Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside
Dronning Margrethe II.s forslægt - Elvte generation11. GENERATION – TIP7-OLDEFORÆLDRE I (ane nr. 1024 til ane nr. 1157)


Ane nr. 1024

AUGUST Philipp Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck 1646-1675

Født 11. november 1612, død 6. maj 1675 på Beck (bror til nr. 1026).
Ved arvedelingen 1633 efter faderen fik han, som yngre søn, en årlig sum på 1000 rigsdaler og forlod samme år Danmark og købte 1646 godset Beck ved Herford i Westfalen af sin søster Sophie Katharine. Han blev brandenburgsk general og guvernør i Ravensberg.
Gift 3º 12. april 1651 med:
Ane nr. 1025

MARIE SIBYLLA Gräfin von Nassau-Saarbrücken

Født 6. oktober 1629, død 9. april 1699 i Alverdissen (søster til nr. 1104, faster til nr. 1202 og nr. 1618 og broderdatter af nr. 1604).
(Parret forekommer i alt 5 gange:
I 11. generation også som nr. 1036-37.
I 13. generation som nr. 6620-21, nr. 7052-53 og nr. 7820-21).
DBL1, side 573. DS1, tavle 88. DS1-1, tavle 65.
(August blev gift 1º 15. januar 1645 med Clara Gräfin von Oldenburg in Delmenhorst (1606-1647), datter af Anton II. Graf von Oldenburg in Delmenhorst og Sibylle Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Dannenberg,
og gift 2º 1649 med Sidonia Gräfin von Oldenburg in Delmenhorst (1610-1650), søster til hans første hustru).

Ane nr. 1026

ERNST GÜNTHER I. Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1651-1689

Født 14. oktober 1609, død 18. januar 1689, begravet i Sønderborg Slotskapel (bror til nr. 1024).
I modsætning til sine brødre forblev han i dansk tjeneste og boede i mange år i København, hvor han var en hyppig og feteret gæst ved hoffet. 1675 guvernør over Als med bopæl på Sønderborg Slot. Af sit gods på Als nedlagde han en række gårde og opførte Augustenborg Slot, efter hvilket han tog navn (uden dog at være suveræn fyrste).
Gift 15. juni 1651 på København Slot med sin kusine (farbrors datter):
Ane nr. 1027

AUGUSTA Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Født 27. juni 1633, død 26. maj 1701 på Augustenborg Slot (søster til nr. 1063 og 1077).
(Parret forekommer i alt 5 gange:
I 11. generation også som nr. 1038-39.
I 13. generation som nr. 6622-23, nr. 7054-55 og nr. 7822-23).
DBL6, side 408. DS1, tavle 87.

Ane nr. 1028

WILHELM VI. Landgraf von Hessen-Kassel 1637-1663

Født 23. maj 1629 i Kassel, død 16. juli 1663 i Haina.
Arvede 1640 dele af grevskabet Schaumburg (Holstein-Schauenburg), regerede religiøst tolerant og forsøgte at mægle i striden mellem protestanter og calvinister, hvilket endte med, at han udelukkede protestantismen, meget franskorienteret. Var ikke en udpræget oplyst fyrste, men så en livsopgave i at skabe ro og orden i det ødelagte land efter Trediveårskrigen. For at undgå nød fik de mange hjemvendte soldater tildelt jord, som de til gengæld ikke måtte forlade, for at undgå omstrejfende folk.
Gift 9. juli 1649 i Cölln an der Spree med sit næstsøskendebarn:
Ane nr. 1029

HEDWIG SOPHIA Markgräfin von Brandenburg

Født 4. juli 1623 i Berlin, død 16. juni 1683 på Schloss Wilhelmsburg i Schmalkalden (søster til nr. 1059 og 1062).
(Parret forekommer i alt 14 gange:
I 11. generation også som nr. 1056-57, nr. 1088-89, nr. 1484-85 og nr. 1676-77.
I 12. generation som nr. 2146-47, nr. 2242-43, nr. 2436-37, nr. 3220-21 og nr. 3672-73.
I 13. generation som nr. 6050-51, nr. 6092-93, nr. 6818-19 og nr. 6860-61).
ADB43. DS1, tavle 99. DS1-2, tavle 241.

Ane nr. 1030

KARL OTTO Graf zu Solms-Laubach 1639-1676, Graf zu Solms-Rödelheim 1649-1676

Født 27. august 1633 i Laubach, død 6. august 1676 samme sted af et slagtilfælde.
Gift 1. februar 1654 i Bentheim med:
Ane nr. 1031

AMÖNE ELISABETH Gräfin zu Bentheim und Steinfurt

Født 27. februar 1623, død 27. december 1701 i Marienborn.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 12 generation som nr. 3674-75).
DS17, tavle 44. FL5, tavle 80.

Ane nr. 1032

FRIEDRICH d. J. Burggraf und Graf zu Dohna-Schlobitten

Født 25. januar 1621 i Küstrin, død 27. marts 1688 i Lutry ved Lausanne i Schweiz (bror til nr. 1034).

Friedrich Graf zu Dohna


Friedrich d. J. Burggraf und Graf zu Dohna-Schlobitten

Ejede godset Schlobitten i Østpreussen og herskabet Coppet ved Geneve, nederlandsk generalløjtnant og 1648-1660 statholder i fyrstendømmet Orange i Sydfrankrig, 1657 borger i Bern i Schweiz.
Gift 29. oktober 1656 i Pont de Vesle i Frankrig med:
Ane nr. 1033

ESPÉRANCE du Puy de Montbrun, Comtesse de Ferrassières

Født 1638 i Pont de Vesle, død 12. juli 1690 på Château Coppet ved Geneve.

Esperance du Puy


Espérance du Puy de Montbrun, Comtesse de Ferrassières

Ejede majoratsgodserne Ferrassières, Epeyssolles og Thoiriat i Sydfrankrig. Hun er af en fransk huguenotslægt og betegnedes som ”en franskmand, der besad alle gode egenskaber uden fejl”.
CGCM. GHG10, side 55ff.

Ane nr. 1034

CHRISTOPH DELPHICUS Burggraf und Graf zu Dohna-Carwinden

Født 4. juni 1628 i Delft, Holland, død 21. maj 1668 i London, begravet i Uppsala Domkyrka, Sverige (bror til nr. 1032).
Ejede godserne Carwinden og Neukloster ved Wismar, svensk overkammerherre og feltmarskal, viceguvernør i fyrstendømmerne Bremen og Verden, 1651 ophøjet i svensk adelsstand som greve.
Gift 1658 i Oldesloe (ægteskabskontrakt 8. august i Wismar) med:
Ane nr. 1035

ANNA Grevinna Oxenstierna af Korsholm och Vasa

Født 4. maj 1620 i Mörby, Sverige, død 10. august 1690 på Neukloster ved Wismar, begravet i Uppsala Domkyrka.
GHG10, side 55ff.

Ane nr. 1036

AUGUST Philipp Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck

og
Ane nr. 1037

MARIE SIBYLLA Gräfin von Nassau-Saarbrücken

(Parret er identisk med nr. 1024-25).

Ane nr. 1038

ERNST GÜNTHER I. Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

og
Ane nr. 1039

AUGUSTA Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

(Parret er identisk med nr. 1026-27).

