kursachsisk kabinetsminister og 1732-1733 polsk gesandt i England, senere arvemarskal i hertugdømmet Luxemburg.
Gift 19. marts 1706 på godset Kattendijke, Holland, med:
Ane nr. 339

JOHANETTE MARGARETHE Rijksbarones Huyssen van Kattendijke

Født 12. juli 1691 i Middelburg, død 3. maj 1724 på slottet Dorth.
SKS, tavle 33. WAR, del 2, side 99.

Ane nr. 340

JOHANN GEORG Freiherr von Geuder genannt Rabensteiner

Født 22. november 1677 i Bernburg, død 26. marts 1747 i Berlin.
Kansler for Johannitterordenen i Brandenburg.30 Gift 3º 1. januar 1708 i Nordhausen med:
Ane nr. 341

SOPHIE ELEONORE Freiin von Lethmate

Født 23. juli 1687 i Stassfurth, død 21. januar 1714 i Berlin.
SKS, tavle 33. JGB.
(Johann Georg blev gift 1º 8. august 1703 med Elonora Sophie von Mansbach (1680-1704), datter af råd i rigsridderskabskredsen Röhn og Werra Carl von Mansbach,
og gift 2º 11. april 1706 med Louise Hippolita von Bornstädt (1689-1707), datter af kongelig polsk og kursaksisk generalløjtnant Thomas Friedrich von Bornstädt og Louise von der Gröben,
og gift 4º 19. februar 1715 med Sophie Charlotta von der Gröben, datter af domprovst i Havelsberg samt preussisk gehejmeråd von der Gröben).

Ane nr. 342

JOHANN LUDWIG von Bredow

Født 10. april 1697 på Schloss Wagenitz nær Berlin, død 30. april 1765 i Berlin.
Preussisk kavalerioberst.
Gift 1º ca. 1728 på Burg Johannisburg, Østpreussen, med:
Ane nr. 343

HENRIETTE von Borcke

Født 8. januar 1705 i Berlin, død 1739 i Königsberg.
SKS, tavle 33. BRE, side 474ff.
(Johann Ludwig blev gift 2º 1740 med Helene Catharine von der Gröben (1707-1743), datter af kongelig polsk oberst Heinrich Wilhelm von der Gröben og Luise Eleoore Gräfin von Wallenrodt).

Ane nr. 344

HEINRICH ERNST II. Graf zu Stolberg-Wernigerode 1771-1778

Født 7. december 1716 i Wernigerode, død 24. oktober 1778 i Halberstadt.
Domherre og provst ved Sankt Bonifacius Kirche i Halberstadt.
Gift 2º 12. juli 1742 i Köthen med:
Ane nr. 345

CHRISTIANE ANNA Agnes Prinzessin von Anhalt-Köthen

Født 5. december 1726 i Köthen, død 2. oktober 1790 i Wernigerode.
DS1, tavle 78. FL4, tavle 56.
(Heinrich Ernst II. blev gift 1º 11. december 1738 med Marie Elisabeth Gräfin von Promnitz in Pless, Sorau und Triebel (1717-1741), datter af polsk og kursachsisk kabinetsminister Erdmann Graf von Promnitz, Freie Standesherr in Pless, Sorau und Triebel, og Maria Anna Prinzessin von Sachsen-Weissenfels. Hun er søster til nr. 691).

Ane nr. 346

CHRISTOPH LUDWIG II. Graf zu Stolberg-Stolberg 1738-1761

Født 14. marts 1703 i Stolberg, død 20. august 1761 samme sted.
Gift 4. marts 1737 i Rossla med sin kusine (farbrors datter):
Ane nr. 347

LUISE CHARLOTTE Gräfin zu Stolberg-Rossla

Født 5. juni 1716 i Rossla, død 15. juni 1796 i Stolberg.
FL4, tavle 60 og 64.

Ane nr. 348

ALBRECHT KARL FRIEDRICH Graf und Herr von Schönburg-Waldenburg 1754-1765, Graf von Schönburg-Stein und Förbau 1736-1765

Født 20. november 1710 i Stein ved Zwickau, død 7. juni 1765 på Schloss Waldenburg i Sachsen.

