Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


Dronning Margrethe II.s forslægt - Ottende generation8. GENERATION – TIP4-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 128

Karl ANTON AUGUST Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck

Født 10. august 1727 i Marburg, død 12. september 1759 i Stettin af sine sår efter slaget ved Kunersdorf, ved Oderfloden syd for Stettin, mellem Preussen og Rusland/Østrig i Den preussiske Syvårskrig, preussisk generalmajor.
Gift 30. maj 1754 i Königsberg med sin kusine (fasters datter):
Ane nr. 129

FRIEDERIKE Charlotte Antoinette Amalie Burggräfin und Gräfin zu Dohna-Schlobitten

Født 3. juli 1738 i Königsberg, død 21. april 1786 på godset Wolde i Mecklenburg.
DS1, tavle 88. GHG10, side 78f. AT22, tavle 30.
(Friederike blev gift 2º 21. maj 1777 med Friedrich Detlev Graf von Moltke til Wolde m. flere godser i Mecklenburg (1750-1825), søn af Ehrenreich Moltke og Marie Dorothea von Oertzen).

Ane nr. 130

KARL LEOPOLD Graf von Schlieben

Født 3. februar 1723 i Magdeburg, død 16. april 1788 i Königsberg.
Preussisk general og statsminister, ejede godset Sanditten.
Gift 18. januar 1747 i Königsberg med:
Ane nr. 131

MARIE ELEONORA Gräfin von Lehndorff

Født 5. februar 1723 på Steinort, død 9. februar 1800 i Königsberg.
SKS, tavle 16.

Ane nr. 132

FRIEDRICH II. Landgraf von Hessen-Kassel 1760-1785

Født 14. august 1720 i Kassel, død 31. oktober 1785 på Schloss Weissenstein.
Skiftede 1754 til den katolske tro og kom derved i konflikt med protestantiske lande, måtte ved traktat samme år garantere trosfriheden for sine undersåtter. Tre af hans sønner kom til Danmark for at få en protestantisk opdragelse. Preussisk generalfeltmarskal og guvernør i Magdeburg og Wesel. Solgte, ligesom faderen, soldater til andre lande (op imod 5% af den hessiske befolkning), især til England til hjælp i Den nordamerikanske Frihedskrig, og indførte lotteri for at forbedre statsfinanserne, opbyggede et af de mest strålende hoffer i Tyskland og var en stor nyder af teater, ballet og musik. På trods af sine store hofudgifter gav betalingen for soldaterne så megen indtægt, at han efterlod landet med en fyldt statskasse. Han var ingen stærk personlighed, men veg og eftergivende og ved sin regeringstiltrædelse mistroisk anlagt. Opnåede dog i sine 25 regeringsår at blive en elsket fyrste.
Gift 1º 28. juni 1740 i Kassel (ved stedfortræder 8. maj i Saint James’s Palace, London) med (levede adskilt fra 1754):
Ane nr. 133

MARY Princess of Great Britain and Ireland

Født 22. februar 1723 i Leicester House, London, død 14. januar 1772 i Hanau.
På grund af mandens konvertering til katolicismen rejste hun fra ham og boede i Hanau. Var en klog, from og lærd personlighed.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 136-37).
AT12, tavle 385. DS1, tavle 65 og 100. NDB5.
(Friedrich II. blev gift 2º 10. januar 1773 i Berlin med Philippine Auguste Amalie Markgräfin von Brandenburg-Schwedt (1745-1800), datter af Friedrich Wilhelm Markgraf von Brandenburg-Schwedt og Sophie Prinzessin von Preussen).

Ane nr. 134

FREDERIK V. Konge af Danmark og Norge 1746-1766

Født 31. marts 1723 på Københavns Slot, død 14. januar 1766 på Christiansborg Slot, København.

Frederik V. af Danmark


Frederik V. Konge af Danmark og Norge

Han og hans første dronning Louise opnåede stor popularitet takket være hendes ukomplicerede væsen og opblomstringen af forlystelseslivet efter den pietistiske periode under faderen. Frederik V.s regeringstid var en fredstid for Danmark, om end det i 1762 var tæt på en krig med Rusland (afværget af Katharina II.s magtovertagelse, se ane nr. 177). Trods et kostbart forsvarsberedskab oplevede landet et økonomisk opsving, kunst og videnskab blomstrede. For samtiden stod hans regeringstid som en lykkelig og fremgangsrig periode. Det officielle billede af kongen svarede imidlertid ikke til virkeligheden. Han var svag og uselvstændig og havde fået en mangelfuld uddannelse. Magten lå hos medlemmer af Gehejmekonseilet, bl.a. J. H. E. Bernstorff (fætters søn af den Bernstoff nævnt ved ane nr. 1066) og A. G. Moltke. For at undgå skandale måtte Moltke dække over kongens drikkeri og voldelige seksualitet. Så selvom Frederik V. ikke personligt evnede at udøve sin enevældige magt, fungerede staten alligevel takket være hans loyale embedsmænd.
(I sit 2. ægteskab forekommer han 1 gang – som nr. 140).
Gift 1º 11. december 1743 i København (ved stedfortræder 10. november i Hannover) med:
Ane nr. 135

LOUISE Princess of Great Britain and Ireland

Født 7. december 1724 i Leicester House, London, død 19. december 1751 i København.

Louise og Great Britain


Louise Princess of Great Britain and Ireland

Var en livsglad kvinde, nærmest lille og ikke særlig smuk, men i besiddelse af betydelige selskabelige talenter, en stor ynder af dansens glæder og vindende i al sin fine og skære kvindelighed. Det gjorde et udmærket indtryk, at hun straks gav sig til at lære dansk, og i løbet af kort tid formåede hun at vinde en hel nations hengivenhed. Hun døde 27 år gammel, ventende sit sjette barn, af en underlivssygdom, hvilket medførte stor bestyrtelse ved hoffet, og da hun blev begravet, var der landesorg.
(Parret forekommer i alt 3 gange:
I 9. generation som nr. 378-79 og nr. 426-27).
DS1, tavle 65 og 85. SDE7. DBL14, side 489.
(Frederik V. blev gift 2º 1752 med ane nr. 141).

Ane nr. 136

FRIEDRICH II. Landgraf von Hessen-Kassel

og
Ane nr. 137

MARY Princess of Great Britain and Ireland

(Parret er identisk med nr 132-33).