Ane nr. 1040

GEORG ADAM von Schlieben

Født 10. januar 1605 på Schloss Sanditten, død 3. marts 1649 på godset Gerdauen. Ejede godserne Sanditten og Gerdauen.
Gift med:
Ane nr. 1041

ESTER von Flanss

Født 25. september 1614 på Wohnsdorf, død 18. oktober 1682 på godset Gerdauen.
GG1916, side 731ff.

Ane nr. 1042

HEINRICH Freiherr von Oelsen

Født 4. oktober 1619, død 9. juli 1672.
Major i polsk tjeneste, ejede godset Schrombehnen.
Gift med:
Ane nr. 1043

MARGARETHE von Kardorff

Født 16. januar 1627, død 19. februar 1669 på godset Schrombehnen.
LLB. MAS.

Ane nr. 1044

ERNST CHRISTOPH Graf Finck von Finckenstein

Født 9. oktober 1633 på Schloss Gilgenburg, Østpreussen, død 9. oktober 1717 på Schloss Schönberg.
Arvekommandant på Schloss Gilgenburg, brandenburgsk kammerherre og generaladjudant.
Gift 27. november 1660 på Schloss Gilgenburg med:
Ane nr. 1045
JULIANE CHARLOTTE Gräfin Finck von Finckenstein (af linien Hasenburg)
Født 15. februar 1640 på godset Hasenburg ved Schneidemühl, død 28. marts 1693 på Schloss Schönberg.
FIN. LLB.

Ane nr. 1046

GEORG FRIEDRICH Freiherr von Kreytzen (Creytzen)

Født 3. marts 1643, død 16. oktober 1709.
Gift med
Ane nr. 1047

ELEONORE ELISABETH de la Cave

Født ????, død ????.
LLB.

Ane nr. 1048

MEINHARD von Lehndorff

Født 27. december 1590, død 31. juli 1639 på godset Taberlack.
Ejede godserne Steinort og Taberlack ved Königsberg, preussisk oberstløjtnant, amtskommandant på Burg Rastenburg og landråd.
Gift 11. juli 1623 med:
Ane nr. 1049

ELISABETH Freiin von Eulenburg

Født 1605, død 9. maj 1675 på Taberlack.
LLB. ABD4, side 18. STEC2, side 184.

Ane nr. 1050

GERHARD Graf von Dönhoff

Født 5. juli 1632 på Schloss Waldau ved Königsberg, død 3. januar 1685 på godset Schweigsten.
Ejede godset Schweigsten, polsk kammerherre og drost i Lithauen.
Gift 4. juni 1663 med:
Ane nr. 1051

ANNA BEATE von Goltstein

Født 4. oktober 1644 i Iglau, Böhmen, død 25. oktober 1675 på Burg Rastenburg, Østpreussen (søster til nr. 1055).
LLB. ABD4, side 18.

Ane nr. 1052

GOTTFRIED von Wallenrodt

Født 22. april 1607, død 9. april 1657.
Ejede godset Pogirmen, brandenburgsk kommandant i Mohrungen.
Gift 30. september 1642 med:
Ane nr. 1053

MARIE ANNE von Nettelhorst

Født senest 1626, død 20. februar 1662 i Königsberg.
LLB.

Ane nr. 1054

GEORG WILHELM von Podewils

Født senest 1645, død 19. december 1679.
Ejede godserne Penken og Dollstädt, kommandant i Rastenburg, Østpreussen.
Gift 12. juli 1669 med:
Ane nr. 1055

LUISE KATHARINA von Goltstein

Født senest 1653, død ???? (søster til nr. 1051).
EMK, tavle XV. LLB.

Ane nr. 1056

WILHELM VI. Landgraf von Hessen-Kassel

og
Ane nr. 1057

HEDWIG SOPHIA Markgräfin von Brandenburg

(Parret er identisk med nr. 1028-29).

Ane nr. 1058

JAKOB Herzog von Kurland 1640-1682

Født 7. november 1610 i Goldingen, død natten mellem 31. december 1681 og 1. januar 1682 i Mitau.
Forsøgte at komme af med polsk overhøjhed, men måtte 1660 udtrykkeligt anerkende det. Fremmede handel ved aftaler med alle store europæiske sømagter og opbyggede en stor handelsflåde, etablerede kolonier i Afrika (Gambia) og i Vestindien (Tobago), fremmede tysk kultur i landet og blev 1654 tysk rigsfyrste.
Gift 9. oktober 1645 i Königsberg med:
Ane nr. 1059

LUISE CHARLOTTE Markgräfin von Brandenburg

Født 13. september 1617 i Berlin, død 19. august 1679 i Mitau (søster til nr. 1029 og 1062).
(Parret forekommer i alt 9 gange:
I 11. generation også som nr. 1090-91, nr. 1486-87 og nr. 1678-79.
I 12. generation som nr. 2438-39, nr. 3222-23 og nr. 4002-03.
I 13. generation nr. 6094-95 og nr. 6862-63).
ADB13. AT22, tavle 127. DS1, tavle 159b. OKR, side 49.

Ane nr. 1060

MORITZ Herzog von Sachsen-Zeitz 1657-1681

Født 28. marts 1619 i Dresden, død 4. november 1681 på Schloss Moritsburg ved Zeitz (bror til nr. 1474 og 1866).
Som yngre bror tildeltes han Zeitz-Naumburg som apanage og forsøgte forgæves at opnå fuld suverænitet. Opbyggede på ny Zeitz-Naumburg efter, at det var blevet meget ødelagt under Trediveårskrigen.
Gift 2º 3. juli 1656 i Weimar med:
Ane nr. 1061

DOROTHEA MARIE Prinzessin von Sachsen-Weimar

Født 14. oktober 1641 Weimar, død 11. juni 1675 på Schloss Moritzburg ved Zeitz (søster til nr. 1070 og faster til nr. 1652).
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 11. generation også som nr. 1092-93).
AT11, tavle 257. DS1, tavle 45. DS1-1, tavle 173.

Ane nr. 1062

FRIEDRICH WILHELM (der Grosse) Kurfürst von Brandenburg 1640-1688

Født 6. februar 1620 i Berlin, død 29. april 1688 på Schloss Potsdam (bror til nr. 1029 og 1059).

Friedrich Wilhelm von Brandenburg


Friedrich Wilhelm (der Grosse) Kurfürst von Brandenburg

Ved faderens død 1640 var alle dele af det brandenburgsk-preussiske rige hærget af Trediveårskrigen, og hans første opgave i krigens sidste år blev at skabe en slagkraftig hær. Ved Den westfalske Fred 1648 kunne han tilføje en række gejstlige territorier til sine lande, og ved freden i Oliva 1660 (efter Den svensk-polske Krig) opnåede han yderligere suveræniteten over Preussen. 1657 trådte han ind på Danmarks side i kampen mod Sverige og anførte selv en kejserlig-polsk-brandenburgsk hær, der opererede i Jylland 1658-1659. Han kom Nederlandene til hjælp mod Frankrig 1674, men da svenskerne samtidig truede Berlin, vendte han hjem i ilmarch og besejrede 1675 ved Fehrbellin en talmæssigt overlegen svensk armé. Han repræsenterede en stærk fyrstemagt i den begyndende enevældes ånd og anses for det moderne Preussens skaber. Han knuste stændernes opposition, bl.a. ved at afskaffe hofadel og dermed tvinge adelen til at passe deres godser, mens erhvervslivet blev fremmet ved hjælp af indkaldte franske huguenotter.
(I sit 1. ægteskab forekommer han i alt 18 gange:
I 12. generation som nr. 2448, nr. 2464, nr. 2496, nr. 2624, nr. 2872, nr. 2880, nr. 3016, nr. 3400, nr. 3456, nr. 3840 og nr. 4032.
I 13. generation som nr. 5240, nr. 6558, nr. 6568, nr. 7065, nr. 7160, nr. 7832 og nr. 7928).
Gift 2º 14. juni 1668 på Schloss Grüningen med:
Ane nr. 1063

