Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


Dronning Margrethe II.s forslægt - Sjette generation6. GENERATION – TIP2-OLDEFORÆLDRE

Ane nr. 32

Friedrich WILHELM Paul Leopold Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1825-1831 (Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck 1816-1825)

Født 4. januar 1785 på Schloss Lindenau ved Königsberg i Østpreussen, død 17. februar 1831 på Schloss Gottorp, Schleswig.

Wilhelm SHSG.


Wilhelm Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Fik en solid militær uddannelse i Preussen, og den preussiske konge Friedrich Wilhelm III. havde gerne set ham i sin tjeneste, men faderen ønskede som en fjern slægtning af det danske kongehus, at han trådte i dansk tjeneste. Blev sekondritmester ved Livregiment Dragoner i Holsten og deltog i bevogtningen af grænsen mod Tyskland, viste her meget gode militære evner. I Napoleons-krigenes sidste år brugt til både diplomatiske og militære forhandlinger med Frankrig og Rusland. 1813 oberstløjtnant, 1815 oberst, og efter ønske fra officerskorpset regimentschef for Oldenborgske Infanteriregiment, og 1818 generalmajor. Deltog i Wienerkongressen sammen med den danske konge Frederik VI. og i breve til svigerfaderen gav han en række træffende karakteristika af de ledende personligheder ved kongressen. Lidet kendt udenfor sin virkekreds, men hans død blev modtaget med dyb sorg af alle, og det blev udtalt, at han som eventuel kommanderende general i hertugdømmerne ved sin indsigt i de stedlige forhold og sin personligheds moralske indflydelse var den eneste, der havde mulighed for at udjævne de stærke politiske modsætninger og de ulykker, det kunne medføre. Var meget interesseret i dansk kultur og åndsliv og opfattede nye tanker og ideer i tiden, herunder nye tanker om styrelsesformer, og at et land ikke kan styres ensidigt ved beslutninger ovenfra, hvilket må siges at være enestående for en fyrstelig person i den tid.
Gift 26. januar 1810 på Schloss Gottorp, Schleswig, med:
Ane nr. 33

LOUISE CAROLINE Prinzessin von Hessen-Kassel

Født 28. september 1789 på Schloss Gottorp, Schleswig, død 13. marts 1867 i Ballenstedt, Anhalt.

Louise Caroline


Louise Caroline Prinzessin von Hessen-Kassel

DBL25. DS1, tavle 89 og 100.

Ane nr. 34

WILHELM Prinz von Hessen-Kassel

Født 24. december 1787 i Biebrich, død 5. september 1867 i København.

Wilhelm von Hessen-Kassel


Wilhelm Prinz von Hessen-Kassel

Uddannet ved militæret i Holland, 1805 dansk kaptajn og avancerede 1818 til generalmajor og regimentschef for 2. jydske Infanteriregiment, 1842 guvernør i København. Han betragtede Danmark som sit hjemland og var meget interesseret i dansk litteratur, hvoraf han fik en stor samling. En trofast, retskaffen, elskværdig og gæstfri person, men yderst konservativ i politisk henseende. Han havde mange besynderligheder, bl.a. var hans daglige tilværelse styret af et ubrydeligt reglement.
Gift 10. november 1810 på Amalienborg Slot, København, med:
Ane nr. 35

Louise CHARLOTTE Prinsesse af Danmark

Født 30. oktober 1789 på Christiansborg Slot, København, død 28. marts 1864 på Charlottenborg Slot, København.

Charlotte af Danmark


Charlotte Prinsesse af Danmark

Under de løbende forhandlinger om tronfølgen i Danmark forhindrede hun ved en stærk holdning, at storhertugen af Oldenburg (af en yngre Gottorp-linie) fik arveret til Danmark.
DBL4. DBL25. DS1, tavle 85 og 100.

Ane nr. 36

Josef Frans OSCAR I Konung av Sverige och Norge 1844-1859

Født 4. juli 1799 i Paris, død 8. juli 1859 i Stockholm.