Ane nr. 138
KARL WILHELM Fürst von Nassau-Usingen 1775-1803, Fürst von Nassau-Saarbrücken 1797-1803
Født 9. november 1735 i Usingen, død 17. maj 1803 i Biebrich.
Blev af faderen uddannet godt, var lærd og betegnedes som en ven af bøger. Samtidig var han en hjertelig og venlig person, der ønskede et offentligt venligt hof uden stor etikette og falsk glans. Var religiøs tolerant og oprettede et lærerseminarium.
Gift 16. april 1760 i Heidesheim med:
Ane nr. 139

KAROLINE FELIZITAS Gräfin von Leiningen-Dachsburg-Falkenburg in Heidesheim

Født 22. maj 1734 i Heidesheim, død 8. maj 1810 i Frankfurt am Main.
DS1, tavle 112b. DS4, tavle 28.

Ane nr. 140

FREDERIK V. Konge af Danmark og Norge 1746-1766

(Han er identisk med nr. 134).
Gift 2º 8. juli 1752 på Frederiksborg Slot, Hillerød, med:
Ane nr. 141

JULIANE MARIE Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

Født 4. september 1729 i Wolfenbüttel, død 10. oktober 1796 på Fredensborg Slot.
Kom på grund af sit tillukkede væsen til at stå i skyggen af mandens første hustru. Efter hans død fik hun dog en central rolle som deltager i sammensværgelsen mod Struensee, uden at man på nogen måde kan betragte hende som initiativtager. Det var dog hende, som i januar 1772 sikrede sig den sindssyge Christian VII.s underskrift. Herefter oprettedes et Gehejmestatsråd, hvor arveprins Frederik fik forsædet. Magten gled dog i stigende grad over til hoffet, som via det såkaldte kabinetsstyre kunne regere uden om Gehejmestatsrådet, og de egentlige magthavere blev hende og Ove Høegh-Guldberg. Efter kronprins Frederiks (VI.) kup i 1784 mistede hun sin politiske indflydelse.
DS1, tavle 64 og 100. SDE10.
(Frederik V. blev gift 1743 med ane nr. 135).

Ane nr. 142

LUDWIG Erbherzog von Mecklenburg-Schwerin

Født 6. august 1725 i Grabow, død 12. september 1778 i Schwerin.
Levede et tilbagetrukket liv i byen Gadebusch, der var tildelt ham som apanage.
Gift 14. maj 1755 i Schwerin (ved stedfortræder 25. april i Coburg) med:
Ane nr. 143

CHARLOTTE Sophie Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld

Født 24. september 1731 i Coburg, død 2. august 1810 i Schwerin.
(Parret forekommer i alt 3 gange;
I 8. generation også som nr. 320-21.
I 9. generation som nr. 460-61).
AT12, tavle 494. DS1, tavle 50 og 140.

Ane nr. 144

HENRI Bernadotte

Født 13. oktober 1711 i Pau, departement Béarn, død 31. marts 1780 samme sted.
Prokurator i Pau.
Gift 20. februar 1754 i Boëil-Bezing (lidt sydøst for Pau) med:
Ane nr. 145

JEANNE Saint-Jean

Født 1. april 1728 i Boëil-Bezing, død 31. marts 1780 i Pau.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 192-93).
SKS, tavle 71. TRB, tab. 1 (note). LLB, nr. 96.

Ane nr. 146

FRANÇOIS Clary

Født 24. februar 1725 i Marseille, død 20. januar 1794 samme sted.
Silkehandler og domsmand i Marseille.
Gift 26. juni 1759 i Marseille med:
Ane nr. 147

FRANÇOISE Rose Somis

Født 30. august 1737 i Marseille, død 28. januar 1815 i Paris.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 194-95).
TRB, tabel 1 (note) og 125.

Ane nr. 148

ALEXANDRE François Marie Vicomte de Beauharnais

Født 28. maj 1760 i Fort Royal på øen Martinique i Caribien, død 23. juli 1794 i Paris (guillotineret).
Deltog som fransk soldat på USA’s side i den nordamerikanske frihedskrig, øverstbefalende for den franske Rhinarmé og præsident for Nationalforsamlingen, hvor han var medlem for adelen.
Gift 13. december 1779 i Noisy-le-Grand ved Paris med:
Ane nr. 149

Marie Josèphe Rose dite JOSÉPHINE de Tascher de La Pagerie

Født 23. juni 1763 i Trois-Ilets på øen Martinique i Caribien, død 29. maj 1814 på Chateau de Malmaison i Rueil.

Josephine de Tascher


Joséphine de Tascher de la Pagerie

Var af en rig kreolsk familie. Efter mandens henrettelse reddede hun kun livet ved Robespierres fald samme år. Hun var fremtrædende i det mondæne liv i Paris og blev elskerinde for en fransk general, der overlod hende til sin medgeneral, Napoleon Bonaparte, der ægtede hende, og hun blev sammen med ham kronet i 1804 som de franskes kejserinde. Efter deres skilsmisse 1809 blev hun 1810 hertuginde af Navarra.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 196-97).
DS3-3, tavle 401. JAN. LLB, nr. 100. SDE10. TRB, tabel 126.
(Joséphine blev gift 2º 9. marts 1796 i Paris (skilt 1809) med Napoleon I. Bonaparte, l’Empereur des Française (1769-1821), søn af advokat i Ajaccio på Corsica Charles Marie Bonaparte og Marie Laetitia Ramolino).

Ane nr. 150
MAXIMILIAN I. Joseph König von Bayern 1806-1825, Pfalzgraf von Zweibrücken 1795-1799, Kurfürst von Bayern und der Pfalz 1799-1806
Født 27. maj 1756 i Mannheim, død 13. oktober 1825 på Schloss Nymphenburg ved München.