DOROTHEA Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Født 28. september 1636 på Schloss Glücksburg, død 6. august 1689 i Karlsbad (søster til nr. 1027 og 1077).
Meget intrigant ved hoffet og fremmede sine børns interesser fremfor sine stedbørns, blev bl.a. beskyldt for at forgifte sine stedbørn.
(Parret forekommer i alt 8 gange:
I 11. generation også som nr. 1094-95, nr. 1432-33 og nr. 1992-93.
I 12. generation som nr. 2616-17, nr. 3272-73, nr. 3576-77, og nr. 3960-61).
AT11, tavle 306. DS1, tavle 155. DS1-1, tavle 131. SDE7.
(Friedrich Wilhelm blev gift 1º 7. december 1646 i den Haag med Luise Henriette Gräfin von Nassau-Dillenburg, Princesse d’Orange (1627-1667), datter af Friedrich Heinrich Graf von Nassau-Dillenburg, Prince d’Orange, og Amalie Gräfin zu Solms-Braunfels).
(Dorothea blev gift 1º 9. oktober 1653 i Celle med Christian Ludwig Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Kalenberg (1622-1665) søn af Georg Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Kalenberg og Anne Eleonore Landgräfin von Hessen-Darmstadt).

Ane nr. 1064
ERNST AUGUST Kurfürst von Hannover 1692-1698, Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Kalenberg und Grubenhagen (Herzog von Hannover) 1679-1692
Født 20. november 1629 i Herzberg, død 23. januar 1698 på Schloss Herrenhausen, Hannover (bror til nr. 1066).
Gennem sin energi og klogskab den førende person i Welferslægten. Var meget domineret af sin elskerinde Klara Elisabeth von Meisenburg, gift Platen-Hallermund, fremmede astronomi og alkymi, oprettede teatre og indførte et karneval i Hannover, som var meget berømt, indførte mange indirekte skatter til forbedring af landets økonomi. Arbejdede hele sit liv tæt sammen med kejseren i Wien, bl.a. med militærhjælp i forskellige krige og opnåde derved 1692 den 9. kurfyrsteværdighed.
Gift 30. september 1658 i Heidelberg med:
Ane nr. 1065

SOPHIE Prinzessin von der Pfalz

Født 30. oktober 1630 i den Haag, død 8. juni 1714 på Schloss Herrenhausen, Hannover.
Det var gennem hende, at sønnen, ane nr. 532, arvede den britiske trone, var berømt og højtuddannet (”Grosse Frau Kurfürstin”).
(Parret forekommer i alt 45 gange:
I 11. generation også som nr. 1080-81, nr. 1096-97 og nr. 1856-57.
I 12. generation som nr. 2440-41, nr. 2450-51, nr. 2452-53, nr. 2466-67, nr. 2468-69, nr. 2498-99, nr. 2500-01, nr. 2626-27, nr. 2628-29, nr. 2874-75, nr. 2876-77, nr. 2882-83, nr. 2884-85, nr. 3018-19, nr. 3020-21, nr. 3032-33, nr. 3224-25, nr. 3402-03, nr. 3404-05, nr. 3416-17, nr. 3458-59, nr. 3460-61, nr. 3842-43, nr. 3844-45, nr. 4034-35 og nr. 4036-37.
I 13. generation som nr. 5242-43, nr. 5244-45, nr. 6554-55, nr. 6556-57, nr. 6570-71, nr. 6572-73, nr. 6576-77, nr. 7066-67, nr. 7068-69, nr. 7162-63, nr. 7164-65, nr. 7834-35, nr. 7836-37, nr. 7930-31 og nr. 7932-33).
AT11, tavle 58. DS1, tavle 65. DS1-1, tavle 25. NDB4.

Ane nr. 1066
GEORG WILHELM Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Lüneburg (Herzog von Celle) 1665-1705, Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Kalenberg und Grubenhagen 1648-1665
Født 26. januar 1624 på Schloss Herzberg, død 28. august 1705 i Kloster Wienhausen (bror til nr. 1064).
Ved oprettelse af en stående hær og ved hyppige hoffester kom landet i stor gæld, deltog med hjælpetropper i kejserens krig mod Frankrig og udviste i flere slag stort personligt mod. Kejserlig generalfeltmarskal og kredsoberst i den niedersachsiske rigskreds. Støttede sig i mange år til sin regeringspræsident Andreas Gottlieb Bernstorff (se slægtning under ane nr. 134). 1656-1658 forlovet med broderens, ane nr. 1064, senere hustru og ved ophævelsen af forlovelsen forpligtet til ikke at gifte sig. Som regent kendt som den sidste hedehertug (efter Lüneburger Heide) og under indflydelse af sin kloge og strengt moralske hustru en stille landsfaderlig type, der var vellidt af sine undersåtter.
Gift 15. september 1665 i Celle med:
Ane nr. 1067

ELEONORE Desmier d’Olbreuse, (1674) Reichsgräfin von Harburg und Wilhelmsburg

Født 13. januar 1637 på godset Olbreuse ved Usseau mellem Poitiers og La Rochelle, departement Deux-Sèvres i Frankrig, død 5. februar 1722 i Celle.
Af fransk lavadelig huguenotslægt, boede i Nederlandene, hvor hun traf sin senere mand. Indførte gennem sin indflydelse på manden fransk skik og kunst ved hoffet. Parret blev viet efter tilladelse fra de øvrige linier i Welferslægten.
(Parret forekommer i alt 27 gange:
I 11. generation også som nr. 1082-83, nr. 1098-99 og nr. 1858-59.
I 12. generation som nr. 2442-43, nr. 2454-55, nr. 2470-71, nr. 2502-03, nr. 2630-31, nr. 2878-79, nr. 2886-87, nr. 3022-23, nr. 3034-35, nr. 3226-27, nr. 3406-07, nr. 3418-19, nr. 3462-63, nr. 3846-47 og nr. 4038-39.
I 13. generation som nr. 5246-47, nr. 6558-59, nr. 6574-75, nr. 6578-79, nr. 7070-71, nr. 7166-67, nr. 7838-39 og nr. 7934-35).
ADB8. AT11, tavle 57. DS1, tavle 65. DS1-1, tavle 25. NDB6.

