Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


Dronning Margrethe II.s forslægt - Første til femte generation1. GENERATION – PROBAND

Ane nr. 1

MARGRETHE II. Alexandrine Thorhildur Ingrid Danmarks Dronning siden 1972

Født 16. april 1940 på Amalienborg Slot, København.
Tog studentereksamen 1959 og gennemførte samme år gruppeførerudddannelsen i Kvindeligt Flyverkorps, studerede derefter 1960-1965 bl.a. politisk videnskab og arkæologi ved forskellige universiteter. I henhold til den nye Tronfølgelov fra 1953 efterfulgte hun 1972 faderen på Danmarks trone og har videreført og udbygget forældrenes modernisering af monarkiet med større åbenhed over for offentligheden. De traditionelle nytårstaler har hun givet et stærkt personligt indhold. Dronningens kunstneriske evner er blevet udtrykt i oversættelser, tekstilkunst (messehagler og bispekåber), tegninger, grafiske arbejder, malerier, kostumetegninger og scenografi.
Gift 10. juni 1967 i Holmens Kirke, København, med:

HENRI Marie Jean André Comte de Laborde de Montpezat

Født 11. juni 1934 i Talence, Frankrig, søn af André Comte de Laborde de Montpezat (1907-1998) og Renée Doursenot (1908-2001). Prins af Danmark 10. juni 1967.
DS2, tavle 102. SDE12.


2. GENERATION - FORÆLDRE

Ane nr. 2

Christian FREDERIK IX. Franz Michael Carl Valdemar Georg Konge til Danmark 1947-1972

Født 11. marts 1899 på Sorgenfri Slot, Lyngby, død 14. januar 1972 i København.
Uddannet søofficer, fra 1927 chef på torpedobåden Søhunden og fra 1945 kontreadmiral. Han elskede tjenesten og livet på søen, var gennem mange år aktiv roer i Studenternes Roklub, og både i marinen og i roklubben stiftede han varige venskaber. På baggrund af den brede tillid til ham og hans familie blev Tronfølgeloven ændret 1953, således at hans ældste datter kunne efterfølge ham. Han var djærv og ligefrem, omgikkes jævne mennesker med naturlig venlighed og varme, og i hans regeringstid forsvandt den formelle stivhed, som havde præget faderens hof. Efter moderen arvede han en stor interesse for klassisk musik, han dyrkede den bl.a. ved at optræde som orkesterleder.
Gift 24. maj 1935 i Storkyrkan, Stockholm, med:
Ane nr. 3

INGRID Victoria Sofia Lovisa Margarete Prinsesse av Sverige

Født 28. marts 1910 på Stockholm Slott, død 7. november 2000 på Fredensborg Slot.
Engagerede sig som dansk kronprinsesse straks helhjertet i sit nye fædrelands forhold, blev hurtigt en samlende skikkelse i kongehuset og senere en respekteret og afholdt dronning. Det sønderjyske grænseland kom i høj grad til at optage hende. Fra moderen arvede hun interessen for parkanlæg, og flere af kongefamiliens slotte har nydt godt af hendes sikre sans for indretning.
DS2, tavle 102 og 119. SDE7. SDR9.


3. GENERATION - BEDSTEFORÆLDRENE

Ane nr. 4

CHRISTIAN X. Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm Konge til Danmark 1912-1947, til Island 1918-1944

Født 26. september 1870 på Charlottenlund Slot, død 20. april 1947 på Amalienborg Slot, København.
Havde i begyndelsen ikke let ved at finde sig til rette i den rolle, den endnu unge parlamentariske statsskik tilmålte ham. Hans voksende utilfredshed med regeringens sønderjyske politik fik ham 1919 til at konspirere mod en afstemningsgrænse, og 1920 førte hans handlinger til Påskekrisen (og landet til randen af revolution). Sønderjyllands genforening med kongeriget 1920, kongens historiske ridt over Kongeågrænsen, den efterfølgende fest på Dybbøl samt hans og dronning Alexandrines mange rejser rundt i landet øgede kongehusets popularitet. Ved den tyske besættelse 1940 var han og regeringen Stauning enige om at indstille kampen, og senere på året afviste han Højgaardkredsens forsøg på at danne en uparlamentarisk regering. Under besættelsen blev han (bl.a. ved at fortsætte sin daglige ridetur gennem København) et nationalt symbol, og med Telegramkrisen 1942 (Hitlers fødselsdagstelegram til kongen) kom han, formentlig utilsigtet, til at skærpe modsætningsforholdet til besættelsesmagten.
Gift 26. april 1898 i Villa Wenden i Cannes, Frankrig, med:
Ane nr. 5