Maximilian I. von Bayern


Maximilian I. König von Bayern

Oprindelig fransk officer ved regimentet "Royale Alsace" i Strasbourg, under Napoleons-krigene tilhænger af denne og opnåede store landudvidelser og kongetitel. Fra 1813 støttede han Frankrigs fjender og beholdt derved det meste af sine besiddelser. Indførte 1817, under indflydelse af sønnen Ludwig, en liberal forfatning, og var på grund af sin ligefremhed og joviale optræden en elsket fyrste.
Gift 1º 30. september 1785 i Darmstadt med:
Ane nr. 151

Marie Wilhelmine AUGUSTE Prinzessin von Hessen-Darmstadt

Født 14. april 1765 i Darmstadt, død 30. marts 1796 i Rohrbach am Neckar.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 198-99).
AT11, tavle 200. DS1, tavle 34 og 105.
(Maximilian I. blev gift 2º 9. marts 1797 i Karlsruhe med datter af en kusine til første hustru Friederike Auguste Wilhelmine Prinzessin von Baden (1776-1841), datter af Karl Ludwig Erbprinz von Baden og Amalie Prinzessin von Hessen-Darmstadt).

Ane nr. 152
WILHELM V. Batavus Fürst von Nassau-Dietz, Prince d’Orange 1751-1795, Fürst von Fulda und Corvey 1802-1806
Født 8. marts 1748 i den Haag, død 9. april 1806 i Braunschweig.
Statholder i Nederlandene. Var en upopulær hersker og blev efter et oprør 1787 forjaget af indbyggerne i Amsterdam. Dog genindsat ved hjælp af svogerens preussiske tropper. Igen forjaget fra sit land af Napoleon i 1805.
Gift 4. oktober 1767 i Berlin med:
Ane nr. 153

Friederike Sophie WILHELMINE Prinzessin von Preussen

Født 7. august 1751 i Berlin, død 9. juni 1820 på slottet Het Loo ved Apeldoorn.
AT21, tavel 36. DS1, tavle 119 og 156.

Ane nr. 154

FRIEDRICH WILHELM II. König von Preussen, Kurfürst von Brandenburg 1786-1797

Født 25. september 1744 i Berlin, død 16. december 1797 i Marmorpalais, Potsdam.
Var dårligt forberedt til kongemagten, bl.a. fordi hans farbror Friedrich II. der Grosse nærede mistro til hans evner som regent. Kom hele sin regeringstid til at stå i skyggen af stærke ministre og var i en del år under stærk indflydelse af sin elskerinde. Han var en religiøs sværmer, der elskede klassicismens pragt, og musiklivet i Berlin oplevede i hans regeringstid en blomstring.
Gift 2º 14. juli 1769 på Schloss Charlottenburg, Berlin, med:
Ane nr. 155

FRIEDERIKE Louise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

Født 16. oktober 1751 i Prenzlau, død 25. februar 1805 i Berlin.
(Parret forekommer i alt 7 gange:
I 8. generation også som nr. 156-57, nr. 164-65, nr. 180-81, nr. 216-17, nr. 240-41 og nr. 252-53).
AT11, tavle 310. DS1, tavle 106 og 156. SDE7.
(Friedrich Wilhelm II. blev gift 1º 14. juli 1765 på Schloss Charlottenburg, Berlin, (skilt 1769) med sin kusine Elisabeth Christina Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel (1746-1840), datter af Karl I. Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel og Philippine Charlotte Prinzessin von Preussen).

Ane nr. 156

FRIEDRICH WILHELM II. König von Preussen, Kurfürst von Brandenburg

og
Ane nr. 157

FRIEDERIKE Louise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 154-55).

Ane nr. 158

KARL II. Herzog (Grossherzog 1815) von Mecklenburg-Strelitz 1794-1816

Født 10. oktober 1741 i Mirow, død 6. november 1816 i Neustrelitz.
Britisk-hannoveransk generalfeltmarskal, guvernør i Hannover, 1762 portugisisk artillerikommandant, indførte i sit eget land sociale reformer, fremmede skolevæsenet og læreruddannelsen, ligesom han opbyggede en egentlig administration i landet. Udarbejdede planer for et tysk kejserrige under Preussens ledelse (hvilket dog først blev gennemført 1871).
Gift 1º 18. september 1768 i Darmstadt med:
Ane nr. 159

FRIEDERIKE Karoline Luise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

Født 20. august 1752 i Darmstadt, død 22. maj 1782 i Hannover.
(Parret forekommer i alt 7 gange:
I 8. generation også som nr. 166-67, nr. 182-83, nr. 218-19, nr. 242-43 og nr. 254-55.
I 9. generation som nr. 414-15).
AT12, tavle 497. DS1, tavle 105 og 141B.
(Karl II. blev gift 2º 28. september 1784 i Darmstadt med Charlotte Prinzessin von Hessen-Darmstadt (1755-1785), søster til hans første hustru).

Ane nr. 160

FRIEDRICH FRANZ I. Herzog (Grossherzog 1815) von Mecklenburg-Schwerin 1785-1837

Født 10. december 1756 i Schwerin, død 1. februar 1837 på Schloss Ludwigslust.

Friedrich Franz I. von Mecklemburg-Schwerin


Friedrich Franz I. Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin

Stred med de forskellige stænder om liberale reformer, men holdt fast ved det gamle, og de nye strømninger gik fuldstændigt udenom landet. 1819 ophævede han dog livegenskabet og indførte et landskoleseminarium for krongodsets besiddelser. Undlod 1834 medlemskab af det tyske toldforbund, da han stadig var tilhænger af det gamle tyske rige (opløst 1806). Julirevolutionen 1830, der ramte så mange tyske stater, gik fuldstændigt uden om Mecklenburg, men alligevel indførte han en ny forfatning. Kunne godt lide at blande sig med den laveste del af befolkningen og var særdeles vellidt af disse.
Gift 1. juni 1775 i Gotha med:
Ane nr. 161

LUISE Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg

Født 9. marts 1756 i Roda, død 1. januar 1808 på Schloss Ludwigslust.

Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg


Luise Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg

(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 230-31).
ATT12, tavle 495. DS1, tavle 47 og 141A.

Ane nr. 162

PAUL I. Petrovitsch Czar af Rusland

og
Ane nr. 163

SOPHIE Dorothea Auguste Luise Prinzessin von Württemberg

(Parret er identisk med nr. 88-89).

Ane nr. 164

FRIEDRICH WILHELM II. König von Preussen, Kurfürst von Brandenburg

og
Ane nr. 165

FRIEDERIKE Louise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 154-55).