Ane nr. 1068

ALBRECHT Markgraf von Brandenburg-Ansbach 1634-1667

Født 28. september 1620 i Ansbach, død 1. november 1667 samme sted af kopper.
Under Trediveårskrigen generalløjtnant i Den protestantiske Unions armé, oplevede at få sit land meget ødelagt, men opbyggede det igen i samarbejde med Brandenburg.
Gift 2º 15. oktober 1651 i Öttingen med:
Ane nr. 1069

SOPHIE MARGARETHE Gräfin von Öttingen-Öttingen und Harburg

Født 19. december 1634 i Ulm, død 5. august 1664 i Ansbach (halvsøster til nr. 1134).
(Parret forekommer i alt 60 gange:
I 11. generation også som nr. 1084-85, nr. 1100-01, nr. 1426-27 og nr. 1860-61.
I 12. generation som nr. 2418-19, nr. 2444-45, nr. 2482-83, nr. 2514-15, nr. 2546-47, nr. 2610-11, nr. 2642-43, nr. 2674-75, nr. 2898-99, nr. 2930-31, nr. 3036-37, nr. 3050-51, nr. 3058-59, nr. 3186-87, nr. 3228-29, nr. 3266-67, nr. 3420-21, nr. 3434-35, nr. 3442-43, nr. 3474-75, nr. 3506-07, nr. 3538-39, nr. 3570-71, nr. 3858-59, nr. 3590-91, nr. 3922-23, nr. 4018-19, nr. 4050-51 og nr. 4082-83.
I 13. generation som nr. 4844-45, nr. 4972-73, nr. 5036-37, nr. 5100-01, nr. 5292-93, nr. 5356-57, nr. 5804-05, nr. 5868-69, nr. 6108-09, nr. 6124-25, nr. 6380-81, nr. 6580-81, nr. 6642-43, nr. 6876-77, nr. 6892-93, nr. 6956-57, nr. 7020-21, nr. 7084-85, nr. 7724-25, nr. 7788-89, nr. 7852-53, nr. 7904-05, nr. 8044-45, nr. 8108-09 og nr. 8172-73.
I 14. generation som nr. 13292-93).
AT11, tavle 319. DS1, tavle 149a. DS1-1, tavle 141.
(Albrecht blev gift 1º 31. august 1642 i Stuttgart med Henriette Luise Herzogin von Württemberg, Gräfin von Mömpelgard (1623-1650), datter af Ludwig Friedrich Herzog von Württemberg, Graf von Mömpelgard, og Elisabeth Magdalene Landgräfin von Hessen-Darmstadt,
og gift 3º 6. august 1665 i Durlach med Christine Markgräfin von Baden-Durlach (1645-1705), datter af Friedrich VI. Markgraf von Baden-Durlach og Christine Magdalene Pfalzgräfin am Rhein zu Zweibrücken-Kleeberg.

Ane nr. 1070

JOHANN GEORG Herzog von Sachsen-Eisenach 1668-1686

Født 12. juli 1636 i Weimar, død 19. september 1686 i Prunstau ved Wilhelmsthal nær Eckartshausen som følge af jagtuheld (bror til nr. 1061 og farbror til nr. 1652).
Deltog som brandenburgsk oberst i den svensk-polske krig 1655-1656 og 1659 som Danmarks og Polens allierede, med stort mod i slaget ved Nyborg, hvor de svenske tropper blev forjaget fra Fyn, udnævntes derefter til brandenburgsk generalvagtmester. I den fransk-nederlandske krig 1672-1678 i kejserlig tjeneste som regimentschef, udnævntes senere til feltmarskal. Som regent indførte han en friere adgang til audiens, var en højt elsket fyrste i sit land og efter sin død levede hans minde i lang tid.
Gift 29. maj 1661 i Wallau med:
Ane nr. 1071

JOHANNETTE Gräfin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

Født 27. august 1626 i Frankfurt am Main, død 28. september 1701 i Jena.
(Parret forekommer i alt 11 gange:
I 11. generation også som nr. 1086-87, nr. 1102-03, nr. 1108-09 og nr. 1862-63.
I 12. generation som nr. 2446-47, nr. 3038-39, nr. 3230-31, nr. 3422-23 og nr. 3676-77.
I 13. generation som nr. 6582-83).
ADB14. AT11, tavle 267. DS1, tavle 44. DS1-1, tavle .
(Johannette blev gift 1º 30. september 1647 på Schloss Friedewald med Johann Landgraf von Hessen-Braubach (1609-1651), søn af Ludwig V. Landgraf von Hessen-Darmstadt og Magdalene Markgräfin von Brandenburg).

Ane nr. 1072

CHRISTIAN V. Konge af Danmark og Norge 1670-1699

Født 15. april 1646 på Flensborghus, død 25. august 1699 på København Slot (bror til nr. 1409 og nr. 1411).

Christian V. af Danmark


Christian V. Konge af Danmark og Norge

Christian var dårligt forberedt til sit høje embede, der efter enevældens forfatning var magtfuldkommen. Faderen holdt ham borte fra statssager, og en mådelig begavelse vanskeliggjorde hans tilegnelse af disse. Han måtte i vid udstrækning støtte sig til andre, f.eks. Griffenfeld. Det gjorde han også, da han af natur var åben og realistisk erkendte sine begrænsninger. Hans regeringstid blev dog en rig reformperiode, enevælden blev konsolideret og samfundsstrukturen moderniseret med bl.a. Danske Lov 1683, Norske Lov 1687 og Den store Matrikel 1688. Han var umiddelbar og godmodig, i besiddelse af sund fornuft, et flittigt og samvittighedsfuldt menneske, som tog kongegerningen yderst alvorligt, selvom hans naturlige tilbøjeligheder snarere gik i retning af rask friluftsliv. Den jævne folkelighed, der prægede hans færden, gjorde ham til en af enevældens mest populære konger. Efter Skånske Krig 1675-1679 må han give endeligt afkald på Skåne, Halland og Blekinge, forsøgte forgæves flere gange at vinde Gottorp tilbage til Danmark.
Gift 25. juni 1667 på Nykøbing Falster Slot med:
Ane nr. 1073

CHARLOTTE AMALIE Landgräfin von Hessen-Kassel

Født 27. april 1650 i Kassel, død 27. marts 1714 i København.

Charlotte Amalie von Hessen-Kassel


Charlotte Amalie Landgräfin von Hessen-Kassel

Var ikke en smuk, men en brav og velbegavet kvinde, der forstod at optræde venligt og taktfuldt. Fastholdt gennem hele livet sin reformerte tro og opnåede forskellige begunstigelser for sine trosfæller i Danmark. Under de farefulde forhold 1700, da den svenske konge Karl XII. gjorde landgang i Nordsjælland og en flåde af fjentlige skibe truede med bombardement, viste hun stor tapperhed og ro. Hun var en praktisk og økonomisk kvinde, der med stor dygtighed styrede sine store godser, bl.a. Frederiksdal som livgeding og Vemmetofte, Børglum Kloster og Dronninglund som privat ejendom.
(Parret forekommer i alt 4 gange:
I 11. generation også som nr. 1120-21.
I 12. generation som nr. 3024-25 og nr. 3408-09).
DBL1, side 241. DBL4, side 609. DS1, tavle 85. SDE4.