ALEXANDRINE Auguste Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin

Født 24. december 1879 på Schloss Schwerin, død 28. december 1952 i København.
Havde musikalske evner, interesserede sig for velgørenhed og var sin mand en loyal og trofast støtte.
DBL3-1. DS1, tavle 141A. DS2, tavle 102. SDE1. SDE4.

Ane nr. 6

Oscar Frederik Vilhelm Olaf GUSTAF VI. ADOLF Konung av Sverige 1950-1973

Født 11. november 1882 i Stockholm, død 15. september 1973 i Helsingborg. Blev først konge i en alder af 67, men formåede alligevel at omskabe det stive og ceremonielle svenske monarki til et demokratisk kongedømme. Han blandede sig ikke i politik, men koncentrerede sig om repræsentative opgaver. Han var levende interesseret i historie og arkæologi. Hans britiske ægteskaber var en nyttig modvægt mod forældrenes tyske orientering. Gift 1º 15. juni 1905 i Saint George’s Chapel, Windsor, med:
Ane nr. 7

MARGARET Victoria Augusta Charlotte Norah Princess of Great Britain and Ireland, Princess of Connaught and Strathearn

Født 15. januar 1882 i Bagshot Park, Surrey, England, død 1. maj 1920 i Stockholm.
Gennem sin far lærte hun i en tidlig alder at male og modtog undervisning af en fransk kunstnerinde, ligesom faderen forærede hende et fotoapparat. På grund af tidligere svenske kongers giftemål med tyske prinsesser, skabte denne engelsk-svenske forbindelse stor interesse for hende, og disse blev indfriet ved synet af denne elegante hvidklædte prinsesse som spontant hilste Stockholms befolkning ved sin ankomst til Sverige. Hun indførte en åbenhed og spontanitet ved det ellers så stive svenske hof, og gennem billedreportager i pressen fik befolkningen indsigt i de kongeliges aktiviteter. Det vakte også stor opmærksomhed, at hun udøvede flere sportsgrene, bl.a golf og landhockey. Alle hendes børn blev opdraget i en engelsk ånd og havde barnepiger fra England, som kun talte engelsk. Barnets ret til ansvar og gennem dette ansvar at vinde livserfaring var en ledestjerne for hende. Hun deltog i socialt arbejde, især med blinde og foranledigede oprettet skoler og organisationer til varetagelse af blindes forhold. På sommerslottet Sofiero nyindrettede hun parken og haven til en blomsterpark og arbejdede meget med parkens indretning, ligesom hun arbejdede sammen med svenske havearkitekter.
DS2, tavle 96 og 119. SBL25. SDE8.
(Gustaf VI. Adolf blev gift 2º 3. november 1923 i London med Louise Alexandra Marie Irene Lady Mountbatten (1889-1965), datter af Louis Alexander Mountbatten, 1st Marquess of Milford Haven, og Victoria Prinzessin von Hessen und bei Rhein.)


4. GENERATION - OLDEFORÆLDRENE

Ane nr. 8

Christian FREDERIK VIII. Vilhelm Carl Konge til Danmark 1906-1912

Født 3. juni 1843 i Det Gule Palæ, København, død 14. maj 1912 i Hamburg.

Frederik VIII.


Christian IX., ane nr. 16, sønnen Frederik VIII., ane nr. 8, og sønnesønnen Christian X., ane nr. 4.
Blev uddannet i militæret. Som kronprins gennem 43 år var han næsten helt afskåret fra indflydelse, fordi faderen kun modvilligt overlod ham officielle hverv. Han var levende interesseret i politik og erklæret tilhænger af det parlamentariske princip. Han blev med sin beskedne og venlige fremtræden en populær monark, men hans regeringstid blev kort. På hjemvejen fra et kurophold i Tyskland døde han uventet i Hamburg af et hjerteanfald (under uafklarede omstændigheder).