Ane nr. 166

KARL II. Grossherzog von Mecklenburg-Strelitz

og
Ane nr. 167

FRIEDERIKE Karoline Luise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 158-59)

Ane nr. 168

HEINRICH IX. Graf Reuss zu Köstritz (mittlerer Zweig) 1748-1780

Født 15. september 1711 i Köstritz, død 16. september 1780 i Berlin.
Regerede sammen med 2 brødre, men gik i preussisk tjeneste, var ven og fortrolig med kongen, Friedrich der Grosse. Preussisk overhofmarskal, krigsminister og general. Ejede godserne Primkenau (senere i Augustenborg-hertugernes eje), Trebschen, Radewisch med flere godser i Schlesien.
Gift 7. juni 1743 på slottet Dorth ved Deventer i Holland med:
Ane nr. 169

AMALIE Espérance Gräfin von Wartensleben und Flodroff

Født 1. marts 1715 på slottet Dorth, død 22. april 1787 i Berlin.
AT21, tavle 582. FL1, tavle 174. WAR, del 2, side 141.

Ane nr. 170

FRIEDRICH CHRISTOPH Freiherr von Geuder genannt Rabensteiner

Født 22. oktober 1710 i Halberstadt, død 16. juli 1770 i Berlin.
Preussisk gehejmeråd og overhofmarskal hos den preussiske kronprinsenke (ane nr. 307).
Gift 9. marts 1753 i Berlin med:
Ane nr. 171

JOHANNA WILHELMINE von Bredow

Født ca. 1729 i Königsberg, død 1. oktober 1758 i Berlin.
SKS, tavle 33. BRE, side 486.

Ane nr. 172

CHRISTIAN FRIEDRICH Graf zu Stolberg-Wernigerode 1778-1824, zu Stolberg-Gedern 1804-1824

Født 8. januar 1746 i Wernigerode, død 26. maj 1824 på Peterswaldau i Schlesien.
Domdekan i Halberstadt 1796 og provst i Walbeck, 1765 ejede godserne Peterswaldau, Kreppelhof og Jannowitz i Schlesien.
Gift 11. november 1768 i Wernigerode med:
Ane nr. 173

AUGUSTE ELEONORE Gräfin zu Stolberg-Stolberg

Født 10. januar 1748 i Stolberg, død 12. december 1821 på Peterswaldau i Schlesien.
FL4, tavle 56 og 60.

Ane nr. 174
OTTO KARL Friedrich 1te Fürst von Schönburg 1790-1800, Herr und Graf zu Schönburg-Glauchau und Hartenstein 1786-1790
Født 2. februar 1758 på Schloss Waldenburg i Sachsen, død 29. januar 1800 på Schloss Lichtenstein i Sachsen.
Gift 9. december 1779 i Köstritz med:
Ane nr. 175

HENRIETTE Eleonora Elisabeth Gräfin Reuss zu Köstritz (jüngerer Zweig)

Født 28. marts 1755 i Köstritz, død 14. september 1829 på Schloss Lichtenstein i Sachsen.
DS4, tavle 148. FL1, tavle 173. SKS, tavle 69.

Ane nr. 176
Karl PETER III. Ulrich Czar af Rusland januar-juli 1762 (afsat af hustruen), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp 1739-1762
Født 21. februar 1728 i Kiel, død 17. juli 1762 i Ropscha (myrdet).
I en tidlig alder forældreløs og fik derefter en opdragelse, som ikke tog tilstrækkeligt hensyn til hans svagelige helbred og utvivlsomt degenererede anlæg, der synes at stamme fra sjælelige sygdomme i både fædrene og mødrene slægt. Det had til Danmark, som gennem generationer var vokset op i hans slægt, og som havde fyldt hans far under dennes forgæves kamp for at genvinde den hertugelige del af Slesvig, fik hos ham en næsten monoman karakter. Modsatte sig gennem årene en løsning af det gottorpske spørgsmål med Danmark, som czar sluttede han forbund med Preussen og lod i 1762 en russisk hær marchere gennem Nordtyskland mod Danmark. Dette, sammen med voldsomme indre reformer, gjorde de herskende klasser, adelen og hæren, til hans fjender. En sammensværgelse under ledelse af hustruen tvang ham til at underskrive en abdikationserklæring i juli 1762, og en uge efter blev han dræbt under et drikkelag.
Gift 1. september 1745 i Sankt Petersborg med sit næstsøskendebarn:
Ane nr. 177
KATHARINA II. Czarina af Rusland 1762 -1796 (født SOPHIE AUGUSTE Friederike Prinzessin von Anhalt-Zerbst) Født 2. maj 1729 i Stettin, død 17. november 1796 på slottet Tsarskoia Selo.

Katharina II. af Rusland


Katharina II. Czarina af Rusland

Efter mandens afsættelse kejserinde af Rusland og lagde som sådan stor vægt på at være den oplyste monark. Hendes vigtigste reform var sækulariseringen af kirkegodset 1764, hvorved de livegne bønder juridisk blev frie undersåtter. En nedsat kommission til kodificering af forholdet blev dog opløst, men det efterladte arbejde blev senere grundlag for hendes følgende lovgivning. Selvom hun kraftigt nedskar militærudgifterne, vandt hun flere militære sejre og landvindinger, bl.a. ved Polens deling Hviderusland, Ukraine og Lithauen.
(Parret forekommer i alt 4 gange:
I 9. generation som nr. 324-25, nr. 444-45 og nr. 492-93).
DBL4, side 514. DS1, tavle 79 og 93. DS2, tavle 152. SDE10.

Ane nr. 178

FRIEDRICH II. Eugen Herzog von Württemberg 1795-1797

Født 21. januar 1732 i Stuttgart, død 22. december 1797 på Schloss Hohenheim.
Var oprindeligt kannik i Salzburg i Østrig, men gik over til den lutherske tro og kom i preussisk militærtjeneste. I Den preussiske Syvårskrig 1756-1763 kom han til at stå overfor sine katolske brødre. 1769 württembergsk guvernør i grevskabet Mömpelgard, som han forsøgte at sælge til Frankrig, og derved kom han i modsætningsforhold til broderen Karl Eugen. Under de franske revolutionskrige 1795-1796 var han kejserlig og preussisk generalfeltmarskal, og hans land led meget under krigene. For at genrejse landet indkaldte han, for første gang i mange år, en landdag med ret til skatteudskrivning. Regerede mildt og retfærdigt, da han havde den overbevisning, at han før eller senere skulle stå til regnskab for Guds domstol.
Gift 29. november 1753 i Schwedt med:
Ane nr. 179

FRIEDERIKE Sophie Dorothea Markgräfin von Brandenburg-Schwedt

Født 18. december 1736 i Schwedt, død 9. marts 1798 i Stuttgart.
(Parret forekommer i alt 5 gange:
I 9. generation som nr. 326-27, nr. 408-09, nr. 446-47 og nr. 494-95).
AT21, tavle 343. DS1, tavle 125 og 155. NDB5.