Ane nr. 1074

GUSTAV ADOLF Herzog von Mecklenburg-Güstrow 1654-1695

Født 25. marts 1633 i Güstrow, død 5. november 1695 samme sted (halvbror til nr. 1129).
Fik en god opdragelse i den lutherske tro og uddannelse. Forsøgte lejlighedsvist, efter fransk forbillede at indføre et prægtigt hof og stiftede derved stor gæld.
Gift 28. december 1654 på Schloss Gottorp, Schleswig, med:
Ane nr. 1075

MAGDALENE SIBYLLE Prinzessin von Schleswig-Holstein-Gottorp

Født 24. november 1631 på Schloss Gottorp, Schleswig, død 22. september 1719 i Güstrow (datter af nr. 1474-75 og søster til nr. 737, nr. 1408, nr. 1417 og nr. 1479).
(Parret forekommer i alt 11 gange:
I 11. generation også som nr. 1122-23, nr. 1142-43, nr. 1822-23 og nr. 1918-19.
I 12. generation som nr. 2566-67, nr. 2754-55, nr. 2782-83, nr. 3026-27, nr. 3410-11 og nr. 3686-87).
At12, tavle 492. DS1, tavle 139.

Ane nr. 1076

GEORG ALBRECHT Markgraf von Brandenburg-Kulmbach 1655-1666

Født 20. marts 1619 i Bayreuth, død 27. september 1666 i Schretz.
Fik sit land inddraget og meget ødelagt i Trediveårskrigen, til tider forjaget.
Gift 1º 10. december 1651 med:
Ane nr. 1077

MARIE ELISABETH Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Født 26. august 1628 på Schloss Glücksburg, død 27. maj 1664 i Kulmbach (søster til nr. 1027 og 1063).
(Parret forekommer i alt 7 gange:
I 11. generation også som nr. 1124-25.
I 12. generation som nr. 3028-29 og nr. 3412-13.
I 13. generation som nr. 6616-17, nr. 7048-49 og nr. 7816-17).
AT11, tavle 318. DS1, tavle 160. DS1-1, tavle 140.
(Georg Albrecht blev gift 2º 1. november 1665 i Colditz med Sophie Margarethe Gräfin zu Solms-Baruth und Wildenfels (1626-1688), datter af Johann Georg II. Graf zu Solms-Baruth und Wildenfels og Anna Marie Gräfin von Erbach-Fürstenau).

Ane nr. 1078

ALBRECHT FRIEDRICH Graf von Wolfstein, Freiherr zu Obersulzbürg

Født 13. maj 1644, død 6. november 1693, begravet i Pyrbaum.
Ophøjet i rigsgrevestanden 1673.
Gift 25. september 1666 (ægteskabskontrakt 13. november 1665 i Remlingen) med:
Ane nr. 1079

SOPHIA LUISE (LUDOVICA) Gräfin zu Castell-Remlingen

Født 8. juli 1645, død 19. juli 1717 i Castell.
(Parret forekommer i alt 7 gange:
I 11. generation også som nr. 1126-27.
I 12. generation som nr. 3030-31 og nr. 3414-15.
I 13. generation som nr. 6618-19, nr. 7050-51 og nr. 7818-19).
DS16, tavle 92 og 125.

Ane nr. 1080

ERNST AUGUST Kurfürst von Hannover

og
Ane nr. 1081

SOPHIE Prinzessin von der Pfalz

(Parret er identisk med nr. 1064-65).

Ane nr. 1082

GEORG WILHELM Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Lüneburg (Herzog von Celle)

og
Ane nr. 1083

ELEONORE Desmier d’Olbreuse

(Parret er identisk med nr. 1066-67).

Ane nr. 1084

ALBRECHT Markgraf von Brandenburg-Ansbach

og
Ane nr. 1085

SOPHIE MARGARETHE Gräfin von Öttingen-Öttingen und Harburg

(Parret er identisk med nr. 1068-69).

Ane nr. 1086

JOHANN GEORG Herzog von Sachsen-Eisenach

og
Ane nr. 1087

JOHANNETTE Gräfin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

(Parret er identisk med nr. 1070-71).

Ane nr. 1088

WILHELM VI. Landgraf von Hessen-Kassel

og
Ane nr. 1089

HEDWIG SOPHIA Markgräfin von Brandenburg

(Parret er identisk med nr. 1028-29).

Ane nr. 1090

JAKOB Herzog von Kurland

og
Ane nr. 1091

LUISE CHARLOTTE Markgräfin von Brandenburg

(Parret er identisk med nr. 1058-59).

Ane nr. 1092

MORITZ Herzog von Sachsen-Zeitz

og
Ane nr. 1093

DOROTHEA MARIE Prinzessin von Sachsen-Weimar

(Parret er identisk med nr. 1060-61).

Ane nr. 1094

FRIEDRICH II. WILHELM Kurfürst von Brandenburg

og
Ane nr. 1095

DOROTHEA Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

(Parret er identisk med nr. 1062-63).

Ane nr. 1096

ERNST AUGUST Kurfürst von Hannover

og
Ane nr. 1097

SOPHIE Prinzessin von der Pfalz

(Parret er identisk med nr. 1064-65).

Ane nr. 1098

GEORG WILHELM Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Lüneburg (Herzog von Celle)

og
Ane nr. 1099

ELEONORE Desmier d’Olbreuse

(Parret er identisk med nr. 1066-67).

Ane nr. 1100

ALBRECHT Markgraf von Brandenburg-Ansbach

og
Ane nr. 1101

SOPHIE MARGARETHE Gräfin von Öttingen-Öttingen und Harburg

(Parret er identisk med nr. 1068-69).

Ane nr. 1102

JOHANN GEORG Herzog von Sachsen-Eisenach

og
Ane nr. 1103

JOHANNETTE Gräfin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

(Parret er identisk med nr. 1070-71).

Ane nr. 1104

WALRAD Graf (Fürst 1688) von Nassau-Usingen 1659-1702

Født 24. februar 1635 i Metz, død 17. oktober 1702 efter at være blevet syg i slaget ved Hellenrod i nærheden af Roermond under Den spanske Arvefølgekrig (bror til nr. 1025, brorsøn af nr. 1604 og farbror til nr. 1202 og 1618).
Som nyfødt, sammen med sine forældre forjaget fra grevskabet, som han næsten ikke mere genså. Boede i mange år i Metz i Frankrig og gik i fransk militærtjeneste som ritmester. 1663 kredsoberst i den oberrheinske rigskreds og deltog 1683 i Ungarn i krigen mod tyrkerne, hvor han på trods af dårlige militære resultater blev udnævnt til generalmajor. 1671 i nederlandsk tjeneste, fra 1672 som generalløjtnant i kavalleriet, 1673 general og 1674 guvernør i Bergen-op-Zoom. 1690 udnævntes han til både kejserlig og nederlandsk generalfeltmarskal. I sit lange militære liv deltog han i 17 slag og 27 belejringer.
Gift 1º 16. juni 1678 i Mecheln med:
Ane nr. 1105

CATHERINE ISABELLE FRANÇOISE MARIE de Croy, Comtesse de Roeux

Født ????, død 20. maj 1686 i Frankfurt am Main.
ADB40. AT12, tavle 417. DS1, tavle 112b. DS1-1, tavle 65.
(Walrad blev gift 2º 18. juni 1688 i Binderen ved Helmond med Magdalene Elisabeth Gräfin von Löwenstein-Wertheim-Rochefort (1662-1733), datter af Ferdinand Karl Graf von Löwenstein-Wertheim-Rochefort og Anna Maria Gräfin von Fürstenberg-Heiligenberg).