Oscar I. af Sverige


Oscar I. Konung av Sverige och Norge

Fik en grundig uddannelse og allerede 1 år efter sin ankomst til Sverige kunne han tale svensk, hvilket sammen med hans charme og begavelse var med til at gøre Bernadotte-slægten populær i Sverige og Norge. Han var musikalsk, komponerede selv og støttede aktivt svensk musikliv. Hans stærke engagement i samfundsforhold skabte ved hans tronbestigelse visse forventninger i liberale svenske kredse, hvilke dog blev skuffede ved hans moderate og mæglende styre. Han søgte at imødekomme norske krav inden for unionen, og han var indstillet på skandinavisk samarbejde og støttede 1848-49 Danmark i den slesvig-holstenske konflikt med Preussen. I 1850’erne arbejdede han for svensk deltagelse i Krimkrigen på allieret side.
Gift 22. maj 1823 i Palais Leuchtenberg i München, med:
Ane nr. 37

JOSEPHINE Maximilienne Auguste Eugénie Napoléone de Beauharnais, Prinzessin von Leuchtenberg, Principessa di Bologna, Duchessa di Galliera

Født 14. marts 1807 i Milano, død 7. juni 1876 i Stockholm.

Josephine von Leuchtenberg


Josephine Prinzessin von Leuchtenberg

Fastholdt sin katolske tro i det protestantiske Sverige, men opnåede stor popularitet ved sin skønhed og charme og senere ved omfattende velgørenhedsarbejde. Hendes slægtsskab (kusine) med Napoleon III. af Frankrig bevirkede en svensk tilnærmelse til Frankrig og England under Krimkrigen 1853-1856.
(Parret forekommer 2 gange:
I 6. generation også som nr. 48-49).
AT22, tavle 68. DS2, tavle 119. DS3-3, tavle 401. SDE10. SDE14.

Ane nr. 38

Villem FREDERIK Karel Prins van Nederlanden

Født 28. februar 1797 i Berlin, død 8. september 1881 i Haus de Pauw, Wassenaar.
Feltmarskal og admiral i den nederlandske flåde, generalkommissær i krigsdepartementet. I Napoleons-krigene kæmpede han 1813 i den preussiske hær og 1815 ved Waterloo under Wellington. Gav 1813 afkald på alle arverettigheder i hjemlandet Nassau og i Luxemburg. Blev 1830 tilbudt den græske trone, men takkede nej til fordel for en bayersk prins. Han anførte 1830 de hollandske tropper i det uheldige angreb på Bruxelles og ophidsede stemningen i Belgien ved sine trusler om streng straf til oprørerne. Han tog siden vigtig del i hærens udvikling, men trak sig tilbage 1840, da faderen nedlagde regeringen, og levede derefter til dels på sit gods Muskou i Schlesien. Han efterlod en meget stor formue.
Gift 21. maj 1825 i Berlin med sin kusine (mors brordatter):
Ane nr. 39

LUISE Augusta Wilhelmine Amalie Prinzessin von Preussen

Født 1. februar 1808 i Berlin, død 6. december 1870 i Haus de Pauw, Wassenaer.
AT21, tavle 36. DS1, tavle 119 og 157. SAL8.

Ane nr. 40

PAUL FRIEDRICH Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin 1837-1842

Født 15. september 1800 på Ludwigslust, død 7. marts 1842 i Schwerin.

Paul Friedrich von Mecklenburg-Schwerin
Paul Friedrich Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin

Var en elskelig og folkelig person, som i sin regeringstid havde meget strid med den mecklenburgske adel på grund af sit samarbejde med bondeforsamlinger og gik dermed imod den herskende tendens i Tyskland. Russisk og preussisk general, der elskede vagtparader og eksercits, generalinspektør for det mecklenburgske militærvæsen. Kaldet ”Prinz Fuchs” på grund af sit røde hår.
Gift 25. maj 1822 i Berlin med:
Ane nr. 41

Friederike Wilhelmine ALEXANDRINE Marie Helene Prinzessin von Preussen

Født 23. februar 1803 i Berlin, død 21. april 1892 i Schwerin.
En meget stor skønhed og som storhertuginde elsket af befolkningen.
DS1, tavle 141A og 157. AT12, tavle 495.