Gift 28. juli 1869 i Stockholm med:
Ane nr. 9

LOUISE Josephine Eugenie Prinsesse av Sverige

Født 31. oktober 1851 i Stockholm, død 20. marts 1926 på Amalienborg Slot, København. Havde, ligesom faderen, kunstneriske evner, der rakte ud over amatørens. Herom vidner akvareller og skitser på Amalienborgmuseet. Disse er præget af et sikkert farvevalg og en følsom penselføring. Hun var meget religiøs og helligede sig børnenes opdragelse og et omfattende velgørenhedsarbejde.
DS1, tavle 56. DS2, tavle 102 og 119. SBL24. SDE7. SDE12. WK5.

Ane nr. 10

FRIEDRICH FRANZ III. Paul Nikolaus Ernst Heinrich Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin 1883-1897

Født 19. marts 1851 i Ludwigslust, Mecklenburg, død 10. april 1897 i Cannes, Frankrig. Var, som sine forgængere, en svag hersker, der var helt afhængig af Preussen, blev preussisk kavallerigeneral. På grund af sygdom levede han det meste af sit liv i udlandet (Frankrig).
Gift 24. januar 1879 i Sankt Petersborg, Rusland, med sit næstsøskendebarn:
Ane nr. 11

ANASTASIA Mikhailovna Storfyrstinde af Rusland

Født 28. juli 1860 på slottet Petershof ved Sankt Petersborg, død 11. marts 1922 i Eze-sur-Mer ved Nice i Frankrig.
DS1, tavle 141A. DS3-1, tavle 172. AT12, tavle 496.

Ane nr. 12

Oscar GUSTAF V. Adolf Konung av Sverige 1907-1950

Født 16. juni 1858 på Drottningholm Slott ved Stockholm, død 29. oktober 1950 samme sted. Søgte at øge kongehusets politiske indflydelse i Sverige, hvor moderne parlamentarisme først slog igennem 1917. I modstrid med regeringens linie talte han således 1914 for styrkelse af forsvaret, og 1941 var han fortaler for at give Tyskland tilladelse til at føre tropper gennem det neutrale Sverige fra Norge til Finland. Trods disse forhold blev den meget sportsinteresserede konge med tiden et populært samlingspunkt for nationen.
Gift 20. september 1881 i Karlsruhe med:
Ane nr. 13

Sophie Marie VIKTORIA Prinzessin von Baden

Født 7. august 1862 i Karlsruhe, død 4. april 1930 i Rom, Italien. Voksede op ved det religiøst prægede hof i Karlsruhe, blev sprogkyndig og meget interesseret i malerkunst og musik, specielt Richard Wagners værker. Som kusine til kejser Wilhelm II. beundrede hun preussisk militærvæsen og tysk statsliv. Hun var en viljekraftig og ansvarsbevist personlighed. På grund af et svagt helbred opholdt hun sig ofte i Italien.
DS1, tavle 134. DS2, tavle 119. SMK8.

Ane nr. 14

ARTHUR William Patrick Albert Prince of Great Britain and Ireland, 1st Duke of Connaught and Strathearn and Earl of Sussex 1874-1842

Født 1. maj 1850 på Buckingham Palace, London, død 16. januar 1942 i Bagshot Park, Surrey, England.
Var moderens yndlingsbarn. Gennemgik en grundig militær uddannelse og var i 1880’erne og 90’erne udstationeret i nogle af de engelske kolonier, deltog bl.a. i kolonikrige i Egypten. Blev 1902 feltmarskal og 1904 generalinspektør for hæren. 1911 generalguvernør i Canada og var der en populær person, men havde visse konflikter, da han forsøgte at blande sig i militære anliggender. Var kandidat til hertugdømmet Sachsen-Coburg und Gotha, men gav afkald til fordel for broderen Alfred.
Gift 13. marts 1879 i Saint George’s Chapel i Windsor med:
Ane nr. 15

LUISE MARGARETE Alexandra Victoria Agnes Prinzessin von Preussen

Født 25. juli 1860 i Marmorpalais, Potsdam, død 14. marts 1917 i Clarence House i London.
AT21, tavle 218a. DS1, tavle 157. DS2, tavle 96. NEB3.