Ane nr. 1106

HEINRICH Fürst von Nassau-Dillenburg 1658-1701

Født 28. august 1641 i Dillenburg, død 18. april 1701 på Schloss Ludwigsbrunn.
På sin hustrus vegne gjorde han krav på hertugdømmerne Liegnitz og Brieg i Schlesien, men da disse var østrigske len, kom han på kant med kejseren i Wien.
Gift 13. oktober 1663 på Schloss Brieg med:
Ane nr. 1107

DOROTHEA ELISABETH Herzogin von Schlesien-Liegnitz und Brieg

Født 17. december 1646 i Breslau, død 9. juni 1691 i Dillenburg.
AT12, tavle 432. DS1, tavle 118. DS1-1, tavle 77.

Ane nr. 1108

JOHANN GEORG Herzog von Sachsen-Eisenach

og
Ane nr. 1109

JOHANNETTE Gräfin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

(Parret er identisk med nr. 1070-71).

Ane nr. 1110

JOHANN ADOLF I. Herzog von Sachsen-Weissenfels 1680-1697

Født 2. november 1649 i Halle, død 24. maj 1697 i Weissenfels (bror til nr. 933).
Var i en længerevarende strid om lensforholdene, dels med kurfyrsten af Sachsen og med Brandenburg om nogle grænsebyer.
Gift 1º 1. november 1671 i Altenburg med:
Ane nr. 1111

JOHANNE MAGDALENE Prinzessin von Sachsen-Altenburg

Født 14. januar 1656 i Altenburg, død 22. januar 1686 i Weissenfels.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 12. generation som nr. 2766-67).
AT11, tavle 256. DS1, tavle 45. DS1-1, tavle 171.
(Johann Adolf I. blev gift 2º 3. februar 1692 i Querfurt med Christiane Wilhelmina von Bünau (1666-1707), datter Rudolf von Bünau og Godelia von Warnstedt).

Ane nr. 1112

GEORG WILHELM Graf von Leiningen-Dachsburg-Falkenburg in Heidesheim 1658-1672

Født 8. marts 1636 i Heidesheim, død 19. juli 1672 i Oberstein.
Gift 26. marts 1658 med:
Ane nr. 1113

ANNA ELISABETH von Daun, Gräfin zu Falkenstein

Født 1. januar 1636, død 4. juni 1685 i Broich an der Ruhr.
Arvede efter faderen herskaberne Broich og Oberstein.
(Parret forekommer i alt 10 gange:
I 12. generation som nr. 2424-25, nr. 2552-53, nr. 2680-81, nr. 2936-37, nr. 3192-93, nr. 3512-13, nr. 3896-97 og nr. 4088-89.
I 13. generation som nr. 6648-49).
DS4, tavle 28. LLB.
(Anna Elisabeth blev gift 2º efter 19. juli 1672 med Georg Friedrich Graf von Salm, Wild- und Rheingraf zu Kyrburg (1611-1681), søn af Johann Kasimir Graf von Salm, Wild- und Rheingraf zu Kyrburg og Dorothea Gräfin zu Solms-Laubach).

Ane nr. 1114

JOHANN REINHARD II. Graf von Hanau-Lichtenberg in Lichtenau, Wilstatt und Bischofsheim 1652-1666

Født 13. januar 1628 i Buchsweiler, død 25. april 1666 i Bischofsheim am hohen Steg.
Gift 18. oktober 1659 i Buchsweiler med:
Ane nr. 1115

ANNA MAGDALENE Pfalzgräfin am Rhein zu Bischweiler

Født 14. februar 1640 i Strasbourg, død 12. februar 1693 i Babenhausen.
(Parret forekommer i alt 33 gange:
I 12. generation som nr. 2420-21, nr. 2426-27, nr. 2484-85, nr. 2518-19, nr. 2548-49, nr. 2554-55, nr. 2644-45, nr. 2676-77, nr. 2682-83, nr. 2900-01, nr. 2932-33, nr. 2938-39, nr. 3052-53, nr. 3060-61, nr. 3188-89, nr. 3194-95, nr. 3436-37, nr. 3444-45, nr. 3476-77, nr. 3508-09, nr. 3514-15, nr. 3540-41, nr. 3860-61, nr. 3892-93, nr. 3898-99, nr. 3924-25, nr. 4020-21, nr. 4052-53, nr. 4084-85 og nr. 4090-91.
I 13. generation som nr. 6644-45 og nr. 6650-51).
DS16, tavle 161.

Ane nr. 1116

JOHANN AUGUST Graf zu Solms-Rödelheim und Assenheim 1676-1680

Født 7. juni 1623 i Baruth, død 23. november 1680 i Rödelheim.
Gift 13. april 1654 i Regensburg med:
Ane nr. 1117

ELEONORE BARBARA MARIE Gräfin Cratz von Scharffenstein

Født 2. november 1629 i Mainz, død 26. februar 1680 i Rödelheim.
(Parret forekommer i alt 10 gange:
I 12. generation som nr. 2428-29, nr. 2556-57, nr. 2684-85, nr. 2940-41, nr. 3196-97, nr. 3516-17, nr. 3900-01 og nr. 4092-93.
I 13. generation som nr. 6652-53).
FL5, tavle 87a. DS17, tavle 49.

Ane nr. 1118
FREDERIK Greve Ahlefeldt til Grevskabet Langeland, Reichsgrafschaft Rixingen und Freiherrschaft Mörsberg (begge i Lothringen)
Født 1623 på 1. halvdel af herregården Søgård syd for Åbenrå, død 7. juli 1686 i København.

Frederik Ahlefeldt


Frederik Greve Ahlefeldt

1661 statholder i København og assessor i Statskollegiet, 1663 statholder i Slesvig-Holsten samt amtmand over Steinburg Amt, 1665 tysk rigsgreve, 1672 dansk greve, 1676 storkansler og præsident for statskollegiet.
(I sit 1. ægteskab forekommer han i alt 2 gange (i 12. generation) som nr. 3238 og nr. 3246).
Gift 2º 1. december 1668 på Schloss Emichsburg med:
Ane nr. 1119

MARIE ELISABETH Gräfin von Leiningen-Dachsburg-Hartenburg

Født 10. marts 1648 på Schloss Hartenburg, død 13. april 1724 på Augustenborg Slot (datter af nr. 1602-1603 og søster til nr. 801).

Marie von Leiningen


Marie Elisabeth Gräfin von Leiningen-Dachsburg-Hartenburg

(Parret forekommer i alt 10 gange:
I 12. generation som nr. 2430-31, nr. 2558-59, nr. 2686-87, nr. 2942-43, nr. 3198-99, nr. 3518-19, nr. 3902-03 og nr. 4094-95.
I 13. generation som nr. 6654-55).
DA1982, side 681ff. LLB.
(Frederik blev gift 1º 26. december 1656 med Margrethe Dorothea Grevinde Rantzau (1641-1665), datter af statholder i Slesvig-Holsten Christian Greve Rantzau og Dorothea Rantzau).

Ane nr. 1120

CHRISTIAN V. Konge af Danmark og Norge

og
Ane nr. 1121

CHARLOTTE Landgräfin von Hessen-Kassel

(Parret er identisk med nr. 1072-73).

Ane nr. 1122

GUSTAV ADOLF Herzog von Mecklenburg-Güstrow

og
Ane nr. 1123

MAGDALENE SIBYLLE Prinzessin von Schleswig-Holstein-Gottorp

(Parret er identisk med nr. 1074-75).