Ane nr. 42

HEINRICH LXIII. Fürst Reuss zu Köstritz (mittlerer Zweig) 1835-1841

Født 18. juni 1786 i Berlin, død 27. september 1841 i Stonsdorf.
Preussisk major, men efter sin regeringstiltrædelse nedlagde han dette hverv og levede faktisk som privatperson.
Gift 1º 21. februar 1819 i Wernigerode med:
Ane nr. 43

ELEONORA Gräfin zu Stolberg-Wernigerode

Født 26. september 1801 på Schloss Ilsenburg, død 14. marts 1827 på Schloss Klipphausen ved Dresden.
AT12, tavle 582. FL1, tavle 174. FL4, tavle 56.
(Heinrich LXIII. blev gift 2º 11. maj 1828 i Wernigerode med Caroline Gräfin zu Stolberg-Wernigerode (1806-1896), søster til hans første hustru).

Ane nr. 44

NIKOLAJ I. Paulovitsch Czar af Rusland 1825-1855

Født 25. juni 1796 i Gatschina, død 18. februar 1855 i Sankt Petersborg.

Nikolaj 1 af Rusland


Nikolaj I. Czar af Rusland

Arvede lidt overraskende tronen, idet han ikke vidste, at en ældre bror Konstantin havde frasagt sig tronen på grund af et morganatisk ægteskab, og var derfor ikke forberedt på herskergerningen. Var meget interesseret i de livegne bønders vilkår og lettede gennem lovgivning deres forhold. Efter et oprør med udspring i højadelige kredse oprettede han et udbredt bureaukrati, der dog fik bragt orden i det hidtidige lovkaos i Rusland. Bekæmpede ivrigt oprørske tendenser og fortsatte Ruslands ekspansion i Kaukasus, der dog stoppede med Krimkrigen 1853-56.
Gift 1. juli 1817 i Sankt Petersborg med:
Ane nr. 45

Friederike Luise CHARLOTTE Wilhelmine Prinzessin von Preussen (Alexandra Fjodorovna)

Født 13. juli 1798 på Schloss Charlottenburg, Berlin, død 1. november 1860 på Tsarskoie-Selo.
DS1, tavle 157. DS2, tavle 152. SDE14.

Ane nr. 46

Karl LEOPOLD I. Friedrich Grossherzog von Baden 1830-1852

Født 29. august 1790 i Karlsruhe, død 24. april 1852 samme sted.
Blev meget forkælet af sin far og udviklede en til tider vulgær og ubehøvlet adfærd. Ophævede i en kort periode 1832 pressecensuren og indførte 1848 en liberal forfatning, men efter et oprør 1849, hvor han som den eneste tyske fyrste blev forjaget fra sit land, igen en konservativ forfatning.
Gift 25. juli 1819 i Karlsruhe med sin halvbrors datterdatter:
Ane nr. 47

SOPHIE Wilhelmine Prinsesse av Sverige

Født 21. maj 1801 i Stockholm, død 6. juli 1865 i Karlsruhe.
Efter faderens afsættelse som svensk konge opdraget af moderen. Var kendt for et årelangt forhold til en jødisk bankfuldmægtig og blev offer for befolkningens vrede.
(Parret forekommer 2 gange:
I 6. generation også som ane nr. 52-53).
AT12, tavle 374. DS1, tavle 134. DS2, tavle 118. NDB14. SMK7.

Ane nr. 48

Josef Frans OSCAR I Konung av Sverige och Norge

og
Ane nr. 49

JOSEPHINE Maximilienne Auguste Eugénie Napoléone Prinzessin von Leuchtenberg

(Parret er identisk med nr. 36-37).