5. GENERATION - TIPOLDEFORÆLSRENE

Ane nr. 16

CHRISTIAN IX. Konge til Danmark 1863-1906 (CHRISTIAN Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)

Født 8. april 1818 på Schloss Gottorp, Schleswig, død 29. januar 1906 på Amalienborg Slot, København.

Christian IX.


Christian IX. Konge til Danmark

Blev uddannet som rytterofficer og valgt til tronfølger i Danmark, i henhold til London-Protokollen af 1852, efter den barnløse Frederik VII., men hans forhold til den folkekære konge var spændt på grund af hans afvisende holdning til grevinde Danner, kongens morganatiske ægtefælle. Straks efter tronbestigelsen 1863 måtte han trods sin modvilje bøje sig for det politiske og folkelige pres og underskrive den netop vedtagne, men endnu ikke underskrevne Novemberforfatning, der førte til den ulykkelige preussisk-østrigske angrebskrig på Danmark. Rømningen af Dannevirke forårsagede stærke angreb på ham og drog hans danske sindelag i tvivl. På konferencen i London samme år søgte han længst muligt at opretholde Helstaten, men måtte igen bøje sig for kravet om deling af Slesvig og opgivelse af Holsten. Hans klare støtte til Højre og binding til konseilspræsident Estrup under provisoriekampen forlængede den politiske konflikt og medvirkede til hans manglende folkelige popularitet. Døtrenes giftermål med tronfølgerne i Storbritannien og Rusland samt sønnens overtagelse af den græske trone førte til prædikatet "Europas svigerfar" og med årene en udbredt popularitet. Familiebegivenhederne (Fredensborgdagene) og det politiske systemskifte/parlamentarismens sejr 1901 bevirkede, at kongen på sine gamle dage vandt almindelig sympati for sin noble og stilfærdige personlighed. Han var til sin død en slank og statelig skikkelse, en ideel officersskikkelse med typens lyder og dyder.
Gift 26. maj 1842 på Amalienborg Slot, København, med sit næstsøskendebarn:
Ane nr. 17

LOUISE Wilhelmine Friederike Caroline Auguste Julie Prinzessin von Hessen-Kassel

Født 7. september 1817 på Schloss Rumpenheim, Kassel, død 29. september 1898 på Bernstorff Slot, Jægersborg.

Louise


Louise Prinzessin von Hessen-Kassel

Begyndte som ung at male, fik vejledning af gode danske guldaldermalere, fortsatte som voksen at dyrke sine kunstneriske anlæg, og maleriet vedblev livet igennem at være en del af hendes hverdag. Hun blev med tiden en afholdt dronning og sikrede med klog omtanke ægteskaber for sine børn - Europas svigermor.
DS1, tavle 89 og 100. DS2, tavle 102. SDE4. SDE12. WK5.

Ane nr. 18

CARL XV. Ludvig Eugen Konung av Sverige och Norge 1859-1872

Født 3. maj 1826 på Stockholm Slott, død 18. september 1872 i Malmö på rejse tilbage fra et kurophold i Aachen.

Carl XV.