Ane nr. 180

FRIEDRICH WILHELM II. König von Preussen, Kurfürst von Brandenburg

og
Ane nr. 181

FRIEDERIKE Louise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 154-55).

Ane nr. 182

KARL II. Grossherzog von Mecklenburg-Strelitz

og
Ane nr. 183

FRIEDERIKE Karoline Luise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 158-59).

Ane nr. 184

FRIEDRICH Prinz von Baden-Durlach

Født 7. oktober 1703 i Stuttgart, død 26. marts 1732 samme sted.
Kejserlig generalvagtmester. Fik en mangelfuld opdragelse, imod alle badiske traditioner, og levede senere et vildt og hæmningsløst liv, der til sidst var årsag til hans død.
Gift 2. juli 1727 i Leeuwarden med:
Ane nr. 185

Anna CHARLOTTE AMALIE Prinzessin von Nassau-Dietz, Princesse d’Orange

Født 13. oktober 1710 i Leeuwarden, død 17. september 1777 i Durlach.
Var af natur en tungsindig person.
(Parret forekommer i alt 4 gange:
I 8. generation også som nr. 208-09.
I 10. generation som nr. 760-61 og nr. 856-57).
ATT12, tavle 371. DS1, tavle 119 og 133.

Ane nr. 186

LUDWIG Heinrich Philipp Freiherr Geyer von Geyersberg

Født 1729, døbt 23. januar i Urach, død 19. januar 1773 i Karlsruhe.
Badisk kammerjunker og kommandant.
Gift 2. september 1756 i Mömpelgard med:
Ane nr. 187

MAXIMILIANE CHRISTIANE Gräfin von Sponeck

Født 14. maj 1730 i Stuttgart, død 1. februar 1804 i Karlsruhe.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
i 8. generation også som nr. 210-11).
SKS, tavle 5. ABDI, side 168ff.

Ane nr. 188

GUSTAF III Konung av Sverige 1771-1792

Født 24. januar 1746 i Stockholm, død 29. marts 1792 samme sted (skudt ved et maskebal på Kungliga Teatern).

Gustaf III. av Sverige


Gustaf III. Konung av Sverige

Nært knyttet til sin mor (søster til Friedrich der Grosse af Preussen) og delte hendes interesse for kunst, musik og teater. Han havde stor modvilje mod indskrænkning af kongemagten, som han derimod fik stærkt styrket ved et kup 1772, hvorefter rigets finanser blev saneret, reformer indført og trykkefriheden indskrænket, men religionsfriheden udvidet. Han var en stor mæcen, der bl.a. støttede Bellman, og 1786 grundlagde han Svenska Akademien. Han udfoldede sig selv som dramatiker med danskerhad, patriotisme og forherligelse af sine forgængere. Politisk fik han det gradvist vanskeligere. 1788 foretog han et mislykket angreb på Rusland, 1789 gav endnu et kup ham næsten enevældig magt, adelens privilegier blev beskåret, og ikke-adelige fik mulighed for at deltage i statsstyrelsen på længere sigt. Men bl.a. yderligere krigshandlinger mod Rusland førte til utilfredshed, og under et maskebal i den kongelige opera blev Gustav skudt i ryggen og døde 13 dage senere. Et officersforbund "Anjala-forbundet" stod formentlig bag mordet på ham. Hans ægteskab var problematisk. Da dronningen efter 12 års ægteskab blev gravid, såede Gustavs mor tvivl om faderskabet, hvilket førte til et brud med hende.
Gift 1. oktober 1766 på Christiansborg Slot, København, med:
Ane nr. 189

SOPHIE MAGDALENE Prinsesse af Danmark

Født 3. juli 1746 på Christiansborg Slot, København, død 21. august 1813 på Ulriksdal Slott ved Stockholm.

Sophie Magdalene af Danmark


Sophie Magdalene Prinsesse af Danmark

Hendes ægteskab kom i stand af politiske grunde og på trods af, at hendes tilkommende svigerfar var udpræget danskfjendtlig, og svigermoderen absolut ønskede en brud fra sit eget fødeland, Preussen. Hun havde et behageligt udseende og en statelig figur, men blev aldeles skræmt af sin afvisende mand og uviljen fra omgivelserne ved hoffet. To år efter brylluppet kom der en forbedring af forholdet mellem ægtefællerne, men noget ægteskabeligt samliv kom ikke i stand før 1775, da hofstaldmester A. F. Munck efter kongens ønske og til dronningens oprigtige glæde sammenførte parret. Efter Muncks egne oplysninger måtte han på grund af kongens "bristande förmåga" i detaljer hjælpe ham, hver gang han besøgte hende. Dette førte til fremkomsten af det, efter alt at dømme ubegrundede, rygte (spredt af bl.a. kongens mor), at Munck var dronningens elsker og far til kronprinsen, født 1778. De konflikter, der opstod heraf, førte til, at dronningen blev indesluttet og isoleret, og da hun manglede litterære og kunstneriske interesser, koncentrerede hun sig om velgørenhed samt overvågning af sine kostbare klæder og smykker.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 212-13).
AT22 tavle 66. DS1, tavle 85 og 93. DS2, tavle 118. SMK7.

Ane nr. 190

KARL Ludwig Prinz von Baden

Født 14. februar 1755 i Karlsruhe, død 16. december 1801 i Arboga, Sverige, på en rejse fra Sankt Petersborg i Rusland til Sverige. General i den russiske hær og generalfeltvagtmester i den Schwabiske Kreds i Tyskland. Han, der besad gode evner og var en statelig og energisk person, døde ved et styrt med en væltende rejsekaret.
Gift 15. juli 1774 i Darmstadt med sin kusine (mors broderdatter):
Ane nr. 191

AMALIE Friederike Prinzessin von Hessen-Darmstadt

Født 20. juni 1754 i Prenzlau, død 21. juli 1832 på Schloss Bruchsal.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 214-15).
AT12, tavle 373. DS1, tavle 106 og 134.