Ane nr. 50

Georg WILHELM August Heinrich Belgicus Herzog von Nassau 1816-1839, Fürst von Nassau-Weilburg januar-marts 1816

Født 14. juni 1792 i Kirchheimbolanden, død 20. august 1839 i Kissingen.
Samlede i sin regeringstid alle dele af det tidligere stærkt opdelte land Nassau under sig, men var ikke i stand til at samle det til et homogent og ens regeret land. Regerede meget konservativt og anså selv indsigelser for oprør. Personligt var han uhyre velhavende, mens landet var forgældet, men nægtede, trods krav, at sammenblande sine egne godsindtægter med statens.
Gift 2º 23. april 1829 i Stuttgart med:
Ane nr. 51

PAULINE Friederike Marie Prinzessin von Württemberg

Født 25. februar 1810 i Stuttgart, død 7. juli 1856 i Wiesbaden.
(Wilhelm blev 1º 24. juni 1814 i Weilburg med Charlotte Luise Friederike Amalie Alexandrine Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen (1794-1825), datter af Friedrich Herzog von Sachsen-Hildburghausen og Charlotte Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz).
AT12. DS1, tavle 114 og 126a.

Ane nr. 52

Karl LEOPOLD I. Friedrich Grossherzog von Baden

og
Ane nr. 53

SOPHIE Wilhelmine Prinsesse av Sverige

(Parret er identisk med nr. 46-47).

Ane nr. 54

Friedrich WILHELM I. Ludwig König von Preussen 1861-1888, Deutscher Kaiser 1871-1888

Født 22. marts 1797 i Berlin, død 9. marts 1888 samme sted.

Wilhelm I. af Tyskland


Wilhelm I. König von Preussen, Deutscher Kaiser

Uddannet ved militæret og blev general, deltog i nedkæmpelsen af det badiske oprør 1849. 1847-1848 præsident for ministerrådet, men 1848-1857 nærmest sendt i eksil som preussisk guvernør i Koblenz på grund af sine ærkekonservative synspunkter, kaldet ”kardæske-prinsen” (kardæsk = strigle), regerede stærkt konservativ med Otto von Bismarck som rigskansler og i krige 1864 mod Danmark og 1866 mod Østrig udvidedes Preussens territorium med en række nye områder. Efter den fransk-tyske krig 1870-71 udråbtes han af sin svigersøn til tysk kejser i spejlsalen på Versaillesslottet.
Gift 11. juni 1829 i Berlin med:
Ane nr. 55

Maria Luise AUGUSTE Cathrine Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach

Født 30. september 1811 i Weimar, død 7. januar 1890 i Berlin.
Som opvokset ved hoffet i Weimar tidligt begejstret for Goethe, som hun oplevede i hans ældre dage. Det gav hende en baggrund af høj dannelse med liberal livsopfattelse. Hun levede 1849-1857 i Koblenz, der skylder hende mange forskønnelser. Efter mandens regeringsovertagelse forsøgte hun at påvirke ham i liberal retning, men efter Bismarcks udnævnelse til rigskansler erkendte hun sin afmagt og levede derefter et stille resignerende liv. Hun samlede kunstnere og videnskabsmænd omkring sig og komponerede selv. Lægevidenskab, sygepleje, Røde Kors og tyske patriotiske kvindeforeninger stod hendes hjerte nær.
AT11, tavle 313. DS1, tavle 46 og 157. NDB1. SAL2.

Ane nr. 56

ERNST I. Anton Karl Ludwig Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha 1826-1844, Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1809-1826

Født 2. januar 1784 i Coburg, død 29. januar 1844 i Gotha.
1801 russisk general i hestgarden og deltog i slaget ved Auerstädt 1806 i de allieredes styrker mod Napoleon, 1812 kejserlig general i en kyrasserbrigade og deltog med den i flere slag mod Napo-leon. Efter slaget ved Leipzig øverstbefalende for den 5. tyske armékorps på 30000 mand og med den erobrede han Mainz fra franskmændene. Efter Napoleons-krigene blev han en ivrig støtte for kunst og videnskab og oprettede flere museer og biblioteker ud fra sine egne samlinger. Stærkt konservativt indstillet, men indførte alligevel 1821 en forfatning med repræsentanter fra adel, borger og bønder, der alle havde stemmeret. Gift 1º 31. januar 1817 i Gotha med (skilt 1826):
Ane nr. 57