Carl XV. Konung av Sverige och Norge

Var begavet inden for flere kunstneriske retninger, bl.a. maleri, udadvendt og charmerende. 1856 blev han vicekonge i Norge og søgte at styrke den svensk-norske union, men blev modarbejdet af det norske storting. Som en imødekommenhed lovede han ved sin tronbestigelse at afskaffe det af nordmændene forhadte statholderembede, men da han i 1859 ville indfri løftet satte den svenske Riksdag sig imod. Faderens sygdom gjorde, at han allerede 1857 overtog regeringsansvaret. Hans sympati for skandinavismen og nære forhold til den danske konge Frederik VII. førte til danske forhåbninger om bistand, men 1863 forkastede den svenske regering hans planer om en dansk-svensk forsvarsalliance, der skulle have sikret Danmark hjælp fra 20.000 svenske soldater i tilfælde af krig mod Preussen. Til trods for hans grundlæggende konservative modvilje mod reformer, blev hans regeringstid et gennembrud for liberalismen, og fra 1866 regerede han strengt konstitutionelt. Selvom han på afgørende punkter måtte se sine personlige holdninger tilsidesat, opnåede han stor popularitet.
Gift 19. juni 1850 i Stockholm med:
Ane nr. 19

Wilhelmine Frederike Alexandra Anna LOUISE Prinses van Nederlanden

Født 5. august 1828 i den Haag, død 30. marts 1871 på Stockholm Slott.

Louise van Nederlanden


Louise Prinses van Nederlanden

Udførte pligttro, men uden glæde, de repræsentative opgaver. Helst ville hun leve et stille familieliv og udadtil virke gennem velgørenhed. Medvirkede til oprettelse og støttede mange velgørenhedsforeninger og institutioner, særligt for syge og døvstumme børn. Hun var varmt religiøs og oversatte nogle bøger om religiøs opbyggelse fra engelsk og hollandsk til svensk.
AT22, tavle 69. DS1, tavle 119. DS2, tavle 119. SBL24. SDE10.

Ane nr. 20

FRIEDRICH FRANZ II. Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin 1842-1883

Født 28. februar 1823 på Ludwigslust, død 15. april 1883 i Schwerin.
En svag og ubeslutsom hersker, indførte 1848 en liberal forfatning, men ophævede den allerede 1850 på grund af modstand fra adelen, hvilket forstærkede reaktionen både verdsligt og kirkeligt, bl.a. indførtes pryglestaffen igen. På fyrstemødet i Frankfurt 1863 udtalte han sig bestemt imod parlamentariske former i Tysklands styrelse. Derimod sluttede han sig 1866 til Preussen, tiltrådte Det nordtyske Forbund og 1868 tillige toldunionen, men ville ikke ændre Mecklenburgs middelalderlige forfatning. Militær uddannelse i Preussen og var under general Wrangel med i Treårskrigen 1848-1850 mod Danmark. Kommanderede 1866 den 2. Reseversarmé mod Bayern, var i krigen mod Frankrig 1870-1871 med til at erobre flere byer, bl.a. Metz og Paris. Blev preussisk og russisk generalfeltmarskal.
Gift 1º 3. november 1849 på Schloss Ludwigslust med:
Ane nr. 21

AUGUSTE Mathilde Wilhelmine Prinzessin Reuss zu Köstritz (mittlerer Zweig)

Født 26. maj 1822 på Schloss Klipphausen ved Dresden, død 3. marts 1862 i Schwerin.
AT12, tavle 496. DS1, tavle 141A. FL1, tavle 174. SAL8.
(Friedrich Franz II blev gift 2º 12. maj 1864 i Darmstadt med Anna Prinzessin von Hessen und bei Rhein (1843-1865), datter af Karl Prinz von Hessen und bei Rhein og Elisabeth Prinzessin von Preussen.
og gift 3º 4. juli 1868 i Rudolstadt med Marie Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt (1850-1922), datter af Adolf Prinz von Schwarzburg-Rudolstadt og Mathilde Prinzessin von Schönburg-Waldenburg.)

Ane nr. 22

MIKHAEL Nikolajevitsch Storfyrste af Rusland

Født 13. oktober 1832 på slottet Petershof ved Sankt Petersborg, død 5. december 1909 i Cannes.

Mikhael


Storfyrst Mikhael, ane nr. 22, datteren Anastasia, ane nr. 11, datterdatteren Alexandrine, ane nr. 5, og oldebarnet Frederik IX., ane nr. 2.