Ane nr. 1124

GEORG ALBRECHT Markgraf von Brandenburg-Kulmbach

og
Ane nr. 1125

MARIE ELISABETH Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

(Parret er identisk med nr. 1076-77).

Ane nr. 1126

ALBRECHT FRIEDRICH Graf von Wolfstein, Freiherr zu Obersulzbürg

og
Ane nr. 1127

SOPHIA LUISE (LUDOVICA) Gräfin zu Castell-Remlingen

(Parret er identisk med nr. 1078-79).

Ane nr. 1128

AUGUST Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel 1634-1666 und in Dannenberg 1636-1666

Født 10. april 1579 i Dannenberg, død 17. september 1666 i Wolfenbüttel.
Højtuddannet og begavet, tilbragte i mange år en rolig tilværelse på sit slot i Hitzacker, hvor han studerede videnskab og havde en omfattende brevveksling. Alle hans breve er bevaret i over 30 foliobind, der sammen med hans detaljerede dagbog findes på det af ham grundlagte bibliotek i Wolfenbüttel. Hans store bogsamling på over 180.000 bind, foruden en række håndskrifter, dannede grundstammen i biblioteket. Han var også selv forfatter af bøger, bl.a. om skak og om kirkelige og religiøse forhold.
(I sit 2. ægteskab forekommer han i alt 16 gange:
I 12. generation som nr. 2264, nr. 3608, nr. 3668 og nr. 3800.
I 13. generation som nr. 4920, nr. 4952, nr. 5016, nr. 5272, nr. 5784, nr. 6936, nr. 7358, nr. 7704 og nr. 8088.
I 14. generation som nr. 13128, nr. 14120, og nr. 15656).
Gift 3º 13. juli 1676 i Güstrow med:
Ane nr. 1129

SOPHIE ELISABETH Herzogin von Mecklenburg-Güstrow

Født 20. august 1613 Güstrow, død 12. august 1676 på Schloss Lüchow (halvsøster til nr. 1074).
(Parret forekommer i alt 14 gange:
I 11. generation også som nr. 1800-01 og nr. 1896-97.
I 12. generation som nr. 2456-57, nr. 2472-73, nr. 2504-05, nr. 2632-33, nr. 2888-89, nr. 3464-65, nr. 3848-49 og nr. 4040-41.
I 13. generation som nr. 6560-61, nr. 7056-57 og nr. 7824-25).
ADB1. AT11, tavle 51. DS1, tavle 64. DS1-1, tavle 24.
(August blev gift 1º 13. december 1607 i Strelitz med Klara Maria Herzogin von Pommern (1574-1623), datter af Bogislaw XIII. Herzog von Pommern og Klara Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Gifhorn,
og gift 2º 26. oktober 1623 i Zerbst med Dorothea Prinzessin von Anhalt-Zerbst (1607-1634), datter af Rudolf Fürst von Anhalt-Zerbst og Dorothea Hedwig Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel).

Ane nr. 1130

FRIEDRICH Landgraf von Hessen-Eschwege 1648-1655

Født 9. maj 1617 i Kassel, død 24. september 1655, faldt foran Coslin i provisen Posen, Østpreussen, i Den svensk-polske Krig, hvor han deltog som svensk generalmajor.
Fik en dårlig uddannelse og udviklede sig til en vanskeligt omgængelig person, der fra sin tidlige ungdom levede et hæmningsløst liv.
Gift 6. september 1646 i Stockholm med:
Ane nr. 1131

ELEONORE Pfalzgräfin am Rhein zu Zweibrücken-Kleeburg

Født 17. maj 1626 på Stegeborg, Sverige, død 3. marts 1692 i Osterholz ved Bremen (søster til nr. 1472 og faster til nr. 1410).
(Parret forekommer i alt 14 gange:
I 11. generation også som nr. 1802-03 og nr. 1898-99.
I 12. generation som nr. 2458-59, nr. 2474-75, nr. 2506-07, nr. 2634-35, nr. 2890-91, nr. 3466-67, nr. 3850-51 og nr. 4042-43.
I 13. generation som nr. 6562-63, nr. 7058-59 og nr. 7826-27).
DS1, tavle 98. DS1-2, tavle 241.

Ane nr. 1132

ANTON ULRICH Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel 1704-1714

Født 4. oktober 1633 i Hitzacker, død 27. marts 1714 i Salzdahlum (søn af nr. 1128 i dennes andet ægteskab).
Han havde den franske konge Ludvig XIV. som forbillede og levede i stigende luksus, indførte fransk sprog og skik ved hoffet. Berømt for sine fester og operaforestillinger. Omdannede 1690 et gammelt rådhus i Braunschweig til operahus og skrev selv operaer, var også forfatter til flere bøger. Elskede maskerader, koncerter, fyrværkeri og militære parader, og ved sin pragt gældsatte han i nogen grad landet. Hans pragtslot i Salz-dahlum blev under Napoleonskrigene helt nedbrudt og inventaret ført til Paris.
Gift 17. august 1656 i Wolfenbüttel med:
Ane nr. 1133

ELISABETH JULIANE Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg

Født 24. maj 1634 på Nordborg Slot, død 30. september 1729 i Salzdahlum.
(Parret forekommer i alt 16 gange:
I 11. generation også som nr. 1804-05, nr. 1834-35 og nr. 1900-01.
I 12. generation som nr. 2460-61, nr. 2476-77, nr. 2508-09, nr. 2636-37, nr. 2892-93, nr. 3468-69, nr. 3852-53 og nr. 4044-45.
I 13. generation som nr. 6564-65, nr. 7060-61, nr. 7358-59 og nr. 7828-29).
ADB1. AT11, tavle 52. DS1, tavle 64. DS1-1, tavle 24.

Ane nr. 1134

ALBRECHT ERNST Graf (Fürst 1674) von Öttingen-Öttingen und Harburg 1659-1683

Født 4. maj 1642, død 29. januar 1683 i Schrattenhofen (halvbror til nr. 1069).
Gift 1º 28. maj 1665 i Stuttgart med:
Ane nr. 1135

CHRISTINE FRIEDERIKE Herzogin von Württemberg

Født 28. februar 1644 i Stuttgart, død 30. oktober 1674 samme sted.
(Parret forekommer i alt 15 gange:
I 11. generation også som nr. 1606-07, nr. 1806-07 og nr. 1902-03.
I 12. generation som nr. 2462-63, nr. 2478-79, nr. 2510-11, nr. 2638-39, nr. 2894-95, nr. 3570-71, nr. 3854-55 og nr. 4046-47.
I 13. generation som nr. 6566-67, nr. 7062-63 og nr. 7830-31).
DS16, tavle 101.
(Albrecht Ernst blev gift 2º 30. april 1682 i Öttingen med Eberhardina Katharina Herzogin von Württemberg (1651-1683), søster til hans første hustru).

Ane nr. 1136

ADOLF FRIEDRICH I. Herzog von Mecklenburg-Schwerin und Güstrow

og
Ane nr. 1137

MARIE KATHARINA Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Dannenberg

(Parret er identisk med nr. 936-37).