Dorothea LUISE Pauline Charlotte Friederike Auguste Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg

Født 21. december 1800 i Gotha, død 30. august 1831 i Paris.
De blev skilt på grund af hendes ægteskabsbrud, og hun blev efterfølgende gift med sin elsker.
(Han 2º 23. december 1832 i Coburg med sin søsterdatter Antoinette Friederike Auguste Marie Anne Prinzessin von Württemberg (1799-1860), datter af Alexander Prinz von Württemberg og Antoinette Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld).
(Hun 2º 18. oktober 1826 med Alexander Freiherr von Hanstein und Graf von Pölzig (1804-1884)).
ADB6. DS1, tavle 47 og 50.

Ane nr. 58

EDWARD August Prince of Great Britain and Ireland, Duke of Kent and Strathearn 1799-1820

Født 2. november 1767 i Buckingham House, Saint James’s Park, London, død 23. januar 1820 i Sidmouth, Devonshire.
Deltog som brigadegeneral under Napoleonskrigene i erobringen af franske øer i Vestindien, 1799 hærgeneral og øverstbefalende for styrkerne i de engelske kolonier i Amerika, 1805 generalfeltmarskal. Var en streng soldat, der gik meget op i disciplinen i sine regimenter, blev generalguvernør i Gibraltar og arbejdede energisk imod drikkeriet, bl.a. ved at lukke flere værtshuse. Hans hårde styre førte dog til et oprør, og han måtte rejse hjem. Efter sin hjemkomst til England plejede han sin musikinteresse og holdt eget musikkapel. Var en rundhåndet og livlig person, som stiftede stor gæld, hvilket på et tidspunkt blev taget op i parlamentet, hvorefter han blev tvunget til at leve mere beskedent. Levede i mange år sammen med en elskerinde, men blev tvunget til et passende ægteskab med henblik på at skaffe en arving til tronen.
Gift 11. juli 1818 i Kew Palace, London, (viet ved stedfortræder i Coburg 29. maj) med:
Ane nr. 59

VIKTORIA Marie Louise Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld

Født 17. august 1786 i Coburg, død 16. marts 1861 i Frogmore, Windsor.
AT21, tavle 218. DS1, tavle 67. FL1, tavle 52.
(Viktoria blev gift 1º 21. december 1803 i Coburg med Emich Karl 2te Fürst zu Leiningen (1763-1814), søn af Karl 1te Fürst zu Leiningen og Christiane Gräfin zu Solms-Rödelheim und Assenheim).

Ane nr. 60

Friedrich KARL Alexander Prinz von Preussen

Født 29. juni 1801 på Schloss Charlottenburg, Berlin, død 21. januar 1883 samme sted. Russisk feltmarskal, siden preussisk generalfelttøjmester og chef for artilleriet, 1853 stormester og hærmester i den preussiske Johanniterorden i Sonnenburg, efterlod sig et stort bibliotek.
Gift 26. maj 1827 på Schloss Charlottenburg, Berlin, med:
Ane nr. 61

MARIE Luise Alexandrine Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach

Født 3. februar 1808 i Weimar, død 18. januar 1877 i Berlin.
DS1, tavle 46 og 157.

Ane nr. 62

LEOPOLD II. Herzog von Anhalt 1863-1871, Herzog von Anhalt-Dessau 1817-1863, von Anhalt-Köthen 1847-1863, von Anhalt-Bernburg 1853-1863

Født 1. oktober 1794 i Dessau, død 22. maj 1871 samme sted.
På grund af en ørelidelse og faderens strenge opdragelse levede han sky og tilbagetrukket. Regerede konservativt, men fra 1848 mere liberalt, samlede 1863 alle dele af Anhalt til en forvaltningsmæssig enhed og arbejdede på en ensartet forvaltning i de tidligere delfyrstendømmer.
Gift 18. april 1818 i Berlin med:
Ane nr. 63

FRIEDERIKE Luise Wilhemine Amalie Prinzessin von Preussen

Født 30. september 1796 i Berlin, død 1. januar 1850 i Dessau.
AT12, tavle 453. DS1, tavle 75 og 156.