Ane nr. 192

HENRI Bernadotte

og
Ane nr. 193

JEANNE Saint-Jean

(Parret er identisk med nr. 144-45).

Ane nr. 194

FRANÇOIS Clary

og
Ane nr. 195

FRANÇOISE Rose Somis

(Parret er identisk med nr. 146-47).

Ane nr. 196

ALEXANDRE François Marie Vicomte de Beauharnais

og
Ane nr. 197

Marie Rose JOSÉPHINE de Tascher de la Pagerie

(Parret er identisk med nr. 148-49).

Ane nr. 198

MAXIMILIAN I. Joseph König von Bayern

og
Ane nr. 199

Marie Wilhelmine AUGUSTE Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 150-51).

Ane nr. 200

KARL Christian Fürst von Nassau-Weilburg 1753-1788

Født 16. januar 1735 i Weilburg, død 28. november 1788 i Münsterdreissen ved Kirchheim.
Var en stor beundrer af den preussiske konge Friedrich der Grosse og gik i hans tjeneste for at undgå at kæmpe imod ham i Den preussiske Syvårskrig. Kredsoberst i den oberrheinske kreds, senere kejserlig feltmarskal og i nederlandsk tjeneste, guvernør i Bergen-op-Zoom. Som regent i sit land støttede han skole- og uddannelsesvæsenet og oprettede lærerseminarier.
Gift 5. marts 1760 i den Haag med:
Ane nr. 201

Wilhelmine KAROLINE Prinzessin von Nassau-Dietz, Princesse d’Orange

Født 28. februar 1743 i Leeuwarden, død 6. maj 1787 i Kirchheimbolanden.
AT12, tavle 419. DS1, tavle 114 og 119.

Ane nr. 202

Wilhelm GEORG III. Burggraf von Kirchberg, Graf zu Sayn-Hachenburg 1751-1777

Født 23. april 1751 på Schloss Hachenburg, død 7. februar 1777 samme sted.
Gift 1. juni 1771 i Obergreiz med:
Ane nr. 203

ISABELLA Auguste Prinzessin Reuss zu Greiz

Født 7. august 1752 i Obergreiz, død 10. oktober 1824 på Schloss Hachenburg.
FL1, tavle 168. FL4, tavle 75.

Ane nr. 204

FRIEDRICH I. Wilhelm Karl Herzog (Kurfürst 1803, König 1806) von Württemberg 1797-1816

Født 6. november 1754 i Treptow ved Riga i Letland, død 30. oktober 1816 i Stuttgart.
Deltog som preussisk oberst 1778-79 i Den bayerske Arvefølgekrig, derefter russisk general og guvernør i Finland og Livland, men forlod 1786 landet på grund af uenighed med czarina Katharina II. Var en forfængelig tyrannisk karakter og levede et hæmningsløst ødselt liv. Han var umådelig tyk, og Napoleon mente, at man i ham kunne se naturens bevis på, hvor langt den menneskelige hud kunne udvides. Var en varm tilhænger af Napoleon, og først i november 1813 efter slaget ved Leipzig, vendte han sig imod ham, var derfor tæt på at blive afsat som fyrste. Sine sidste år brugte han indenrigspolitisk og arbejdede, efter forslag fra stænderforsamlingerne, med en friere forfatning, der dog blev afvist af Landdagen, da den fastholdt fyrstens ”gode gamle ret”. Han døde dog forinden forfatningsstriden var tilendebragt.
Gift 1º 15. oktober 1780 (skilt 1786) i Braunschweig med:
Ane nr. 205

AUGUSTE Karoline Friederike Luise Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Braunschweig

Født 3. december 1764 i Braunschweig, død 27. september 1788 i Lohde ved Reval i Estland.
Var en flegmatisk og godmodig natur, men blev under opholdet i Rusland uvenner med Katharina II. og sat i fangeskab.
AT12, tavle 343. DS1, tavle 66 og 126a. NDB5.
(Friedrich I. blev gift 2º 18. maj 1797 i Chapel Royal, Saint James’s Palace, London, med Charlotte Auguste Matilda Princess of Great Britain and Ireland (1766-1828), datter af George III. King of Great Britain and Ireland og Charlotte Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz).

Ane nr. 206
FRIEDRICH Herzog von Sachsen-Altenburg 1826-1834, Herzog von Sachsen-Hildburghausen 1780-1826
Født 29. april 1763 i Hildburghausen, død 29. september 1834 i Altenburg.
Overtog faderens statsgæld, indskrænkede hofpragten og afdrog til en vis grad gælden, 1810 bayersk feltmarskalløjtnant, støttede uddannelses- og socialvæsenet og oprettede seminarier og håndværkerskoler for fattige børn samt ordnede forsørgelsen af fattige. Han døde som en højt elsket fyrste i sit land.
Gift 3. september 1785 i Hildburghausen med:
Ane nr. 207

CHARLOTTE Georgine Luise Friederike Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz

Født 17. november 1769 i Hannover, død 14. maj 1818 i Hildburghausen.
AT11, tavle 276. DS1, tavle 49 og 141B.

Ane nr. 208

FRIEDRICH Prinz von Baden-Durlach

og
Ane nr. 209

Anna CHARLOTTE AMALIE Prinzessin von Nassau-Dietz, Princesse d’Orange

(Parret er identisk med nr. 184-85).

Ane nr. 210

LUDWIG Heinrich Philipp Freiherr Geyer von Geyersberg

og
Ane nr. 211

MAXIMILIANE CHRISTIANE Gräfin von Sponeck

(Parret er identisk med nr. 186-87).

Ane nr. 212

GUSTAF III Konung av Sverige

og
Ane nr. 213

SOPHIE MAGDALENE Prinsesse af Danmark

(Parret er identisk med nr. 188-89).

Ane nr. 214

KARL Ludwig Prinz von Baden

og
Ane nr. 215

AMALIE Friederike Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 190-91).

Ane nr. 216

FRIEDRICH WILHELM II. König von Preussen, Kurfürst von Brandenburg

og
Ane nr. 217

FRIEDERIKE Louise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 154-55).

Ane nr. 218

KARL II. Grossherzog von Mecklenburg-Strelitz

og
Ane nr. 219

FRIEDERIKE Karoline Luise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 158-59).