Russisk generalfeltmarskal og deltog i den tyrkisk-russiske krig 1877-1878, generalstatholder i Kaukasus og 1881 præsident for det nye rigsråd under czar Alexander III.
Gift 28. oktober 1857 i Sankt Petersborg med:
Ane nr. 23

CÄCILIE Auguste Prinzessin und Markgräfin von Baden (Olga Fjodorovna)

Født 20. september 1839 i Karlsruhe, død 31. marts 1891 i Kharkov, Ukraine.
DS1, tavle 134. DS3-1, tavle 172. AT22, tavle 108.

Ane nr. 24

OSCAR II. Fredrik Konung av Sverige 1872-1907 och Norge 1872-1905

Født 21. januar 1829 i Stockholm, død 8. december 1907 i Stockholm.
Blev alsidigt uddannet med særligt engagement i søværnet. Han var begavet og velorienteret, en fremragende skribent og taler og havde interesse for kunst og videnskab, støttede svenske og norske arktiske ekspeditioner. Han besad en stærk vilje på kongemagtens vegne, men kunne ledes af skiftende stemninger og sympatier. Han var oprigtigt optaget af Norges ve og vel, fjernede statholderembedet, og fraskrev sig retten til at udnævne en vicekonge, men fastholdt kongemagtens vetoret over for det norske storting. Vanskelighederne førte til det endelige brud 1905, som gik ham meget på, men som han havde bidraget væsentligt til fik en fredelig udgang. Gennemførte, med fastholdelse af svensk neutralitet som den overordnede ramme, en tilnærmelse til det nye tyske rige, der blev fulgt af udstrakte kulturelle og økonomiske forbindelser og fik konsekvenser for svensk kultur og udenrigspolitik langt ind i 1900-tallet.
Gift 6. juni 1857 i Biebrich med:
Ane nr. 25

SOPHIE Wilhelmine Marianne Henriette Prinzessin von Nassau

Født 9. juli 1836 i Biebrich, død 30. december 1913 i Stockholm.
Mistede sin far som 3-årig og voksede op i et småfyrsteligt, reaktionært miljø, præget af modvilje med Preussen, der 1866 fordrev hendes ældre halvbror, den regerende hertug, og annekterede hendes fædreland; hun havde aversion mod fransk kultur, katolicisme og revolutionære liberale strømninger. Efter giftermålet 1857 følte hun sig fremmed ved det indtil 1870'erne franskprægede svenske hof. Hun arbejdede energisk på at præge manden i tysk, men antipreussisk retning, både politisk og kulturelt. Hun var praktisk, klarttænkende, viljestærk, velafbalanceret og en stor menneskekender. I politik arbejdede hun i almindelighed for kompromis mellem de konservative og de moderatliberale kræfter, og i 1880'erne og 90'erne påvirkede hun kongen og kronprinsen til ikke at forsøge at løse problemerne med Norge ved et militærkup. Senere arbejdede hun for, at det svensk-norske unionsspørgsmål skulle overlades til en europæisk kongres i modstrid med ønsker fra det tyske kejserrige. Hun var meget religiøs og arbejdede, selv af svageligt helbred, energisk på at udbygge og højne uddannelsen af sygeplejersker.
DS1, tavle 114. DS2, tavle 119. SDE14. SMK7.

Ane nr. 26

FRIEDRICH I. Wilhelm Ludwig Grossherzog von Baden 1856-1907

Født 9. september 1826 i Karlsruhe, død 28. september 1907 på Schloss Mainau ved Konstanz.
Som 2. søn blev han bestemt til militær løbebane og opholdt sig derfor i Bonn og Heidelberg. Her blev han grebet af en liberal tankegang og en dyb religiøs holdning, der blev bestemmende for hans videre liv og handlinger. Reformerede det badiske skolevæsen ved i 1862 at gøre alle skoler statslige, gennemførte en forvaltningsreform med selvforvaltning i kredse, oprettede 1895 det første tyske pigegymnasium og tillod 1900 piger at gå på universiteterne. Ved ægteskab tæt knyttet til det preussiske hof, men med sin liberale tankegang stærk modstander af Bismarck og deltog i Den preussisk-østrigske Krig 1866 på Østrigs side, men sluttede en ensidig våbenstilstand og kort efter forbund med Preussen. Med sit naboskab til Frankrig blev han tilhænger af tysk enhed og under den fransk-tyske krig 1870-1871 stillede han sin hær til rådighed for Preussen. Blev under felttoget tilhænger af kejserdømmet og proklamerede i januar 1871 i spejlsalen på Versaillesslottet uden for Paris sin svigerfar som tysk kejser. Støttede stærkt videnskaben, bl.a. Carl Benz med den første tyske bil (Mercedes-Benz) og Heinrich Hertz, der opdagede radiobølger. Med sine mange indenrigspolitiske reformer betragtet som en idealfyrste af sine undersåtter.
Gift 20. september 1856 i Berlin med:
Ane nr. 27