Albrecht von Schönburg-Waldenburg


Albrecht Karl Friedrich Graf von Schönburg-Waldenburg

Blev page hos markgrevinden af Brandenburg-Bayreuth, senere gehejmeråd, overstaldmester og kommandant i Hof for markgreven. Fra 1734 overdrost i borggrevskabet Nürnberg og samme år kejserlig gehejmeråd.
Gift 28. oktober 1743 i Stein med:
Ane nr. 349

FRIEDERIKE KAROLINE Henriette von der Marwitz

Født 4. august 1720 i Brandenburg, død 22. april 1763 på Schloss Waldenburg i Sachsen.

Friederike Karoline von der Marwitz


Friederike Karoline von der Marwitz

DS4, tavle 148. SCH. SKS, tavle 69.

Ane nr. 350

HEINRICH XXIII. Graf Reuss zu Köstritz (jüngerer Zweig) 1748-1787

Født 9. december 1722 i Köstritz, død 3. september 1787 samme sted.
Gift 1º 13. februar 1754 i Köstritz med:
Ane nr. 351

ERNESTINE Henriette Sophie Gräfin von Schönburg-Wechselburg und Forderglauchau

Født 2. december 1736 på Schloss Wechselburg, død 10. december 1768 i Köstritz.
DS4, tavle 154, FL1, tavle 173.
(Heinrich XXIII. blev gift 2º 5. februar 1780 i Polzig ved Altenburg med Friederike Dorothee Freiin von Brandenstein (1727-1807), datter af Georg Wilhelm Freiherr von Brandenstein zu Wöhlsdorf og Rosine Christiane von Redwitz).

Ane nr. 352

KARL FRIEDRICH Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp 1702-1739

Født 30. april 1700 i Stockholm, død 18. juni 1739 på godset Rolfshagen i Holsten.
Efter forældrenes tidlige død voksede han op i Sverige, hvor han fik en uddannelse med et lærd og stærkt lutheransk-religiøst præg som en svensk prins. Han havde udsigt til at arve tronen efter den barnløse Karl XII., og denne anså også sin søstersøn for efterfølger. Efter kongens død 1718 tabte han indflydelse og kampen om tronen, og rejste til Mecklenburg, hvor han opholdt sig hos sin rådgiver, godsejeren von Bassewitz. Han søgte støtte forskellige steder i Europa til at arve den svenske trone og kom 1721 til Rusland, hvor han blev venligt modtaget af czaren, tildelt underhold og 1725 gift med czarens datter. Han blev medlem af det russiske Gehejmeråd, og der blev foretaget visse oprustninger med henblik på at vinde hans slesvigske del af hertugdømmerne tilbage fra Danmark, der havde inddraget det i 1721. Efter czarinaens død 1727 mistede Rusland interessen, og han rejste hjem til Kiel til sit lille hertugdømme Gottorp, som han da så for første gang. Her søgte han trøst for de små kårs pinagtigheder i håbet om en bedre fremtid for ham eller hans søn, og i eksercitsen med sin livgrenaderer, små kærlighedseventyr og vinens glæder: tre ting, han havde fået smag for ved hoffet i Sankt Petersborg.
Gift 1. juni 1725 i Sankt Petersborg med:
Ane nr. 353

ANNA Petrovna Storfyrstinde af Rusland

Født 9. marts 1708 i Moskva, død 15. maj 1728 i Kiel.
(Parret forekommer i alt 4 gange:
I 10. generation som nr. 648-49, nr. 888-89 og nr. 984-85).
AT22, tavle 25. DBL4. DS1, tavle 93. DS2, tavle 151.