Ane nr. 220

KARL AUGUST Herzog (Grossherzog 1815) von Sachsen-Weimar-Eisenach 1758-1828

Født 3. september 1757 i Weimar, død 14. juni 1828 i Graditz.
1816 udstedte han den første konstitutionelle tyske forfatning, som han forsvarede imod reaktionen, og 1817 billigede han radikale studenters protest mod reaktionen under den såkaldte Wartburgfest, hvor de tyske farver "sort-rød-gul" præsenteredes for første gang. Havde som ung mødt Goethe og fik ham 1775 til at flytte til Weimar, hvor han indtrådte i hertugdømmets styrelse (som minister og gehejmeråd). Hertugen blev flere gange ledsaget af Goethe på rejser, og det nære forhold mellem de to varede til hertugens død og var afgørende for, at Weimar i hans regeringstid var et midtpunkt i Tysklands litterære liv.
Gift 3. oktober 1775 i Karlsruhe med:
Ane nr. 221

LUISE Auguste Prinzessin von Hessen-Darmstadt

Født 30. januar 1757 i Berlin, død 14. februar 1830 i Weimar.
Var fra ung religiøst indstillet, men samtidig under indflydelse af bl.a. Klopstock og Goethe. Under en rejse til Schweiz blev hun stærkt optaget af præsten og forfatteren J. K. Lavaters forelæsninger om de menneskelige karakteregenskaber. Hun og manden var oprigtigt indtaget i hinanden, optaget af deres fælles litterære interesse. Senere følte hun ægteskabet som et kedeligt pligtægteskab og stod helt i skyggen af sin svigermor. Selv efter dennes død udtalte hun, at hun og hoffet næsten ikke kendte hinanden. Efter dobbeltslaget ved Jena og Auerstädt 1806 blev Weimer besat og plyndret af franske soldater, og hun mødte her Napoleon personligt. Denne truede med at afsætte hendes mand, der var i felten med preussiske tropper, men ved en fast og bestemt holdning, der gjorde indtryk på Napoleon, fik hun dette afværget og også plyndringerne stoppet. Efter dette var hun en elsket og anerkendt landsmoder, der var omfattet af stor kærlighed fra sin mand, og hun blev hans betroede politiske rådgiver. Af Goethe blev hun betegnet som ”Engelen Luise”.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 244-45).
AT11, tavle 265. DS1, tavle 46 og 106. NDB11. NDB15. SDE10.

Ane nr. 222

PAUL I. Petrovitsch Czar af Rusland

og
Ane nr. 223

SOPHIE Dorothea Auguste Luise Prinzessin von Württemberg

(Parret er identisk med nr. 88-89).

Ane nr. 224

ERNST FRIEDRICH Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1764-1800

Født 8. marts 1724 i Saalfeld, død 8. september 1800 i Coburg.
Ved sin regeringstiltrædelse overtog han et uhyggeligt gældsat land, der var tæt på statsbankerot og blev 1773 sat under kejserlig administration.
Gift 23. april 1749 i Wolfenbüttel med:
Ane nr. 225

SOPHIE ANTONIE Prinzessin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

Født 23. januar 1724 i Wolfenbüttel, død 17. maj 1802 i Coburg.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 236-37).
AT11, tavle 279. DS1, tavle 50 og 64.

Ane nr. 226

HEINRICH XXIV. Graf Reuss zu Ebersdorf 1747-1779

Født 22. januar 1724 i Ebersdorf, død 13. maj 1779 samme sted.
Regerede enevældigt, var ofte i strid med stænderne og gældsatte landet stærkt. Var en førende pietist, hans moster var gift med Brødremenighedens grundlægger, grev Zinzendorf.
Gift 28. juni 1754 i Thurnau med:
Ane nr. 227

KAROLINE ERNESTINE Gräfin von Erbach-Schönberg

Født 20. juli 1727 i Gedern, død 22. april 1796 i Ebersdorf.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 8. generation også som nr. 238-39).
AT12, tavle 580. DS5, tavle 8. FL1, tavle 172.

Ane nr. 228

ERNST II. Ludwig Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg 1772-1804

Født 30. januar 1745 i Gotha, død 20. april 1804 samme sted.
Var stærkt optaget af sit folks ve og vel, højere end sit eget. Under en hungersnød 1771, hvor priserne steg voldsomt, og der var megen sygdom blandt folk, solgte han billigt korn fra hoffets lagre, mens han selv købte mere i andre lande. Holdt, ligesom faderen, stort hof, men var alligevel sparsommelig og fik derved styr på landets finanser, ligesom han stoppede salget af lejesoldater til andre lande. 1795 måtte han stille et regiment til rådighed for den tyske kejsers tropper, men for at spare soldater sendte han et dragonregiment, da disse talte for tre fodfolk. Han var grebet af den amerikanske revolution og frihedskrig i 1770’erne og i begyndelsen også af den franske revolution (fik dog afsky for den, da den udviklede sig til et blodbad) og overvejede at frasige sig tronen og leve et stille liv helliget videnskabelige studier. Til formålet købte han 1794 et landområde i Ohio i Amerika. Forbedrede uddannelses- og forskningsvæsenet, oprettede 1787 et lærerseminarium i Gotha. Lærernes løn blev stærkt forbedret for derved at tiltrække de bedste lærerkræfter og videnskabsfolk. Samlede, gennem lærde folk, på astronomiske skrifter og bøger og afholdt 1798 den 1. internationale astronomikongres. Han udgav også selv enkelte værker om astronomi og om skak, hvor han var en sand mester.
Gift 21. marts 1769 i Meiningen med sin mors kusine:
Ane nr. 229

Marie CHARLOTTE Amalie Ernestine Wilhelmine Henriette Philippine Prinzessin von Sachsen-Meiningen

Født 11. september 1751 i Frankfurt am Main, død 25. april 1827 i Genova, Italien.
En højt uddannet og luthersk kvinde. Hun levede ret hurtigt adskilt fra manden.
ADB6. AT11, tavle 270. DS1, tavle 47 og 48.

Ane nr. 230

FRIEDRICH FRANZ I. Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin

og
Ane nr. 231

LUISE Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg

(Parret er identisk med nr. 160-61).