LUISE Marie Elisabeth Prinzessin von Preussen

Født 3. december 1838 i Berlin, død 23. april 1923 i Baden-Baden.
DS1, tavle 134 og 157. NDB5.

Ane nr. 28

Franz August Karl ALBERT Emmanuel Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha

Født 26. august 1819 på Schloss Rosenau, Coburg, død 14. december 1861 på Windsor Castle.

Albert


Albert Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha

Fik en god uddannelse og var liberal-konstitutionel i sin indstilling. Efter sin vielse rådgiver for hustruen, men havde som tysker svært ved at blive accepteret i England, påvirkede hende bl.a. i danskfjendtlig retning i Danmarks konflikt med Tyskland (1848-1850 og senere). Arbejdede bl.a. for en tysk enhedsstat. Han øvede en stor indsats for kunstindustriens fremme og var meget virksom ved gennemførelsen af verdensudstillingen i London 1851.
Gift 10. februar 1840 i Chapel Royal, Saint James’s Palace, London, med sin kusine (fars søsterdatter):
Ane nr. 29

Alexandrine VICTORIA Queen of Great Britain and Ireland 1837-1901, Empress of India 1877-1901

Født 24. maj 1819 i Kensington Palace, London, død 22. januar 1901 i Osborne House, Isle of Wight.

Victoria


Victoria Queen of Great Britain and Ireland

Efter sin regeringstiltræden fastholdt hun en værdig holdning og genskabte anseelse for kronen og kongedømmet, som var nedbrudt af hendes forgængere. Gennem sin tilbageholdenhed i forlystelser og kulturelle forhold samt en stærk konservativ moralsk holdning gav hun navn til den ”viktorianske epoke”, hvor en værdig og beleven attitude var i højsædet. Blandede sig ofte i den engelske udenrigspolitik, bl.a. under Danmarks konflikt med Tyskland. 1858 kom Indien under den britiske krone og stærkt tilskyndet af premierminister Disraeli tog hun i 1877 titlen kejserinde af Indien. Efter mandens død i 1861 levede hun tilbagetrukket på Windsor Castle.
AT11. AT21. DS1, tavle 50 og 67. DS2, tavle 96. SDE1.

Ane nr. 30

FRIEDRICH KARL Nikolaus Prinz von Preussen

Født 20. marts 1828 på Schloss Charlottenburg, Berlin, død 15. juni 1885 på slottet Klein-Glienicke i Potsdam.

Friedrich Karl


Friedrich Karl Prinz von Preussen

1848 kaptajn og kompagnichef i den preussiske garde og med i general Wrangels stab i felttoget mod Danmark. 1849 med i nedkæmpelsen af det badiske oprør og blev her hårdt såret. 1856 generalløjtnant og 1864 general i kavalleriet, den sejrrige leder af belejringen af Dybbøl og blev samme år øverstbefalende over de preussiske og østrigske styrker, og erobrede Als, ledende general under krigen mod Østrig 1866 og generalfeltmarskal under krigen mod Frankrig 1870-1871. Efter krigen blev han generalinspektør for rytteriet.
Gift 29. november 1854 i Berlin med sit næstsøskendebarn:
Ane nr. 31

MARIE Anna Prinzessin von Anhalt

Født 14. september 1837 i Dessau, død 12. maj 1906 i Friedrichroda.
AT11, tavle 312. DS1, tavle 75 og 157. NDB5. SAL8. SDE7.