Ane nr. 1138

WILHELM CHRISTOPH Landgraf von Hessen-Homburg 1650-1669

Født 13. november 1625 i Ober-Rosbach, død 27. august 1681 i Hamburg (bror til nr. 2000).
Fik tildelt Homburg som apanage, men pantsatte den straks til hovedlinien Hessen-Darmstadt. Hans krav om fuld uafhængighed blev afvist - et forhold, som først blev løst i 1768.
Gift 1º 21. april 1650 i Darmstadt med:
Ane nr. 1139

SOPHIE ELEONORE Landgräfin von Hessen-Darmstadt

Født 7. januar 1634 Darmstadt, død 7. oktober 1663 samme sted (søster til nr. 1385, nr. 1478 og nr. 1829).
(Parret forekommer i alt 5 gange:
I 12. generation som nr. 2562-63, nr. 3682-83, nr. 4006-07 og nr. 4010-11).
AT12, tavle 400. DS1, tavle 107. DS1-2, tavle 252.
(Wilhelm Christoph blev gift 2º 2. april 1665 i Lübeck med Anna Elisabeth Herzogin von Sachsen-Lauenburg (1624-1688), datter af August Herzog von Sachsen-Lauenburg og Elisabeth Sophie Prinzessin von Schleswig-Holstein-Gottorp).

Ane nr. 1140

ADOLF FRIEDRICH I. Herzog von Mecklenburg-Schwerin und Güstrow

og
Ane nr. 1141

MARIE KATHARINA Herzogin von Braunschweig und Lüneburg in Dannenberg

(Parret er identisk med nr. 936-37).

Ane nr. 1142

GUSTAV ADOLF Herzog von Mecklenburg-Güstrow

og
Ane nr. 1143

MAGDALENE SIBYLLE Prinzessin von Schleswig-Holstein-Gottorp

(Parret er identisk med nr. 1074-75).

Ane nr. 1144

ERNST I. der Fromme Herzog von Sachsen-Gotha 1641-1674

Født 25. december 1601 i Altenburg, død 26. marts 1675 på Schloss Friedestein ved Eisenach.
I hele Europa kendt som en besindig og klog fyrste, bl.a. som formidler i stridigheder mellem landene. Var tilhænger af et jævnt hof og indførte bl.a. skat på luksus. Indførte, som den første tyske fyrste, skolepligt for alle indbyggere og var meget optaget af gode forhold for fattige, bl.a. vajsenhusbørn, oprettede enkekasser til mange erhverv. Kaldtes for ”Sultanen af Gotha”.
Gift 24. oktober 1636 i Altenburg med sin fætters datter:
Ane nr. 1145

ELISABETH SOPHIE Prinzessin von Sachsen-Altenburg

Født 10. oktober 1619 i Halle, død 20. december 1680 i Gotha.
(Parret forekommer i alt 50 gange:
I 11. generation også som nr. 1792-93, nr. 1832-33, nr. 1864-65, nr. 1880-81 og nr. 1888-89.
I 12. generation nr. 2300-01, nr. 2536-37, nr. 2568-69, nr. 2576-77, nr. 2664-65, nr. 2920-21, nr. 3496-97, nr. 3596-97, nr. 3648-49, nr. 3656-57, nr. 3688-89, nr. 3696-97, nr. 3660-61, nr. 3788-89, nr. 3880-81 og nr. 4072-73.
I 13. generation som nr. 4834-35, nr. 4962-63, nr. 5026-27, nr. 5090-91, nr. 5158-59, nr. 5282-83, nr. 5346-47, nr. 5794-95, nr. 5858-59, nr. 6098-99, nr. 6114-15, nr. 6370-71, nr. 6584-85, nr. 6592-93, nr. 6632-33, nr. 6866-67, nr. 6882-83, nr. 6946-47, nr. 7010-11, nr. 7074-75, nr. 7388-89, nr. 7714-15, nr. 7778-79, nr. 7842-43, nr. 8034-35, nr. 8098-99 og nr. 8162-63.
I 14. generation som nr. 13282-83).
ADB6. DS1, tavle 44. DS1-1, tavle 154 og 158. NDB4.

Ane nr. 1146

JOSIAS II. Graf von Waldeck-Wildungen 1660-1669

Født 3. juli 1636 i Wildungen, død 8. august 1669 i Kandia (Iraklion) på Kreta, hvor han faldt i kamp mod tyrkerne (brorsøn af nr. 1603).
Brandenburgsk infanterioberst, senere generalmajor, og 1663-1664 som kejserlig feltvagtmester med rigshæren mod tyrkerne. Fra 1665 generalmajor i braunschweigsk tjeneste og blev 1669 sendt med braunschweigske tropper til Kreta for at hjælpe Venezia i dens kamp mod tyrkerne.
Gift 1659 i Arolsen med:
Ane nr. 1147

WILHELMINE Gräfin von Nassau-Siegen

Født 1625, døbt 10. juni i Heusden, død 22. januar 1700 i Hildburghausen (søster til nr. 1883 og nr. 1887).
(Parret forekommer i alt 5 gange:
I 11. generation også som nr. 1794-95 og nr. 1890-91.
I 12. generation som nr. 2736-37.
I 13. generation som nr. 7376-77).
ADB40. AT12, tavle 525. DS1-1, tavle 74. FL5, tavle 47a.

Ane nr. 1148

ALBRECHT ANTON Graf (Fürst 1697) von Schwarzburg-Rudolstadt 1646-1710

Født 2. marts 1641 i Rudolstadt, død 15. december 1710 samme sted (søstersøn af nr. 1879).
Var under stor indflydelse af den fromme og lærde tyske forfatter og kansler Ahasverus Fritsch og fremmede uddannelsesvæsenet ligesom han indførte bespisning af fattige, bl.a. også under indflydelse af pietismen. Opnåede 1697 rigsfyrsteværdigheden og kom derved i en langvarig strid med kurfyrsten af Sachsen.
Gift 7. juni 1665 i Rudolstadt med sin fætters (fasters søns) datter:
Ane nr. 1149

EMILIE JULIANE Gräfin zu Barby und Mühlingen

Født 19. august 1637 i Rudolstadt, død 3. december 1706 samme sted (datter af nr. 1878-1879 og søster til nr. 939).
En af de betydeligste tyske evangeliske salmedigtere.
(Parret forekommer i alt 5 gange:
I 11. generation også som nr. 1796-97 og nr. 1892-93.
I 12. generation som nr. 2572-73 og nr. 3692-93).
AT12, tavle 564. DS12, tavle 38. FL1, tavle 162.

Ane nr. 1150

FRIEDRICH I. Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg

og
Ane nr. 1151

MAGDALENE SIBYLLE Prinzessin von Sachsen-Weissenfels

(Parret er identisk med nr. 932-33).

Ane nr. 1152

Pierre de Poey de Bernadotte

Født før 1620, død ca. 1659.
Gift 1639 (ægteskabskontrakt 22. maj) i Pau med:
Ane nr. 1153

MARGALIDE de Barraquer

Født senest 1623, død efter 1674.
(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 11. generation også som nr. 1536-37).
BER. LLB.

Ane nr. 1154

(ukendt) ... de la Barrere

og
Ane nr. 1155

(ukendt)

(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 11. generation også som nr. 1538-39).

Ane nr. 1156

(ukendt) ... de Laplace

og
Ane nr. 1157

(ukendt)

(Parret forekommer i alt 2 gange:
I 11. generation også som nr. 1540-41).