Ane nr. 232

FREDERICK LOUIS Prince of Great Britain and Ireland, Prince of Wales, Duke of Edinburgh 1726, Duke of Cornwall and Rothesay 1727

Født 20. januar 1707 i Hannover, død 31. marts 1751 i Leicester House, London.
Fik en mangelfuld opdragelse, hvilket fik følger i det senere liv. Forsøgte at spille en rolle som en generøs og jovial mæcen og forsøgte sig også forgæves som digter. Robert Walpole (se under faderen) udtalte om ham, at ”den bedste egenskab ved ham er hans bedstemor, mens det værste er hans falskhed og ligegyldighed over for sandheden”. Han levede meget udsvævende med elskerinder og stiftede en enorm gæld. Blev konsekvent holdt uden for statsanliggender og forbudt at gå i kirke. På grund af det dårlige forhold til faderen konspirerede han med oppositionelle kredse og støttede dannelse af et oppositionsparti, Tory-partiet, der senere blev til det konservative parti, og dermed topartisystemet i England. Hans pludselige død medførte rygter om giftmord.
Gift 27. april 1736 i Chapel Royal, Saint James’s Palace, London, med:
Ane nr. 233

AUGUSTA Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg

Født 30. november 1719 i Gotha, død 8. februar 1772 i Carlton House, London.
En stolt, herskesyg og beregnende person, der brugte sin indflydelse for at få sin yndling John Stuart, Earl of Bute, til magten som premierminister, hvilket gjorde hende forhadt.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 10. generation som nr. 822-23).
AT11, tavle 60. DS1, tavle 47 og 65. NDB5.

Ane nr. 234

KARL Ludwig Friedrich Prinz von Mecklenburg-Strelitz

Født 23. februar 1708 i Strelitz, død 5. juni 1752 i Mirow. Fik efter megen strid tildelt herskabet Mirow-Nemerow som apanage og levede fuldstændig tilbagetrukket.
Gift 5. februar 1735 i Eisfeld med:
Ane nr. 235

ELISABETH ALBERTINE Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen

Født 3. august 1713 i Hildburghausen, død 29. juni 1761 i Neustrelitz.
(Parret forekommer i alt 8 gange:
i 9. generation som nr. 316-17, nr. 332-333, nr. 364-65, nr. 436-37, nr. 484-85 og nr. 508-09.
I 10. generation som nr. 828-29).
AT12, tavle 497. DS1, tavle 49 og 140.

Ane nr. 236

ERNST FRIEDRICH Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld

og
Ane nr. 237

SOPHIE ANTONIE Prinzessin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel

(Parret er identisk med nr. 224-25).

Ane nr. 238

HEINRICH XXIV. Graf Reuss zu Ebersdorf

og
Ane nr. 239

KAROLINE ERNESTINE Gräfin von Erbach-Schönberg

(Parret er identisk med nr. 226-27).

Ane nr. 240

FRIEDRICH WILHELM II. König von Preussen, Kurfürst von Brandenburg

og
Ane nr. 241

FRIEDERIKE Louise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 154-55).

Ane nr. 242

KARL II. Grossherzog von Mecklenburg-Strelitz

og
Ane nr. 243

FRIEDERIKE Karoline Luise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 158-59).

Ane nr. 244

KARL AUGUST Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach

og
Ane nr. 245

LUISE Auguste Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 220-21).

Ane nr. 246

PAUL I. Petrovitsch Czar af Rusland

og
Ane nr. 247

SOPHIE Dorothea Auguste Luise Prinzessin von Württemberg

(Parret er identisk med nr. 88-89).

Ane nr. 248
LEOPOLD I. Friedrich Franz Herzog von Anhalt-Dessau 1806-1817, (LEOPOLD III.) Fürst von Anhalt-Dessau 1751-1806
Født 10. august 1740 i Dessau, død 9. august 1817 på Luisium, Dessau.
Under flere rejser til England, studerede han landbrugsvidenskab, gennemførte i sit land en omlægning til bedre landbrugs- og havedrift og opnåede et i Europa højt stade. Ligeledes gennemførte han en reorganisering af fattigvæsenet og i særlig grad tiggeriet ved at skaffe arbejde til dem. Han holdt, uden at ødelægge landets finanser, et prægtigt hof og støttede mange kunstnere og videnskabsmænd, hvorved Dessau blev et centrum for oplysningen. Tilhænger af illumination og frimureri, hvilket gjorde ham fremmed over for hustruen.
Gift 25. juli 1767 på Schloss Charlottenburg, Berlin, med sin kusine (fasters datter, tillige næstsøskendebarn, levede adskilt fra 1775):
Ane nr. 249

LUISE Henriette Wilhelmine Markgräfin von Brandenburg-Schwedt

Født 24. september 1750 på Stolzenburg, død 21. december 1811 i Dessau.
Hældede til en mystisk og platonisk kærlighed, levede fra 1775 i Vevey i Schweiz, hvor hun samlede en kreds af ligesindede damer omkring sig.
AT12, tavle 452. DS1, tavle 75 og 155. NDB14.

Ane nr. 250

FRIEDRICH V. Ludwig Wilhelm Christian Landgraf von Hessen-Homburg 1751-1820

Født 30. januar 1748 i Homburg vor der Höhe, død 20. januar 1820 samme sted.
Kejserlig generalfeltmarskal og generalfelttøjmester 1785. Var en stor mæcen, som støttede flere videnskabsmænd, bl.a. den schweiziske præst og forfatter J. K. Lavater og digteren Friedrich G. Klopstock. Mistede under Napoleons-krigene 1806 sit land, da han ikke ville tiltræde det af Napoleon oprettede Rhinforbund og fik det først tilbage i 1816, men da som et fuldt suverænt land, hvor han regerede konservativt.
Gift 27. september 1768 i Darmstadt med:
Ane nr. 251

KAROLINE Prinzessin von Hessen-Darmstadt

Født 2. marts 1746 i Buchsweiler, død 18. september 1821 i Homburg vor der Höhe.
AT12, tavle 401. DS1, tavle 106 og 107. NDB5.

Ane nr. 252

FRIEDRICH WILHELM II. König von Preussen, Kurfürst von Brandenburg

og
Ane nr. 253

FRIEDERIKE Louise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 154-55).

Ane nr. 254

KARL II. Grossherzog von Mecklenburg-Strelitz

og
Ane nr. 255

FRIEDERIKE Karoline Luise Prinzessin von Hessen-Darmstadt

(Parret er identisk med nr. 158-59).