Ane nr. 354

CHRISTIAN AUGUST Fürst von Anhalt-Zerbst 1742-1747

Født 29. november 1690 i Dornburg, Anhalt, død 16. marts 1747 i Zerbst.
På grund af ringe udsigt til regeringsmagt gik han i preussisk tjeneste og avancerede til generalfeltmarskal og guvernør i Forpommern med residens i Stettin. Var meget præget af Preussen og sin militærtjeneste.
Gift 8. november 1727 i Vechelde med:
Ane nr. 355

JOHANNA ELISABETH Prinzessin von Schleswig-Holstein-Gottorp

Født 24. oktober 1712 på Schloss Gottorp, Schleswig, død 30. maj 1760 i Paris.
Var i modsætning til manden meget antipreussisk og blev til sidst sendt hjem til Zerbst af den preussiske konge Friedrich der Grosse.
(Parret forekommer i alt 4 gange:
I 10. generation som nr. 650-51, nr. 890-91 og nr. 986-87).
AT12, tavle 446. DS1, tavle 79 og 93.

Ane nr. 356

KARL I. ALEXANDER Herzog von Württemberg 1733-1737

Født 24. januar 1684 i Stuttgart, død 12. marts 1737 på Schloss Ludwigsburg.
I kejserlig tjeneste som generalfeltmarskal og deltog under den engelske hertug af Marlborough og prins Eugen i flere slag, bl.a. 1717 ved Beograd mod tyrkerne. 1719 kejserlig statholder i Serbien. Efter sin regeringsovertagelse ryddede han op i landets administration, der var præget af forgængerens elskerindes folk. Skaffede penge til sit hof ved et hæmningsløst salg af embeder, lotteri og udstedelse af handelsmonopoler. Var en udpræget militærtype med et frygtet temperament, førte et udsvævende liv og døde under en karnevalsfest.
Gift 1. maj 1727 i Frankfurt am Main med:
Ane nr. 357

MARIE AUGUSTE Anna Prinzessin von Thurn und Taxis, Gräfin von Valsassina

Født 11. august 1706 i Frankfurt am Main, død 1. februar 1756 i Göppingen.
Levede efter mandens død i Berlin og holdt et stort og glansfuldt hof. Hendes yndlingssøn var den næstældste, Ludwig Eugen, og hun erklærede den ældste (regerende) søn, Karl Eugen, for uægte, hvorefter han holdt hende indespærret.
(Parret forekommer i alt 5 gange:
i 10. generation som nr. 652-53, nr. 816-17, nr. 892-93 og nr. 988-89).
AT12, tavle 342. DS1, tavle 125. DS5, tavle 130.

Ane nr. 358

FRIEDRICH WILHELM Markgraf von Brandenburg-Schwedt 1711-1771

Født 27. december 1700 på Schloss Oranienbaum, død 4. marts 1771 i Wildenbruch.
Preussisk general. En sammensværgelse ville have ham som preussisk konge i stedet for fætteren, soldaterkongen Friedrich Wilhelm I., hvilket mislykkedes.
Gift 10. november 1734 i Potsdam med sin halvfætters (halvfarbrors søns) datter:
Ane nr. 359

SOPHIE Dorothea Marie Prinzessin von Preussen

Født 25. januar 1719 i Berlin, død 13. november 1765 i Schwedt.
(Parret forekommer i alt 5 gange:
i 10. generation som nr. 654-55, nr. 818-19 og nr. 894-95 og nr. 990-91).
AT11, tavle 307. DS1, tavle 155 og 156.

Ane nr. 360

AUGUST WILHELM Prinz von Preussen

og
Ane nr. 361

LUISE AMALIE Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

(Parret er identisk med nr. 306-07).

Ane nr. 362

LUDWIG IX. Landgraf von Hessen-Darmstadt

og
Ane nr. 363

Henriette KAROLINE Christiane Louise Pfalzgräfin am Rhein zu Zweibrücken und Birkenfeld

(Parret er identisk med nr. 310-11).

Ane nr. 364

KARL Ludwig Friedrich Prinz von Mecklenburg-Strelitz

og
Ane nr. 365

ELISABETH ALBERTINE Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen

(Parret er identisk med nr. 234-35).

Ane nr. 366

GEORG WILHELM Prinz von Hessen-Darmstadt

og Ane nr. 367

Marie LUISE Albertine Gräfin von Leiningen-Dachsburg-Falkenburg in Heidesheim

(Parret er identisk med nr. 302-03).